Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PRŮMĚR v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí průměr (aritmetický průměr) argumentů. Pokud například Oblast A1:A20 obsahuje čísla, vrátí vzorec =PRŮMĚR(A1:A20) průměr těchto čísel.

Syntaxe

PRŮMĚR(číslo1;[číslo2];...)

Syntaxe funkce PRŮMĚR obsahuje následující argumenty:

 • Číslo1:    Povinný argument. První číslo, Odkaz na buňku nebo oblast, pro které chcete zjistit průměr.

 • Číslo2, ...    Nepovinný argument. Další čísla, odkazy na buňky nebo oblasti, pro které chcete průměr, až do maximální hodnoty 255.

Poznámky

 • Argumenty mohou být buď čísla, nebo názvy, oblasti či odkazy na buňky obsahující čísla.

 • Logické hodnoty a textová vyjádření čísel, která zadáte přímo do seznamu argumentů, se nezapočítávají.

 • Jestliže oblast nebo odkaz na buňku obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávány.

 • Argumenty typu chybová hodnota nebo text, který nelze převést na číslo, způsobí chybu.

 • Chcete-li jako součást výpočtu do odkazu zahrnout logické hodnoty a čísla formátovaná jako text, použijte funkci AVERAGEA.

 • Chcete-li vypočítat průměr pouze z hodnot splňujících určitá kritéria, použijte funkci AVERAGEIF nebo AVERAGEIFS.

Poznámka: Funkce PRŮMĚR určuje střední hodnotu, což je umístění středu skupiny čísel ve statistickém souboru. Střední hodnota se nejčastěji určuje těmito třemi způsoby:

 • Průměr, což je aritmetický průměr, který je vypočten součtem skupiny čísel a jeho následným vydělením počtem těchto čísel. Například průměr hodnot 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 30 děleno 6, což je 5.

 • Medián, což je prostřední číslo ve skupině čísel, kdy má polovina čísel hodnotu vyšší než medián a polovina čísel hodnotu nižší než medián. Například medián čísel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 4.

 • Modus, což je nejčastěji se vyskytující číslo ve skupině čísel. Například modus čísel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 3.

U symetrického rozdělení skupiny čísel poskytují tyto tři způsoby určení střední hodnoty stejné výsledky. U asymetrického rozdělení mohou být výsledky rozdílné.

Tip: Při výpočtu průměru buněk mějte na paměti rozdíl mezi prázdnými buňkami a buňkami, které obsahují hodnotu nula, a to zejména v případě, že jste v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel plnohodnotné aplikace Excel zrušili zaškrtnutí políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou. Je-li vybrána tato možnost, nejsou prázdné buňky zahrnuty do výpočtu, ale nulové hodnoty jsou.

Vyhledání zaškrtávacího políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou:

 • Klikněte na kartu Soubor, na tlačítko Možnosti a potom v kategorii Upřesnit prohledejte část Zobrazit možnosti pro tento list.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

10

15

32

7

9

27

2

Vzorec

Popis

Výsledek

=PRŮMĚR(A2:A6)

Průměr z čísel v buňkách A2 až A6

11

=PRŮMĚR(A2:A6;5)

Průměr z čísel v buňkách A2 až A6 a čísla 5

10

=PRŮMĚR(A2:C2)

Průměr z čísel v buňkách A2 až C2

19

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×