Rozdělení textu do samostatných sloupců pomocí funkcí

Rozdělení textu do samostatných sloupců pomocí funkcí

Pomocí funkcí LEFT, MID, RIGHT, SEARCH a LEN můžete pracovat s řetězci textu v datech. Můžete například distribuovat první, druhé a příjmení z jedné buňky do tří samostatných sloupců.

Klíčem k distribuci součástí jmen pomocí textových funkcí je pozice jednotlivých znaků v textovém řetězci. Umístění mezer v textovém řetězci je také důležité, protože označuje začátek nebo konec součástí názvu v řetězci.

Například v buňce, která obsahuje pouze křestní jméno a příjmení, začíná příjmení za prvním výskytem mezery. Některá jména v seznamu mohou obsahovat druhé jméno, v tom případě příjmení začíná po druhém výskytu mezery.

V tomto článku se dozvíte, jak extrahovat různé komponenty z různých formátů názvů pomocí těchto praktických funkcí. Můžete také rozdělit text do různých sloupců pomocí Průvodce převodem textu do sloupců .

Příklad názvu

Popis

Jméno

Prostřední jméno

Příjmení

Přípona:

1

Jan Novák

Bez druhého jména

Petr

Novák

2

Ericu S. Kurjan

Jedna iniciála druhého jména

Ericu

S.

Kurjan

3

Janaina B. G. Bueno

Dvě iniciály druhého jména

Janaina

B. Věcný.

Bueno

4

Kahn, Wendy Beth

Nejdříve příjmení s čárkou

Jaroslava

Beth

Kahn

5

Mary Kay D. Andersen

Křestní jméno ze dvou částí

Mary Kay

Dvojrozměrné.

Andersen

6

Paula Barreto de Mattos

Příjmení ze tří částí

Paula

Barreto de Mattos

7

James van Eaton

Příjmení ze dvou částí

Účet

Van Eaton

8

Bacon Jr., Dan K.

Příjmení a přípona jako první, čárkovaná

Působící

K.

Bacon

Ml.

9

Gary Altman III

S příponou

Gary

Altman

IIIa

10

Mr. Ryan Ihrig

S prefixem

Třeba Renata

Ihrig

11

Julie Taft – řidič

Příjmení

Julie

Taft – řidič

Poznámka: V těchto příkladech ukazuje zvýrazněný znak v části celé jméno, že hledaný vzorec hledáte.

V tomto příkladu se oddělují dvě komponenty: křestní jméno a příjmení. Oba názvy jsou odděleny jednou mezerou.

Zkopírujte buňky v tabulce a vložte je do excelového listu do buňky a1. Vzorec, který vidíte na levé straně, se zobrazí jako reference, zatímco Excel automaticky převede vzorec vpravo na příslušný výsledek.

Tip:    Než data vložíte do listu, nastavte šířky sloupců ve sloupcích A a B na 250.

Příklad názvu

Popis

Jan Novák

Bez druhého jména

Vzorec

Výsledek (jméno)

' = LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1))

= LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1))

Vzorec

Výsledek (příjmení)

' = ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; 1))

= ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; 1))

 1. Jméno

  Křestní jméno začíná prvním znakem v řetězci (J) a končí u pátého znaku (mezery). Vzorec vrátí 5 znaků v buňce A2 počínaje zleva.

  Vzorec pro extrahování jména

  Použití funkce HLEDAT k nalezení hodnoty parametru znaky:

  Hledá se číslo pozice mezery v buňce A2 počínaje zleva.

 2. Příjmení

  Příjmení začíná za mezerou, pět znaků zleva, a končí posledním znakem napravo (h). Vzorec extrahuje 5 znaků z buňky A2 počínaje zprava.

  Vzorec pro extrahování příjmení

  Použití funkcí HLEDAT a DÉLKA k nalezení hodnoty parametru znaky:

  Hledá se číslo pozice mezery v buňce A2 počínaje zleva. (5)

 3. Spočítá se celková délka textového řetězce a od ní se odečte počet znaků zleva po první mezeru zjištěnou v prvním kroku.

V tomto příkladu se používá křestní jméno, iniciála druhého jména a příjmení. Jednotlivé součásti jména jsou oddělené mezerou.

Zkopírujte buňky v tabulce a vložte je do excelového listu do buňky a1. Vzorec, který vidíte na levé straně, se zobrazí jako reference, zatímco Excel automaticky převede vzorec vpravo na příslušný výsledek.

Tip:    Než data vložíte do listu, nastavte šířky sloupců ve sloupcích A a B na 250.

Příklad názvu

Popis

Ericu S. Kurjan

Jedna iniciála druhého jména

Vzorec

Výsledek (jméno)

' = LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1))

= LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1))

Vzorec

Výsledek (iniciála druhého jména)

' = ČÁST (A2; HLEDAT (""; A2; ") + 1; HLEDAT (" "; A2; HLEDAT (" "; A2; 1) + 1)-HLEDAT (" "; A2; HLEDAT (" "; A2; 1)

= ČÁST (A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1; HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1)-HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; 1)

Vzorec

Živý výsledek (příjmení)

' = ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; ") + 1))

= ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; ") + 1))

 1. Jméno

  Křestní jméno začíná prvním znakem zleva (E) a končí u pátého znaku (první mezery). Vzorec extrahuje prvních pět znaků z buňky A2 počínaje zleva.

