Povolení změn u částí chráněného dokumentu

Můžete označit dokument jen pro čtení, ale přesto povolit změny u vybraných částí.

Tyto neomezené části můžete zpřístupnit každému, kdo dokument otevře, nebo můžete udělit oprávnění konkrétním osobám, které pak budou moct neomezené části dokumentu měnit.

Zamknutí dokumentu a označení částí, které bude možné měnit

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy.

  Zobrazená ikona Omezit úpravy na kartě Revize

 2. V oblasti Omezení úprav zaškrtněte políčko Povolit v dokumentu jen tento typ úprav.

 3. V seznamu omezení úprav klikněte na Žádné změny (jen pro čtení).

 4. Vyberte část dokumentu, u které chcete změny povolit.

  Můžete vybrat blok odstavců, nadpis, větu nebo slovo.

  Tip: Pokud chcete vybrat najednou několik částí dokumentu, vyberte jednu požadovanou část, stiskněte klávesu CTRL, podržte ji stisknutou a vyberte další požadované části.

 5. V části Výjimky udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete povolit upravovat vybranou část každému, kdo dokument otevře, zaškrtněte v seznamu Skupiny políčko u položky Všichni.

  • Pokud chcete povolit upravovat vybranou část jenom konkrétním osobám, klikněte na Více uživatelů a zadejte jména uživatelů.

   Jestli chcete mít i vy právo upravovat tuto část dokumentu, zadejte i svoje jméno. Jednotlivá jména oddělte středníkem.

   Důležité informace: Pokud chcete dokument chránit pomocí ověřování uživatelů (ne ochranou heslem), zadejte jako jména uživatelů e-mailové adresy.

  • Klikněte na OK a pak zaškrtněte políčka u jmen jednotlivců, kterým chcete povolit upravovat vybranou část.

   Poznámka: Pokud vyberete několik jednotlivců, přidají se jako jedna položka do seznamu Skupiny, abyste je v případě potřeby mohli znovu rychle vybrat.

 6. Vyberte další požadované části dokumentu a přiřaďte uživatelům oprávnění k jejich úpravám.

 7. V části Použití zámku klikněte na Použít zámek.

 8. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete k dokumentu přiřadit heslo, aby uživatelé, kteří toto heslo znají, mohli odebrat zámek a pracovat na tomto dokumentu, zadejte heslo do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a pak ho potvrďte.

   Poznámka: Tuto možnost použijte, pokud chcete, aby jiní uživatelé mohli pracovat na dokumentu ve stejnou dobu.

   Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jenom některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: Domek27. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků. .

   Je nezbytné, abyste si heslo pamatovali. Pokud heslo zapomenete, společnost Microsoft je nemůže obnovit. Poznamenaná hesla si uložte na bezpečném místě, jinde, než jsou informace, které tato hesla pomáhají chránit.

  • Pokud chcete dokument zašifrovat, aby zámek mohli odebrat jenom ověření vlastníci dokumentu, klikněte na Ověření uživatele.

   Poznámka: Zašifrování dokumentu zabrání dalším lidem v tom, aby na dokumentu pracovali ve stejnou dobu.

Odemknutí zamčeného dokumentu

Pokud chcete z dokumentu odebrat všechu ochranu, budete možná muset znát heslo použité v dokumentu. Nebo budete muset být uvedeni jako ověřený vlastník dokumentu.

Pokud znáte heslo pro zrušení zámku dokumentu nebo jste ověřeným vlastníkem dokumentu, postupujte takto:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy.

  Zobrazená ikona Omezit úpravy na kartě Revize

 2. V podokně úloh Omezit úpravy klikněte na Odemknout.

 3. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla, zadejte ho.

Provádění změn v zamčeném dokumentu

Když otevřete zamčený dokument, Word vás omezí v tom, co budete moct změnit. Záleží to na tom, jestli vám vlastník dokumentu udělil oprávnění měnit určité části dokumentu.

V podokně úloh Omezit úpravy se zobrazí tlačítka pro přechody na oblasti dokumentu, které smíte měnit.

Možnosti úprav zobrazené v podokně Omezit úpravy

Pokud nemáte oprávnění upravovat žádné části dokumentu, Word zakáže úpravy, a když kliknete na tlačítka v podokně úloh Omezit úpravy, zobrazí zprávu s informacemi o tom, že aplikace Word dokončila prohledávání dokumentu.

Vyhledání částí, které se dají upravit

Pokud podokno úloh Omezit úpravy zavřete a pak se pokusíte dělat změny, i když nemáte oprávnění, zobrazí Word na stavovém řádku tuto zprávu:

Tuto změnu nemůžete udělat, protože výběr je uzamčený.

Abyste se vrátili k podoknu úloh a našli oblasti, u kterých máte oprávnění k úpravám, postupujte takto:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy.

