Povolení a konfigurace správy verzí pro seznam nebo knihovnu

Pomocí správy verzí v seznamech a knihovnách můžete v průběhu času sledovat a spravovat informace, stejně jako zobrazit a obnovit předchozí verze z historie položky.

Pokud je tato možnost povolená, po uložení změn se do historie položky přidávají nové verze. Počet uložených verzí a viditelnost konceptů nebo podveren se může u každého seznamu a knihovny změnit.

Povolení a konfigurace verzí v seznamu nebo knihovně

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, u které chcete povolit verzi.

 2. Vyberte nastavení Tlačítko Nastavení ve tvaru ozubeného kolaa pak vyberte Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

  Nabídka Nastavení se zvýrazněnou možností Nastavení seznamu

 3. Na stránce Nastavení vyberte Nastavení verzí.

  Dialog Nastavení knihovny s vybranou možností Správa verzí
 4. Na stránce Nastavení verze máte k dispozici následující nastavení:

  • V knihovně dokumentů:

   • Vyžadovat schválení obsahu pro odeslané položky

   • Vytvořte verzi při každé úpravě souboru v této knihovně dokumentů buď jenom s použitím hlavních verzí, nebo hlavních verzí a podverz.

   • Omezte počet verzí a konceptů, které chcete zachovat.

   • Nastavte, kdo může zobrazit koncepty.

   • Vyžadovat, aby se dokumenty kontrolovali, než je bude možné upravovat

    Možnosti nastavení knihovny v SharePointu Online zobrazující povolenou správu verzí
  • Seznam:

   • Vyžadovat schválení obsahu pro odeslané položky

   • Při každé úpravě položky v seznamu vytvořte verzi.

   • Omezte počet verzí a konceptů, které chcete zachovat.

   • Nastavte, kdo může zobrazit koncepty v seznamu.

    Možnosti nastavení seznamu v SharePointu Online zobrazující povolenou správu verzí
 5. Vyberte OK.

Zobrazení, obnovení nebo odstranění starší verze v seznamu nebo knihovně

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu s položkou nebo dokumentem, které chcete zobrazit historii.

 2. Vedle položky, u které chcete zobrazit historii, vyberte ... (tři tečky).

 3. Vyberte Historii verzí.

  Místní nabídka knihovny dokumentů se zvýrazněnou možností Historie verzí

  Pokud historii verzí nevidíte,vyberte Dalšía pak historii verzí.

 4. V dialogovém okně Historie verzí najeďte myší na odkaz na datum starší verze a kliknutím na šipku dolů zobrazte nabídku.

  Tlačítko dialogu s rozevíracím seznamem verze
 5. V nabídce můžete udělat toto.

  Version item menu
  • Zobrazení aktuálního dokumentu Zobrazí se dialogové okno, kde můžete obnovit nebo odstranit předchozí verzi a také aktuální stav schválení. V tomto dialogovém okně můžete také upravit aktuální verzi.

  • Obnovte dokument. Zobrazí se dialogové okno s výzvou, jestli ho chcete změnit na aktuálně schválený dokument. Přidá se jako nová verze.

  • Odstraňte dokument. Zobrazí se dialogové okno s výzvou, jestli opravdu chcete položku odeslat do koše.

  • Odmítne tuto verzi. Místo odstranění se zobrazuje jenom ve schválených dokumentech.

 6. Až budete hotovi, v pravém horním rohu vyberte X.

Povolení a konfigurace správy verzí v seznamu nebo knihovně SharePointu 2016 nebo SharePointu 2013

 1. Přejděte do knihovny nebo seznamu, pro který chcete povolit verzi.

 2. Na pásu karet vyberte Knihovna nebo Seznam.

  The library and browse tab on the ribbon nebo List tab selected on ribbon

 3. Ve skupině Nastavenívyberte Nastavení knihovny nebo Nastavení seznamu.

  Tlačítka nastavení knihovny SharePointu na pásu karet nebo Nastavení seznamu na pásu karet

 4. Na stránce Nastavení vyberte Nastavení verzí.

  Dialog Nastavení knihovny s vybranou možností Správa verzí
 5. Na stránce Nastavení verze jsou dostupná následující nastavení:

  • Knihovna dokumentů

   Dialogové okno s možnostmi správy verzí
   • Vyžadovat schválení obsahu pro odeslané položky

   • Vytvořte verzi pokaždé, když upravujete soubor v této knihovně dokumentů, a to buď jenom ve hlavních verzích, nebo v hlavních verzích a podvergách.