  Vzorec pro oddělení křestního jména a příjmení a prostředního iniciály

  Použití funkce HLEDAT k nalezení hodnoty parametru znaky:

  Hledá se číslo pozice mezery v buňce A2 počínaje zleva. (5)

 2. Prostřední jméno

  Prostřední jméno začíná šestou pozicí znaků a končí na osmé pozici (druhá mezera). Tento vzorec zahrnuje vnoření VYHLEDÁVACÍch funkcí a hledá druhý výskyt mezery.

  Vzorec extrahuje tři znaky od šesté pozice.

  Podrobnosti vzorce pro oddělení křestního jména, prostředního jména a příjmení

  Použití funkce HLEDAT k nalezení hodnoty parametru start:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje od prvního znaku zleva. (5).

 3. Pokud chcete získat pozici znaku za první mezerou, přidejte 1. Toto číselné umístění je počáteční pozicí druhého jména. (5 + 1 = 6)

  Použití vnořených funkcí HLEDAT k nalezení hodnoty parametru počet_znaků:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje od prvního znaku zleva. (5)

 4. Pokud chcete získat pozici znaku za první mezerou, přidejte 1. Výsledkem je číslo znaku, u kterého chcete začít hledat druhý výskyt mezery. (5 + 1 = 6)

 5. Hledá se druhý výskyt mezery v buňce A2 počínaje od šesté pozice nalezené v kroku 4. Toto číslo znaku je koncová pozice druhého jména. (8)

 6. Hledá se číslo pozice mezery v buňce A2 počínaje od prvního znaku zleva. (5)

 7. Vezměte číslo druhé mezery v kroku 5 a odečtěte číslo první mezery nalezené v kroku 6. Výsledkem je počet znaků, které část extrahuje z textového řetězce od šesté pozice nalezené v kroku 2. (8 – 5 = 3)

 8. Příjmení

  Příjmení začíná šest znaků zprava (K) a končí prvním znakem zprava (n). Tento vzorec obsahuje vnořené funkce pro hledání, které slouží k vyhledání druhé a třetí instance mezery (které jsou na páté a osmé pozici zleva).

  Vzorec extrahuje šest znaků z buňky A2 počínaje zprava.

  Druhá funkce pro hledání ve vzorci pro oddělení křestního jména, prostředního jména a příjmení
 9. Vyhledání hodnoty num_chars pomocí funkce Délka a vnořených výsledků hledání:

  Hledá se číslo pozice mezery v buňce A2 počínaje od prvního znaku zleva. (5)

 10. Pokud chcete získat pozici znaku za první mezerou, přidejte 1. Výsledkem je číslo znaku, u kterého chcete začít hledat druhý výskyt mezery. (5 + 1 = 6)

 11. Hledá se druhý výskyt mezery v buňce A2 počínaje od šesté pozice nalezené v kroku 2. Toto číslo znaku je koncová pozice druhého jména. (8)

 12. Spočítejte celkovou délku textového řetězce v buňce a2 a odečtěte počet znaků od levého k druhé instanci mezery nalezené v kroku 3. Výsledkem je počet znaků, které budou z celého jména extrahovány směrem zprava. (14 – 8 = 6).

Tady je příklad toho, jak se extrahují dvě iniciály prostředního jména. Jednotlivé a třetí instance prostoru oddělují názvy součástí.

Zkopírujte buňky v tabulce a vložte je do excelového listu do buňky a1. Vzorec, který vidíte na levé straně, se zobrazí jako reference, zatímco Excel automaticky převede vzorec vpravo na příslušný výsledek.

Tip:    Než data vložíte do listu, nastavte šířky sloupců ve sloupcích A a B na 250.

Příklad názvu

Popis

Janaina B. G. Bueno

Dvě iniciály druhého jména

Vzorec

Výsledek (jméno)

' = LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1))

= LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1))

Vzorec

Výsledek (iniciály druhého jména)

' = ČÁST (A2; HLEDAT (""; A2, 1) + 1; HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1) + 1)-HLEDAT (""; A2; 1))

= ČÁST (A2; HLEDAT (""; A2, 1) + 1; HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1) + 1)-HLEDAT (""; A2; 1))

Vzorec

Živý výsledek (příjmení)

' = ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; ") + 1) + 1))

= ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; {) + 1) + 1))

 1. Jméno

  Křestní jméno začíná prvním znakem zleva (J) a končí u osmého znaku (první mezery). Vzorec extrahuje prvních osm znaků v buňce A2 počínaje zleva.

  Vzorec pro oddělení křestního jména, příjmení a dvou iniciál prostředního jména

  Použití funkce HLEDAT k nalezení hodnoty parametru znaky:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. (8)

 2. Prostřední jméno

  Prostřední jméno začíná na deváté pozici (B) a končí na pozici fourteenth (třetí mezera). Tento vzorec zahrnuje vnoření hledání a hledá první, druhou a třetí výskyt mezery ve osmé, jedenácté a fourteenth pozici.

  Vzorec extrahuje pět znaků od deváté pozice.

