Práce s obrazci složený stav v diagramech stavu UML

Práce s obrazci složený stav

Důležité informace: Diagram stavu UML není dostupný v Visio 2013 a novějších verzích. V těchto verzích Visio použijte diagram stavového stroje UML .

Přidání indikátoru historie do oblasti stavu

 1. V diagram stavu vytvořte oblast stát přetažením obrazce složeného stavu na stránku výkresu.

 2. Poklikáním na ikonu Nová stránka výkresu stavu ve stromovém zobrazení přejdete na stránku výkresu, která představuje složený stav.

V diagramu představujícím složený stav nebo oblast stavu přetáhněte na stránku výkresu obrazec Nedávná historie nebo obrazec Dávná historie .

 • Pomocí obrazců přechodů označíte přechody, které pocházejí mimo oblast státu. Připevněte koncové body obrazců přechodu se šipkami ke spojovacím bodům Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na obrazci indikátoru historie. Poklikáním na obrazce přechodu přidáte řetězce přechodů.

 • Pomocí obrazce přechodu označíte odchozí přechod od obrazce indikátoru historie. Připevněte koncový bod obrazce přechodu bez šipky ke spojovacímu bodu Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na obrazci indikátoru historie. Připevněte koncový bod obrazce přechodu s šipkou na obrazec cílový stav.

Vytvoření složeného nebo vnořeného stavu v diagramu stavu

 1. Ve diagram stavu přetáhněte na stránku výkresu obrazec složenýstav .

  Ikona složeného stavu se zobrazí ve stromovém zobrazení a zobrazí se nová stránka výkresu stavu, která představuje složený stav.

 2. Poklikáním na ikonu Nová stránka výkresu stavu ve stromovém zobrazení přejdete na stránku výkresu, která představuje složený stav.

 3. Přetáhněte na stránku výkresu ukazatele stav, přechod, Nedávná nebo Dávná historie a další obrazce, které představují souběžné, vzájemně se vylučující nebo vnořené podstavy v rámci složeného stavu.

Name (Název)

Zadejte název složený stav jako řetězec.

Stereotyp

V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný stereotyp. Pokud není stereotyp, který chcete použít, v seznamu uveden, můžete přidat nový stereotyp nebo upravit existující. StereotypesUML

Je

Toto políčko zaškrtněte, pokud se dá složený stav rozdělit na součásti, které se dají spouštět souběžně.

Oblast

Tuto možnost vyberte, pokud složený stav je stav souběžného stavu.

Nápovědě

Zadejte dokumentaci, kterou chcete přidat k prvku, jako hodnota s příznakem. Když vyberete obrazec nebo ikonu představující prvek, objeví se zde zadaná dokumentace také v okně dokumentace .

Kategorie Vnitřní přechody slouží k přidání nebo odstranění přechodů nebo úpravám existujících.

Vnitřní přechody

Zobrazuje seznam přechodů definovaných pro složený stav.

Pokud chcete rychle upravit nejčastěji používaná nastavení přechodu, klikněte na pole v seznamu Vnitřní přechody a vyberte nebo zadejte hodnotu.

Pokud chcete zobrazit celé nastavení přechodu, vyberte v seznamu přechod a klikněte na vlastnosti.

 • Transition  Zadejte název vnitřního přechodu.

 • Stereotyp  V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný stereotyp. Pokud není stereotyp, který chcete použít, v seznamu uveden, můžete přidat nový stereotyp nebo upravit existující.

 • Událostí  Zvolte Událost nebo událost signálu, která způsobí uskutečnění vnitřního přechodu. Pokud není požadovaná událost v seznamu, klikněte na Nový.

Nová

Kliknutím přidáte do seznamu vnitřních přechodůnedefinovaný přechod.

Pokud chcete rychle upravit nejčastěji používaná nastavení přechodu, klikněte na pole v seznamu Vnitřní přechody a vyberte nebo zadejte hodnotu.

Pokud chcete zobrazit celé nastavení přechodu, vyberte v seznamu přechod a klikněte na vlastnosti.

Duplikovat

Kliknutím přidáte do seznamu nový přechod se stejnými hodnotami vlastností jako u vybraného přechodu.

Delete

Kliknutím odstraníte vybraný přechod ze seznamu.

Viz také

Vytvoření diagramu stavu UML

Obrazec složený stav 

Ukazuje na cíl označený záložkou

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×