Sčítání nebo odčítání kalendářních dat v Excelu for Mac

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Předpokládejme, že chcete odložit datum dokončení projektu o dva týdny nebo zjistit délku jednotlivého úkolu ze seznamu úkolů. Ke kalendářnímu datu můžete pomocí jednoduchého vzorce přičíst nebo od něj odečíst určitý počet dnů, měsíců nebo roků, případně můžete použít funkce listů určené speciálně k práci s daty.

Přičtení dnů k určitému datu nebo jejich odečtení

Předpokládejme, že zůstatek účtu je splatný 8. února 2012. Na svůj běžný účet chcete převést finanční prostředky tak, aby na něj přišly 15 kalendářních dnů před datem splatnosti. Kromě toho víte, že má účet 30denní účtovací období, a chcete zjistit, kdy byste měli finanční prostředky pro fakturu za březen 2012 převést, aby byly k dispozici 15 dnů před tímto datem. V takovém případě postupujte takto:

 1. Otevřete v sešitu nový list.

 2. Do buňky A1 zadejte 8.2.2012.

 3. Do buňky B1 zadejte = A1-15 a stiskněte RETURN.

  Tento vzorec odečte 15 dnů od data v buňce A1.

 4. Do buňky C1 zadejte =A1+30 a stiskněte RETURN.

  Tento vzorec přičte k datu v buňce A1 30 dní.

 5. Do buňky D1 zadejte =C1-15 a stiskněte RETURN.

  Tento vzorec odečte 15 dnů od data v buňce C1.

  Buňky A1 a C1 zobrazují data splatnosti (8.2.2012 a 9.3.2012) pro únorový, resp. březnový zůstatek účtu. Buňky B1 a D1 zobrazují data (24.12012 a 23.2.2012), do kterých byste měli převést finanční prostředky, aby přišly 15 kalendářních dnů před daty splatnosti.

Přičtení měsíců k určitému datu nebo jejich odečtení

Předpokládejme, že chcete k určitému datu přičíst nebo od něj odečíst určitý počet celých měsíců. To se dá rychle udělat pomocí funkce EDATE.

Funkce EDATE vyžaduje 2 hodnoty (označované rovněž jako argument): počáteční datum a počet měsíců, který chcete přičíst nebo odečíst. Pokud chcete měsíce odečíst, zadejte jako druhý argument záporné číslo (například =EDATE("15.2.2012";-5)). Tento vzorec odečte od data 15.2.2012 5 měsíců a výsledkem bude 15.9.2011.

Hodnotu počátečního data můžete určit buď odkazem na buňku, která ho obsahuje, nebo zadáním do uvozovek, například "15.2.2012".

Předpokládejme například, že chcete přičíst 16 měsíců k datu 16. října 2012.

 1. Do buňky A5 zadejte datum 16.10.2012.

 2. Do buňky B5 zadejte =EDATE(A5;16) a stiskněte RETURN.

  Funkce použije jako počáteční datum hodnotu v buňce A5.

 3. Do buňky C5 zadejte =EDATE("16.10.2012";16) a stiskněte RETURN.

  V tomto případě použije funkce datum, které jste zadali přímo, tedy "16.10.2012".

  V buňkách B5 i C5 je nyní uvedeno datum 16.2.2014.

  Proč se výsledky zobrazují místo dat jako čísla?

  Při určitém formátu buněk, které obsahují zadané vzorce, může Excel výsledky zobrazit jako pořadová čísla. V takovém případě se datum 16. 2. 2014 může zobrazit jako 41686. Pokud se výsledky zobrazují jako pořadová čísla, můžete formát změnit takto:

  1. Vyberte buňky B5 a C5.

  2. Na kartě Domů vyberte v části Formát možnost Formát buněk a pak Datum. Hodnota v obou buňkách by se teď měla zobrazovat jako datum, ne jako pořadové číslo.