  Vzorec pro oddělení křestního jména, příjmení a dvou iniciál prostředního jména

  Použití funkce HLEDAT k nalezení hodnoty parametru start:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje od prvního znaku zleva. (8)

 3. Pokud chcete získat pozici znaku za první mezerou (B), přidejte 1. Toto číselné umístění je počáteční pozicí druhého jména. (8 + 1 = 9)

  Použití vnořených funkcí HLEDAT k nalezení hodnoty parametru počet_znaků:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje od prvního znaku zleva. (8)

 4. Pokud chcete získat pozici znaku za první mezerou (B), přidejte 1. Výsledkem je číslo znaku, u kterého chcete začít hledat druhý výskyt mezery. (8 + 1 = 9)

 5. Hledá se druhá mezera v buňce A2 počínaje od deváté pozice (B) nalezená v kroku 4. (11).

 6. Pokud chcete získat pozici znaku za druhou mezerou (G), přidejte číslo 1. Toto číslo znaku je počáteční pozice, ve které chcete začít hledat třetí mezeru. (11 + 1 = 12)

 7. Hledá se třetí mezera v buňce A2 počínaje od dvanácté pozice nalezené v kroku 6. 14

 8. Hledá se číslo pozice první mezery v buňce a2. (8)

 9. Vezměte číslo znaku třetí mezery nalezené v kroku 7 a odečtěte číslo první mezery nalezené v kroku 6. Výsledkem je počet znaků, které část extrahuje z textového řetězce od deváté pozice nalezené v kroku 2.

 10. Příjmení

  Příjmení začíná pět znaků zprava (B) a končí prvním znakem zprava (o). Tento vzorec zahrnuje vnoření hledání a hledá první, druhý a třetí výskyt mezery.

  Vzorec extrahuje pět znaků z buňky A2 počínaje zprava.

  Vzorec pro oddělení křestního jména, příjmení a dvou iniciál prostředního jména

  Pomocí vnořených funkcí Hledat a funkce Délka Najděte hodnotu pro num_chars:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje od prvního znaku zleva. (8)

 11. Pokud chcete získat pozici znaku za první mezerou (B), přidejte 1. Výsledkem je číslo znaku, u kterého chcete začít hledat druhý výskyt mezery. (8 + 1 = 9)

 12. Hledá se druhá mezera v buňce A2 počínaje od deváté pozice (B) nalezená v kroku 2. 11

 13. Pokud chcete získat pozici znaku za druhou mezerou (G), přidejte číslo 1. Toto číslo znaku je počáteční pozice, ve které chcete začít hledat třetí instanci mezery. (11 + 1 = 12)

 14. Hledá se třetí mezera v buňce A2 počínaje od dvanácté pozice (G) nalezené v kroku 6. 14

 15. Spočítejte celkovou délku textového řetězce v buňce a2 a odečte počet znaků od levého čísla po třetí mezeru nalezenou v kroku 5. Výsledkem je počet znaků, které budou z celého jména extrahovány směrem zprava. (19-14 = 5)

V tomto příkladu je příjmení uvedené před křestním jménem a druhé jméno je na konci. Čárka označí konec příjmení a jednotlivé části jména odděluje.

Zkopírujte buňky v tabulce a vložte je do excelového listu do buňky a1. Vzorec, který vidíte na levé straně, se zobrazí jako reference, zatímco Excel automaticky převede vzorec vpravo na příslušný výsledek.

Tip:    Než data vložíte do listu, nastavte šířky sloupců ve sloupcích A a B na 250.

Příklad názvu

Popis

Kahn, Wendy Beth

Nejdříve příjmení s čárkou

Vzorec

Výsledek (jméno)

' = ČÁST (A2; HLEDAT (""; A2; ") + 1; HLEDAT (" "; A2; HLEDAT (" "; A2; 1) + 1)-HLEDAT (" "; A2; HLEDAT (" "; A2; 1)

= ČÁST (A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1; HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1)-HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; 1)

Vzorec

Výsledek (druhé jméno)

' = ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; ") + 1))

= ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; ") + 1))

Vzorec

Živý výsledek (příjmení)

' = LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1)-2)

= LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1)-2)

 1. Jméno

  Křestní jméno začíná sedmým znakem zleva (W) a končí u dvanáctého znaku (druhé mezery). Vzhledem k tomu, že se křestní jméno vyskytuje v celém jméně uprostřed, je třeba k jeho extrahování použít funkci ČÁST.

  Vzorec extrahuje šest znaků počínaje sedmým znakem.

  Vzorec pro oddělení příjmení, za kterým je křestní a prostřední jméno

  Použití funkce HLEDAT k nalezení hodnoty parametru start:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje od prvního znaku zleva. (6)

 2. Přičtením 1 získáte pozici znaku za první mezerou (W). Tato číselná pozice je počáteční pozice prvního jména. (6 + 1 = 7)

  Použití vnořených funkcí HLEDAT k nalezení hodnoty parametru počet_znaků:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje od prvního znaku zleva. (6)

 3. Přičtením 1 získáte pozici znaku za první mezerou (W). Výsledkem je pořadové číslo znaku, od kterého bude zahájeno hledání druhého výskytu mezery. (6 + 1 = 7)

  Hledá se druhá mezera v buňce A2 počínaje od sedmé pozice (š) nalezené v kroku 4. 12měsíční

 4. Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje od prvního znaku zleva. (6)

 5. Vezměte číslo druhé mezery v kroku 5 a odečtěte číslo první mezery nalezené v kroku 6. Výsledkem je počet znaků, které část extrahuje z textového řetězce počínaje sedmou pozicí nalezenou v kroku 2. (12-6 = 6)

 6. Prostřední jméno

  Druhé jméno začíná čtvrtým znakem zprava (B) a končí prvním znakem zprava (h). Vzorec obsahuje vnořené funkce HLEDAT, které hledají první a druhý výskyt mezery na šesté a dvanácté pozici zleva.

