RANDARRAY (funkce)

Funkce RANDARRAY vrací matici s náhodnými čísly. Můžete určit počet řádků a sloupců, které se mají vyplnit, minimální a maximální hodnoty a jestli se mají vrátit celá čísla nebo desetinné hodnoty.

V následujících příkladech jsme vytvořili matici s výškou 5 řádků a šířkou 3 sloupců. První příklad vrací náhodnou sadu hodnot v rozsahu 0 až 1, což je výchozí chování funkce RANDARRAY. Další příklad vrací řadu náhodných desetinných hodnot v rozsahu 1 až 100. Třetí příklad pak vrací řadu náhodných celých čísel od 1 do 100.

Funkce RANDARRAY v programu Excel. RANDARRAY(5,3) vrátí náhodné hodnoty mezi 0 a 1 v poli, které má 5 řádků na výšku a 3 na šířku.

Funkce RANDARRAY s argumenty Minimum, Maximum a desetinné číslo

Funkce RANDARRAY s argumenty Minimum, Maximum a celé číslo

Poznámka: Tato funkce je v současné době dostupná pro Microsoft 365 předplatitelů v aktuálním kanálu. Bude k dispozici Microsoft 365 předplatitelé v Semi-Annual Enterprise Channel od července 2020. Další informace o tom, jak se vydávají Microsoft 365 předplatitelům, najdete v tématu kdy získat nejnovější funkce pro Microsoft 365.

Syntaxe

=RANDARRAY([řádky],[sloupce],[min],[max],[celé_číslo])

Argument

Popis

[řádky]

Nepovinný

Počet řádků, které se mají vrátit

[sloupce]

Nepovinný

Počet sloupců, které se mají vrátit

[min]

Nepovinné

Minimální počet, který chcete vrátit

[max]

Nepovinné

Maximální počet, který chcete vrátit

[celé_číslo]

Nepovinné

Vrátí celé číslo nebo desetinnou hodnotu

  • TRUE pro celé číslo

  • FALSE pro desetinnou hodnotu

Poznámky: 

  • Pokud nezadáte argument řádku nebo sloupce, vrátí funkce RANDARRAY jedinou hodnotu z intervalu 0 až 1.

  • Pokud argument pro minimum a maximum nezadáte, funkce RANDARRAY nastaví hodnotu argumentu na 0 a 1 v uvedeném pořadí.

  • Hodnota argumentu minimální počet musí být menší než hodnota argumentu maximální počet, v opačném případě vrátí funkce RANDARRAY chybu #HODNOTA!.

  • Pokud nezadáte argument celé_číslo, funkce RANDARRAY nastaví výchozí hodnotu na FALSE nebo desetinnou hodnotu.

  • Funkce RANDARRAY vrátí matici, která bude mít přesah, pokud půjde o konečný výsledek vzorce. To znamená, že po stisknutí klávesy ENTER Excel dynamicky vytvoří oblast matici odpovídající velikosti. Pokud jsou podpůrná data v excelové tabulce a používáte strukturované odkazy, po přidání dat do oblasti matice nebo odebrání dat z oblasti matice se velikost matice automaticky změní. Další informace najdete v tomto článku o chování přesahujících matic.

  • RANDARRAY se liší od funkce NÁHČÍSLOv této funkci nevrací matici, takže je třeba ji zkopírovat do celé oblasti.

  • Matici si lze představit jako řádek obsahující hodnoty, sloupec obsahující hodnoty nebo kombinaci řádků a sloupců obsahujících hodnoty. Matice pro vzorec funkce RANDARRAY ve výše uvedeném příkladu je oblast D2:F6, neboli 5 řádků a 3 sloupce.

  • Excel má omezenou podporu pro dynamické matice mezi sešity. Pokud zdrojový sešit zavřete, vrátí všechny propojené dynamické maticové vzorce chybu #REF!. Pokud zdrojový sešit zavřete, vrátí všechny propojené dynamické maticové vzorce po aktualizaci chybu #REF!.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Viz také

Funkce FILTER

Funkce SEQUENCE

Funkce SORT

Funkce SORTBY

Funkce UNIQUE

Chyby #PRESAH! v Excelu

Dynamické matice a chování přesahujících matic

Implicitní operátor průniku: @

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×