Rozdíly mezi formátem OpenDocument Spreadsheet (.ods) a formátem Excelu pro Windows (.xlsx)

Když pracujete se dvěma formáty souborů, například .xlsx a .ods, můžou být rozdíly ve formátování a ne všechny funkce musí být vždycky dostupné. Data a obsah sice budete moct převést, u jednotlivých formátů se ale může lišit to, co a jak se dá s obsahem dělat.

Nastavení jiného výchozího formátu souborů

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. Klikněte na Uložit.

 3. V části Uložit sešity klikněte v seznamu Ukládat soubory v tomto formátu na formát souborů, který chcete používat jako výchozí.

Co bude podporované, když uložím excelovou tabulku ve formátu OpenDocument Spreadsheet?

Následující tabulka ukazuje, které funkce Excelu jsou ve formátu OpenDocument Spreadsheet (.ods) plně nebo částečně podporované a které podporované nejsou.

 • Podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Excelu i formát OpenDocument Spreadsheet. Nedojde ke ztrátě obsahu, formátování ani funkčnosti.

 • Částečně podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Excelu i formát OpenDocument Spreadsheet, může se ale změnit formátování a funkčnost. Nedojde ke ztrátě textu ani dat, může se ale lišit formátování a způsob práce s textem a grafikou.

 • Nepodporovaná funkce:     Funkce Excelu není ve formátu OpenDocument Spreadsheet podporovaná. Pokud budete chtít uložit list Excelu ve formátu OpenDocument Spreadsheet, neměli byste tuto funkci používat, jinak riskujete ztrátu obsahu, formátování a funkčnosti této části listu.

 • Nejde použít:    Funkce byla zavedená v pozdější verzi Excelu pro Windows.

Informace o grafických funkcích najdete v tabulce v části Grafické prvky na konci tohoto článku.

Oblast

Podoblast

Úroveň podpory

Úroveň podpory

Excel 2013

Excel 2016

Formátování

Výška řádků/šířka sloupců

Podporovaná funkce

Vzhled by měl být stejný.

Podporovaná funkce

Vzhled by měl být stejný.

Formátování

Buňka

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Hypertextové odkazy

Podporovaná funkce

Se styly hypertextových odkazů můžou být problémy.

Podporovaná funkce

Se styly hypertextových odkazů můžou být problémy.

Formátování

Styly buněk

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Kalendářní data

Kalendářní data před 1. 1. 1900

Nepodporovaná funkce

Pokud uložíte sešit s kalendářními daty před 1. 1. 1900 jako soubor ve formátu .ods, data před rokem 1900 se neuloží správně.

Nepodporovaná funkce

Pokud uložíte sešit s kalendářními daty před 1. 1. 1900 jako soubor ve formátu .ods, data před rokem 1900 se neuloží správně.

Tisk

Rozsah tisku

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Tisk

Opakování řádků/sloupců

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Tisk

Konce stránek

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Tisk

Záhlaví/zápatí

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované možnosti obrázku, první stránky a sudých a lichých stránek.

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované možnosti obrázku, první stránky a sudých a lichých stránek.

Vzorce

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Vzorce

Názvy

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované místní názvy, pojmenované výrazy a názvy nesouvislých oblastí.

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované místní názvy, pojmenované výrazy a názvy nesouvislých oblastí.

Vzorce

Regulární výrazy (RegEx)

Nepodporovaná funkce

Místo toho použijte rozšířené filtry.

Nepodporovaná funkce

Místo toho použijte rozšířené filtry.

Komentáře k buňkám (nebo poznámky)

Částečně podporovaná funkce

Komentáře s obsahem se přenášejí. Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nemusí být formátování komentářů podporované.

Částečně podporovaná funkce

Komentáře s obsahem se přenášejí. Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nemusí být formátování komentářů podporované.

Komentáře s vlákny v buňce

Nepodporovaná funkce

Komentáře s vlákny se převedou na starší komentáře, když soubor uložíte ve formátu .ods a znovu ho otevřete v Excelu.

Nepodporovaná funkce

Komentáře s vlákny se převedou na starší komentáře, když soubor uložíte ve formátu .ods a znovu ho otevřete v Excelu.

Datové nástroje

Přehled

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Objekty OLE

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Nastavení

Nastavení okna

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Nastavení

Nastavení listu/sešitu

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Ochrana

Zámek listu

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, bude podporované použití zámku bez hesla. Soubory s listy chráněnými heslem ale není možné uložit ani otevřít.

