Problémy s ověřením pracovního postupu SharePointu ve Visiu

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Při exportu pracovního postupu služby SharePoint v aplikaci Microsoft Visio Premium 2010 Microsoft SharePoint Designer 2010, je třeba ověřit diagram. Pokud do diagramu pracovního postupu není platná, zobrazí se okno problémů obsahující seznam možných potíží, které je nutné opravit před pracovní postup je možné vyexportovat. Další informace o vytváření a export Sharepointových pracovních postupů ve Visiu najdete v článku Vytvoření, import a export Sharepointových pracovních postupů ve Visiu

Toto téma obsahuje popis, příklad a navrhované akce pro jednotlivé problémy s ověřením pracovních postupů, které můžou ve Visiu Premium 2010 nastat. Pokud během ověřování obdržíte upozornění na problém, vyhledejte jeho název v seznamu níže, pomocí příkladu určete, kde se problém nachází, a potom pomocí navrhované akce problém vyřešte.

V tomto článku

Do diagramu pracovního postupu nejde přidat vlastní akci.

Do diagramu pracovního postupu nejde přidat vlastní podmínku.

Do diagramu pracovního postupu nejde ručně přidat složenou podmínku.

Mezi obrazci pracovního postupu jsou duplicitní připojení

Zpětná smyčka k nadřazenému obrazci není povolená

Paralelní činnosti, které jsou také sekvenční nejsou povolené.

Obrazec podmínky nemá připojení s popisky Ano nebo ne.

Obrazec podmínky musí obsahovat minimálně jedno odchozí připojení s popiskem Ano nebo ne

Tato spojnice není spojnicí pracovního postupu Sharepointu.

Spojnice musí být připojená ke dvěma obrazcům pracovního postupu

Diagram může mít jenom jeden pracovní postup a jeden počáteční obrazec

Toto není obrazec pracovního postupu Sharepointu. V pracovním postupu jde připojit jenom obrazcům pracovního postupu služby SharePoint

Počáteční obrazec nesmí mít příchozí připojení.

Koncový obrazec nesmí mít odchozí připojení

Pracovní postup musí mít počáteční obrazec.

Obrazec pracovního postupu není připojený ke koncovému obrazci.

Obrazec pracovního postupu není připojený k pracovnímu postupu

Počet úrovní vnoření pracovních postupů nesmí být větší než 10

Do diagramu pracovního postupu nejde přidat vlastní akci.

Zpráva:

Do diagramu pracovního postupu nejde přidat vlastní akci. Vlastní akce je možné generovat jen při importu pracovního postupu z SharePoint Designeru.

Příklad:

Do diagramu pracovního postupu nejde přidat vlastní akci.

Navrhovaná akce:

Pokud chcete do pracovního postupu přidat akci, pro kterou není ve vzorníku obrazec předlohy, nevytvářejte vlastní obrazec ani neimportujte obrazec z jiného vzorníku. Místo toho určete požadované chování použitím existujícího obrazce a jeho funkce Přidat komentář.

Do diagramu pracovního postupu nejde přidat vlastní podmínku.

Zpráva:

Do diagramu pracovního postupu nejde přidat vlastní podmínku. Vlastní podmínky je možné generovat jen při importu pracovního postupu z SharePoint Designeru.

Příklad:

Do diagramu pracovního postupu nejde přidat vlastní podmínku.

Navrhovaná akce:

Pokud chcete do pracovního postupu přidat podmínku, pro kterou není ve vzorníku obrazec předlohy, nevytvářejte vlastní obrazec ani neimportujte obrazec z jiného vzorníku. Místo toho určete požadované chování použitím existujícího obrazce a jeho funkce Přidat komentář.

Do diagramu pracovního postupu nejde ručně přidat složenou podmínku.

Zpráva:

Do diagramu pracovního postupu nejde ručně přidat složenou podmínku. Složené podmínky je možné generovat jen při importu pracovního postupu z SharePoint Designeru.

Příklad:

Do diagramu pracovního postupu nejde ručně přidat složenou podmínku.

