Sdílení kalendáře aplikace Outlook s ostatními uživateli

Pokud máte účet Exchange, Microsoft 365 nebo Outlook.com, můžete ostatním uživatelům poslat pozvánku ke sdílení, aby si mohli váš kalendář zobrazit ve svém vlastním seznamu kalendářů.

Sdílení kalendáře se neomezuje jenom na výchozí složku Kalendář vytvořenou ve všech profilech Outlook. Můžete vytvořit další složky kalendáře a zvolit, které z těchto složek chcete sdílet. Můžete například vytvořit složku kalendáře pro určitý projekt a sdílet ji se svými spolupracovníky. Pokud chcete, můžete spolupracovníkům udělit oprávnění ke změnám událostí a zvláštních událostí v kalendáři.

Sdílení kalendáře Microsoft 365 nebo Outlook.com s lidmi ve vaší organizaci i mimo ni

 1. Ve složce Kalendář vyberte v nabídce Domů možnost Sdílet kalendář.

  Sdílejte svůj kalendář s jinou osobou.
 2. V rozevírací nabídce vyberte kalendář, který chcete sdílet.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti kalendáře klepněte na tlačítko Přidat.

 4. Můžete hledat lidi z adresáře nebo zadat jejich e-mailové adresy do pole Přidat. Po dokončení přidávání jmen v dialogovém okně Přidat uživatele klikněte na OK.

 5. V dialogovém okně Vlastnosti kalendáře vyberte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, zvolte úroveň podrobností, kterou chcete s danou osobou sdílet, a klikněte na OK.

  Zvolte oprávnění pro každou osobu.
 6. Osoba, se kterou sdílíte svůj kalendář, dostane e-mailem pozvánku ke sdílení.

 7. Jakmile příjemce klikne na Přijmout, uvidí sdílený kalendář ve svém seznamu kalendářů.

Zobrazuje se mi chyba Tento kalendář nejde sdílet

Pokud se zobrazí zpráva, že tento kalendář nejde sdílet, existují tři možné důvody.

 • E-mailová adresa je neplatná.

 • E-mailová adresa je skupina Microsoft 365

 • E-mail patří externímu uživateli, který není součástí vaší organizace.

Jaká oprávnění mají uživatelé k vašemu kalendáři?

Při sdílení kalendáře si můžete vybrat z několika různých úrovní oprávnění.

 • Může zobrazit, kdy mám čas. Uživatelé, kteří sdílí váš kalendář s touto úrovní oprávnění, uvidí jenom časy, které jsou k dispozici, například takto:

  Jak váš kalendář vypadá osobě, se kterou jste ho nasdíleli.

 • Může zobrazit názvy a umístění. Uživatelé, kteří sdílí váš kalendář s touto úrovní oprávnění, uvidí dostupnost a předmět a umístění schůzky, například takto:

  Jak váš kalendář vypadá uživateli, když ho sdílíte s omezenými podrobnostmi.

 • Může zobrazit všechny podrobnosti. Uživatelé, kteří sdílí váš kalendář s touto úrovní oprávnění, uvidí všechny podrobnosti o vašich událostech, stejně jako to, co vidíte.

Ukončení sdílení kalendáře

Přístup ke kalendáři můžete kdykoli odvolat. Upozorňujeme, že synchronizace Microsoft 365 a Outlook uživatele a jeho odebrání do kalendáře může chvíli trvat.

 1. Klikněte na Kalendář.

 2. Klikněte na Domů > Oprávnění ke kalendáři.

 3. Na kartě Oprávnění klikněte na jméno uživatele a pak zvolte Odebrat.

 4. Klikněte na OK.

Sdílení kalendáře jeho publikováním na webovou stránku

Pokud máte přístup k webovému serveru, který podporuje protokol WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning), můžete kalendář publikovat na tomto serveru.

Poznámka: Nejste si jistí, jestli váš server podporuje WebDAV? Měl by vám to říct správce serveru nebo poskytovatel služeb Internetu.

