Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití rsq  v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí druhou mocninu Pearsonova korelačního koeficientu pro lineární regresi datových bodů v oblastech pole_y a pole_x. Další informace získáte v článku Funkce PEARSON. Hodnota r na druhou může být interpretována jako poměr rozptylu v y k rozptylu v x.

Syntaxe

RKQ(pole_y,pole_x)

Syntaxe funkce RKQ obsahuje následující argumenty:

 • Pole_y:    Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast datových bodů.

 • Pole_x:    Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast datových bodů.

Poznámky

 • Jednotlivými argumenty mohou být čísla či názvy, matice nebo odkazy, které obsahují čísla.

 • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

 • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávány.

 • Použijete-li jako argumenty chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, bude výsledkem chyba.

 • Pokud jsou pole_y a pole_x prázdná nebo mají rozdílný počet datových bodů, vrátí funkce RKQ chybovou hodnotu #N/A.

 • Pokud known_y a known_x obsahují pouze 1 datový bod, vrátí funkce RSQ #DIV/0! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Rovnice pro výpočet Pearsonova koeficientu korelace r:

  Rovnice

  kde x a y jsou střední hodnoty výběru PRŮMĚR(známé_hodnoty_x) a PRŮMĚR(známé_hodnoty_y).

  Funkce RKQ vrátí r2, což je druhá mocnina tohoto korelačního koeficientu.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Známé y

Známé x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Vzorec

Popis

V ýsledek

=RKQ(A3:A9;B3:B9)

Druhá mocnina Pearsonova korelačního koeficientu pro lineární regresi datových bodů v oblastech A3:A9 a B3:B9.

0,05795

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×