Navrhovaná akce:

Pokud chcete do pracovního postupu přidat podmínku, pro kterou není ve vzorníku obrazec předlohy, nevytvářejte vlastní obrazec ani neimportujte obrazec z jiného vzorníku. Místo toho určete požadované chování použitím existujícího obrazce a jeho funkce Přidat komentář.

Mezi obrazci pracovního postupu jsou duplicitní připojení.

Zpráva:

Mezi obrazci pracovního postupu jsou duplicitní připojení.

Příklad:

Mezi obrazci pracovního postupu jsou duplicitní připojení.

Navrhovaná akce:

Odeberte nadbytečné připojení tím, že ho vyberete a odstraníte.

Zpětná smyčka k nadřazenému obrazci není povolená.

Zpráva:

Zpětná smyčka k nadřazenému obrazci není povolená.

Příklad:

Zpětná smyčka k nadřazenému obrazci není povolená.

Navrhovaná akce:

Ani Visio Premium 2010 ani SharePoint Designer 2010 nepodporují pracovní postupy se smyčkou. Zkontrolujte, jestli vaše pracovní postupy neobsahují smyčky, a případná cyklická spojení smažte. Pokud chcete vytvořit pracovní postup SharePointu, který bude obsahovat řadu cyklických kroků, musíte ho vytvořit ve Visual Studiu.

Paralelní činnosti, které jsou také sekvenční, nejsou povolené.

Zpráva:

Paralelní činnosti, které jsou také sekvenční, nejsou povolené.

Příklad:

Paralelní činnosti, které jsou také sekvenční, nejsou povolené.

Navrhovaná akce:

Činnost může být paralelní nebo sekvenční, ne však obojí současně. U paralelních činností odeberte sekvenční spojnice. U sekvenčních činností odeberte paralelní spojnice. Někdy může být obtížné identifikovat činnosti, které jsou současně paralelní i sekvenční. Následující příklady ukazují další běžné výskyty paralelního a sekvenčního uspořádání a nabízejí alternativní uspořádání.

Příklad:

Vyhněte se spojnicím ukazujícím na stejnou činnost z více cest.

Navrhovaná akce:

Pokud se chcete vyhnout tomu, aby na stejnou činnost ukazovalo z různých cest více spojnic, zkuste činnost duplikovat:

Paralelní činnosti, které jsou také sekvenční, nejsou povolené.

Příklad:

Paralelní činnosti, které jsou také sekvenční, nejsou povolené.

Navrhovaná akce:

Pokud máte v sekvenčních krocích paralelní bloky (obvykle se nacházejí v pracovních postupech sestavených pomocí SharePoint Designeru), zkuste mezi nimi použít obrazec Přidat komentář, aby byly kroky správně oddělené:

Paralelní činnosti, které jsou také sekvenční, nejsou povolené.

Obrazec podmínky nemá připojení s popisky Ano nebo Ne.

Zpráva:

Obrazec podmínky nemá připojení s popisky Ano nebo Ne.

Příklad:

Obrazec podmínky nemá připojení s popisky Ano nebo Ne.

Navrhovaná akce:

Klikněte pravým tlačítkem na spojnici, ke které chcete přiřadit popisek Ano nebo Ne.

Obrazec podmínky musí obsahovat minimálně jedno odchozí připojení s popiskem Ano nebo Ne.

Zpráva:

Obrazec podmínky musí obsahovat minimálně jedno odchozí připojení s popiskem Ano nebo Ne.

Příklad:

Obrazec podmínky musí obsahovat minimálně jedno odchozí připojení.

Navrhovaná akce:

Zajistěte, aby měl obrazec podmínky aspoň jedno odchozí propojení s jiným obrazcem pracovního postupu.

Tato spojnice není spojnicí pracovního postupu Sharepointu.

Zpráva:

Tato spojnice není spojnicí pracovního postupu SharePointu. Použitím nástroje spojnice nebo automatického připojení zajistěte, aby byla použitá správná spojnice.

Příklad:

Zajistěte, aby byla použitá správná spojnice.

