Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PRŮMĚR v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí průměr (aritmetickou střední hodnotu) argumentů. Pokud například Oblast A1:A20 obsahuje čísla, vrátí vzorec =PRŮMĚR(A1:A20) průměr těchto čísel.

Syntaxe

PRŮMĚR(číslo1;[číslo2];...)

Syntaxe funkce PRŮMĚR obsahuje následující argumenty:

 • Číslo1:    Povinný argument. První číslo, Odkaz na buňku nebo oblast, pro které chcete zjistit průměr.

 • Číslo2, ...    Nepovinný argument. Další čísla, odkazy na buňky nebo oblasti, pro které chcete zjistit průměr, maximálně 255.

Poznámky

 • Argumenty mohou být buď čísla, nebo názvy, oblasti či odkazy na buňky obsahující čísla.

 • Logické hodnoty a textová vyjádření čísel, která zadáte přímo do seznamu argumentů, se nezapočítávají.

 • Jestliže oblast nebo odkaz na buňku obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávány.

 • Argumenty typu chybová hodnota nebo text, který nelze převést na číslo, způsobí chybu.

 • Chcete-li jako součást výpočtu do odkazu zahrnout logické hodnoty a čísla formátovaná jako text, použijte funkci AVERAGEA.

 • Chcete-li vypočítat průměr pouze z hodnot splňujících určitá kritéria, použijte funkci AVERAGEIF nebo AVERAGEIFS.

Poznámka: Funkce PRŮMĚR určuje střední hodnotu, což je umístění středu skupiny čísel ve statistickém souboru. Střední hodnota se nejčastěji určuje těmito třemi způsoby:

 • Průměr, což je aritmetický průměr, který je vypočten součtem skupiny čísel a jeho následným vydělením počtem těchto čísel. Například průměr hodnot 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 30 děleno 6, což je 5.

 • Medián, což je prostřední číslo ve skupině čísel, kdy má polovina čísel hodnotu vyšší než medián a polovina čísel hodnotu nižší než medián. Například medián čísel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 4.

 • Modus, což je nejčastěji se vyskytující číslo ve skupině čísel. Například modus čísel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 3.

U symetrického rozdělení skupiny čísel poskytují tyto tři způsoby určení střední hodnoty stejné výsledky. U asymetrického rozdělení mohou být výsledky rozdílné.

Tip: Při výpočtu průměru buněk mějte na paměti rozdíl mezi prázdnými buňkami a buňkami, které obsahují hodnotu nula, a to zejména v případě, že jste v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel plnohodnotné aplikace Excel zrušili zaškrtnutí políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou. Je-li vybrána tato možnost, nejsou prázdné buňky zahrnuty do výpočtu, ale nulové hodnoty jsou.

Vyhledání zaškrtávacího políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou:

 • Na kartě Soubor vyberte Možnosti a v kategorii Upřesnit se podívejte do části Možnosti zobrazení pro tento list.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

10

15

32

7

9

27

2

Vzorec

Popis

Výsledek

=PRŮMĚR(A2:A6)

Průměr z čísel v buňkách A2 až A6

11

=PRŮMĚR(A2:A6;5)

Průměr z čísel v buňkách A2 až A6 a čísla 5

10

=PRŮMĚR(A2:C2)

Průměr z čísel v buňkách A2 až C2

19

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×