 1. Klikněte na Kalendář.

  Příkaz kalendáře

 2. Klikněte na Domů > Publikovat online > Publikovat na server WebDAV.

  Poznámky: 

  • Pokud váš e‑mailový účet používá Exchange, místo možnosti publikování na server WebDAV uvidíte možnost Publikovat tento kalendář. Ta vám umožní publikovat kalendář přímo na server Exchange. V okně, které se otevře, vyberte požadované možnosti publikování, a klikněte na Zahájit publikování.

  • Pokud používáte Microsoft 365, můžete kalendář publikovat na server WebDAV, ale musíte nejdřív odebrat {Anonymous:CalendarSharingFreeBusySimple} ze zásad sdílení. Přijdete tak ale o možnost zveřejnit svůj kalendář v budoucnu na Exchangi. 

 3. Do okna Umístění zadejte umístění serveru WebDAV, vyberte libovolné další požadované možnosti publikování a klikněte na OK.

Sdílení svého kalendáře e-mailem

Pokud nechcete někomu udělit oprávnění ke sdílení vašeho kalendáře a zobrazení aktualizací, můžete poslat e-mailem statickou kopii kalendáře pro konkrétní rozsah dat. Příjemce bude moct zobrazit události ve vašem kalendáři v době, kdy jste e-mail odeslali, ale po odeslání e-mailu neprovedete žádné aktualizace.

Poznámka: Tato funkce už není u Outlook pro Microsoft 365 dostupná.  

 1. Klikněte na Kalendář.

  Příkaz kalendáře

 2. Klikněte na Domů > Odeslat kalendář e-mailem.

  Na kartě Domů klikněte na Odeslat kalendář e‑mailem.

 3. V polích Kalendář a Rozsah kalendářních dat vyberte kalendář a časový úsek, který chcete sdílet. Vyberte třeba jenom Dnes nebo Příštích 7 dní.

  V polích Kalendář a Rozsah kalendářních dat vyberte požadované možnosti.

 4. Nastavte libovolné další požadované možnosti a klikněte na tlačítko OK.

 5. V novém e‑mailu, který se otevře, do pole Komu zadejte, komu se má zpráva poslat, přidejte případně i text zprávy a klikněte na Odeslat.

Osobě, které jste odeslali svůj kalendář, se zobrazí snímek kalendáře ve zprávě.

Příklad kalendáře sdíleného přes e‑mail

Zpráva obsahuje i připojený soubor iCalendar (.ics), který se dá otevřít v aplikaci Outlook nebo v jiné kalendářové aplikaci. Když příjemce klikne na soubor iCalendar, zobrazí se mu soubor v aplikaci Outlook jako nový kalendář, který může zobrazit vedle svého kalendáře. Potom může přetahovat události nebo schůzky mezi oběma kalendáři a najít dobu, která vyhovuje vám oběma.

Řešení problémů se sdílením kalendáře

Pokud nemáte možnost sdílet kalendář (je zašedlé), je to proto, že správce nebo podpora IT pro vaši firmu nastavila zásadu, která uživatelům brání ve sdílení kalendářů.

Viz také

Sdílení kalendáře v Outlook Web Appu

Důležité informace:  Office 2010 se už nepodporuje. Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Informace kalendáře můžete sdílet s jinými lidmi pomocí Outlooku 2010 třemi způsoby:

 • E-mailem

 • Pomocí účtů Microsoft Exchange Serveru

 • Publikováním kalendáře online

V tomto článku

Sdílení kalendářů e-mailem

Kalendáře sdílené e-mailem přijdou příjemci do složky Doručená pošta v podobě přílohy e-mailové zprávy se snímkem kalendáře v těle zprávy. Snímek kalendáře můžete před odesláním upravit. Můžete třeba změnit písma nebo zvýraznit dny nebo události.

Odeslání kalendáře e-mailem:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Sdílení na tlačítko Odeslat kalendář e-mailem.

 2. V poli Kalendář klikněte na kalendář, který chcete odeslat.

 3. V poli Rozsah kalendářních dat klikněte na časové období, které se má v kalendáři zobrazit.

 4. Zadejte nebo vyberte všechny ostatní požadované možnosti a pak klikněte na OK.

Uživatel aplikace Outlook 2010, který dostane snímek kalendáře e-mailem, ho může v Outlooku otevřít. Snímek kalendáře a svůj aktuální kalendář tak může zobrazit vedle sebe nebo v režimu překrytí kalendářů.

