Pracujte chytře: Naplánování online schůzky a připojení se k ní

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Online schůzku Microsoft Lyncu můžete naplánovat pomocí doplňku aplikace Microsoft® Lync™ 2010 pro online schůzky v aplikaci Microsoft® Outlook®. Pomocí Lyncu Online můžete ale zahájit i nenaplánovanou schůzku, když potřebujete probrat nějakou neodkladnou záležitost.

Co chcete udělat?

Naplánování online schůzky

Pokud chcete vytvořit pozvánku na online schůzku, postupujte takhle:

 1. V zobrazení Kalendář aplikace Microsoft® Outlook® klikněte na kartě Domů ve skupině Nový na Nová online schůzka (v aplikaci Microsoft® Outlook® 2010) nebo Online schůzka (v aplikaci Microsoft® Office Outlook® 2007).

Tlačítko Nová online schůzka v kalendáři aplikace Outlook

 1. V žádosti o schůzku zadejte do pole Komu e-mailové adresy účastníků, které chcete na schůzku pozvat. Jednotlivé adresy oddělte středníkem.

 2. V žádosti o schůzku zadejte do pole Předmět předmět schůzky.

 3. (Nepovinné) Do hlavního textu žádosti o schůzku zadejte nad odkaz Připojit se k online schůzce další podrobnosti schůzky.
  Neupravujte text, který už v žádosti o schůzku je napsaný. Mohlo by to ostatním účastníkům znemožnit připojit se ke schůzce.

 4. (Nepovinné) V žádosti o schůzku klikněte na kartě Schůzka ve skupině Zobrazit na Pomocník pro plánování. Pomocník pro plánování vám pomůže zkontrolovat, že budou v určené době všichni k dispozici.

 5. V žádosti o schůzku klikněte ve skupině Online schůzka na Možnosti schůzky a podle potřeby přijměte nebo změňte výchozí možnosti.

Začátek stránky

Nastavení možností přístupu a prezentujícího

Výchozí nastavení online schůzek jé nejvhodnější pro menší schůzky nebo pro relace sdílení a spolupráce s kolegy v rámci organizace. Pokud plánujete online schůzku s osobami mimo vaši organizaci nebo bude vaše schůzka neobvykle velká, můžete pomocí dialogového okna Možnosti online schůzky nastavit tyhle možnosti:

 • Kdo by měl čekat v předsálí, než se bude moct připojit ke schůzce (dostupné jenom u schůzek využívajících zvuk VoIP).

 • Kdo by měl mít během schůzky oprávnění prezentující.

Pokud chcete nastavit možnosti přístupu a prezentujícího, postupujte takhle:

 1. Ve vytvořené žádosti o schůzku klikněte na kartě Schůzka ve skupině Online schůzka na Možnosti schůzky.

Tlačítko Možnosti schůzky v pozvánce na schůzku

 1. V dialogovém okně Možnosti schůzky zaškrtněte políčko Přizpůsobit přístup a prezentující pro tuhle schůzku.

 2. V částech Přístup a Prezentující vyberte možnosti vhodné pro velikost a typ schůzky, kterou plánujete. S nastavením vám poradí obrázky a tabulky na konci tohoto návodu.

 3. Kliknutím na Zvuk a telefon zobrazte informace o audiokonferenci. Pokud možnost Zvuk a telefon nevidíte, znamená to, že vaše schůzky budou používat jenom zvuk VoIP a že audiokonference přes veřejnou telefonní síť nejsou ve vaší organizaci povolené. Pro další informace kontaktujte svého správce sítě.

Možnosti přístupu určují, kteří účastníci musejí čekat v předsálí na to, než je prezentující pustí dovnitř.

Možnosti přístupu ke schůzce Lyncu

Následující tabulka obsahuje podrobný popis jednotlivých možností.

Možnost přístupu

Kdo čeká v předsálí

Kdy tuhle možnost zvolit

Jenom organizátor (uzamčeno)

Všichni

Nechcete, aby účastníci před schůzkou viděli vaše podklady nebo snímky aplikace Microsoft® PowerPoint®.