Přičtení roků k určitému datu nebo jejich odečtení

Předpokládejme, že chcete k některým datům přičíst nebo od nich odečíst určitý počet roků, jak je uvedeno v následující tabulce:

Datum

Počet roků, který chcete přičíst nebo odečíst

9.6.2009

3

2.9.2009

–5

10.12.2010

25

 1. Na novém listu zadejte do buňky A2 9.6.2009 a do buňky B2 3.

 2. Do buňky A3 zadejte 2.9.2009 a do buňky B3 –5.

 3. Do buňky A4 zadejte 10.12.2010 a do buňky B4 25.

 4. Do buňky A6 zadejte =DATUM(ROK(A2)+B2;MĚSÍC(A2);DEN(A2)) a stiskněte RETURN.

  Tento vzorec přičte hodnotu v buňce B2 (3 roky) k hodnotě v buňce A2 a výsledkem bude 9.6.2012.

 5. Do buňky A7 zadejte =DATUM(ROK(A3)+B3;MĚSÍC(A3);DEN(A3)) a stiskněte RETURN.

  Tento vzorec přičte hodnotu v buňce B3 (–5 let) k hodnotě v buňce A3 a výsledkem bude 2.9.2004.

 6. Do buňky A8 zadejte =DATUM(ROK(A4)+B4;MĚSÍC(A4);DEN(A4)) a stiskněte RETURN.

  Tento vzorec přičte hodnotu v buňce B4 (25 let) k hodnotě v buňce A4 a výsledkem bude 10.12.2035.

  V každém z těchto 3 vzorců je zadaný počet roků ze sloupce B přičten k hodnotě roku, která je odvozena z data ve sloupci A.

  Například funkce ROK v buňce A6 bude použita na datum v buňce A2 (9.6.2009) a vrátí rok 2009. Vzorec potom k této hodnotě roku přičte hodnotu 3 (z buňky B2), výsledkem čehož je rok 2012. Ve stejném vzorci vrátí funkce MĚSÍC hodnotu 6 a funkce DEN hodnotu 9. Funkce DATUM potom sloučí tyto 3 hodnoty do data, které je o 3 roky později v budoucnu, tedy 9.6.2012.

Přičtení kombinace dnů, měsíců a roků k určitému datu

Předpokládejme, že chcete k určitému datu přičíst nějakou kombinaci dnů, měsíců a roků.

 1. Na novém listu zadejte do buňky A2 9.6.2012.

 2. Do buňky A4 zadejte =DAUM(ROK(A2)+3;MĚSÍC(A2)+1;DEN(A2)+5) a stiskněte RETURN.

  Tento vzorec přičte k datu 6. 9. 2012 3 roky, 1 měsíc a 5 dnů a výsledkem bude 14.7.2015.

 3. Do buňky A4 zadejte =DATUM(ROK(A2)+1;MĚSÍC(A2)+7;DEN(A2)+5) a stiskněte RETURN.

  Tento vzorec přičte k datu 6. 9. 2012 1 rok, 7 měsíců a 5 dnů a výsledkem bude 14.1.2014.

  V každém vzorci se k datu obsaženému v buňce A2 přičte zadaný počet roků, měsíců a dnů.

  Například v buňce A5 bude funkce ROK použita na datum v buňce A2 (9.6.2012) a vrátí rok 2012. Vzorec potom k této hodnotě roku přičte hodnotu 1, výsledkem čehož je rok 2013. Funkce MĚSÍC vrátí hodnotu 6 a k této hodnotě se přičte 7 měsíců. Protože 6+7 měsíců rovná se 13, přičte funkce DATUM k hodnotě roku 1 rok, takže výsledkem bude 2014. Funkce DATUM potom od hodnoty měsíců odečte 12, výsledkem čehož je hodnota pro měsíce 1. Funkce DEN vrátí hodnotu 9 a k té se přičte 5 dnů, takže výsledkem bude 14. Nakonec funkce DATUM sloučí tyto tři hodnoty (2014, 1 a 14) do data, které je o 1 rok, 7 měsíců a 5 dní později, tedy 14.1.2014.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×