Sdílení kalendářů pomocí účtu Microsoft Exchange Serveru

Microsoft Exchange Server umožňuje sdílet kalendář s jinými uživateli, kteří mají účet Exchange. Váš kalendář můžou zobrazit jenom uživatelé, kterým jste k tomu udělili oprávnění. Pokud vám osoba, jejíž kalendář chcete otevřít, neudělila příslušná oprávnění, zobrazí Outlook okno s dotazem, jestli chcete tuto osobu požádat o potřebná oprávnění.

Po prvním otevření bude sdílený kalendář přidaný do seznamu Sdílené kalendáře v Navigační podokno, odkud ho příště můžete rychle zobrazit.

Sdílení kalendáře s jiným uživatelem systému Exchange:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Sdílení na tlačítko Sdílet kalendář.

 2. V zobrazené pozvánce ke sdílení zadejte do pole Komu jméno osoby, se kterou chcete kalendář sdílet.

 3. Zadejte nebo vyberte všechny ostatní požadované možnosti, jako kdybyste odesílali běžnou e-mailovou zprávu.

Příjemce dostane e-mailem oznámení o sdílení vašeho kalendáře. Můžete ho taky požádat, aby s vámi sdílel svůj kalendář v systému Exchange.

Tip: Pokud chcete sdílet kalendář, který jste vytvořili, ale není vaším výchozím kalendářem, klikněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na jeho název a potom klikněte na příkaz Sdílet Název kalendáře.

Sdílení kalendáře jeho publikováním online

Svůj výchozí kalendář aplikace Outlook 2010 můžete publikovat na Internetu, a umožnit tak jeho zobrazení dalším uživatelům. Při publikování kalendáře na Internetu nemusí mít publikující ani cílový uživatel účet Exchange.

 • Publikování na web Outlook.com:    Svůj outlookový kalendář můžete sdílet s ostatními jeho publikováním na web Outlook.com.

Pokud chcete svůj outlookový kalendář sdílet na webu Outlook.com, uložte ho nejdřív jako soubor iCalendar (.ics), importujte ho na web Outlook.com, a pak ho nasdílejte s lidmi, kteří ho potřebují vidět.

Kalendář uložíte jako soubor .ics tak, že ho v Outlooku vyberete, kliknete na Soubor > Uložit kalendář a zvolíte typ souboru Formát iCalendar.

Nemáte na webu Outlook.com účet? Informace o tom, jak ho vytvořit, získáte na webu Outlook.com.

 • Publikování na server WebDAV:    Pokud máte přístup k webovému serveru, který podporuje protokol WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning), můžete kalendáře publikovat na tento server.

Ve výchozím kalendáři klikněte na kartu Domů, ve skupině Sdílení klikněte na Publikovat online a potom klikněte na Publikovat na server WebDAV

Poskytovatel internetových služeb vám může poskytnout funkce a nástroje umožňující publikování vašeho kalendáře na webovou stránku. Pokud chcete ověřit, jestli je pro vás tato funkce dostupná, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.

Viz také

Otevření kalendáře Exchange jiné osoby

Poskytnutí přístupu ke správě pošty a kalendáře jiné osobě

Vytvoření, zobrazení nebo odstranění skupiny kalendářů

Správa položek pošty a kalendáře jiného uživatele

Důležité informace:  Office 2007 se už nepodporuje. Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Můžete sdílet jednorázové kopie kalendáře, které se neaktualizují (takzvané snímky kalendáře), nebo můžete sdílet kalendáře, které můžou být aktualizovány (tak, že je publikujete na webové servery, které podporují protokol WebDAV).

V tomto článku

Sdílení kalendáře s jinými uživateli systému Exchange

Tato funkce vyžaduje, abyste používali účet Microsoft Exchange Serveru 2000, Exchange Serveru 2003 nebo Exchange Serveru 2007. Domácí a osobní účty většinou Microsoft Exchange nepoužívají.  Další informace o účtech Microsoft Exchange a o tom, jak se dá zjistit, ke které verzi Exchange se váš účet připojuje, najdete pomocí odkazů v části Viz také.