  Vzorec extrahuje čtyři znaky zprava.

  Vzorec pro oddělení příjmení, za kterým je křestní a prostřední jméno

  Použití funkce DÉLKA a vnořených funkcí HLEDAT k nalezení hodnoty parametru start:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje od prvního znaku zleva. (6)

 7. Přičtením 1 získáte pozici znaku za první mezerou (W). Výsledkem je pořadové číslo znaku, od kterého bude zahájeno hledání druhého výskytu mezery. (6 + 1 = 7)

 8. Hledá se druhý výskyt mezery v buňce A2 počínaje od sedmé pozice (W) nalezené v kroku 2. 12měsíční

 9. Spočítá se celková délka textového řetězce v buňce A2 a odečte se počet znaků od prvního znaku zleva po druhou mezeru zjištěnou v kroku 3. Výsledkem je počet znaků, které budou z celého jména extrahovány směrem zprava. (16 - 12 = 4)

 10. Příjmení

  Příjmení začíná prvním znakem zleva (K) a končí čtvrtým znakem (n). Vzorec extrahuje čtyři znaky zleva.

  Vzorec pro oddělení příjmení, za kterým je křestní a prostřední jméno

  Použití funkce HLEDAT k nalezení hodnoty parametru znaky:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje od prvního znaku zleva. (6)

 11. Odečtením čísla 2 získáte číslo pozice koncového znaku příjmení (n). Výsledkem je počet znaků, které chcete extrahovat. (6-2 = 4)

V tomto příkladu se používá křestní jméno, Marie Kay. Jednotlivé a třetí prostory oddělují jednotlivé názvy.

Zkopírujte buňky v tabulce a vložte je do excelového listu do buňky a1. Vzorec, který vidíte na levé straně, se zobrazí jako reference, zatímco Excel automaticky převede vzorec vpravo na příslušný výsledek.

Tip:    Než data vložíte do listu, nastavte šířky sloupců ve sloupcích A a B na 250.

Příklad názvu

Popis

Mary Kay D. Andersen

Křestní jméno ze dvou částí

Vzorec

Výsledek (jméno)

LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1))

= LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1))

Vzorec

Výsledek (iniciála druhého jména)

' = ČÁST (A2; SEARCH (""; A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1) + 1, HLEDAT (""; A2; 1) + 1) + 1; HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; HLEDAT ("")

= ČÁST (A2; SEARCH (""; A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1) + 1, HLEDAT (""; A2; 1) + 1) + 1; HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; HLEDAT ("")

Vzorec

Živý výsledek (příjmení)

' = ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; ") + 1) + 1))

= ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; {) + 1) + 1))

 1. Jméno

  Křestní jméno začíná prvním znakem zleva a končí u devátého znaku (druhé mezery). Tento vzorec zahrnuje vnoření hledání a hledá druhý výskyt v prostoru zleva.

  Vzorec extrahuje devět znaků zleva.

  Vzorec pro oddělení křestního jména, prostředního jména, iniciály prostředního jména a příjmení

  Použití vnořených funkcí HLEDAT k nalezení hodnoty parametru počet_znaků:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje od prvního znaku zleva. (5)

 2. Pokud chcete získat pozici znaku za první mezerou (KB), přidejte 1. Výsledkem je číslo znaku, u kterého chcete začít hledat druhý výskyt mezery. (5 + 1 = 6)

 3. Hledá se druhý výskyt mezery v buňce A2 od čtvrté pozice (KB) nalezené v kroku 2. Výsledkem je počet znaků, které se extrahují z textového řetězce. 1,9

 4. Prostřední jméno

  Prostřední jméno začíná desátým (D) a končí na dvanácté pozici (třetí mezera). Tento vzorec zahrnuje vnoření hledání a hledá první, druhý a třetí výskyt mezery.

  Vzorec extrahuje dva znaky uprostřed, počínaje desetinnou pozicí.

  Vzorec pro oddělení křestního jména, prostředního jména, iniciály prostředního jména a příjmení

  Použití vnořených funkcí Hledat k nalezení hodnoty pro start_num:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje od prvního znaku zleva. (5)

 5. Pokud chcete získat znak za první mezerou (KB), přidejte 1. Výsledkem je pořadové číslo znaku, od kterého bude zahájeno hledání druhého výskytu mezery. (5 + 1 = 6)

 6. Vyhledejte pozici druhého výskytu mezery v buňce A2 od čtvrté pozice (KB) nalezené v kroku 2. Výsledkem je počet znaků, které se extrahují zleva. 1,9

 7. Pokud chcete získat znak za druhou mezerou (D), přidejte 1. Výsledkem je počáteční pozice druhého jména. (9 + 1 = 10)

  Použití vnořených funkcí HLEDAT k nalezení hodnoty parametru počet_znaků:

