Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce RANK v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel, tedy jeho relativní velikost vzhledem k ostatním hodnotám v seznamu. Pokud má stejné pořadí více hodnot, bude vráceno nejvyšší pořadí dané množiny hodnot.

Pokud by bylo potřeba seřadit seznam, bude pořadí čísla podle velikosti zároveň jeho pozicí.

Syntaxe

RANK.EQ(číslo,odkaz,[pořadí])

Funkce RANK.EQ má následující argumenty:

 • Číslo:     Povinný argument. Jedná se o číslo, jehož pořadí hledáte.

 • Odkaz:     Povinný argument. Jedná se o matici nebo odkaz na seznam čísel. Nečíselné hodnoty jsou ignorovány.

 • Pořadí:     Nepovinný argument. Jedná se o číslo určující, zda se budou hodnoty třídit vzestupně či sestupně.

Poznámky

 • Pokud je pořadí rovno 0 nebo není zadáno, určuje se v aplikaci Excel pořadí čísla jako v sestupném seznamu.

 • Pokud je pořadí jakákoli nenulová hodnota, určuje se v aplikaci Excel pořadí čísla jako ve vzestupném seznamu.

 • Funkce RANK.EQ přiděluje stejným číslům stejné pořadí. Přítomnost stejných čísel však ovlivňuje pořadí následujících čísel. Pokud se v seznamu celých čísel seřazeném vzestupně objeví například číslo 10 dvakrát a má pořadí 5, potom číslo 11 má pořadí 7 (žádné číslo nemá pořadí 6).

 • V některých případech může být nutné použít definici pořadí, která bere v úvahu shodné hodnoty. V předchozím příkladu může být pro číslo 10 požadováno opravené pořadí 5,5. To lze provést přidáním následujícího opravného faktoru k hodnotě vrácené funkcí RANK.EQ. Tento opravný faktor je vhodný pro případy, kdy je pořadí počítáno sestupně (pořadí = 0 nebo je vynecháno) i vzestupně (pořadí = nenulová hodnota).

  Opravný faktor pro shodná pořadí =[POČET(odkaz) + 1 - RANK.EQ(číslo;odkaz;0) - RANK(číslo;odkaz;1)]/2.

  V následujícím příkladu se RANK.EQ(A3;A2:A6;1) rovná 3. Opravný faktor je (5 + 1 - 2 - 3)/2 = 0,5 a opravené pořadí, které bere v úvahu shodné hodnoty, je 3 + 0,5 = 3,5. Pokud se číslo v odkazu objeví jen jednou, bude opravný faktor 0, protože funkci RANK.EQ nebude třeba pro shodné hodnoty upravit.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

7

3,5

3,5

1

2

Vzorec

Popis

Výsledek

=RANK.EQ(A2;A2:A6;1)

7. pořadí v seznamu uvedeném v oblasti A2:A6. Protože argument Pořadí (1) je nenulová hodnota, seznam je seřazen od nejmenšího po nejvyšší.

5

=RANK.EQ(A6;A2:A6)

Pořadí čísla 2 ve stejném seznamu. Protože argument Pořadí je vynechaný, seznam je setříděný (standardně od nejvyšší po nejnižší hodnotu).

4

=RANK.EQ(A3;A2:A6;1)

Pořadí čísla 3,5 ve stejném seznamu.

3

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×