V této části

Informace o tom, jak požádat o přístup ke sdílenému kalendáři někoho jiného, najdete v článku Otevření kalendáře Exchange jiné osoby.

Sdílení výchozí složky Kalendář s určitými lidmi

Výchozí složka Kalendář v Outlooku je vytvořená v každém profilu aplikace Outlook. Tato složka se nedá přejmenovat ani odstranit.

 • V kalendáři klikněte v Navigační podokno na Sdílet můj kalendář.

  Poznámka: Pokud používáte navigační podokno v minimalizovaném zobrazení, klikněte v něm na Obrázek tlačítka, klikněte na Navigační podokno a potom klikněte na Sdílet můj kalendář.

  Dialogové okno sdílení kalendáře

  1. Zadejte jméno osoby, které chcete udělit přístup k zobrazení svého kalendáře.

  2. Zadejte předmět e-mailové zprávy.

  3. Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, že chcete příjemci udělit oprávnění k zobrazení svého kalendáře.

  4. Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, že chcete příjemce požádat, aby s vámi sdílel svůj kalendář. To je nepovinné.

 • Do pole Komu zadejte jméno příjemce zprávy s pozváním ke sdílení.

 • Do pole Předmět zadejte předmět e-mailové zprávy.

 • Kromě toho můžete požádat o oprávnění k zobrazení výchozí složky Kalendář příjemce. Pokud to chcete udělat, zaškrtněte políčko Požádat o oprávnění k zobrazení složky Kalendář příjemce.

  Poznámka: Pokud chcete požádat o přístup k jiné složce kalendáře, než je výchozí složka Kalendář, musíte poslat e-mailovou zprávu s žádostí o oprávnění k této konkrétní složce. Zaškrtnutím výše uvedeného políčka požádáte o přístup jenom k výchozí složce Kalendář příjemce.

 • Do textu zprávy zadejte potřebné informace.

 • Klikněte na tlačítko Odeslat.

 • Zkontrolujte potvrzovací dialogové okno, a pokud je v pořádku, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení výchozí složky Kalendář se všemi

Výchozí složka Kalendář v Outlooku je vytvořená v každém profilu aplikace Outlook. Tato složka se nedá přejmenovat ani odstranit.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem v části Kalendář na výchozí složku Kalendář.

  Je obvykle v části Vlastní kalendáře a zobrazuje se jako Kalendář.

  Poznámka: Pokud používáte navigační podokno v minimalizovaném zobrazení, klikněte v něm na Obrázek tlačítka, klikněte na Navigační podokno, pravým tlačítkem klikněte na kalendář, který chcete sdílet, a potom klikněte na Sdílet Název kalendáře.

   Je obvykle v části Vlastní kalendáře a zobrazuje se jako Kalendář.

 2. Klikněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

 3. Na kartě Oprávnění klikněte v poli Název na Výchozí.

 4. V části Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na požadovanou úroveň oprávnění.

  Úroveň oprávnění (role)

  Povolené akce

  Vlastník

  Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. Jako vlastník složky můžete měnit úrovně oprávnění ostatních uživatelů složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor – vydavatel

  Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor

  Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů.

  Redaktor – vydavatel

  Vytváření a čtení položek a souborů, vytváření podsložek a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte. (Neplatí pro delegáty.)

  Autor

  Vytváření a čtení položek a souborů a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte.

  Přispěvatel

  Pouze vytváření položek a souborů. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

  Kontrolor

  Pouze čtení položek a souborů.

  Vlastní

  Provádění činností určených vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Žádné

  Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít.

  Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem odpovídajících přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

Začátek stránky

Sdílení složky vlastního kalendáře s určitými lidmi

Výchozí složka Kalendář v Outlooku je vytvořená v každém profilu aplikace Outlook. Tato složka se nedá přejmenovat ani odstranit. Můžete vytvořit další složky kalendáře a tyto složky se dají přejmenovat nebo odstranit. Tato část obsahuje pokyny ke sdílení složek kalendáře, které vytvoříte.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem v části Kalendář na složku kalendáře, kterou chcete sdílet.