  Hledá se číslo pozice znaku za druhou mezerou (D). Výsledkem je číslo znaku, u kterého chcete začít hledat třetí mezeru. desítk

 8. Hledá se číslo pozice třetí mezery v buňce A2 počínaje zleva. Výsledkem je koncová pozice druhého jména. 12měsíční

 9. Hledá se číslo pozice znaku za druhou mezerou (D). Výsledkem je počáteční pozice druhého jména. desítk

 10. Vezměte číslo znaku třetí mezery nalezené v kroku 6 a odečtěte číslo znaku "D" nalezené v kroku 7. Výsledkem je počet znaků, které část extrahuje z textového řetězce od desáté pozice nalezené v kroku 4. (12-10 = 2)

 11. Příjmení

  Příjmení začíná osmi znaky zprava. Tento vzorec zahrnuje vnoření hledání a hledá první, druhou a třetí výskyt mezery v páté, deváté a dvanácté pozici.

  Vzorec extrahuje osm znaků zprava.

  Vzorec pro oddělení křestního jména, prostředního jména, iniciály prostředního jména a příjmení

  Použití vnořených funkcí Hledat a funkce Délka k nalezení hodnoty num_chars:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. (5)

 12. Pokud chcete získat znak za první mezerou (KB), přidejte 1. Výsledek je číslo znaku, u kterého chcete začít hledání prostoru. (5 + 1 = 6)

 13. Hledá se druhá mezera v buňce A2 od čtvrté pozice (KB) nalezená v kroku 2. 1,9

 14. Pokud chcete získat pozici znaku za druhou mezerou (D), přidejte 1. Výsledkem je počáteční pozice druhého jména. (9 + 1 = 10)

 15. Hledá se číslo pozice třetí mezery v buňce A2 počínaje zleva. Výsledkem je koncová pozice druhého jména. 12měsíční

 16. Spočítejte celkovou délku textového řetězce v buňce a2 a odečte počet znaků od levého čísla po třetí mezeru nalezenou v kroku 5. Výsledkem je počet znaků, které budou z celého jména extrahovány směrem zprava. (20-12 = 8)

Tento příklad používá příjmení se třemi částmi: Barreto de Mattos. První mezera označuje konec křestního jména a začátek příjmení.

Zkopírujte buňky v tabulce a vložte je do excelového listu do buňky a1. Vzorec, který vidíte na levé straně, se zobrazí jako reference, zatímco Excel automaticky převede vzorec vpravo na příslušný výsledek.

Tip:    Než data vložíte do listu, nastavte šířky sloupců ve sloupcích A a B na 250.

Příklad názvu

Popis

Paula Barreto de Mattos

Příjmení ze tří částí

Vzorec

Výsledek (jméno)

' = LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1))

= LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1))

Vzorec

Výsledek (příjmení)

RIGHT (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; 1))

= ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; 1))

 1. Jméno

  Křestní jméno začíná prvním znakem zleva (P) a končí u šestého znaku (první mezery). Vzorec extrahuje šest znaků zleva.

  Vzorec pro oddělení křestního jména a příjmení ze tří částí

  Použití funkce Hledat k nalezení hodnoty pro num_chars:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. (6)

 2. Příjmení

  Příjmení začíná sedmnáctem znaků zprava (B) a končí prvním znakem zprava. Vzorec extrahuje sedmnáct znaků zprava.

  Vzorec pro oddělení křestního jména a příjmení ze tří částí

  Použití funkcí délka a hledání k nalezení hodnoty pro num_chars:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. (6)

 3. Spočítejte celkovou délku textového řetězce v buňce a2 a odečtěte počet znaků od levého do první mezery nalezené v kroku 1. Výsledkem je počet znaků, které budou z celého jména extrahovány směrem zprava. (23-6 = 17)

Tento příklad používá příjmení se dvěma částmi: Van Eaton. První mezera označuje konec křestního jména a začátek příjmení.

Zkopírujte buňky v tabulce a vložte je do excelového listu do buňky a1. Vzorec, který vidíte na levé straně, se zobrazí jako reference, zatímco Excel automaticky převede vzorec vpravo na příslušný výsledek.

Tip:    Než data vložíte do listu, nastavte šířky sloupců ve sloupcích A a B na 250.

Příklad názvu

Popis

James van Eaton

Příjmení ze dvou částí

Vzorec

Výsledek (jméno)

' = LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1))

= LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1))

Vzorec

Výsledek (příjmení)

' = ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; 1))

= ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; 1))

 1. Jméno

  Křestní jméno začíná prvním znakem zleva (J) a končí u osmého znaku (první mezery). Vzorec extrahuje šest znaků zleva.

  Vzorec pro oddělení křestního jména a příjmení ze dvou částí

  Použití funkce HLEDAT k nalezení hodnoty parametru znaky:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. (6)

 2. Příjmení

  Příjmení začíná devátým znakem zprava (v) a končí prvním znakem zprava (n). Vzorec extrahuje devět znaků vpravo od celého jména.

  Vzorec pro oddělení křestního jména a příjmení ze dvou částí

  Použití funkcí délka a hledání k nalezení hodnoty pro num_chars:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. (6)

 3. Spočítejte celkovou délku textového řetězce v buňce a2 a odečtěte počet znaků od levého do první mezery nalezené v kroku 1. Výsledkem je počet znaků, které budou z celého jména extrahovány směrem zprava. (15-6 = 9)

V tomto příkladu je nejdříve uvedeno příjmení, za kterým následuje přípona. Čárka odděluje příjmení a příponu od křestního jména po iniciálu.