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, bude podporované použití zámku bez hesla. Soubory s listy chráněnými heslem ale není možné uložit ani otevřít.

Ochrana

Správa přístupových práv k informacím (IRM):

Nepodporovaná funkce

Soubory se zapnutou správou přístupových práv k informacím není možné uložit.

Nepodporovaná funkce

Soubory se zapnutou správou přístupových práv k informacím není možné uložit.

Ochrana

Šifrování

Nepodporovaná funkce

Soubory s tímto typem ochrany není možné uložit.

Nepodporovaná funkce

Soubory s tímto typem ochrany není možné uložit.

Ochrana

Popisky citlivosti

Nepodporovaná funkce

Popisky se neuloží.

Nepodporovaná funkce

Popisky se neuloží.

Datové nástroje

Ověření dat

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebude možné uložit typ vzorce Ověření dat.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebude možné uložit typ vzorce Ověření dat.

Externí data

Webové dotazy

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Externí data

Tabulky dotazů

Částečně podporovaná funkce

Některá nastavení, například vložené sloupce, nejsou podporovaná.

Částečně podporovaná funkce

Některá nastavení, například vložené sloupce, nejsou podporovaná.

Tabulky

Řádky souhrnů

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Tabulky

Styly tabulky

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Datové nástroje

Řadit

Částečně podporovaná funkce

Některá upřesňující nastavení nejsou podporovaná.

Částečně podporovaná funkce

Některá upřesňující nastavení nejsou podporována.

Datové nástroje

Mezisoučet

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, budou samotné vzorce podporované, ale nastavení pro jejich opakované použití nebude podporované.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, budou samotné vzorce podporované, ale nastavení pro jejich opakované použití nebude podporované.

Datové nástroje

Filtr

Částečně podporovaná funkce

Základní filtrování je podporované, ale funkce filtru přidané v Excelu 2013 podporované nejsou.

Částečně podporovaná funkce

Základní filtrování je podporované, ale funkce filtru přidané v Excelu 2013 podporované nejsou.

Kontingenční tabulka

Styly

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Kontingenční tabulka

Rozložení

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporovaná některá rozložení (například kompaktní osa).

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporovaná některá rozložení (například kompaktní osa).

Kontingenční tabulka

Počítaná pole

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Kontingenční tabulka

Seskupení

Částečně podporovaná funkce

Částečně podporovaná funkce

Kontingenční tabulka

Kontingenční tabulky IMBI

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Kontingenční tabulky

Kontingenční tabulky OLAP

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Datové nástroje

Sloučení

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Sdílené sešity

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Popisky dat

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé popisky dat.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé popisky dat.

Grafy

Tabulky dat

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Spojnice trendu

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé spojnice trendů.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé spojnice trendů.

Grafy

Chybové úsečky

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé chybové úsečky.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé chybové úsečky.

Grafy

Vynášecíčáry

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Spojnice extrémů

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Vodící čáry u popisků dat

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Paprskové grafy s výplní

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Legendy

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporovaná některá nastavení.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporovaná některá nastavení.

Grafy

Kontingenční grafy

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Listy s grafem

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Výsečové grafy s dílčí výsečí nebo dílčími pruhy

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Krabicový graf

Nejde použít

Nepodporovaná funkce

Grafy

Histogram

Nejde použít

Nepodporovaná funkce

Grafy

Paretův graf

Nejde použít

Nepodporovaná funkce

Grafy

Vícevrstvý prstencový graf

Nejde použít

Nepodporovaná funkce

Grafy

Stromová mapa

Nejde použít

Nepodporovaná funkce

Grafy

Vodopádový graf

Nejde použít

Nepodporovaná funkce

Vzorce OLAP

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Obrazce v grafech

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Power Query

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafické prvky

Následující tabulka ukazuje, které grafické funkce Excelu jsou ve formátu OpenDocument (.ods) plně nebo částečně podporované a které podporované nejsou.

 • Podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Excelu i formát OpenDocument. Grafika využívající tuto funkci se obecně chová a vypadá stejně v obou formátech.

 • Částečně podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Excelu i formát OpenDocument, ale grafika může v těchto formátech vypadat různě. Obvykle nedojde ani v jednom z formátů ke ztrátě dat, ale formátování a způsob práce s grafikou se můžou lišit.