Uživatelé z naší společnosti, které pozvu

Uživatelé, kteří nemají účet ve vaší síti nebo nebyli pozváni

Diskutujete o citlivých nebo důvěrných informacích.

Uživatelé z naší společnosti

Uživatelé, kteří nemají účet ve vaší síti

Všichni účastníci mají účet v síti vaší organizace.

Všichni včetně uživatelů mimo naši společnost (bez omezení)

Nikdo (výchozí stav)

Zvete i účastníky mimo vaši společnost.

U uživatelů připojujících se přes telefon vynechat předsálí

Není k dispozici

Tohle políčko je vypnuté a není možné ho zaškrtnout, pokud je schůzka „zamknutá“ (možnost 1), vypnuté a je možné ho zaškrtnoutpři možnostech 2 nebo 3 a automaticky zaškrtnuté, když nejsou nastavena žádná omezení přístupu (možnost 4, ukázaná tady na příkladu).

Možnosti prezentujícího určují, kterým účastníkům se při plánování schůzky automaticky udělí oprávnění prezentující.

Nastavení možností prezentujícího

Následující tabulka obsahuje podrobný popis těhle možností.

Možnost prezentujícího

Kdo je prezentující

Kdy tuhle možnost zvolit

Jenom organizátor

Jenom osoba, která schůzku naplánovala

Tahle možnost je vhodná pro prezentace, kdy účastníci nemusí nijak zasahovat do obsahu schůzky. Mějte na paměti, že během schůzky můžete případně určit další prezentující.

Uživatelé z naší společnosti

Všichni pozvaní, kteří mají účet ve vaší síti

Tahle možnost se hodí pro relace skupinové práce, kdy účastníci pracují ve vaší organizaci a můžou sdílet a měnit obsah schůzky.

Všichni včetně uživatelů mimo naši společnost (bez omezení)

Všichni pozvaní

Tahle možnost je vhodná pro relace skupinové práce s uživateli, kteří nemají účet ve vaší síti.

Zvolení uživatelé

Vy a účastníci, které zvolíte

Tahle možnost je vhodná pro prezentace s víc než jedním prezentujícím.

Začátek stránky

Uspořádání nenaplánované schůzky pomocí funkce Zahájit schůzku

 Jestliže chcete zahájit nenaplánovanou schůzku pomocí příkazu Zahájit schůzku, postupujte takhle:

 1. V hlavním okně Lyncu klikněte na šipku Zobrazit nabídku  Ikona Možnosti a potom na Zahájit schůzku.

Zahájení online schůzky nebo konferenčního hovoru pomocí příkazu Zahájit schůzku

 1. V okně skupinové konverzace proveďte v nabídce Možnosti účastníků  Tlačítko Možnosti účastníků aplikace Lync jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete pozvat osoby ze seznamu kontaktů, klikněte na možnost Pozvat zadáním jména nebo telefonního čísla, vyberte jeden nebo víc kontaktů a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Pokud chcete pozvat osoby odesláním e-mailu, klikněte na možnost Pozvat e-mailem, zkopírujte informace o schůzce a potom vyplňte žádost o schůzku.

Začátek stránky

Připojení k naplánované online schůzce

Jestli se chcete připojit k naplánované schůzce, postupujte takhle:

 1. V zobrazení outlookového kalendáře otevřete schůzku, ke které se chcete připojit.

 2. V žádosti o schůzku klikněte na Připojit se k online schůzce.

Obrázek pozvánky na schůzku

Začátek stránky

Připojení k nenaplánované schůzce

Někdy se stane, že vám přijde pozvání na nenaplánovanou schůzku, tedy schůzku zahájenou tlačítkem Zahájit schůzku, nebo na schůzku, která už probíhá.

 • V oznámení, které se zobrazí v oznamovací oblasti úplně vpravo na hlavním panelu, klikněte na Připojit se.

Začátek stránky

Připojení ke zvukovému přenosu schůzky

Lync můžete nastavit tak, aby vždy připojil zvukový přenos schůzky stejným způsobem, nebo aby se vás pokaždé zeptal, co chcete udělat.

