Publikování šablony formuláře na server služby InfoPath Forms Services

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Před vaši uživatelé můžete vyplňte formulář, který je založený na Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem ve webovém prohlížeči, musíte publikování šablony formuláře na serveru, na kterém běží InfoPath Forms Services a potom povolit šablony formuláře.

V tomto článku

Základní informace

Než začnete

Publikování šablony formuláře do nové knihovny dokumentů

Publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu

Publikování šablony formuláře, který vyžaduje schválení správce

Základní informace

Publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem na serveru, na kterém běží InfoPath Forms Services umožníte uživatelům vyplňovat formuláře založené na této šabloně formuláře ve webovém prohlížeči. Pokud šablonu formuláře se použije v následujících situacích, budete potřebovat správce schválení publikování:

 • Šablona formuláře obsahuje spravovaný kód nebo skript.

  Poznámka: Skript budou muset před publikováním na šablonu formuláře převedeny na spravovaný kód.

 • Šablona formuláře vyžaduje plnými úroveň, které umožňuje výsledné formuláře mít plný přístup ke systémové prostředky počítačích uživatelů, jako jsou soubory a nastavení.

 • Šablona formuláře používá datové připojení, které se spravuje správce.

 • Šablona formuláře aktivované zobrazený na mobilním zařízení.

Publikování šablony formuláře, který vyžaduje schválení správce, musíte nejdřív publikovat šablony formuláře sdílené síťové složky, kde správce serveru můžete nahrajte šablony formuláře na serveru InfoPath Forms Services a nasazení formuláře Šablona. Odkazy na další informace o nasazení šablony formuláře v části Viz také správce serveru.

Pokud šablonu formuláře se použije v ostatních případech, můžete ho publikovat do knihovny dokumentů nebo jako typu obsahu webu.

Po publikování šablony formuláře na serveru, na kterém běží InfoPath Forms Services lze použít následujícími způsoby:

 • Jako šablonu pro všechny formuláře v knihovně nového nebo existujícího dokumentu     Můžete publikovat šablony formuláře, který bude sloužit jako šablonu pro všechny formuláře v knihovně nového nebo existujícího dokumentu. Šablona formuláře lze digitálně podepsat však nesmí obsahovat spravovaný kód ani skript.

 • Jako typ obsahu webu pro více knihoven dokumentů nebo kolekce webů     Můžete publikovat šablony formuláře, který bude sloužit jako šablonu pro formuláře do více knihoven dokumentů nebo kolekce webů. Používáte-li více knihovnách v kolekci webů se tato šablona formuláře, můžete publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu. Však nelze publikovat šablony formuláře jako typu obsahu webu, pokud obsahuje všechny skript nebo spravovaný kód. Sdílené síťové složky musíte nejdřív publikovat šablony formulářů s skript nebo spravovaný kód. Správce může nahrát šablon formulářů na server a jejich nasazení.

Před publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem zkontrolovat problémy formulář šablony formuláře pomocí kontroly návrhu. Po najít a opravit problémy s šablony formuláře, můžete k publikování šablony formuláře na serveru InfoPath Forms Services Publishing Wizard.

Publikování šablony formuláře není stejný jako uložení šablony formuláře. Po publikování šablony formuláře Publishing Wizard přidá umístění pro publikování a pokynů k šabloně formuláře pro zpracování, aby uživatelé mohli otevřít formuláře založené na této šabloně. Při uložení šablony formuláře chcete uložit kopii šablony formuláře, stejně jako při ukládání souboru s vaším počítačem. Vždy používejte Publishing Wizard mají být k dispozici pro uživatele vyplňovat uživatelé šablony formuláře.

Začátek stránky

Než začnete

Před publikováním šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem na serveru, na kterém běží InfoPath Forms Services, postupujte takto:

 • Se svým správcem zkontrolujte, jestli máte potřebná oprávnění k serveru pro publikování šablony formuláře do knihovny dokumentů nebo k publikování šablony formuláře jako nový typ obsahu webu.

 • Ověření se svým správcem této Office InfoPath 2007 běží na serveru a který je nakonfigurovaný na zobrazení formuláře aplikace InfoPath jako webové stránky.