 • Nepodporovaná funkce:     Vzhledem k rozdílnostem funkcí a implementace u formátu Excelu a formátu OpenDocument není tato funkce ve formátu OpenDocument podporovaná. Pokud budete chtít uložit list ve formátu OpenDocument, nepoužívejte tyto funkce.

Základní obrazce

Úroveň podpory

Úroveň podpory

Excel 2013

Excel 2016

Obrazce

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Textová pole

Podporovaná funkce

Podporované kromě objektů v textových polích. Když soubor ve formátu OpenDocument otevřete, objekty v textovém poli se nezobrazí.

Podporovaná funkce

Podporované kromě objektů v textových polích. Když soubor ve formátu OpenDocument otevřete, objekty v textovém poli se nezobrazí.

Objekty WordArt

Částečně podporovaná funkce

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti objektu WordArt v Excelu. V důsledku toho se objekt WordArt při uložení převede na textové pole. Text a základní barva textu jsou zachované, ale efekty WordArt a formátování jsou ztracené.

Částečně podporovaná funkce

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti objektu WordArt v Excelu. V důsledku toho se objekt WordArt při uložení převede na textové pole. Text a základní barva textu jsou zachované, ale efekty WordArt a formátování jsou ztracené.

Možnosti 3D obrazců

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Obrázky

Podporovaná funkce

Podporované kromě možnosti vložení odkazu, která ve formátu OpenDocument není podporovaná.

Podporovaná funkce

Podporované kromě možnosti vložení odkazu, která ve formátu OpenDocument není podporovaná.

Diagramy SmartArt

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny obrazců.

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny obrazců.

Ovládací prvky ActiveX

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Ovládací prvky formuláře aplikace Excel

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Objekty v grafech

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny, ve kterých jsou grafy a objekty.

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny, ve kterých jsou grafy a objekty.

Objekt řádku podpisu

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Nástroj Kamera/vkládání propojení na obrázek

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Rukopisná poznámka

Podporovaná funkce

Rukopisná poznámka se převede na obrázek ve formátu EMF (Enhanced Metafile).

Podporovaná funkce

Rukopisná poznámka se převede na obrázek ve formátu EMF (Enhanced Metafile).

Skupina objektů

Podporovaná funkce

Některé objekty není možné v Excelu 2013 seskupit, a proto se některé objekty při otevření souboru ve formátu OpenDocument oddělí. To se týká grafů, obrázků, obrazců a textových polí seskupených s objektem OLE.

Podporovaná funkce

Některé objekty není možné v Excelu 2016 seskupit, a proto se některé objekty při otevření souboru ve formátu OpenDocument oddělí. To se týká grafů, obrázků, obrazců a textových polí seskupených s objektem OLE.

Viditelnost objektů

Nepodporovaná funkce

Neviditelné objekty se stanou viditelnými po uložení souboru ve formátu .ods a jeho opětovném otevření v Excelu 2013.

Nepodporovaná funkce

Neviditelné objekty se stanou viditelnými po uložení souboru ve formátu .ods a jeho opětovném otevření v Excelu 2016.

Ohraničení objektů

Podporovaná funkce

Formát nepodporuje všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Podporovaná funkce

Formát nepodporuje všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Výplně objektů

Podporovaná funkce

Podporované kromě přechodových výplní s více než dvěma zarážkami, u kterých se ztratí všechny zarážky kromě prvních dvou.

Podporovaná funkce

Podporované kromě přechodových výplní s více než dvěma zarážkami, u kterých se ztratí všechny zarážky kromě prvních dvou.

Formátování čar

Podporovaná funkce

Ve formátu OpenDocument nejsou podporované všechny styly čar a konců čar. Nepodporované styly se uloží jako výchozí černá plná čára nebo jako otevřená šipka.

Podporovaná funkce

Ve formátu OpenDocument nejsou podporované všechny styly čar a konců čar. Nepodporované styly se uloží jako výchozí černá plná čára nebo jako otevřená šipka.

Oříznutí obrázku

Podporovaná funkce

Běžné oříznutí obrázku je podporované. Oříznutí obrázku do určitého obrazce ale podporované není.

Podporovaná funkce

Běžné oříznutí obrázku je podporované. Oříznutí obrázku do určitého obrazce ale podporované není.

Přebarvení obrázku

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu OpenDocument ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení se už ale nedá změnit ani odebrat.

