Propojení projektů k vytvoření hlavního projektu v desktopové aplikaci Project

Propojení projektů k vytvoření hlavního projektu v desktopové aplikaci Project

Předplatné Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Abyste měli lepší přehled i o větším projektu a měli ho líp uspořádaný, můžete několik projektových souborů propojit, a uspořádat tak projekt do hlavního projektu s dílčími projekty (jako takzvané externí závislosti). Například v jednom hlavním projektu stavby můžete mít několik souborů dílčích projektů pro instalatérské, elektrikářské a tesařské práce.

Propojení Projectových souborů

 1. Pro každý dílčí projekt si vytvořte samostatné soubory Projectu a potom otevřete nebo vytvořte projekt, který má být hlavní.

 2. V hlavním projektu klikněte na Zobrazení > Ganttův diagram.

 3. V poli se seznamem Název úkolu klikněte na řádek, pod který chcete vložit dílčí projekt. Dílčí projekt můžete vložit kamkoliv v seznamu úkolů hlavního projektu.

 4. Klikněte na Projekt > Dílčí projekt.

  Karta na pásu karet s příkazem Vložit dílčí projekt

 5. V dialogu Vložit projekt vyberte dílčí projekt, který chcete vložit.

  • Pokud chcete vložit víc dílčích projektů, podržte stisknutou klávesu Ctrl a postupně klikněte na jednotlivé dílčí projekty v pořadí, v jakém je chcete vložit.

  • Ve většině případů budete chtít nechat políčko Vytvořit vazbu zaškrtnuté, aby se změny udělané v dílčím projektu promítly do hlavního projektu (a naopak). Pokud ale budete chtít jenom dílčí projekt do hlavního projektu zkopírovat a nebudete chtít mít soubory dynamicky propojené, pak zaškrtnutí políčka zrušte.

 6. Klikněte na Vložit, nebo pokud chcete vložit projekt ve formátu jen pro čtení, klikněte na šipku na tlačítku Vložit a potom klikněte na Vložit jen pro čtení. Vložením projektu, který je jen pro čtení, se vytvoří propojení mezi dvěma projekty, ale zabrání vám aktualizovat dílčí projekt z hlavního projektu. Pokud soubor dílčího projektu aktualizujete přímo, změny se projeví v hlavním projektu. Možnost Vložit jen pro čtení je dostupná jenom v případě, že je zaškrtnuté políčko odkaz na projekt .

Jak se vyhnout duplicitním jménům/názvům zdrojů v propojených projektech

Pokud propojíte projekty, které mají zdroje se stejným názvem, vytvoříte duplicitní názvy zdrojů a to by mohlo způsobovat zmatky. Můžete se tomu vyhnout tak, že zrušíte zaškrtnutí políčka Propojit s projektem v dialogovém okně Vložit projekt. Tím zajistíte, že budou informace o zdroji v hlavním projektu (jako třeba platové sazby, kalendáře zdrojů) mít vyšší postavení než informace o zdrojích dílčího projektu.

Poznámka: Při aktualizaci nepropojeného dílčího projektu z hlavního projektu se změny neprojeví v původním souboru dílčího projektu.

Uspořádání dílčích projektů v hlavním projektu

Pokud jste do Hlavní projekt vložili Dílčí projekt a chcete změnit jejich uspořádání, můžete přesunout Vložený projekt nahoru nebo dolů v seznamu úkolů.

 1. Zvolte zobrazit > Ganttův diagram.

 2. Vyberte Číslo IDsouhrnný úkol, který představuje vložený projekt, který chcete přesunout.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši a odeberte vložený projekt kliknutím na Vyjmout .

  Poznámka: Vyjmutím a vložením úkolu změníte Jedinečné ID úkolu (liší se od ID úkolu umístěného ve sloupci úplně vlevo v tabulce položek), když se vloží zpátky do seznamu úkolů na jiném místě. Pokud chcete úkol přesunout beze změny jedinečného ID, můžete ho na nové místo v seznamu úkolů přetáhnout. Chcete-li úkol přetáhnout, umístěte ukazatel myši na jeho číslo v poli ID. Když se změní na čtyřstrannou šipku, přetáhněte úkol na nové místo. Informace se odstraní jenom z plánu projektu, ale neodstraní se, dokud ho nevložíte zpátky do.

