RECEIVED (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce RECEIVED v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí částku získanou při splatnosti plně investovaného cenného papíru.

Syntaxe

RECEIVED (vypořádání, splatnost, investice, diskont_sazba, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Zadáte-li kalendářní data jako text, může dojít k problémům.

Funkce RECEIVED má následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Investice:    Povinný argument. Jedná se o částku investovanou do cenného papíru.

 • Diskont_sazba:    Povinný argument. Jedná se o diskontní sazbu cenného papíru.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Kalendářní data jsou v aplikaci Microsoft Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy klient zakoupí cenný papír, například obligaci. Datum splatnosti je datum ukončení platnosti cenného papíru. Pokud je obligace na 30 let vydaná například 1. ledna 2008 a klient ji zakoupí o šest měsíců později, bude datum emise 01.01.08, datum vypořádání 01.07.08 a datum splatnosti 1. leden 2038, tedy 30 let po datu emise (01.01.08).

 • Argumenty vypořádání, splatnost a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud vypořádání nebo splatnost nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce RECEIVED chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Jestliže investice ≤ 0 nebo diskont_sazba ≤ 0, vrátí funkce RECEIVED chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je základna < 0 nebo > 4, vrátí funkce RECEIVED chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Je-li vypořádání ≥ splatnost, vrátí funkce RECEIVED chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Výsledek funkce RECEIVED se vypočítá následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • B = počet dnů v roce, závisí na typu základny.

  • DIM = počet dní od emise do splatnosti.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

15. února 2008

Datum vypořádání (emise)

15. května 2008

Datum splatnosti

1 000 000,00 Kč

Investice

5,75%

Procentuální diskontní sazba

2

Základna aktuální/360

Vzorec

Popis

V ýsledek

=RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6)

Celková částka získaná při splatnosti cenného papíru za podmínek uvedených v oblasti A2:A6.

1 014 584,65 Kč

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×