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu OpenDocument ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení už se ale nedá změnit ani odebrat.

Možnosti prostorového obrázku

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Styly obrázků

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Motivy

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Hypertextový odkaz na obrazci

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Nastavení jiného výchozího formátu souborů

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office a Obrázek tlačítka Office > Excelu.

 2. Klikněte na Uložit.

 3. V části Uložit sešity klikněte v seznamu Ukládat soubory v tomto formátu na formát souborů, který chcete používat jako výchozí.

Co bude podporované, když uložím excelový list ve formátu OpenDocument Spreadsheet?

Následující tabulka ukazuje, které funkce Excelu jsou ve formátu OpenDocument Spreadsheet (.ods) plně nebo částečně podporované a které podporované nejsou.

 • Podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Excelu i formát OpenDocument Spreadsheet. Neztratíte žádný obsah ani formátování a nezmění se použitelnost.

 • Částečně podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Excelu i formát OpenDocument Spreadsheet, může se ale změnit formátování a použitelnost. Nedojde ke ztrátě textu ani dat, může se ale lišit formátování a způsob práce s textem a grafikou.

 • Nepodporovaná funkce:     Funkce Excelu není ve formátu OpenDocument Spreadsheet podporovaná. Pokud budete chtít uložit list Excelu ve formátu OpenDocument Spreadsheet, neměli byste tuto funkci používat, jinak riskujete ztrátu obsahu, formátování a použitelnosti této části listu.

Informace o grafických funkcích najdete v článku Grafické prvky na konci tohoto článku.

Poznámka: Pokud používáte Microsoft Excel Starter 2010, nejsou v Excelu Starter podporované všechny funkce uvedené pro Excel 2010. 

Oblast

Podoblast

Úroveň podpory

Excel 2007

Excel 2010

Formátování

Výška řádků/šířka sloupců

Podporovaná funkce

Vzhled by měl být stejný.

Podporovaná funkce

Vzhled by měl být stejný.

Formátování

Buňka

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Hypertextové odkazy

Podporovaná funkce

Se styly hypertextových odkazů můžou být problémy.

Podporovaná funkce

Se styly hypertextových odkazů můžou být problémy.

Formátování

Styly buněk

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Kalendářní data

Kalendářní data před 1. 1. 1900

Nepodporovaná funkce

Pokud uložíte sešit s kalendářními daty před 1. 1. 1900 jako soubor ve formátu .ods, data před rokem 1900 se neuloží správně.

Nepodporovaná funkce

Pokud uložíte sešit s kalendářními daty před 1. 1. 1900 jako soubor ve formátu .ods, data před rokem 1900 se neuloží správně.

Tisk

Rozsah tisku

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Tisk

Opakování řádků/sloupců

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Tisk

Konce stránek

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Tisk

Záhlaví/zápatí

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované možnosti obrázku, první stránky a sudých a lichých stránek.

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované možnosti obrázku, první stránky a sudých a lichých stránek.

Vzorce

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Vzorce

Názvy

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované místní názvy, pojmenované výrazy a názvy nesouvislých oblastí.

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované místní názvy, pojmenované výrazy a názvy nesouvislých oblastí.

Komentáře k buňkám

Částečně podporovaná funkce

Komentáře s obsahem se přenášejí. Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nemusí být formátování komentářů podporované.

Částečně podporovaná funkce

Komentáře s obsahem se přenášejí. Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nemusí být formátování komentářů podporované.

Datové nástroje

Přehled

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Objekty OLE

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Nastavení

Nastavení okna

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Nastavení

Nastavení listu/sešitu

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Ochrana

Zámek listu

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, bude podporované použití zámku bez hesla. Soubory s listy chráněnými heslem ale není možné uložit ani otevřít.

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, bude podporované použití zámku bez hesla. Soubory s listy chráněnými heslem ale není možné uložit ani otevřít.

Ochrana

Správa přístupových práv k informacím (IRM):

Nepodporovaná funkce

Soubory se zapnutou správou přístupových práv k informacím není možné uložit.

Nepodporovaná funkce

Soubory se zapnutou správou přístupových práv k informacím není možné uložit.

Ochrana

Šifrování

Nepodporovaná funkce

Soubory s tímto typem ochrany není možné uložit.

Nepodporovaná funkce

Soubory s tímto typem ochrany není možné uložit.