   • Omezte počet verzí a konceptů, které chcete zachovat.

   • Nastavte, kdo může zobrazit koncepty.

   • Vyžadovat, aby se dokumenty kontrolovali, než je bude možné upravovat

  • Seznam

   • Vyžadovat schválení obsahu pro odeslané položky

   • Při každé úpravě položky v seznamu vytvořte verzi.

   • Omezte počet verzí a konceptů, které chcete zachovat.

   • Nastavte, kdo může zobrazit koncepty v seznamu.

 6. Vyberte OK.

Zakázání správy verzí v seznamu nebo knihovně SharePointu 2016 nebo 2013

Proveďte stejný postup pro povolení, ale na stránce Nastavení verze vyberte Bez verze. Pokud chcete požadovat schváleníobsahu, můžete taky vybrat Ne.

Zobrazení, obnovení nebo odstranění starší verze

Pokud chcete obnovit starší verzi dokumentu, postupujte takto.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny s položkou nebo dokumentem, pro které chcete zobrazit historii.

 2. Na pásu karet vyberte Souborynebo Vyberte Položky. Pokud není k dispozici pás karet, vyberte vedle položky, pro kterou chcete zobrazit historii, tlačítko ... (tři tečky).

 3. Vyberte Historii verzí.

  Karta Soubor se zvýrazněnou možností Historie verzí

  Pokud historii verzí nevidíte,vyberte v dialogovém okně ... (tři tečky) a pak vyberte Historie verzí.

 4. V dialogovém okně Historie verzí najeďte myší na odkaz na datum starší verze a kliknutím na šipku dolů zobrazte nabídku.

  Tlačítko dialogu s rozevíracím seznamem verze
 5. V nabídce můžete udělat toto.

  Version item menu
  • Zobrazení aktuálního dokumentu Zobrazí se dialogové okno, kde můžete upravit, obnovit nebo odstranit i aktuální stav schválení.

  • Obnovte dokument. Zobrazí se dialogové okno s výzvou, jestli ho chcete změnit na aktuálně schválený dokument. Přidá se jako nová verze.

  • Odstraňte dokument. Zobrazí se dialogové okno s výzvou, jestli opravdu chcete položku odeslat do koše.

  • Odmítne tuto verzi. Místo odstranění se zobrazuje jenom ve schválených dokumentech.

 6. Až budete hotovi, klikněte na X v pravém horním rohu.

Povolení a konfigurace správy verzí v seznamu nebo knihovně služby SharePoint 2010

Při povolování a konfiguraci verzí v seznamu nebo knihovně postupujte takto:

 1. Přejděte k seznamu nebo knihovně, ve které chcete pracovat. Pokud se název nezobrazuje v podokně Snadné spuštění, vyberte Veškerý obsah webu a pak vyberte název seznamu nebo knihovny.

 2. Na pásu karet vyberte ve skupině Nástroje seznamu nebo Nástroje knihovny kartu Seznam nebo Knihovna.

 3. Vyberte Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

  Tlačítko Nastavení seznamu na pásu karet služby SharePoint nebo Tlačítko Nastavení knihovny na pásu karet knihovny služby SharePoint Foundation

  Otevře se stránka Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

 4. V části Obecnánastavení vyberte Nastavení verzí.

  Undersettings, select versioning settings

  Otevře se dialogové okno Nastavení verzí.

  Nastavte hlavní verze a podver dřívější verze, vyžadujte schválení, určete, kdo může zobrazit položky, a vyžadujte pokladnu.
 5. Udělejte jednu z těchto věcí:

  V případěknihoven dokumentů vyberte v části Historie verzí položek v části Vytvořit verzi při každé úpravě souboru v této knihovně dokumentů?Vyberte buď jenom hlavní verze, nebo hlavní a podverzky.

  V seznamuvyberte v části Historie verzí položek v části Vytvořit verzi při každé úpravě položky v tomto seznamu?vyberte Ano.