Navrhovaná akce:

Nepoužívejte dříve použité spojnice z jiných diagramů. Tyto spojnice nemusí být navržené k tomu, aby byly použité v pracovních postupech SharePointu. Vybranou spojnici smažte a pomocí nástroje spojnice nebo automatického připojení ji nahraďte novou spojnicí.

Spojnice musí být připojená ke dvěma obrazcům pracovního postupu.

Zpráva:

Spojnice musí být připojená ke dvěma obrazcům pracovního postupu.

Příklad:

Spojnice musí být připojená ke dvěma obrazcům pracovního postupu.

Navrhovaná akce:

Odeberte slepé spojnice nebo je připojte k dalším obrazcům.

Diagram může mít jenom jeden pracovní postup a jeden počáteční obrazec

Zpráva:

Diagram může mít jenom jeden pracovní postup a jeden počáteční obrazec

Příklad:

Diagram může mít jenom jeden pracovní postup a jeden počáteční obrazec.

Navrhovaná akce:

Všechny cesty musí vycházet ze stejného obrazce Zahájení. Odeberte přebytečné obrazce Zahájení a spojnice uspořádejte tak, aby cesty vycházely z jednoho místa.

Toto není obrazec pracovního postupu Sharepointu. V pracovním postupu jde připojit jenom obrazcům pracovního postupu služby SharePoint

Příklad:

Toto není obrazec pracovního postupu SharePointu.

Navrhovaná akce:

V šabloně Pracovní postup služby Microsoft SharePoint se dají použít jenom obrazce pracovního postupu ze vzorníků pracovních postupů SharePointu. Jiné obrazce vývojového diagramu nebudou rozpoznané a znemožní export pracovního postupu do SharePoint Designeru.

Počáteční obrazec nesmí mít příchozí připojení.

Zpráva:

Počáteční obrazec nesmí mít příchozí připojení.

Příklad:

Počáteční obrazec nesmí mít příchozí připojení.

Navrhovaná akce:

Odeberte příchozí připojení z počátečního obrazce.

Koncový obrazec nesmí mít odchozí připojení.

Zpráva:

Koncový obrazec nesmí mít odchozí připojení.

Příklad:

Koncový obrazec nesmí mít odchozí připojení.

Navrhovaná akce:

Odeberte odchozí připojení z koncového obrazce.

Pracovní postup musí mít počáteční obrazec.

Zpráva:

Pracovní postup musí mít počáteční obrazec.

Příklad:

Pracovní postup musí mít počáteční obrazec.

Navrhovaná akce:

Přidejte na začátek pracovního postupu počáteční obrazec a připojte ho k první činnosti.

Obrazec pracovního postupu není připojený ke koncovému obrazci.

Zpráva:

Obrazec pracovního postupu není připojený ke koncovému obrazci.

Příklad:

Obrazec pracovního postupu není připojený ke koncovému obrazci.

Navrhovaná akce:

Pokud v pracovním postupu chybí koncový obrazec, pak tento obrazec přidejte a připojte ho na konec pracovního postupu. Pokud u obrazce pracovního postupu chybí připojení k dalšímu obrazci pracovního postupu (viz příklad), můžete ho odebrat nebo připojit k jinému obrazci pracovního postupu.

Obrazec pracovního postupu není připojený k pracovnímu postupu.

Zpráva:

Obrazec pracovního postupu není připojený k pracovnímu postupu.

Příklad:

Obrazec pracovního postupu není připojený k pracovnímu postupu.

Navrhovaná akce:

Pokud je daný obrazec pracovního postupu nepostradatelný, připojte ho spojnicemi do cesty pracovního postupu. V opačném případě obrazec odstraňte.

Počet úrovní vnoření pracovních postupů nesmí být větší než 10.

Zpráva:

Počet úrovní vnoření pracovních postupů nesmí být větší než 10.

Navrhovaná akce:

Visio Premium 2010 rozpoznává maximálně 10 úrovní vnoření činností pracovních postupů. Změňte uspořádání pracovního postupu na jednodušší tím, že vynecháte některé činnosti nebo rozdělíte cestu pracovního postupu na více než jednu větev.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×