Ochrana

Popisky citlivosti

Nepodporovaná funkce

Popisky se neuloží.

Nepodporovaná funkce

Popisky se neuloží.

Datové nástroje

Ověření dat

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebude možné uložit typ vzorce Ověření dat.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebude možné uložit typ vzorce Ověření dat.

Externí data

Webové dotazy

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Externí data

Tabulky dotazů

Částečně podporovaná funkce

Některá nastavení, například vložené sloupce, nejsou podporovaná.

Částečně podporovaná funkce

Některá nastavení, například vložené sloupce, nejsou podporovaná.

Tabulky

Řádky souhrnů

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Tabulky

Styly tabulky

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Datové nástroje

Řadit

Částečně podporovaná funkce

Některá upřesňující nastavení nejsou podporovaná.

Částečně podporovaná funkce

Některá upřesňující nastavení nejsou podporována.

Datové nástroje

Mezisoučet

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, budou samotné vzorce podporované, ale nastavení pro jejich opakované použití nebude podporované.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, budou samotné vzorce podporované, ale nastavení pro jejich opakované použití nebude podporované.

Datové nástroje

Filtr

Částečně podporovaná funkce

Základní filtrování je podporované, ale funkce filtru přidané v Excelu 2007 podporované nejsou.

Částečně podporovaná funkce

Základní filtrování je podporované, ale funkce filtru přidané v Excelu 2010 nejsou podporované.

Kontingenční tabulka

Styly

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Kontingenční tabulka

Rozložení

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporovaná některá rozložení (například kompaktní osa).

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporovaná některá rozložení (například kompaktní osa).

Kontingenční tabulka

Počítaná pole

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Kontingenční tabulka

Seskupení

Částečně podporovaná funkce

Částečně podporovaná funkce

Kontingenční tabulka

Kontingenční tabulky IMBI

Kontingenční tabulky

Kontingenční tabulky OLAP

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Datové nástroje

Sloučení

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Tlačítko Sdílet sešit (karta Revize)

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Popisky dat

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé popisky dat.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé popisky dat.

Grafy

Tabulky dat

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Spojnice trendu

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé spojnice trendů.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé spojnice trendů.

Grafy

Chybové úsečky

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé chybové úsečky.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé chybové úsečky.

Grafy

Vynášecíčáry

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Spojnice extrémů

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Vodící čáry u popisků dat

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Paprskové grafy s výplní

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Legendy

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporovaná některá nastavení.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporovaná některá nastavení.

Grafy

Kontingenční grafy

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Listy s grafem

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Výsečové grafy s dílčí výsečí nebo dílčími pruhy

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Vzorce OLAP

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Obrazce v grafech

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Power Query

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafické prvky

Následující tabulka ukazuje, které grafické funkce Excelu jsou ve formátu OpenDocument (.ods) plně nebo částečně podporované a které podporované nejsou.

 • Podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Excelu i formát OpenDocument. Grafika využívající tuto funkci se obecně chová a vypadá stejně v obou formátech.

 • Částečně podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Excelu i formát OpenDocument, ale grafika může v těchto formátech vypadat různě. Obvykle nedojde ani v jednom z formátů ke ztrátě dat, ale formátování a způsob práce s grafikou se můžou lišit.

 • Nepodporovaná funkce:     Vzhledem k rozdílnostem funkcí a implementace u formátu Excelu a formátu OpenDocument není tato funkce ve formátu OpenDocument podporovaná. Pokud budete chtít uložit list ve formátu OpenDocument, nepoužívejte tyto funkce.

Základní obrazce

Úroveň podpory

Excel 2007

Excel 2010

Obrazce

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Textová pole

Podporovaná funkce

Podporované kromě objektů v textových polích. Když soubor ve formátu OpenDocument otevřete, objekty v textovém poli se nezobrazí.

Podporovaná funkce

Podporované kromě objektů v textových polích. Když soubor ve formátu OpenDocument otevřete, objekty v textovém poli se nezobrazí.

Objekty WordArt

Částečně podporovaná funkce

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti objektu WordArt v Excelu. V důsledku toho se objekt WordArt při uložení převede na textové pole. Text a základní barva textu jsou zachované, ale efekty WordArt a formátování jsou ztracené.

Částečně podporovaná funkce

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti objektu WordArt v Excelu. V důsledku toho se objekt WordArt při uložení převede na textové pole. Text a základní barva textu jsou zachované, ale efekty WordArt a formátování jsou ztracené.

