Problémy s kompatibilitou kontingenčních tabulek

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Nástroj Kontrola kompatibility zjistil jeden nebo více problémů s kompatibilitou kontingenčních tabulek.

Důležité informace: Než budete pokračovat uložením sešitu v dřívějším formátu souboru, měli byste vyřešit problémy způsobující významnou ztrátu funkčnosti, abyste zabránili trvalé ztrátě dat nebo nesprávné funkčnosti.

Problémy způsobující nevýznamnou ztrátu věrnosti je možné před uložením sešitu vyřešit, ale není to potřeba – tyto problémy nezpůsobí ztrátu dat ani funkčnosti, ale pokud sešit otevřete ve starší verzi Microsoft Excelu, nebude pravděpodobně jeho vzhled úplně stejný nebo nebude fungovat přesně stejným způsobem.

Vtomto článku

Problémy, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problém

Řešení

Kontingenční tabulka tohoto sešitu překračuje omezení předchozích verzí a v případě jejího uložení v dřívějších formátech souborů dojde ke ztrátě dat. V nižších verzích aplikace Excel budou správně fungovat pouze kontingenční tabulky vytvořené v režimu kompatibility.

Co to znamená:    V aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích podporuje kontingenční tabulky 1 048 576 jedinečných položek v poli, ale v Excelu 97 – 2003, je podporovaných jenom 32 500 položek v poli.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility klikněte na Najít vyhledejte kontingenční tabulku, která překračuje omezení předchozích verzí. Uložením sešitu ve formátu Excelu 97 – 2003 a pak znovu vytvořte kontingenční tabulku v režimu kompatibility.

Kontingenční tabulka tohoto sešitu obsahuje pravidla podmíněného formátování, která jsou nastavena u buněk ve sbalených řádcích nebo sloupcích. Chcete-li ztrátě těchto pravidel v dřívějších verzích aplikace Excel zabránit, rozbalte uvedené řádky či sloupce.

Význam:    Pravidla podmíněného formátování, která platí pro buňky ve sbalených řádcích nebo sloupcích, budou v aplikaci Excel 97–2003 ztracena.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibilita klikněte na tlačítko Najít a vyhledejte sbalené řádky nebo sloupce obsahující pravidla podmíněného formátování. Potom před uložením sešitu v dřívějším formátu souboru aplikace Excel tyto řádky nebo sloupce rozbalte.

Tento sešit obsahuje pojmenované sady, které nejsou přidruženy ke kontingenční tabulce. Tyto pojmenované sady nebudou uloženy.

Co to znamená:    V Excelu 97 – 2007 se odstraní pojmenované sady, které nejsou přidružené ke kontingenční tabulce.

Akce:    Chcete-li se těmto potížím vyhnout, vytvořte pomocí připojení kontingenční tabulku.

U kontingenční tabulky v tomto sešitu je zapnuta citlivostní analýza. V dřívějších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě všech nepublikovaných změn citlivostní analýzy.

Význam:    Změny citlivostní analýzy nepublikované na serveru se v dřívější verzi aplikace Excel nezobrazí.

Akce:    Změny citlivostní analýzy publikujte ještě před otevřením sešitu ve starší verzi Excelu (Nástroje kontingenční tabulky, karta Analýza, skupina Výpočty, tlačítko Nástroje OLAP, Citlivostní analýza).

Kontingenční tabulka v tomto sešitu obsahuje datovou osu, na které je stejná míra zobrazena více než jednou. Tato kontingenční tabulka nebude uložena.

Co to znamená:    V aplikaci Excel 2010 a novějších verzích můžete duplikovat míra v kontingenční tabulce, který je připojen ke zdroji dat zpracování OLAP (Online Analytical). Kontingenční tabulky nelze v aplikaci Excel 97 – 2007.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility klikněte na tlačítko Najít vyhledejte kontingenční tabulku, která obsahuje data osu, na kterém zobrazí víc než jeden z stejné opatření a odeberte všechny duplicitní míry tak, aby zůstala pouze jeden počítaný člen.

Kontingenční tabulka nebo datové připojení v tomto sešitu obsahuje serverová nastavení, která v dřívějších verzích aplikace Excel neexistují. Některá serverová nastavení kontingenční tabulky nebo datového připojení nebudou uložena.

Co to znamená:    Dojde ke ztrátě některých kontingenční tabulky nebo datového připojení nastavení serveru, které nejsou k dispozici v Excelu 97 – 2007.

Akce:    Ověřte, jestli používáte serverová nastavení kompatibilní se staršími verzemi Excelu, a potom udělejte potřebné změny (Nástroje kontingenční tabulky, karta Analýza, skupina Data, tlačítko Změnit zdroj dat, příkaz Vlastnosti připojení.

Kontingenční tabulka v tomto sešitu obsahuje data představovaná pomocí funkce Zobrazit hodnoty jako. Tyto vlastní výstupy nebudou uloženy a budou nahrazeny původními hodnotami ze zdroje dat.

