Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync 2013

Poslední aktualizace: duben 2015

Abyste porozuměli postupům shromažďování a použití dat relevantních pro určitý produkt Microsoft Lync, doporučujeme vám přečíst si toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a související dodatek.

Obecné

Společnost Microsoft se zavazuje chránit osobní údaje a zároveň se snaží přinášet efektivní, výkonný a snadno ovladatelný software pro osobní počítače. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje postupy při shromažďování a používání dat v příslušných produktech Microsoft uvedených v části Dodatky tohoto dokumentu. Zaměřuje se na funkce, které komunikují s Internetem. Nevztahuje se na jiné weby, produkty nebo služby společnosti Microsoft pracující v online či offline režimu.

Dodatky – verze produktů Lync 2013

Shromažďování a použití poskytnutých údajů

Shromážděné osobní údaje použije společnost Microsoft a jí řízené pobočky k poskytování služeb nebo provádění transakcí, které jste si vyžádali nebo ke kterým jste dali souhlas. Mohou být také použity k analýze a zlepšení produktů a služeb společnosti Microsoft.

Můžeme používat určité povinné komunikační prostředky, jako jsou uvítací dopisy, upomínky plateb, informace o technických problémech se službami a bezpečnostní oznámení. Některé služby společnosti Microsoft mohou zasílat periodické členské dopisy, které jsou považovány za součást služby. Příležitostně vás můžeme požádat o vaši zpětnou vazbu, požádat vás o účast v průzkumech nebo zasílat propagační poštu s informacemi o dalších produktech a službách dostupných od společnosti Microsoft a jejích afilací.

S cílem nabídnout uživatelům jednotný a osobní přístup při kontaktech se společností Microsoft mohou být údaje získané prostřednictvím jedné služby společnosti Microsoft sloučeny s údaji získanými prostřednictvím jiné služby společnosti Microsoft. Shromážděné údaje můžeme také doplnit o údaje získané od jiných společností. Můžeme třeba využívat služeb jiných společností, které nám umožňují odvozovat obecnou geografickou oblast z IP adresy, abychom mohli určité služby přizpůsobit vaší geografické oblasti.

Kromě výjimek popsaných v tomto prohlášení nejsou poskytnuté osobní údaje předávány bez vašeho souhlasu třetím stranám. Příležitostně najímáme jiné společnosti, aby naším jménem poskytovaly vymezené služby, jako třeba odpovídání na dotazy zákazníků ohledně produktů a služeb nebo provádění statistické analýzy našich služeb. Těmto společnostem poskytujeme pouze osobní údaje, které potřebují k poskytování těchto služeb. Tyto společnosti nesmějí tyto údaje používat za žádným jiným účelem.

Společnost Microsoft může vaše osobní údaje, včetně obsahu vaší komunikace, použít nebo zveřejnit z následujících důvodů: (a) dodržení zákonů nebo reakce na právní požadavky nebo soudní spor, (b) ochrana práv nebo vlastnictví společnosti Microsoft nebo jejích zákazníků, včetně uplatňování dohod nebo zásad řídících vaše používání služeb, nebo (c) jednání v dobré víře, že takové použití nebo zveřejnění je nezbytné k zajištění osobní bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků společnosti Microsoft nebo veřejnosti.

Údaje shromažďované společností Microsoft nebo odesílané společnosti Microsoft produkty uvedenými v části Dodatky tohoto dokumentu mohou být ukládány a zpracovávány ve Spojených státech nebo v libovolné jiné zemi, ve které má společnost Microsoft, její pobočky, dceřiné společnosti či poskytovatelé služeb sídlo. Společnost Microsoft se řídí bezpečnostními zásadami stanovenými ministerstvem obchodu USA, které se týkají shromažďování, použití a uchovávání dat ze zemí Evropské unie.