Možnosti 3D obrazců

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Obrázky

Podporovaná funkce

Podporované kromě možnosti vložení odkazu, která ve formátu OpenDocument není podporovaná.

Podporovaná funkce

Podporované kromě možnosti vložení odkazu, která ve formátu OpenDocument není podporovaná.

Diagramy SmartArt

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny obrazců.

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny obrazců.

Ovládací prvky ActiveX

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Ovládací prvky formuláře aplikace Excel

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Objekty v grafech

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny, ve kterých jsou grafy a objekty.

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny, ve kterých jsou grafy a objekty.

Objekt řádku podpisu

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Nástroj Kamera/vkládání propojení na obrázek

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Rukopisná poznámka

Podporovaná funkce

Rukopisná poznámka se převede na volný tvar.

Podporovaná funkce

Rukopisná poznámka se převede na obrázek ve formátu EMF (Enhanced Metafile).

Skupina objektů

Podporovaná funkce

Některé objekty není možné v Excelu 2007 seskupit, a proto se některé objekty při otevření souboru ve formátu OpenDocument oddělí. To se týká grafů, obrázků, obrazců a textových polí seskupených s objektem OLE.

Podporovaná funkce

Některé objekty nelze v Excelu 2010 seskupit, takže se objekty při otevření souboru OpenDocument odpojí. To se týká grafů, obrázků, obrazců a textových polí seskupených s objektem OLE.

Viditelnost objektů

Nepodporovaná funkce

Neviditelné objekty se stanou viditelnými po uložení souboru ve formátu .ods a jeho opětovném otevření v Excelu 2007.

Nepodporovaná funkce

Neviditelné objekty se stanou viditelnými po uložení souboru v .ods a znovu otevření v Excelu 2010.

Ohraničení objektů

Podporovaná funkce

Formát nepodporuje všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Podporovaná funkce

Formát nepodporuje všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Výplně objektů

Podporovaná funkce

Podporované kromě přechodových výplní s více než dvěma zarážkami, u kterých se ztratí všechny zarážky kromě prvních dvou.

Podporovaná funkce

Podporované kromě přechodových výplní s více než dvěma zarážkami, u kterých se ztratí všechny zarážky kromě prvních dvou.

Formátování čar

Podporovaná funkce

Ve formátu OpenDocument nejsou podporované všechny styly čar a konců čar. Nepodporované styly se uloží jako výchozí černá plná čára nebo jako otevřená šipka.

Podporovaná funkce

Ve formátu OpenDocument nejsou podporované všechny styly čar a konců čar. Nepodporované styly se uloží jako výchozí černá plná čára nebo jako otevřená šipka.

Oříznutí obrázku

Podporovaná funkce

Běžné oříznutí obrázku je podporované. Oříznutí obrázku do určitého obrazce ale podporované není.

Podporovaná funkce

Běžné oříznutí obrázku je podporované. Oříznutí obrázku do určitého obrazce ale podporované není.

Přebarvení obrázku

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu OpenDocument ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení se už ale nedá změnit ani odebrat.

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu OpenDocument ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení už se ale nedá změnit ani odebrat.

Možnosti prostorového obrázku

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Styly obrázků

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Motivy

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Hypertextový odkaz na obrazci

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Co se stane, když upravím tabulku ve formátu OpenDocument Spreadsheet?

Následující tabulka ukazuje, Excel pro web funkce jsou ve formátu OpenDocument Spreadsheet (.ods) plně, částečně nebo nejsou podporované.

 • Podporovaná funkce    Tuto Excel pro web podporuje formát OpenDocument Spreadsheet i formát OpenDocument Spreadsheet. Neztratí se obsah, formátování ani použitelnost.

 • Částečně podporovaná funkce:    Tuto Excel pro web podporuje formát OpenDocument Spreadsheet, ale může to mít vliv na formátování a použitelnost. Text ani data se neztratí, ale může se lišit formátování a to, jak se bude pracovat s textem a grafikou.

 • Nepodporovaná funkce:    Funkce v Excel pro web není ve formátu OpenDocument Spreadsheet podporovaná. Při použití formátu OpenDocument Spreadsheet riskujete ztrátu obsahu, formátování a použitelnosti této části tabulky.