 6. (Volitelné) V seznamu vyberte počet verzí, které chcete zachovat.

 7. (Volitelné) U seznamů vyberte počet schválených verzí, u kterých chcete koncepty zachovat. Tato možnost je dostupná v části Schválení obsahu, když vyberete Ano.

  U knihoven nastavte číslo v části Zachovat koncepty pro následující počet hlavních verzí.

 8. (Volitelné) Určete, kteří uživatelé uvidí koncept položek. V seznamu je tato možnost dostupná jen v části Schválení obsahu, pokud nastavíte možnost Požadovat schválení obsahu pro odeslané položky na Ano.

  Vyberte jednu z následujících možností.

  • Každý uživatel, který může číst položky Umožňuje přístup všem, kdo mají k webu oprávnění ke čtení.

  • Jenom uživatelé, kteří mohou upravovat položky Omezí zobrazení konceptů na uživatele, kteří mají oprávnění k úpravám.

  • Jenom uživatelé, kteří mohou schvalovat položky (a autor položky) Omezí zobrazení jenom na původního autora položky a na ty, kdo mají oprávnění schvalovat položky v seznamu.

 9. Dialogové okno zavřete a vrátíte se na stránku Nastavení a vyberete OK.

Začátek stránky

Zakázání správy verzí v seznamu nebo knihovně SharePointu 2010

Použijte stejný postup pro povolení verzí, ale proveďte jednu z následujících akcí:

 1. V případě knihoven dokumentů vyberte v části Historie verzí položek v části Vytvořit verzi při každé úpravě souboru v této knihovně dokumentů možnostBez verze.

 2. V seznamuvyberte v části Historie verzí položek v části Vytvořit verzi při každé úpravě položky v tomto seznamu?vyberte Ne.

 3. Vyberte OK.

Začátek stránky

Zobrazení, obnovení nebo odstranění verzí v seznamu nebo knihovně SharePointu 2010

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny s položkou nebo dokumentem, pro které chcete zobrazit historii.

 2. Vedle dokumentu nebo položky, kterou chcete zobrazit historii verzí, vyberte šipku dolů a pak vyberte Historie verzí.

  Rozevírací nabídka z dokumentu se zvýrazněnou historií verzí
 3. V dialogovém okně Historie verzí najeďte myší na odkaz na datum starší verze a kliknutím na šipku dolů zobrazte nabídku.

  Ves ovládací tlačítko s rozevíracím seznamem se zvýrazněnou zobrazením
 4. V nabídce můžete udělat toto.

  • Zobrazení aktuálního dokumentu Zobrazí se dialogové okno, kde můžete upravit, obnovit nebo odstranit i aktuální stav schválení.

   Dialogové okno Historie verzí SharePointu 2010

   V dialogovém okně Zobrazení budete možná moct upravovat, i když je obvykle zakázaný. Pokud chcete něco upravit, vyberte v rozevíracím seznamu u souboru nebo položky možnost Upravit vlastnosti.

  • Obnovte dokument. Zobrazí se dialogové okno s výzvou, jestli ho chcete změnit na aktuálně schválený dokument. Přidává ji jako novou verzi.

   Rozevírací seznam verze se zvýrazněnou možností Obnovit
  • Odstraňte dokument. Zobrazí se dialogové okno s výzvou, jestli opravdu chcete položku odeslat do koše.

   Historie verzí se zvýrazněnou volbou Odstranit ve verzi
  • Zrušit publikování této verze se zobrazí, když u dokumentů nebo položek používáte funkce schválení a publikování.

   Rozevírací seznam s verzí se zvýrazněnou možnostem Nepublikovat
 5. Až skončíte, vyberte v pravém horním rohu možnost X(pokud se dialog verze ještě nezavřel).

Další nastavení, která mají vliv na verzi

Můžete nakonfigurovat další nastavení, která mají vliv na verzi. V seznamech a knihovnách můžete požadovat schválení obsahu. V knihovnách můžete požadovat, aby byly soubory rezervovány.

Informace o těchto nastaveních a další informace najdete v článku Jak funguje práce s verzí v seznamu nebo knihovně?

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×