Shromažďování a používání údajů o vašem počítači

Pokud používáte software s funkcemi s povoleným přístupem k Internetu, informace o počítači (dále „standardní informace o počítači“) se odesílají na webové stránky, které navštívíte, a online službám, které použijete. Společnost Microsoft používá standardní informace o počítači k poskytování internetových služeb, k vylepšování svých produktů a služeb a pro účely statistické analýzy. Standardní informace o počítači obvykle obsahují údaje, jako je vaše IP adresa, verze operačního systému, verze prohlížeče a místní a jazykové nastavení. V některých případech k nim také patří ID hardwaru, které označuje výrobce, název a verzi zařízení. Pokud určitá funkce nebo služba odešle informace společnosti Microsoft, spolu s nimi odešle i standardní informace o počítači.

Zabezpečení informací

Společnost Microsoft dbá na ochranu zabezpečení vašich informací. Používáme různé zabezpečovací technologie a postupy, abychom chránili vaše informace před neoprávněným přístupem, použitím nebo vyzrazením. Poskytnuté informace například ukládáme v počítačových systémech s omezeným přístupem umístěných v kontrolovaných provozech.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů a jeho dodatky budeme příležitostně aktualizovat podle změn v produktech a službách a podle názorů zákazníků. Jakmile změny zveřejníme, změníme datum poslední aktualizace v horní části stránky. Pokud chcete mít aktuální informace o tom, jak Microsoft chrání vaše informace, pravidelně navštěvujte web s tímto prohlášením a jeho dodatky.

Další informace

Microsoft uvítá připomínky k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů a jeho dodatkům. Pokud máte nějaké dotazy nebo se domníváte, že jsme podmínky a pravidla v těchto dokumentech nedodrželi, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře pro zpětnou vazbu týkající se osobních údajů nebo poštou na následující adrese:

Microsoft Privacy – Lync
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Specifické funkce

Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft

K čemu tato funkce slouží: Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft je služba, která vám umožňuje ohlásit problémy, které máte, a získat informace, které pomohou se takovým problémům vyhnout nebo je vyřešit.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o údajích shromažďovaných, zpracovávaných a přenášených službou Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů služby Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft v části Prohlášení o ochraně osobních údajů služby Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft.

Použití informací: Data zasílání zpráv o chybách, která odešlete, se dají použít k řešení problémů a k vylepšení softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Volba/kontrola: Při prvním zobrazení chyby se vám nabídne možnost podílet se na zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft. Pokud se rozhodnete tuto možnost povolit, služba Zasílání zpráv o chybách bude Microsoftu automaticky hlásit problémy, ke kterým dojde.

Ve vzácných případech, jako jsou zvláště obtížně řešitelné problémy, si může Microsoft vyžádat dodatečná data, včetně částí paměti (což zahrnuje paměť sdílenou libovolnou nebo všemi aplikacemi běžícími v době výskytu problému), některých nastavení registrů a jednoho nebo více souborů z počítače. To může zahrnovat i vaše aktuální dokumenty. Pokud jsou vyžadovaná další data, máte možnost zobrazit informace obsažené ve zprávě o chybě předtím, než se rozhodnete, zda zprávu Microsoftu odešlete.

Důležité informace: Podnikoví zákazníci mohou pomocí zásad skupiny nakonfigurovat, jak se má služba Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft v jejich počítačích chovat. Možnosti konfigurace zahrnují také možnost službu Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft vypnout. Pokud jste správce a chcete konfigurovat zásady skupiny pro zasílání zpráv o chybách, najdete technické informace v části Web TechCenter o zásadách skupiny pro Windows Server.