Co to znamená:    Funkce Zobrazit hodnoty jako není podporována v Excelu 97 – 2007 a vlastní hodnoty, které nelze zobrazit data, která jste zadali (například % součtu nadřazeného řádku, % součtu nadřazeného sloupce nebo % mezisoučtu v ).

Akce:    Kliknutím na Najít v Kontrole kompatibility najděte kontingenční tabulky, které obsahují výstupy vlastní hodnoty, a potom tyto výstupy odeberte (klikněte pravým tlačítkem myši na pole, klikněte na Zobrazit hodnoty jako, Bez výpočtu).

Tento sešit obsahuje vlastní vložená data. Tato data nebudou uložena.

Co to znamená:    Vložené vlastní datové například Power Pivot dat není podporované v Excelu 97 – 2007. Data budou ztraceny.

Akce:    Odeberte data doplňku Power Pivot ze sešitu, se kterým chcete pracovat v dřívější verzi Excelu.

Tento sešit obsahuje průřezy, které slouží k filtrování kontingenčních tabulek a funkcí CUBE v sešitu. Průřezy nebudou ve starších verzích Excelu fungovat.

Co to znamená:    Průřezy nebude k dispozici v Excelu 97 – 2007, ale zůstanou dostupné pro použití v aplikaci Excel 2010 nebo novější.

Akce:    V dřívější verzi aplikace Excel lze použít filtry kontingenční tabulky k filtrování dat.

Tento sešit obsahuje rychlé filtry, které se dají použít k filtrování kontingenčních tabulek a funkcí CUBE v sešitu. Rychlé filtry se neuloží. Vzorce odkazující na rychlé filtry vrátí chybu #NÁZEV?.

Význam:    Průřezy nejsou podporované ve starších verzích Excelu. Nedají se zobrazit a budou ztracené.

Aktualizace připojení s funkcemi OLAP odkazujícími na průřezy vrátí namísto očekávaných výsledků chyby #NÁZEV?.

Akce:    Použijte k filtrování dat místo průřezů filtry kontingenční tabulky.

Začátek stránky

Problémy, které způsobují menší ztrátu přesnosti

Problém

Řešení

Tento sešit obsahuje kontingenční tabulku s nastaveným stylem. V dřívějších verzích aplikace Excel nelze formátování stylu kontingenční tabulky zobrazit.

Význam:    V aplikaci Excel 97–2003 nejsou styly kontingenční tabulky založené na motivu k dispozici a nelze je zobrazit.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility klikněte na tlačítko Najít vyhledejte kontingenční tabulku, která použit styl kontingenční tabulky, odebrat tento styl kontingenční tabulky a potom ručně formátování kontingenční tabulky, který je podporován v dřívějších verzích aplikace Excel.

Kontingenční tabulka tohoto sešitu nebude správně fungovat ve verzích předcházejících verzi Excel 2007. V dřívějších verzích budou správně fungovat pouze kontingenční tabulky vytvořené v režimu kompatibility.

Co to znamená:    V Excelu 97 – 2003 nejde aktualizovat kontingenční tabulky, které vytvoříte v aplikaci Excel 2007 nebo novější.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility klikněte na Najít vyhledejte kontingenční tabulku, která se vytvoří v aktuálním formátu souboru. Uložením sešitu ve formátu Excelu 97 – 2003 a pak znovu vytvořte kontingenční tabulku v režimu kompatibility tak, že ho otevřete v Excelu 97 – 2003 bez ztrátě funkčnosti.

Kontingenční tabulka v tomto sešitu obsahuje pole v kompaktním formátu. V dřívějších verzích aplikace Excel bude toto rozložení změněno na formát tabulky.

Význam:    Kompaktní formát (samostatně nebo v kombinaci s formátem tabulky a formátem osnovy) k zamezení vodorovného rozšíření souvisejících dat mimo stránku a minimalizaci nutnosti posouvání není v aplikaci Excel 97–2003 k dispozici. Pole budou zobrazena ve formátu tabulky.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility klikněte na tlačítko Najít vyhledejte kontingenční tabulku obsahující pole v kompaktním formátu a potom změňte na formát osnovy nebo formát tabulky podle potřeby tak, že zrušíte zaškrtnutí políčka Sloučit a vycentrovat buňky s popisky (kontingenční tabulky Nástroje, kartě analyzovat, skupina kontingenční tabulka, příkaz Možnosti, karta rozložení a formát ).

Kontingenční tabulka v tomto sešitu obsahuje nastavení, která v dřívějších verzích aplikace Excel neexistují. Některá nastavení kontingenční tabulky nebudou uložena.

Co to znamená:    V Excelu 97 – 2007 nebudou podporovaná některá nastavení kontingenční tabulky. Tato nastavení budou ztraceny.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kontingenční tabulku obsahující nastavení, která nejsou podporována, a proveďte potřebné změny.

Určitá tlačítka polí jsou v kontingenčním grafu v tomto sešitu povolena nebo zakázána. Všechna tlačítka polí budou uložena jako povolená.