  Poznámka: Pokud používáte navigační podokno v minimalizovaném zobrazení, klikněte v něm na Obrázek tlačítka, klikněte na Navigační podokno, pravým tlačítkem klikněte na kalendář, který chcete sdílet, a potom klikněte na Sdílet Název kalendáře.

 2. Klikněte na Sdílet Název složky.

 3. Do pole Komu v pozvánce ke sdílení zadejte jméno příjemce.

 4. Pokud chcete, můžete změnit Předmět.

 5. Pokud chcete příjemci také udělit oprávnění ke změnám položek vašeho kalendáře, zaškrtněte políčko Příjemce může v této složce Kalendář přidávat, upravovat a odstraňovat položky.

 6. Do textu zprávy zadejte potřebné informace.

 7. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 8. Zkontrolujte potvrzovací dialogové okno, a pokud je v pořádku, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení složky vlastního kalendáře se všemi

Výchozí složka Kalendář v Outlooku je vytvořená v každém profilu aplikace Outlook. Tato složka se nedá přejmenovat ani odstranit. Můžete vytvořit další složky kalendáře a tyto složky se dají přejmenovat nebo odstranit. Tato část obsahuje pokyny ke sdílení složek kalendáře, které vytvoříte.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem v části Kalendář na složku kalendáře, kterou chcete sdílet.

  Poznámka: Pokud používáte navigační podokno v minimalizovaném zobrazení, klikněte v něm na Obrázek tlačítka, klikněte na Navigační podokno, pravým tlačítkem klikněte na kalendář, který chcete sdílet, a potom klikněte na Sdílet Název kalendáře.

 2. Klikněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

 3. Na kartě Oprávnění klikněte v poli Název na Výchozí.

 4. V části Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na požadovanou úroveň oprávnění.

  Úroveň oprávnění (role)

  Povolené akce

  Vlastník

  Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. Jako vlastník složky můžete měnit úrovně oprávnění ostatních uživatelů složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor – vydavatel

  Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor

  Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů.

  Redaktor – vydavatel

  Vytváření a čtení položek a souborů, vytváření podsložek a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte. (Neplatí pro delegáty.)

  Autor

  Vytváření a čtení položek a souborů a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte.

  Přispěvatel

  Pouze vytváření položek a souborů. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

  Kontrolor

  Pouze čtení položek a souborů.

  Vlastní

  Provádění činností určených vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Žádné

  Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít.

  Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem odpovídajících přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

Začátek stránky

Odvolání nebo změna přístupu jiných lidí k vašim složkám kalendáře

Když budete chtít, můžete kdykoli odvolat něčí přístupová oprávnění k vašim složkám kalendáře.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem v části Kalendář na složku kalendáře, pro kterou chcete změnit oprávnění.

  Poznámka: Pokud používáte navigační podokno v minimalizovaném zobrazení, klikněte v něm na Obrázek tlačítka, klikněte na Navigační podokno, pravým tlačítkem klikněte na kalendář, pro který chcete změnit oprávnění, a potom klikněte na Změnit oprávnění ke sdílení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Odvolání nebo změna přístupových oprávnění pro všechny    

   1. Na kartě Oprávnění klikněte v poli Název na Výchozí.

   2. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Žádné, pokud chcete oprávnění odvolat, nebo na některou z ostatních položek, pokud chcete oprávnění změnit.

    Úroveň oprávnění (role)

    Povolené akce

    Vlastník

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. Jako vlastník složky můžete měnit úrovně oprávnění ostatních uživatelů složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor – vydavatel

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů.

    Redaktor – vydavatel

    Vytváření a čtení položek a souborů, vytváření podsložek a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte. (Neplatí pro delegáty.)

    Autor

    Vytváření a čtení položek a souborů a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte.

    Přispěvatel

    Pouze vytváření položek a souborů. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

    Kontrolor

    Pouze čtení položek a souborů.

    Vlastní

    Provádění činností určených vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Žádné

    Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít.

    Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem odpovídajících přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

  • Odvolání nebo změna oprávnění pro jednu osobu    

   1. Na kartě Oprávnění klikněte v poli Název na jméno osoby, jejíž přístupová oprávnění chcete změnit.

   2. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Žádné, pokud chcete oprávnění odvolat, nebo na některou z ostatních položek, pokud chcete oprávnění změnit.

    Úroveň oprávnění (role)

    Povolené akce

    Vlastník

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. Jako vlastník složky můžete měnit úrovně oprávnění ostatních uživatelů složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor – vydavatel

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů.

    Redaktor – vydavatel

    Vytváření a čtení položek a souborů, vytváření podsložek a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte. (Neplatí pro delegáty.)

    Autor

    Vytváření a čtení položek a souborů a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte.

    Přispěvatel

    Pouze vytváření položek a souborů. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

    Kontrolor

    Pouze čtení položek a souborů.

    Vlastní

    Provádění činností určených vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Žádné

    Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít.

    Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem odpovídajících přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

   3. Krok 2 opakujte pro všechny osoby, jejichž přístupová oprávnění chcete změnit.

Začátek stránky

Sdílení kalendáře pomocí funkce Přístup delegáta

Podobně jako když necháte asistentku, aby vám pomáhala s doručenou papírovou poštou, můžete v Microsoft Outlooku povolit jinému člověku (takzvanému delegátovi), aby za vás přijímal žádosti o schůzky a odpovídal na ně a aby posílal vaším jménem e-mailové zprávy. Delegátovi můžete udělit další oprávnění, aby mohl číst nebo vytvářet položky ve vaší poštovní schránce Exchange nebo nad nimi měl plnou kontrolu.

Přístup delegáta je pokročilejší funkce než pouhé sdílení složek Outlooku. Pokud chcete udělit další oprávnění, například delegátovi povolit vytvářet e-mailové zprávy nebo odpovídat na žádosti o schůzku vaším jménem, musíte použít funkci Přístup delegáta.

Poznámky: 

 • Když jste manažer, musí být vaše pošta doručena do vaší poštovní schránky na serveru Exchange, ne do souboru osobních složek na vašem počítači.

 • Vy i delegát musíte používat stejnou verzi aplikace Office Outlook.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti a potom klikněte na kartu Delegáti.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat.

 3. Do pole Zadejte název nebo ho vyberte ze seznamu zadejte jméno delegáta, kterému chcete udělit oprávnění.

  Pokud chcete přidat více delegátů najednou, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na jejich jména v seznamu Název. Oprávnění, která vyberete, budou platit pro všechny delegáty.

 4. Klikněte na Přidat, klikněte na OK a potom klikněte na typ oprávnění pro každou složku Outlooku, ke které chcete delegátovi udělit přístup.

 5. Pokud chcete, aby delegát mohl vidět položky, které máte označené jako soukromé, zaškrtněte políčko Delegát může zobrazit mé soukromé položky.

Poznámka: Další informace o funkci Přístup delegáta najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Sdílení kalendářů s kýmkoli

Ať používáte účet Microsoft Exchange, POP3, IMAP nebo Windows Live Mail, můžete sdílet informace kalendáře s kýmkoli, kdo má přístup k e-mailu nebo k internetu. V této části:

Uložení kalendáře jako souboru iCalendar

Publikování kalendáře na server WebDav

Uložení kalendáře jako webové stránky

Odeslání kalendáře e-mailem

Uložení kalendáře jako souboru iCalendar

 1. V části Kalendář vyberte kalendář, který má být aktivním kalendářem v zobrazení.

 2. V nabídce Soubor klikněte na Uložit jako.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru typu iCalendar. Měl by to být snadno rozpoznatelný a smysluplný název pro vás i vaše příjemce.

  Vedle tlačítka Další možnosti se zobrazí souhrn informací – název kalendáře, rozsah kalendářních dat a úroveň podrobností. Pokud jste se souhrnem spokojeni, přejděte na krok 8, jinak pokračujte krokem 4.