 • Nejde použít: Funkce byla zavedená v pozdější verzi Excelu pro Windows.

Oblast

Podoblast

Úroveň podpory

Komentáře

Objekt řádku podpisu

Nepodporovaná funkce

Digitální podpis se odebere, jakmile v souboru něco upravíte. Uložení kopie k úpravám a odebrání podpisu ze zkopírovaných souborů

Formátování

Výška řádků/šířka sloupců

Podporovaná funkce

Vzhled by měl být stejný.

Formátování

Buňka

Podporovaná funkce

Formátování

Styly buněk

Podporovaná funkce

Hypertextové odkazy

Podporovaná funkce

Styly hypertextových odkazů se mohou změnit.

Vzorce

Podporovaná funkce

Vzorce

Názvy

Částečně podporovaná funkce

Když otevřete soubor ve formátu ODS v Excel pro web, místní názvy, pojmenované výrazy a názvy pro nesouvisecí oblasti, nebudou podporované.

Vzorce

Regulární výrazy

Nepodporovaná funkce

Místo toho použijte rozšířené filtry.

Kalendářní data

Kalendářní data před 1. 1. 1900

Nepodporovaná funkce

 Pokud uložíte sešit s kalendářními daty před 1. 1. 1900 jako soubor ve formátu .ods, data před rokem 1900 se neuloží správně.

Datové nástroje

Přehled

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, budou samotné vzorce podporované, ale nastavení pro jejich opakované použití nebude podporované.

Datové nástroje

Řadit

Částečně podporovaná funkce

Některá upřesňující nastavení nejsou podporována.

Datové nástroje

Filtr

Částečně podporovaná funkce

Základní filtrování je podporované, ale složitější filtry, jako jsou filtry data, nejsou podporované.
 

Datové nástroje

Mezisoučet

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, budou samotné vzorce podporované, ale nastavení pro jejich opakované použití nebude podporované.

Grafy

Spojnice trendu

Částečně podporovaná funkce

Když otevřete soubor formátu ODS v Excel pro web, některé spojnice trendu nejsou podporované.

Grafy

Legendy

Částečně podporovaná funkce

Když otevřete soubor ve formátu ODS v Excel pro web, některá nastavení nejsou podporovaná.

Grafy

Chybové úsečky

Částečně podporovaná funkce

Při otevření souboru formátu ODS v Excel pro web nejsou některé chybové pruhy podporované.

Grafy

Popisky dat

Nepodporovaná funkce

Když otevřete soubor formátu ODS v Excel pro web, některé popisky dat nejsou podporované.

Grafy

Tabulky dat

Nepodporovaná funkce

Grafy

Vynášecíčáry

Nepodporovaná funkce

Grafy

Spojnice extrémů

Podporovaná funkce

Grafy

Vodící čáry u popisků dat

Nepodporovaná funkce

Grafy

Paprskové grafy s výplní

Podporovaná funkce

Grafy

Kontingenční grafy

Nepodporovaná funkce

Grafy

Listy s grafem

Nepodporovaná funkce

Grafy

Výsečové grafy s dílčí výsečí nebo dílčími pruhy

Nepodporovaná funkce

Grafy

Krabicový graf

Nejde použít

Grafy

Histogram

Nejde použít

Grafy

Paretův graf

Nejde použít

Grafy

Vícevrstvý prstencový graf

Nejde použít

Grafy

Stromová mapa

Nejde použít

Grafy

Vodopádový graf

Nejde použít

Spolupráce

Spoluvytváření

Nepodporovaná funkce

Komentáře k buňkám

Částečně podporovaná funkce

Komentáře s obsahem se přenášejí. Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nemusí být formátování komentářů podporované.

Ochrana

Zámek listu

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, bude podporované použití zámku bez hesla. Soubory s listy chráněnými heslem ale není možné uložit ani otevřít.

Ochrana

Popisky citlivosti

Nepodporovaná funkce

Popisky se neuloží.

Nepodporovaná funkce

Popisky se neuloží.

Tabulky

Styly tabulky

Nepodporovaná funkce

Styly tabulek se neuloží pro soubory otevřené ve formátu .ods.

Tabulky

Total Row

Částečně podporovaná funkce

Řádky tabulky přidané do souborů formátu .ods v Excel pro web se při znovu otevření souboru převedou na vzorce.

Tisk

Rozsah tisku

Podporovaná funkce

Power Query

Nepodporovaná funkce

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×