Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PRICEMAT v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, který přináší úrok v den splatnosti.

Syntaxe

PRICEMAT(vypořádání, splatnost, emise, sazba, výnos, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce PRICEMAT obsahuje následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Emise:    Povinný argument. Jedná se o datum emise cenného papíru vyjádřené jako pořadové číslo.

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o roční úrokovou sazbu cenného papíru k datu emise.

 • Výnos:    Povinný argument. Roční kupónový výnos cenného papíru.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo chybí

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy kupec koupí kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že k 1. lednu 2008 je vydána 30letá obligace, kterou kupec koupil o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání by bylo 1. července 2008 a datum splatnosti by bylo 1. ledna 2038, což je 30 let po datu emise 1. ledna 2008.

 • Argumenty vypořádání, splatnost, emise a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud vypořádání, splatnost nebo emise nejsou platným datem, vrátí funkce PRICEMAT #VALUE! chybová hodnota.

 • Pokud je < 0 nebo yld < 0, vrátí funkce PRICEMAT hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud je < 0 nebo pokud > 4, vrátí funkce PRICEMAT hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud ≥ vypořádání, vrátí funkce PRICEMAT #NUM! chybová hodnota.

 • Výsledek funkce PRICEMAT se vypočítá následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • B = počet dní v roce, závisí na argumentu základna.

  • DSM = počet dní od vypořádání do splatnosti.

  • DIM = počet dní od emise do splatnosti.

  • A = počet dní od emise do vypořádání.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

15.02.08

Datum vypořádání

13.04.2008

Datum splatnosti

11.11.2007

Datum emise

6,10%

Procento půlročního úroku

6,10%

Výnos v procentech

0

Základna 30/360

Vzorec

Popis

V ýsledek

=PRICEMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Cena obligace, pomocí argumentů zadaných v buňkách A2:A7.

99,98 Kč

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×