Zkopírujte buňky v tabulce a vložte je do excelového listu do buňky a1. Vzorec, který vidíte na levé straně, se zobrazí jako reference, zatímco Excel automaticky převede vzorec vpravo na příslušný výsledek.

Tip:    Než data vložíte do listu, nastavte šířky sloupců ve sloupcích A a B na 250.

Příklad názvu

Popis

Bacon Jr., Dan K.

Příjmení a přípona jako první, čárkovaná

Vzorec

Výsledek (jméno)

' = ČÁST (A2; HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1) + 1) + 1) + 1) +, HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; HLEDAT ("")

= ČÁST (A2; HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1) + 1; HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1) + 1; HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2

Vzorec

Výsledek (iniciála druhého jména)

' = ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; ") + 1) + 1))

= ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; {) + 1) + 1))

Vzorec

Výsledek (příjmení)

' = LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1))

= LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1))

Vzorec

Výsledek (přípona)

' = ČÁST (A2; HLEDAT ("", A2; 1) + 1; (HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; ") + 1)-2)-HLEDAT (" "; A2; 1))

= ČÁST (A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1; (HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; ") + 1)-2)-HLEDAT (" "; A2; 1))

 1. Jméno

  Křestní jméno začíná dvanáctým znakem (D) a končí u patnáctého znaku (třetí mezery). Vzorec extrahuje tři znaky od dvanácté pozice.

  Vzorec pro oddělení příjmení a přípony jako první u čárky

  Použití vnořených funkcí Hledat k nalezení hodnoty pro start_num:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. (6)

 2. Pokud chcete získat znak za první mezerou (J), přidejte 1. Výsledkem je pořadové číslo znaku, od kterého bude zahájeno hledání druhého výskytu mezery. (6 + 1 = 7)

 3. Hledá se druhá mezera v buňce A2 počínaje od sedmé pozice (J) nalezená v kroku 2. 11

 4. Pokud chcete získat znak za druhou mezerou (D), přidejte 1. Výsledkem je počáteční pozice prvního jména. (11 + 1 = 12)

  Použití vnořených funkcí HLEDAT k nalezení hodnoty parametru počet_znaků:

  Hledá se číslo pozice znaku za druhou mezerou (D). Výsledkem je číslo znaku, u kterého chcete začít hledat třetí mezeru. 12měsíční

 5. Hledá se číslo pozice třetí mezery v buňce A2 počínaje zleva. Výsledkem je koncová pozice křestního jména. 0,15

 6. Hledá se číslo pozice znaku za druhou mezerou (D). Výsledkem je počáteční pozice prvního jména. 12měsíční

 7. Vezměte číslo znaku třetí mezery nalezené v kroku 6 a odečtěte číslo znaku "D" nalezené v kroku 7. Výsledkem je počet znaků, které část extrahuje z textového řetězce od čtvrté pozice nalezené v kroku 4. (15-12 = 3)

 8. Prostřední jméno

  Prostřední jméno začíná druhým znakem zleva (K). Vzorec extrahuje dva znaky vpravo.

  Vzorec pro oddělení příjmení a přípony jako první u čárky

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. (6)

 9. Pokud chcete získat znak za první mezerou (J), přidejte 1. Výsledkem je pořadové číslo znaku, od kterého bude zahájeno hledání druhého výskytu mezery. (6 + 1 = 7)

 10. Hledá se druhá mezera v buňce A2 počínaje od sedmé pozice (J) nalezená v kroku 2. 11

 11. Pokud chcete získat znak za druhou mezerou (D), přidejte 1. Výsledkem je počáteční pozice prvního jména. (11 + 1 = 12)

 12. Hledá se číslo pozice třetí mezery v buňce A2 počínaje zleva. Výsledkem je koncová pozice druhého jména. 0,15

 13. Spočítejte celkovou délku textového řetězce v buňce a2 a odečte počet znaků od levého do třetí mezery nalezený v kroku 5. Výsledkem je počet znaků, které budou z celého jména extrahovány směrem zprava. (17-15 = 2)

 14. Příjmení

  Příjmení začíná prvním znakem zleva (B) a končí u šestého znaku (první mezery). Proto Vzorec extrahuje šest znaků zleva.

  Vzorec pro oddělení příjmení a přípony jako první u čárky

  Použití funkce HLEDAT k nalezení hodnoty parametru znaky:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. (6)

 15. Přípona:

  Přípona začíná sedmým znakem zleva (J) a končí na devátém znaku zleva (.). Vzorec extrahuje tři znaky počínaje sedmým znakem.