 4. Klikněte na Další možnosti.

 5. V seznamu Rozsah kalendářních dat zvolte, jaká kalendářní data chcete do souboru iCalendar zahrnout, nebo klikněte na Zadat data a zadejte vlastní rozsah dat.

  Poznámka: Pokud vyberete velký rozsah dat nebo zvolíte možnost Celý kalendář, může vzniknout velký soubor iCalendar.

 6. V seznamu Podrobnosti zvolte, jaké množství podrobností chcete příjemcům ukázat. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Pouze dostupnost. Žádná z těchto možností nezahrnuje položky označené jako soukromé – pokud v rámci možností Upřesnit nezměníte možnost zobrazení podrobností soukromých položek.

 7. Pokud chcete, můžete kliknutím na tlačítko Zobrazit zobrazit možnosti Upřesnit.

  • Zahrnout podrobnosti položek označených jako soukromé:      Tato možnost vyžaduje, aby v seznamu Podrobnosti byla vybrána možnost Omezené podrobnosti nebo Úplné podrobnosti. Zahrnuta bude existence soukromých položek, ale další informace nebudou sdíleny.

  • Zahrnout přílohy v položkách kalendáře:      Tato možnost vyžaduje, aby v seznamu Podrobnosti byla vybrána možnost Úplné podrobnosti. Zahrnuty budou přílohy položek kalendáře, například tabulky.

   Poznámka: Značně se tím může zvětšit velikost souboru iCalendar.

 8. Klikněte na tlačítko OK a pak na Uložit.

  Pokud váš kalendář neobsahuje žádné položky, zobrazí se dialogové okno, které vám umožní uložení souboru iCalendar zrušit.

Začátek stránky

Publikování kalendáře na server WebDav

Svoje kalendáře můžete sdílet s ostatními tak, že je publikujete na server WebDAV. To je užitečné, když chcete s ostatními sdílet kalendáře a informace o dostupnosti, ale nepoužíváte softwarovou aplikaci, jako je Exchange.

Server, na který publikujete kalendář, musí podporovat protokol WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning). Protokol WebDAV nepodporují všechny webové servery. To, že můžete používat protokol FTP (File Transfer Protocol) nebo přímo ukládat do cesty UNC (Universal Naming Convention), jako třeba \\server\tymove_dokumenty, ještě neznamená, že je protokol WebDAV k dispozici.

Protokol WebDAV je rozšířením protokolu HTTP, které umožňuje vytváření a úpravy dokumentů na webovém serveru. To, jestli je protokol WebDAV podporovaný na serveru, který chcete použít, vám může říct váš správce serveru nebo poskytovatel internetových služeb.

 1. V kalendáři klikněte v Navigační podokno pravým tlačítkem myši na kalendář, který chcete sdílet.

 2. V místní nabídce přejděte na Publikovat v Internetu a potom klikněte na Publikovat na server WebDAV.

 3. Do pole Umístění zadejte umístění serveru WebDAV a složku.

 4. Vedle položky Časové rozmezí vyberte počet dnů, pro které chcete svůj kalendář sdílet.

 5. Vedle položky Podrobnosti klikněte na šipku seznamu a zvolte, jaké množství podrobností chcete sdílet. Pokud chcete sdílené podrobnosti omezit na pracovní dobu zadanou v Outlooku, zaškrtněte políčko Zobrazit čas pouze během pracovní doby.

  Podrobnosti kalendáře

  Ve výchozím nastavení se bude tento kalendář pravidelně aktualizovat. Změny v kalendáři se publikují na server WebDAV při příštím ručním nebo automatickém odesílání a příjmu. Jednotlivá odeslání a přijetí probíhají pro každou skupinu pro posílání a přijímání ve výchozích 30minutových intervalech. Pokud interval automatického odesílání a přijímání změníte na dobu kratší než 20 minut, budou se aktualizace posílat na server WebDAV s minimálním 20minutovým intervalem.

  Pokud chcete tento kalendář odeslat tak, aby se vůbec neaktualizoval, klikněte na Upřesnit a potom klikněte na Jediné odeslání: Aktualizace nebudou odesílány.