  Zobrazená ikona Omezit úpravy na kartě Revize

 2. Klikněte na tlačítko Najít další oblast, kterou lze upravovat nebo Zobrazit všechny oblasti, které lze upravovat.

Viz také

IRM (Správa přístupových práv k informacím) v Office

Zakázání a povolení změn formátu

Přidání nebo odebrání ochrany v dokumentu, sešitu nebo prezentaci

Co je rozšířené blokování souborů?

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Co chcete udělat?

Zamknutí dokumentu a označení částí, které bude možné měnit

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy.

  Pás karet systému O14

 2. V oblasti Omezení úprav zaškrtněte políčko Povolit v dokumentu jen tento typ úprav.

 3. V seznamu omezení úprav klikněte na Žádné změny (jen pro čtení).

 4. Vyberte část dokumentu, u které chcete změny povolit.

  Můžete vybrat blok odstavců, nadpis, větu nebo slovo.

  Tip: Pokud chcete vybrat najednou několik částí dokumentu, vyberte jednu požadovanou část, stiskněte klávesu CTRL, podržte ji stisknutou a vyberte další požadované části.

 5. V části Výjimky udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete povolit upravovat vybranou část každému, kdo dokument otevře, zaškrtněte v seznamu Skupiny políčko u položky Všichni.

  • Pokud chcete povolit upravovat vybranou část jenom konkrétním osobám, klikněte na Více uživatelů a zadejte jména uživatelů.

   Jestli chcete mít i vy právo upravovat tuto část dokumentu, zadejte i svoje jméno. Jednotlivá jména oddělte středníkem.

   Důležité informace: Pokud chcete dokument zamknout prostřednictvím ověření uživatele (ne prostřednictvím ochrany heslem), zadejte jako jména uživatelů e-mailové adresy (ne uživatelské účty systému Microsoft Windows nebo Windows Vista).

  • Klikněte na OK a pak zaškrtněte políčka u jmen jednotlivců, kterým chcete povolit upravovat vybranou část.

   Poznámka: Pokud vyberete několik jednotlivců, přidají se jako jedna položka do seznamu Skupiny, abyste je v případě potřeby mohli znovu rychle vybrat.

 6. Vyberte další požadované části dokumentu a přiřaďte uživatelům oprávnění k jejich úpravám.

 7. V části Použití zámku klikněte na Použít zámek.

 8. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete k dokumentu přiřadit heslo, aby uživatelé, kteří budou toto heslo znát, mohli zámek odebrat, napište heslo do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a pak ho napište ještě jednou do pole pro potvrzení.

   Poznámka: Tuto možnost musíte použít v případě, že budete chtít dokument vystavit, aby na něm pracovalo současně víc lidí.

   Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jenom některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: Domek27. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků.

   Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

  • Pokud chcete dokument zašifrovat, aby zámek mohli odebrat jenom ověření vlastníci dokumentu, klikněte na Ověření uživatele.

   Poznámka: Když bude dokument zašifrovaný, nebude na něm moct pracovat několik osob najednou.

   Další informace o ověřování uživatelů najdete v článku Správa přístupových práv k informacím v systému Office 2010.

Odemknutí zamčeného dokumentu

Pokud chcete z dokumentu odebrat všechu ochranu, budete možná muset znát heslo použité v dokumentu. Nebo budete muset být uvedeni jako ověřený vlastník dokumentu.

Pokud znáte heslo pro zrušení zámku dokumentu nebo jste ověřeným vlastníkem dokumentu, postupujte takto:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy.

  Pás karet systému O14

 2. V podokně úloh Omezit formátování a úpravy klikněte na Odemknout.

 3. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla, zadejte ho.

Provádění změn v zamčeném dokumentu

Když otevřete zamčený dokument, Microsoft Word 2010 vás omezí v tom, co budete moct změnit. Záleží to na tom, jestli vám vlastník dokumentu udělil oprávnění měnit určité části dokumentu.

V podokně úloh Omezit formátování a úpravy se zobrazí tlačítka pro přechody na oblasti dokumentu, které smíte měnit.

Podokno úloh Omezit formátování a úpravy

Pokud nemáte oprávnění upravovat žádné části dokumentu, Word zakáže úpravy, a když kliknete na tlačítka v podokně úloh Omezit formátování a úpravy, zobrazí zprávu „Aplikace Word dokončila prohledávání dokumentu“.

Otevření podokna úloh Omezit formátování a úpravy

Pokud podokno úloh zavřete a pak se pokusíte dělat změny, i když nemáte oprávnění, Word zobrazí na stavovém řádku tuto zprávu:

Tuto změnu nemůžete udělat, protože výběr je uzamčený.

Abyste se vrátili k podoknu úloh a našli oblasti, u kterých máte oprávnění k úpravám, postupujte takto:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy.