  Vzorec pro oddělení příjmení a přípony jako první u čárky

  Použití funkce HLEDAT k nalezení hodnoty parametru start:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. (6)

 16. Pokud chcete získat znak za první mezerou (J), přidejte 1. Výsledkem je počáteční pozice přípony. (6 + 1 = 7)

  Použití vnořených funkcí HLEDAT k nalezení hodnoty parametru počet_znaků:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. (6)

 17. Sečtením čísla 1 získáte číslo pozice znaku za první mezerou (J). Výsledkem je pořadové číslo znaku, od kterého bude zahájeno hledání druhého výskytu mezery. 7

 18. Hledá se číslo pozice druhé mezery v buňce A2 počínaje od sedmého znaku nalezeného v kroku 4. 11

 19. Odečtěte číslo 1 od čísla druhé mezery nalezeného v kroku 4 a získejte číslo znaku ",". Výsledkem je koncové umístění přípony. (11-1 = 10)

 20. Hledá se číslo první mezery. (6)

 21. Po nalezení první mezery přidá 1 a najde další znak (J), který se nachází také v krocích 3 a 4. 7

 22. V kroku 6 Vezměte číslo znaku "," a odečtěte číslo znaku "J", které najdete v krocích 3 a 4. Výsledkem je počet znaků, které část extrahuje z textového řetězce počínaje sedmou pozicí nalezenou v kroku 2. (10-7 = 3)

V tomto příkladu je křestní jméno na začátku řetězce a přípona je na konci, takže můžete použít vzorce podobné příkladům 2: pomocí funkce LEFT extrahujte křestní jméno, funkce MID a přeextrahujte příjmení. a správnou funkci k extrakci přípony.

Zkopírujte buňky v tabulce a vložte je do excelového listu do buňky a1. Vzorec, který vidíte na levé straně, se zobrazí jako reference, zatímco Excel automaticky převede vzorec vpravo na příslušný výsledek.

Tip:    Než data vložíte do listu, nastavte šířky sloupců ve sloupcích A a B na 250.

Příklad názvu

Popis

Gary Altman III

Křestní jméno a příjmení s příponou

Vzorec

Výsledek (jméno)

' = LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1))

= LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1))

Vzorec

Výsledek (příjmení)

' = ČÁST (A2; HLEDAT ("", A2; 1) + 1; HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1)-(HLEDAT (""; A2; 1) + 1)

= ČÁST (A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1; HLEDAT (""; A2; HLEDAT ("") + 1)-(HLEDAT (""; A2; 1) + 1)-(HLEDAT (""; A2; 1) + 1)

Vzorec

Výsledek (přípona)

' = ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; ") + 1))

= ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; ") + 1))

 1. Jméno

  Křestní jméno začíná prvním znakem zleva (G) a končí u pátého znaku (první mezery). Proto Vzorec extrahuje pět znaků vlevo od celého jména.

  Vzorec pro oddělení křestního jména a příjmení následovaný příponou

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. (5)

 2. Příjmení

  Příjmení začíná šestým znakem zleva (A) a končí u jedenáctého znaku (druhé mezery). Tento vzorec zahrnuje vnoření hledání a slouží k nalezení umístění mezer.

  Vzorec extrahuje šest znaků uprostřed, počínaje šestým znakem.

  Vzorec pro oddělení křestního jména a příjmení následovaný příponou

  Použití funkce HLEDAT k nalezení hodnoty parametru start:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. (5)

 3. Pokud chcete získat pozici znaku za první mezerou (A), přidejte 1. Výsledkem je počáteční pozice příjmení. (5 + 1 = 6)

  Použití vnořených funkcí HLEDAT k nalezení hodnoty parametru počet_znaků:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. (5)

 4. Pokud chcete získat pozici znaku za první mezerou (A), přidejte 1. Výsledkem je pořadové číslo znaku, od kterého bude zahájeno hledání druhého výskytu mezery. (5 + 1 = 6)

 5. Hledá se číslo pozice druhé mezery v buňce A2 počínaje od šestého znaku nalezeného v kroku 4. Toto číslo znaku je koncová pozice příjmení. 12měsíční

 6. Hledá se číslo první mezery. (5)

 7. Když přidáte 1, zobrazí se číslo pozice znaku za první mezerou (A), které se nachází taky v krocích 3 a 4. (6)

 8. Vezměte číslo druhé mezery, které najdete v kroku 5, a pak odečtěte číslo znaku "A", které najdete v krocích 6 a 7. Výsledkem je počet znaků, které část extrahuje z textového řetězce od čtvrté pozice nalezené v kroku 2. (12-6 = 6)

 9. Přípona:

  Přípona začíná tři znaky zprava. Tento vzorec zahrnuje vnoření hledání a slouží k nalezení umístění mezer.

  Vzorec pro oddělení křestního jména a příjmení následovaný příponou

  Použití vnořených funkcí Hledat a funkce Délka k nalezení hodnoty num_chars:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. (5)

 10. Pokud chcete získat znak za první mezerou (A), přidejte 1. Výsledkem je pořadové číslo znaku, od kterého bude zahájeno hledání druhého výskytu mezery. (5 + 1 = 6)

 11. Hledá se druhá mezera v buňce A2 od čtvrté pozice (A), která se našla v kroku 2. 12měsíční

 12. Spočítejte celkovou délku textového řetězce v buňce a2 a odečtěte počet znaků od levého do druhé mezery nalezený v kroku 3. Výsledkem je počet znaků, které budou z celého jména extrahovány směrem zprava. (15-12 = 3)

V tomto příkladu je předcházet celé jméno a jako příklad se používají vzorce podobné příkladu 2: funkce MID, která extrahuje křestní jméno, správnou funkci pro extrahování příjmení.

