Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce RSQ.  v Microsoft Excel.

Popis

Vrátí druhou mocninu Pearsonova korelačního koeficientu pro lineární regresi datových bodů v oblastech pole_y a pole_x. Další informace získáte v článku Funkce PEARSON. Hodnota r na druhou může být interpretována jako poměr rozptylu v y k rozptylu v x.

Syntaxe

RKQ(pole_y,pole_x)

Syntaxe funkce RKQ obsahuje následující argumenty:

 • Pole_y:    Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast datových bodů.

 • Pole_x:    Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast datových bodů.

Poznámky

 • Jednotlivými argumenty mohou být čísla či názvy, matice nebo odkazy, které obsahují čísla.

 • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

 • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávány.

 • Použijete-li jako argumenty chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, bude výsledkem chyba.

 • Pokud jsou pole_y a pole_x prázdná nebo mají rozdílný počet datových bodů, vrátí funkce RKQ chybovou hodnotu #N/A.

 • Pokud known_y a known_x obsahují jenom 1 datový bod, vrátí funkce RSQ hodnotu #DIV/0! chybová hodnota.

 • Rovnice pro výpočet Pearsonova koeficientu korelace r:

  Rovnice

  kde x a y jsou střední hodnoty výběru PRŮMĚR(známé_hodnoty_x) a PRŮMĚR(známé_hodnoty_y).

  Funkce RKQ vrátí r2, což je druhá mocnina tohoto korelačního koeficientu.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Známé y

Známé x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Vzorec

Popis

V ýsledek

=RKQ(A3:A9;B3:B9)

Druhá mocnina Pearsonova korelačního koeficientu pro lineární regresi datových bodů v oblastech A3:A9 a B3:B9.

0,05795

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×