Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce RECEIVED v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí částku získanou při splatnosti plně investovaného cenného papíru.

Syntaxe

RECEIVED (vypořádání, splatnost, investice, diskont_sazba, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Funkce RECEIVED má následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Investice:    Povinný argument. Jedná se o částku investovanou do cenného papíru.

 • Diskont_sazba:    Povinný argument. Jedná se o diskontní sazbu cenného papíru.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy kupující koupí kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že 1. ledna 2008 je vydána 30letá obligace a kupující ho koupí o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání by bylo 1. července 2008 a datum splatnosti by bylo 1. ledna 2038, což je 30 let po datu emise 1. ledna 2008.

 • Argumenty vypořádání, splatnost a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud vypořádání nebo splatnost nejsou platným datem, vrátí funkce RECEIVED #VALUE!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud investice ≤ 0 nebo pokud sleva ≤ 0, vrátí funkce RECEIVED #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud je základna < 0 nebo > základ 4, vrátí funkce RECEIVED #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud vypořádání ≥ splatností, vrátí funkce RECEIVED #NUM!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Výsledek funkce RECEIVED se vypočítá následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • B = počet dnů v roce, závisí na typu základny.

  • DIM = počet dní od emise do splatnosti.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

15. února 2008

Datum vypořádání (emise)

15. května 2008

Datum splatnosti

1 000 000,00 Kč

Investice

5,75%

Procentuální diskontní sazba

2

Základna aktuální/360

Vzorec

Popis

Výsledek

=RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6)

Celková částka získaná při splatnosti cenného papíru za podmínek uvedených v oblasti A2:A6.

1 014 584,65 Kč

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×