Zkopírujte buňky v tabulce a vložte je do excelového listu do buňky a1. Vzorec, který vidíte na levé straně, se zobrazí jako reference, zatímco Excel automaticky převede vzorec vpravo na příslušný výsledek.

Tip:    Než data vložíte do listu, nastavte šířky sloupců ve sloupcích A a B na 250.

Příklad názvu

Popis

Mr. Ryan Ihrig

S prefixem

Vzorec

Výsledek (jméno)

' = ČÁST (A2; HLEDAT ("", A2; 1) + 1; HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1)-(HLEDAT (""; A2; 1) + 1)

= ČÁST (A2; HLEDAT (""; A2; 1) + 1; HLEDAT (""; A2; HLEDAT ("") + 1)-(HLEDAT (""; A2; 1) + 1)-(HLEDAT (""; A2; 1) + 1)

Vzorec

Výsledek (příjmení)

' = ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; ") + 1))

= ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; HLEDAT (""; A2; ") + 1))

 1. Jméno

  Křestní jméno začíná pátým znakem zleva (R) a končí u devátého znaku (druhé mezery). Výsledkem vzorce je hledání, kde najdete polohy mezer. Extrahuje čtyři znaky od páté pozice.

  Vzorec pro oddělení křestního jména, kterému předchází předpona

  Použití funkce Hledat k nalezení hodnoty start_num:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. čtyř

 2. Pokud chcete získat pozici znaku za první mezerou (R), přidejte 1. Výsledkem je počáteční pozice prvního jména. (4 + 1 = 5)

  Použití vnořených funkcí Hledat k nalezení hodnoty pro num_chars:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. čtyř

 3. Pokud chcete získat pozici znaku za první mezerou (R), přidejte 1. Výsledkem je pořadové číslo znaku, od kterého bude zahájeno hledání druhého výskytu mezery. (4 + 1 = 5)

 4. Hledá se číslo pozice druhé mezery v buňce A2 počínaje od pátého znaku nalezeného v krocích 3 a 4. Toto číslo znaku je koncová pozice křestního jména. 1,9

 5. Vyhledání první mezery čtyř

 6. Když přidáte 1, zobrazí se číslo pozice znaku za první mezery (R), které se nachází taky v krocích 3 a 4. (5)

 7. Vezměte číslo druhé mezery, které najdete v kroku 5, a pak odečtěte číslo znaku "R", které najdete v krocích 6 a 7. Výsledkem je počet znaků, které část extrahuje z textového řetězce od páté pozice nalezené v kroku 2. (9-5 = 4)

 8. Příjmení

  Příjmení začíná pět znaků zprava. Tento vzorec zahrnuje vnoření hledání a slouží k nalezení umístění mezer.

  Vzorec pro oddělení křestního jména, kterému předchází předpona

  Použití vnořených funkcí Hledat a funkce Délka k nalezení hodnoty num_chars:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. čtyř

 9. Pokud chcete získat pozici znaku za první mezerou (R), přidejte 1. Výsledkem je pořadové číslo znaku, od kterého bude zahájeno hledání druhého výskytu mezery. (4 + 1 = 5)

 10. Hledá se druhá mezera v buňce A2 počínaje od páté pozice (R) nalezená v kroku 2. 1,9

 11. Spočítejte celkovou délku textového řetězce v buňce a2 a odečtěte počet znaků od levého do druhé mezery nalezený v kroku 3. Výsledkem je počet znaků, které budou z celého jména extrahovány směrem zprava. (14-9 = 5)

V tomto příkladu se používá dělení příjmení. Jednotlivé součásti jména jsou oddělené mezerou.

Zkopírujte buňky v tabulce a vložte je do excelového listu do buňky a1. Vzorec, který vidíte na levé straně, se zobrazí jako reference, zatímco Excel automaticky převede vzorec vpravo na příslušný výsledek.

Tip:    Než data vložíte do listu, nastavte šířky sloupců ve sloupcích A a B na 250.

Příklad názvu

Popis

Julie Taft – řidič

Příjmení

Vzorec

Výsledek (jméno)

' = LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1))

= LEFT (A2; HLEDAT (""; A2; 1))

Vzorec

Výsledek (příjmení)

' = ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; 1))

= ZPRAVA (A2; DÉLKA (A2)-HLEDAT (""; A2; 1))

 1. Jméno

  Křestní jméno začíná prvním znakem zleva a končí na šesté pozici (první mezery). Vzorec extrahuje šest znaků zleva.

  Vzorec pro oddělení první a rozdělené příjmení

  Použití funkce Hledat k nalezení hodnoty num_chars:

  Hledá se číslo pozice první mezery v buňce A2 počínaje zleva. (6)

 2. Příjmení

  Celé příjmení začíná deset znaků zprava (T) a končí prvním znakem zprava (r).

  Vzorec pro oddělení první a rozdělené příjmení

  Použití funkcí délka a hledání k nalezení hodnoty pro num_chars:

  Hledá se číslo pozice mezery v buňce A2 počínaje od prvního znaku zleva. (6)

 3. Spočítejte celkovou délku textového řetězce, který se má extrahovat, a pak odečtěte počet znaků od levého místa od první mezery nalezeného v kroku 1. (16-6 = 10)

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Viz taky

Rozdělení textu do různých sloupců pomocí Průvodce převodem textu do sloupců

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×