Služba nabízených oznámení serveru Microsoft Lync Server

K čemu tato funkce slouží: Služba nabízených oznámení serveru Lync je služba používaná k nabízení oznámení o aktualizacích, třeba oznámení a pozvánek prostřednictvím rychlých zpráv, oznámení prostřednictvím čekajících zpráv a oznámení o zmeškaných hovorech, pro zařízení s mobilním klientem Microsoft Lync 2010 nebo novějším, který je nainstalovaný a nakonfigurovaný pro přijímání nabízených oznámení.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Všechna oznámení a pozvánky prostřednictvím rychlých zpráv, oznámení prostřednictvím čekajících zpráv a oznámení o zmeškaných hovorech odeslaná do Microsoft Lyncu, který je nainstalovaný v mobilních zařízeních, jsou přesměrovaná přes službu nabízených oznámení serveru Lync pro doručení příslušnému mobilnímu příjemci. Další informace, které prochází službou nabízených oznámení serveru Lync, můžou obsahovat jméno odesílatele, náhled zprávy a ID konverzace. Po zahájení konverzace prostřednictvím rychlých zpráv mezi účastníky už nebudou rychlé zprávy používat službu nabízených oznámení serveru Lync.

Použití informací: Informace odeslané službě nabízených oznámení serveru Lync slouží ke zpracování a doručení rychlé zprávy, čekající zprávy nebo oznámení o zmeškaných hovorech pro příslušného příjemce. Microsoft neukládá data odeslaná službě nabízených oznámení serveru Lync. Oznámení se doručí do mobilního telefonu uživatelů prostřednictvím služeb nabízených oznámení poskytovaných třetími stranami v závislosti na mobilním zařízení uživatele, například zprávy poslané na nebo ze zařízení Apple budou procházet přes službu nabízených oznámení Apple. Microsoft nenese žádnou odpovědnost za údaje shromážděné těmito službami nabízených oznámení třetích stran. Informace o jejich zásadách shromažďování a používání dat naleznete v dodatku k prohlášení o ochraně osobních údajů pro konkrétní mobilní zařízení (uvedené na začátku této stránky).

Volba/kontrola: Použití služby nabízených oznámení Lync Serveru se vyžaduje pro využití výhody funkce nabízených oznámení Microsoft Lyncu nasazené v mobilních zařízeních ve vaší organizaci. Pokud chcete zjistit, zda je tato funkce ve vaší organizaci povolená, obraťte se na svého podnikového správce. Pokud jsou nabízená oznámení ve vaší organizaci povolená a vaše zařízení je může přijímat a přehrávat, budete je moct ve svém zařízení povolit nebo zakázat. Když je zakážete, deaktivujete jenom okno s upozorněním nebo vyzvánění, které zařízení používá k upozornění, ale přijímání nových zpráv a upozornění do zařízení zakázané nebude.

Odeslání názoru online

K čemu tato funkce slouží: Funkce odeslání názoru online umožňuje poskytovat názory na produkty a služby přímo společnosti Microsoft.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se rozhodnete sdělit nám svůj názor online, odešle se Microsoftu obsah zprávy a standardní informace o počítači.

Použití informací: Odeslané informace mohou být použity ke zdokonalení webů, produktů a služeb Microsoftu. Informace, které od vás shromažďujeme, se dají také použít k vyžádání dodatečných informací o zpětné vazbě, kterou poskytujete o používaném produktu nebo službě.

Volba/kontrola: Odeslání názoru online je nepovinné.

Online nápověda

K čemu tato funkce slouží: Kliknutím na možnost Online nápověda nebo Nápověda se připojíte k podpůrným materiálům online, díky kterým můžete získat přístup k nejnovějšímu dostupnému obsahu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Při použití nápovědy online nebo nápovědy je váš požadavek odeslán Microsoftu spolu s veškerým hodnocením nebo zpětnou vazbou, které se mu rozhodnete o zobrazených tématech nápovědy poskytnout. Pokud zadáte do pole hledání nebo zpětné vazby osobní informace, budou tyto informace odeslány Microsoftu, ale nepoužijí se k vaší identifikaci ani ke kontaktu s vámi.

Použití informací: Možnosti Online nápověda a Nápověda používají informace v dotazu k poskytnutí odpovídajících výsledků, vytvoření nového obsahu a vylepšení existujícího obsahu.

Volba/kontrola: Nechcete-li se připojit k podpůrným materiálům dostupným online, neklikejte na možnost Online nápověda nebo Nápověda.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×