 • Pokud jsou publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, který vyžaduje schválení správce, požádejte správce pro umístění sdílené síťové složky uložení šablony formuláře. Tato složka je místo, kam budete publikovat šablony formulářů. Po publikování šablony formuláře Správce odešle šablony formuláře z tohoto umístění na server.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře do nové knihovny dokumentů

Po publikování šablony formuláře do knihovny dokumentů každý formulář, vytvořenou v této knihovně založen na této šabloně. Publikování šablony formuláře do knihovny dokumentů můžete Publishing Wizard. Publishing Wizard upraví šablonu formuláře pro použití v knihovně dokumentů, vytvoří nová knihovna dokumentů a ukládá šablony formuláře jako výchozí šablonu pro tuto knihovnu dokumentů. Po publikování šablony formuláře, musíte nakonfigurovat web Microsoft Windows SharePoint Services, aby zobrazoval formuláře založené na této šabloně formuláře ve webovém prohlížeči. Pokud není konfigurace Sharepointového webu, uživatelé, kteří nemají Office InfoPath 2007 na svém počítači nainstalovanou dojde k chybě při pokusu o otevření formuláře, který je založený na této šabloně.

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit.

 2. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do umístění, kam chcete uložit šablonu formuláře a potom klikněte na Uložit.

 3. Chcete-li otevřít podokno úloh Kontrola návrhu, klikněte v nabídce NástrojeKontrola návrhu.

 4. Pokud jsou uvedeny podokno úloh Kontrola návrhu, řešení těchto chyb a potom klikněte na Aktualizovat a zjistit, zda chyby stále existuje.

 5. V nabídce soubor klikněte na Publikovat.

 6. V Průvodci publikování klikněte na server SharePoint pomocí hesla nebo bez služby InfoPath Forms Services a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce, do pole Zadejte umístění serveru služby SharePoint nebo služby InfoPath Forms Services zadejte umístění webu služby SharePoint, ve které chcete publikovat šablony formuláře a klikněte na tlačítko Další.

 8. Na další stránce průvodce zaškrtněte políčko Povolit tohoto formuláře vyplnit v prohlížeči, klikněte na Knihovna dokumentů a klikněte na tlačítko Další.

 9. Klikněte na vytvořit novou knihovnu dokumentů a klikněte na tlačítko Další.

 10. Na další stránce průvodce zadejte název a popis pro knihovnu dokumentů a klikněte na tlačítko Další.

 11. Vyberte pole v šabloně formuláře, který se má zobrazit jako sloupce v zobrazení výchozí knihovny dokumentů.

  Jak na to?

  1. Klikněte na Přidat.

  2. Vyberte pole, které chcete přidat jako sloupec v knihovně dokumentů a pak udělejte jednu z těchto věcí:

   • Do pole název sloupce zadejte název sloupce.

   • Vybrat sloupce webu v seznamu skupiny sloupců webu, vyberte název v seznamu název sloupce a potom klikněte na OK.

    Poznámka: Pokud jste vybrali opakujícímu se poli pro zobrazení dat v knihovně dokumentů, můžete definovat, jak budete chtít zobrazit pole v knihovně dokumentů po kliknutí na hodnotu v seznamu (funkce). Můžete vybrat zda mají být zobrazena první hodnotu v poli, poslední hodnota v poli nebo počtu všechny výskyty tohoto pole nebo jestli chcete sloučit všechny hodnoty.

  3. Klikněte na OK.

  Odkazy na další informace o zobrazení dat ve sloupcích v knihovně dokumentů v části Viz také.

 12. Klikněte na tlačítko Další.

 13. Na další stránce průvodce zkontrolujte správnost údaji zobrazenému a potom klikněte na Publikovat.

 14. Pokud chcete zjistit, jestli jste publikovali na šablonu formuláře, klikněte na Otevřít tuto knihovnu dokumentů. Publikování šablony formuláře webového prohlížeče se otevře se formulář, který je založený na této šabloně.

 15. Konfigurace Sharepointového webu pro zobrazení formuláře založené na této šabloně formuláře ve webovém prohlížeči.

  Jak na to?

  1. Otevření Sharepointového webu ve webovém prohlížeči.

  2. V nabídce Akce webu v pravém horním rohu webu klikněte na Nastavení webu a potom klikněte na Změnit všechna nastavení webu.