  Pás karet systému O14

 2. Klikněte na tlačítko Najít další oblast, kterou lze upravovat nebo Zobrazit všechny oblasti, které lze upravovat.

Viz také

IRM (Správa přístupových práv k informacím) v Office

Zakázání a povolení změn formátu

Přidání nebo odebrání ochrany v dokumentu, sešitu nebo prezentaci

Co je rozšířené blokování souborů?

V tomto článku

Zamknutí dokumentu a označení částí, které bude možné měnit

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupinovém rámečku Zamknout na Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V oblasti Omezení úprav zaškrtněte políčko Povolit v dokumentu jen tento typ úprav.

 3. V seznamu omezení úprav klikněte na Žádné změny (jen pro čtení).

 4. Vyberte část dokumentu, u které chcete povolit neomezené úpravy.

  Můžete vybrat blok odstavců, nadpis, větu nebo slovo.

  Tip: Pokud chcete vybrat najednou několik částí dokumentu, vyberte jednu požadovanou část, stiskněte klávesu CTRL, podržte ji stisknutou a vyberte další požadované části.

 5. V části Výjimky udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete povolit upravovat vybranou část každému, kdo dokument otevře, zaškrtněte v seznamu Skupiny políčko u položky Všichni.

  • Pokud chcete povolit upravovat vybranou část jenom konkrétním osobám, klikněte na Více uživatelů a zadejte jména uživatelů. Jména oddělte středníkem. Klikněte na OK a pak zaškrtněte políčka u jmen jednotlivců, kterým chcete povolit upravovat vybranou část.

   Důležité informace: Pokud chcete dokument zamknout prostřednictvím ověření uživatele (ne prostřednictvím ochrany heslem), zadejte jako jména uživatelů e-mailové adresy (ne uživatelské účty systému Microsoft Windows nebo Windows Vista).

   Poznámka: Pokud vyberete několik jednotlivců, přidají se jako jedna položka do seznamu Skupiny, abyste je v případě potřeby mohli znovu rychle vybrat.

 6. Vyberte další požadované části dokumentu a přiřaďte uživatelům oprávnění k jejich úpravám.

 7. V části Použití zámku klikněte na Použít zámek.

 8. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete k dokumentu přiřadit heslo, aby uživatelé, kteří budou toto heslo znát, mohli zámek odebrat, napište heslo do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a pak ho napište ještě jednou do pole pro potvrzení.

   Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jenom některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: Domek27. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků.

   Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

  • Pokud chcete dokument zašifrovat, aby zámek mohli odebrat jenom ověření vlastníci dokumentu, klikněte na Ověření uživatele.

Odemknutí zamčeného dokumentu

Oprávnění k provádění změn v dokumentu ještě nezaručuje oprávnění zrušit v něm zámek. I v dokumentu, kde může změny v obsahu provádět kdokoli, mají oprávnění zrušit zámek pouze ověření vlastníci nebo uživatelé, kteří zadají správné heslo.

Pokud znáte heslo pro zrušení zámku dokumentu nebo jste ověřeným vlastníkem dokumentu, postupujte takto:

 • Na kartě Revize klikněte ve skupinovém rámečku Zamknout na Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 • V podokně úloh Omezit formátování a úpravy klikněte na Odemknout.

Provádění změn v zamčeném dokumentu

Když někdo otevře zamknuté dokumenty, Microsoft Office Word 2007 změny na základě toho, jestli mu bylo uděleno oprávnění provádět změny v určité části dokumentu. Po otevření dokumentu se v okně Omezit formátování a úpravy podokno úloh tlačítka pro přechod do upravitelných oblastí dokumentu. Pokud bylo všem uděleno oprávnění, aby mohli dělat změny v částech dokumentu, může se každý, kdo dokument otevře, přesunout do částí, které mohou změnit, kliknutím na Najít další oblast, kterou můžu upravit.

Podokno úloh Omezit formátování a úpravy

Pokud bylo oprávnění k provádění změn uděleno jenom konkrétním jednotlivcům, mohou se na části, které lze upravovat, přesunout jenom tito uživatelé. Všem ostatním Office Word 2007 zakáže úpravy a při kliknutí na tlačítka v podokně úloh Omezit formátování a úpravy zobrazí zprávu „Aplikace Word dokončila prohledávání dokumentu“.

Otevření podokna úloh Omezit formátování a úpravy

Pokud podokno úloh zavřete a pak se pokusíte dělat změny, i když nemáte oprávnění, Word 2007 zobrazí na stavovém řádku tuto zprávu:

Tuto změnu nemůžete udělat, protože výběr je uzamčený.

Pokud se chcete vrátit k podoknu úloh a najít místo, u kterého máte oprávnění k úpravám, postupujte takto:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupinovém rámečku Zamknout na Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klikněte na tlačítko Najít další oblast, kterou lze upravovat nebo Zobrazit všechny oblasti, které lze upravovat.

Viz také

Přidání nebo odebrání ochrany v dokumentu, sešitu nebo prezentaci

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×