Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PRICEMAT v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, který přináší úrok v den splatnosti.

Syntaxe

PRICEMAT(vypořádání, splatnost, emise, sazba, výnos, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce PRICEMAT obsahuje následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Emise:    Povinný argument. Jedná se o datum emise cenného papíru vyjádřené jako pořadové číslo.

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o roční úrokovou sazbu cenného papíru k datu emise.

 • Výnos:    Povinný argument. Roční kupónový výnos cenného papíru.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo chybí

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy kupec koupí kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že k 1. lednu 2008 je vydána 30letá obligace, kterou kupec koupil o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání by bylo 1. července 2008 a datum splatnosti by bylo 1. ledna 2038, což je 30 let po datu emise 1. ledna 2008.

 • Argumenty vypořádání, splatnost, emise a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud vypořádání, splatnost nebo emise nejsou platným datem, vrátí funkce PRICEMAT #VALUE! chybová hodnota.

 • Pokud je < 0 nebo yld < 0, vrátí funkce PRICEMAT hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud je < 0 nebo pokud > 4, vrátí funkce PRICEMAT hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud ≥ vypořádání, vrátí funkce PRICEMAT #NUM! chybová hodnota.

 • Výsledek funkce PRICEMAT se vypočítá následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • B = počet dní v roce, závisí na argumentu základna.

  • DSM = počet dní od vypořádání do splatnosti.

  • DIM = počet dní od emise do splatnosti.

  • A = počet dní od emise do vypořádání.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

15.02.08

Datum vypořádání

13.04.2008

Datum splatnosti

11.11.2007

Datum emise

6,10%

Procento půlročního úroku

6,10%

Výnos v procentech

0

Základna 30/360

Vzorec

Popis

V ýsledek

=PRICEMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Cena obligace, pomocí argumentů zadaných v buňkách A2:A7.

99,98 Kč

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×