Význam:    Tlačítka polí, která nejsou v kontingenčním grafu zobrazena, budou při otevření a uložení sešitu v dřívější verzi aplikace Excel uložena jako povolená.

Akce:    Pokud znovu otevřete sešit uložený ve formátu souboru dřívější verze aplikace Excel, budete moci aktivovat nebo dezaktivovat tlačítka polí tak, aby se zobrazila tlačítka vámi požadovaná (Nástroje kontingenčního grafu, karta Analyzovat, skupina Zobrazit či skrýt, tlačítko Tlačítka polí).

Kontingenční tabulka v tomto sešitu obsahuje jednu nebo více pojmenovaných sad. Některé vlastnosti pojmenovaných sad pravděpodobně nebudou uloženy.

Význam:    Jedna nebo více pojmenovaných sad mají jiné než výchozí nastavení vlastností, k jehož uložení nemusí při ukládání ve formátu souborů aplikace Excel 97–2003 dojít.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility klikněte na tlačítko Najít vyhledejte kontingenční tabulku obsahující pojmenovanou sadu vlastností, které byly změněny a proveďte potřebné úpravy v dialogovém okně Nastavení pole. Klikněte pravým tlačítkem na každý člen pojmenovanou sadu a potom klikněte na Nastavení pole. Na kartě rozložení a tisku zkontrolujte, zaškrtněte políčko Zobrazit položky z různých úrovní v samostatných polích není zaškrtnuté (výchozí nastavení) a který je zaškrtnutí políčka automaticky seřadit a odebrat ze sady duplikáty Vybraná (výchozí nastavení).

Připojení v tomto sešitu obsahuje jednu či více pojmenovaných sad nebo počítaných členů. Některé vlastnosti pojmenovaných sad nebo počítaných členů pravděpodobně nebudou uloženy.

Význam:    Pojmenované sady nebo počítané členy mají vlastnosti, které nejsou v Excelu 2007 a Excelu 97-2003 podporované.Tyto vlastnosti se nemusí uložit.

Akce:    Klikněte pravým tlačítkem na libovolného člena pojmenovaných sad a klikněte na Nastavení pole nebo Nastavení polí hodnot a pak udělejte potřebné úpravy.

V tomto sešitu existuje styl průřezu, který není podporován v dřívějších verzích aplikace Excel. Tento styl průřezu nebude uložen.

Význam:    Při uložení sešitu ve formátu souboru dřívější verze aplikace Excel dojde ke ztrátě vlastního stylu průřezu.

Akce:    Protože v dřívějších verzích aplikace Excel nepodporuje doplňky průřezy, není nic neuděláte uchovávání vlastního stylu průřezu. V dřívějších verzích aplikace Excel můžete filtry kontingenční tabulky k filtrování dat.

Kontingenční tabulka v tomto sešitu obsahuje nejméně jedno pole, které obsahuje opakované popisky. Pokud bude kontingenční tabulka aktualizována, dojde ke ztrátě těchto popisků.

Co to znamená:    Opakované popisky nejsou podporované v Excelu 97 – 2007 a štítků: při dojde ke ztrátě aktualizace kontingenční tabulky v dřívější verzi aplikace Excel.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kontingenční tabulku, která obsahuje opakované popisky. Potom zastavte opakování popisků (Nástroje kontingenční tabulky, karta Návrh, skupinaRozložení, tlačítkoRozložení sestavy, příkazNeopakovat popisky položek).

U kontingenční tabulky v tomto sešitu je použit alternativní text. Alternativní text u kontingenčních tabulek bude ve verzích předcházejících aplikaci Excel 2007 odebrán.

Co to znamená:    Alternativní text není k dispozici v Excelu 97 – 2007 a není možné ho v těchto dřívějších verzích aplikace Excel.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kontingenční tabulku, která obsahuje alternativní text. Chcete-li zobrazit alternativní text v dřívější verzi aplikace Excel, můžete jej zkopírovat do prázdné buňky v listu nebo vložit komentář obsahující daný text.

Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné místo kontingenční tabulky a klikněte na Možnosti kontingenční tabulky. Na kartě Alternativní text vyberte v poli Popis alternativní text a stisknutím kláves Ctrl+C ho zkopírujte.

U kontingenční tabulky v tomto sešitu je použit alternativní text. V aplikaci Excel 2007 nelze alternativní text zobrazit.

Co to znamená:    Alternativní text není k dispozici v Excelu 97 – 2007 a nelze je zobrazit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kontingenční tabulku, která obsahuje alternativní text. Chcete-li zobrazit alternativní text v dřívější verzi aplikace Excel, můžete jej zkopírovat do prázdné buňky v listu nebo vložit komentář obsahující daný text.

Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné místo kontingenční tabulky a klikněte na Možnosti kontingenční tabulky. Na kartě Alternativní text vyberte v poli Popis alternativní text a stisknutím kláves Ctrl+C ho zkopírujte.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×