  3. V části Správa webu klikněte na seznamy a knihovny webu.

  4. Klikněte na název vlastní nastavení webu.

  5. V části Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

  6. Dokumenty s podporou prohlížeče klikněte na Zobrazit jako webové stránky a klikněte na OK.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu

Po publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu Publishing Wizard upravuje šablony formuláře jako typu obsahu webu. Stejně jako při vytváření knihovny dokumentů, můžete převést šablony formuláře do šablony formulářů s podporou prohlížeče ve Publishing Wizard. Průvodce uložte šablony formuláře server jako typu obsahu webu.

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit.

 2. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do umístění, kam chcete uložit šablonu formuláře a potom klikněte na Uložit.

 3. Chcete-li otevřít podokno úloh Kontrola návrhu, klikněte v nabídce NástrojeKontrola návrhu.

 4. Pokud jsou uvedeny podokno úloh Kontrola návrhu, řešení těchto chyb a potom klikněte na Aktualizovat a zjistit, zda chyby stále existuje.

 5. V nabídce soubor klikněte na Publikovat.

 6. V Průvodci publikování klikněte na server SharePoint pomocí hesla nebo bez služby InfoPath Forms Services a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce, do pole Zadejte umístění serveru služby SharePoint nebo služby InfoPath Forms Services zadejte umístění webu služby SharePoint, ve které chcete publikovat šablony formuláře a klikněte na tlačítko Další.

 8. Na další stránce průvodce zaškrtněte políčko Povolit tohoto formuláře vyplnit v prohlížeči, klikněte na Typ obsahu webu (Upřesnit) a potom klikněte na Další.

 9. Na další stránce průvodce klikněte na vytvořit nový typ obsahu.

 10. V seznamu Založit typ obsahu na klikněte na formulář a potom na tlačítko Další.

 11. Na další stránce průvodce zadejte název a popis pro nový typ obsahu a klikněte na tlačítko Další.

 12. Na další stránce průvodce v dialogovém okně Zadejte umístění a název souboru pro šablonu formuláře zadejte umístění webu služby SharePoint a potom klikněte na Procházet.

 13. V dialogovém okně Procházet přejděte do umístění na serveru, ve které chcete publikovat šablony formuláře jako typu obsahu webu a do pole název souboru zadejte název šablony formuláře a klikněte na tlačítko Uložit.

 14. Klikněte na tlačítko Další.

 15. Vyberte pole v šabloně formuláře, který se má zobrazit jako sloupce v zobrazení výchozí knihovny dokumentů.

  Jak na to?

  1. Klikněte na Přidat.

  2. Vyberte pole, které chcete přidat jako sloupec v knihovně dokumentů a pak udělejte jednu z těchto věcí:

   • Do pole název sloupce zadejte název sloupce.

   • Vybrat sloupce webu v seznamu skupiny sloupců webu, vyberte název v seznamu název sloupce a potom klikněte na OK.

    Poznámka: Pokud jste vybrali opakujícímu se poli pro zobrazení dat v knihovně dokumentů, můžete definovat, jak budete chtít zobrazit pole v knihovně dokumentů po kliknutí na hodnotu v seznamu (funkce). Můžete vybrat zda mají být zobrazena první hodnotu v poli, poslední hodnota v poli nebo počtu všechny výskyty tohoto pole nebo jestli chcete sloučit všechny hodnoty.

  3. Klikněte na OK.

  Odkazy na další informace o zobrazení dat ve sloupcích v knihovně dokumentů v části Viz také.

 16. Klikněte na tlačítko Další.

 17. Na další stránce průvodce zkontrolujte správnost údaji zobrazenému a potom klikněte na Publikovat.

 18. Klikněte na tlačítko Zavřít a potom zkontrolujte, že šablony formuláře typu obsahu na webu služby SharePoint.

  Jak na to?