Volba možnosti připojení ke zvukovému přenosu při prvním použití Lyncu Online

Při prvním připojení ke schůzce nebo konferenčnímu hovoru Lyncu se objeví dialogové okno Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky.

Mějte na paměti, že volby se můžou lišit v závislosti na tom, jak má vaše organizace nastavený Lync.

Dialogové okno Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky

Pokud se chcete připojit ke zvukovému přenosu schůzky, postupujte takhle:

 1. V dialogovém okně Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky vyberte požadovanou možnost. Podrobné informace najdete v tabulce na konci tohoto návodu.

 2. (Nepovinné) Jestliže vyberete možnost Tento dialog už příště nezobrazovat, použije se tahle volba pro připojení ke zvukovému přenosu u každé schůzky.

 3. Kliknutím na tlačítko OK se připojte ke schůzce.

Možnost připojení ke zvukovému přenosu schůzky

Kdy tuhle možnost zvolit

Nepřipojovat se k audiokonferencím

Ke schůzce se připojíte telefonicky s použitím telefonního čísla určeného poskytovatelem audiokonferencí.

Používat Lync (integrovaný zvuk a video)

Použijete zvuk vašeho počítače a video, které je zabudované do Lyncu.

Zavolejte mi na:

Chcete, aby vám komunikační software Microsoft® Lync™ Server 2010 zavolal. Můžete do textového pole zadat nové telefonní číslo, nebo použít jedno ze zobrazených čísel. To jsou čísla, která jste předtím zadali v nabídce Telefony v dialogovém okně Lync – možnosti.

Změna výchozí volby zvukového přenosu

 1. V hlavním okně Lyncu klikněte na tlačítko Možnosti Tlačítko Možnosti v Lyncu .

 2. V dialogovém okně Lync – možnosti klikněte na Telefony a v části Připojování ke konferenčním hovorům proveďte v poli Připojovat se se ke zvukovému přenosu schůzky z jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete během schůzek používat integrovaný zvuk počítače, klikněte na Lync.

  • Pokud chcete, aby vám poskytovatel audiokonferencí zavolal, zvolte telefonní číslo ze seznamu.

   Poznámka:  Tahle možnost není v dané verzi Lyncu Online dostupná.

  • Pokud do schůzek volat přes telefon, zvolte Nepřipojovat se k audiokonferencím.

   Karta pro telefony v dialogovém okně možností – Připojování ke konferenčním hovorům

 3. (Nepovinné) V části Připojování ke konferenčním hovorům zaškrtněte políčko Před připojením zobrazit výzvu k potvrzení nebo k výběru jiného zdroje zvuku. Tuhle možnost vyberte, pokud se vaše předvolby zvukového přenosu často mění.

Začátek stránky

Pozvání uživatelů bez nainstalovaného Lyncu

Uživatelé z vaší organizace i mimo ni se můžou ke schůzce Lyncu připojit z počítače, ve kterém není nainstalovaný Lync.

Když vámi pozvaný uživatel otevře žádost o schůzku a klikne na odkaz Připojit se k online schůzce, zobrazí se mu jedna nebo víc následujících voleb, a to v závislosti na konfiguraci ve vaší organizaci, případně v organizaci pozvaného uživatele:

Možnost připojení

Jiný klient pro schůzku

Připojení ke schůzce pomocí webového prohlížeče

Aplikace Microsoft® Lync™ Web App

Důležité informace:  Lync Web App vyžaduje nejnovější verzi modulu plug-in pro prohlížeč Microsoft Silverlight. Pokud není Silverlight ještě nainstalovaný, potřebujete k jeho instalaci oprávnění správce.

Stažení a instalace Lyncu Attendee

Lync 2010 Attendee

Použití Communicatoru

Microsoft® Office Communicator 2007 R2 nebo Microsoft® Office Communicator 2007

Podrobnosti najdete v tématu Připojení z počítače bez nainstalovaného Lyncu Online v nápovědě k Lyncu Online na webu Office.com.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×