 4. V seznamu úkolů vyberte identifikační číslo úkolu, pod který chcete projekt vložit.

  Poznámka: Pokud vložíte nebo vložíte projekt pod jiným vloženým projektem, který má jenom Souhrnný úkol projektu, je projekt, který vkládáte nebo vkládáte, přidaný na stejnou úroveň, jako je vložený projekt nad ním. Pokud však vložíte nebo vložíte pod vložený projekt, který obsahuje všechny jeho úkoly, stane se, že se vložený projekt přestává podprojektem vloženého projektu.

 5. Kliknutím na Vložit vložíte projekt nad vybraný řádek.

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

Kdy mám použít odkazy mezi projekty namísto meziprojektových závislostí?

Pokud má projekt určitý úkol, který je závislý na konkrétním úkolu v jiném projektu, použijte k propojení dat úkolů vzájemnou vazbu. V případě, že se jedná o úkol, který je závislý na skluzu, projeví se nová data ve vašem vlastním úkolu. Pokud je váš projekt závislý na některém aspektu jiného projektu a závislost není nutně spojená s konkrétním úkolem, použijte meziprojektové závislosti, abyste přesně určili, co jednotlivé projekty na relaci přenáší.

 1. Otevřete oba projekty: projekt obsahující úkol, na který chcete vytvořit odkaz, a projekt obsahující úkol, ze kterého chcete vytvořit propojení.

  V nabídce okna jednoho z projektů klikněte na Uspořádat vše.

 2. Klikněte na úkol, pro který chcete vytvořit závislost na vnějšího předchůdce.

 3. Klikněte na informace o úkolu Obrázek tlačítka a potom klikněte na kartu předchůdci .

 4. Ve sloupci ID zadejte název projektu a číslo ID vnějšího předchůdce oddělené zpětným lomítkem. Zadejte například Project1\1 pro úkol s ID 1 do souboru s názvem Project1.

Ve výchozím nastavení jste upozorněni, když se změní data v projektu externě propojeném. Když otevřete projekt s externími odkazy, zobrazí se vnější předchůdci a jejich důsledky a dopady na váš plán.

 • Před vytvořením odkazu na externí úkol musí být oba projekty uložené.

 • Když propojíte úkoly v různých projektech, které jsou uložené na serveru Microsoft Office Project, musí být ID předchůdce správně naformátované. V dialogovém okně informace o úkolu na kartě předchůdci ve sloupci ID musí být nastavené ID úkolu, jak ukazuje následující příklad: <> \project1\42. V tomto příkladu je Project1 název projektu, který obsahuje předchůdce, a 42 je ID předchůdce.

 • Úkoly s vnější vazbou se v seznamu úkolů zobrazují šedě. Poklikáním na úkol s externím následníkem se otevře projekt obsahující externí úkol, pokud je projekt dostupný.

Po propojení úkolů mezi projekty se data neshodují.

Když použijete možnost Vložit propojení v dialogovém okně Vložit jinak (nabídkaÚpravy ) pro spojení úkolů, Project používá k vytvoření propojení OLE (Object Linking and Embedding). Propojená budou pouze pole, která jste vybrali. Úkol však může mít k dispozici mnohem další pole informací, která mají vliv na plánování úkolu, a pokud máte zobrazení na celé obrazovce, mohou být tato pole Skrytá.

Pokud potřebujete vytvořit závislost mezi úkoly v různých projektech, vytvořte vnější závislosti (místo vložení odkazu), abyste zachovali přesný plán.

Když použijete možnost Vložit propojení , vyberte místo celých řádků jednotlivá pole a propojte jenom tolik informací, jaké potřebujete, aby se zabránilo konfliktním informacím o plánu.

Další informace

Plány v rámci plánů: hlavní projekty a dílčí projekty

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×