  1. Otevření Sharepointového webu ve webovém prohlížeči.

  2. V nabídce Akce webu v pravém horním rohu webu klikněte na Nastavení webu.

  3. Ve skupinovém rámečku Nastavení webu klikněte v části Galerie na typy obsahu webu.

   Šablona formuláře by měl uvedené v části Typy obsahu aplikace InfoPath v Galerii typů obsahu webu.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře, který vyžaduje schválení správce

V následujících scénářích vyžadovat schválení správce pro publikování šablony formuláře na serveru, na kterém běží InfoPath Forms Services:

 • Šablona formuláře obsahuje spravovaný kód.

  Poznámka: Skript budou muset před publikováním na šablonu formuláře převedeny na spravovaný kód.

 • Šablona formuláře vyžaduje plnými úroveň, které umožňuje výsledné formuláře mít plný přístup ke systémové prostředky počítačích uživatelů, jako jsou soubory a nastavení.

 • Šablona formuláře používá datové připojení, které se spravuje správce.

 • Šablona formuláře aktivované zobrazený na mobilním zařízení.

Publikování šablony formuláře, který vyžaduje schválení správce, musíte nejdřív publikovat šablony formuláře sdílené síťové složky, kde správce serveru můžete nahrajte šablony formuláře na serveru InfoPath Forms Services a nasazení formuláře Šablona. Odkazy na další informace o nasazení šablony formuláře v části Viz také správce serveru.

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit.

 2. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do umístění, kam chcete uložit šablonu formuláře a potom klikněte na Uložit.

 3. Chcete-li otevřít podokno úloh Kontrola návrhu, klikněte v nabídce NástrojeKontrola návrhu.

 4. Pokud jsou uvedeny podokno úloh Kontrola návrhu, řešení těchto chyb a potom klikněte na Aktualizovat a zjistit, zda chyby stále existuje.

 5. V nabídce soubor klikněte na Publikovat.

 6. V Průvodci publikování klikněte na server SharePoint pomocí hesla nebo bez služby InfoPath Forms Services a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce, do pole Zadejte umístění serveru služby SharePoint nebo služby InfoPath Forms Services zadejte umístění webu služby SharePoint, ve které chcete publikovat šablony formuláře a klikněte na tlačítko Další.

 8. Na další stránce průvodce zaškrtněte políčko Povolit tuto šablonu formuláře, klikněte na položku Šablona formuláře schválená správcem (Upřesnit) a klikněte na tlačítko Další.

 9. Na další stránce průvodce v dialogovém okně Zadejte umístění a název souboru pro šablonu formuláře klikněte na Procházet.

 10. V dialogovém okně Procházet přejděte do umístění sdílené síťové složky a pak do pole název souboru zadejte název šablony formuláře a klikněte na tlačítko Uložit.

 11. Klikněte na tlačítko Další.

 12. Vyberte pole v šabloně formuláře, který se má zobrazit jako sloupce v zobrazení výchozí knihovny dokumentů.

  Jak na to?

  1. Klikněte na Přidat.

  2. Vyberte pole, které chcete přidat jako sloupec v knihovně dokumentů a pak udělejte jednu z těchto věcí:

   • Do pole název sloupce zadejte název sloupce.

   • Vybrat sloupce webu v seznamu skupiny sloupců webu, vyberte název v seznamu název sloupce a potom klikněte na OK.

    Poznámka: Pokud jste vybrali opakujícímu se poli pro zobrazení dat v knihovně dokumentů, můžete definovat, jak budete chtít zobrazit pole v knihovně dokumentů po kliknutí na hodnotu v seznamu (funkce). Můžete vybrat zda mají být zobrazena první hodnotu v poli, poslední hodnota v poli nebo počtu všechny výskyty tohoto pole nebo jestli chcete sloučit všechny hodnoty.

  3. Klikněte na OK.

  Odkazy na další informace o zobrazení dat ve sloupcích v knihovně dokumentů v části Viz také.

 13. Klikněte na tlačítko Další.

 14. Na další stránce průvodce zkontrolujte správnost údaji zobrazenému a potom klikněte na Publikovat.

Po publikování šablony formuláře, požádejte správce serveru nahrát na šablonu formuláře na server a pak můžete aktivovat šablony formuláře do kolekce webů. Další informace o nahrávání a nasazení šablony formuláře do serveru InfoPath Forms Services klikněte na odkaz v části Viz také o nasazení šablon formulářů, které obsahují kód.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×