 6. Klikněte na OK.

Po nasdílení kalendáře se ikona kalendáře v navigačním podokně změní, jak ukazuje následující obrázek.

Sdílený kalendář

Začátek stránky

Uložení kalendáře jako webové stránky

Kalendář můžete uložit jako webovou stránku a potom ho sdílet s ostatními. Můžete například vystavit kalendář s důležitými daty projektu jako stránku na intranet vaší společnosti, nebo můžete dát plán zápasů vašeho fotbalového týmu jako stránku na váš osobní web. Ostatní pak můžete na kalendář snadno odkázat pomocí jeho adresy URL.

Když kalendář ukládáte jako webovou stránku, můžete pro něj zadat datum zahájení a datum ukončení a určit, jestli chcete zahrnout podrobnosti o událostech, které jsou zadané v textové části událostí. Můžete také přidat pozadí.

Pokud vám poskytovatel internetových služeb poskytuje web nebo místo pro sdílení souborů s veřejností, můžete nasdílet svůj kalendář jako webovou stránku:

 1. V části Kalendář vyberte kalendář, který má být aktivním kalendářem v zobrazení.

 2. V nabídce Soubor klikněte na Uložit jako webovou stránku.

 3. V části Doba trvání zadejte data do polí Datum zahájení a Datum ukončení. Kliknutím na šipku dolů zobrazíte kalendář.

  Jako výchozí se u těchto polí zobrazí kalendář pro aktuální a následující měsíc.

 4. V části Možnosti můžete zvolit, jestli chcete zahrnout podrobnosti o událostech, nebo můžete vybrat grafiku pozadí pro webovou stránku, kterou chcete vytvořit.

 5. V části Uložit jako zadejte do textového pole Název kalendáře název, který se má zobrazit jako název webové stránky.

 6. Abyste zadali Název souboru, klikněte na tlačítko Procházet a přejděte na místo, kam chcete webovou stránku uložit, a pak zadejte název souboru.

 7. Když kliknete na Uložit, webová stránka se ve výchozím nastavení otevře ve webovém prohlížeči. Pokud nechcete, aby se webová stránka otevřela, zrušte zaškrtnutí políčka Otevřít uloženou webovou stránku v prohlížeči.

 8. Klikněte na Uložit.

  Poznámka: V některých webových prohlížečích, jako je Microsoft Windows Internet Explorer, nebude stránka možná vypadat, jak by měla, protože je zablokován aktivní obsah. Pokud se nahoře objeví informační panel, klikněte na jeho text, klikněte na Povolit zablokovaný obsah a potom klikněte na Ano.

Začátek stránky

Odeslání kalendáře e-mailem

Kopii kalendáře můžete komukoli poslat v e-mailové zprávě. Kalendář bude připojený jako příloha a také se zobrazí v těle zprávy. Můžete zvolit, jaká data chcete zahrnout, a vybrat množství podrobností.

 • V navigačním podokně klikněte v části Kalendář na Odeslat kalendář e-mailem.

Poznámka: Pokud používáte navigační podokno v minimalizovaném zobrazení, klikněte v něm na Obrázek tlačítka, klikněte na Navigační podokno, pravým tlačítkem klikněte na kalendář, který chcete sdílet, a potom klikněte na Odeslat e-mailem.

 • V seznamu Kalendář zvolte kalendář, který chcete poslat. Ve výchozím nastavení je vybrán výchozí Kalendář. Je to kalendář Outlooku, který slouží k zobrazení vašich informací o volném čase ostatním a k přijímání žádostí o schůzky.

 • V seznamu Rozsah kalendářních dat zvolte, jaká kalendářní data chcete do zprávy zahrnout, nebo klikněte na Zadat data a zadejte vlastní rozsah dat.

Poznámka: Pokud vyberete velký rozsah dat nebo zvolíte možnost Celý kalendář, může vzniknout velká zpráva.

 • V seznamu Podrobnosti zvolte, jaké množství podrobností chcete příjemcům ukázat. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Pouze dostupnost. Žádná z těchto možností nezahrnuje položky označené jako soukromé – pokud v rámci možností Upřesnit nezměníte možnost zobrazení podrobností soukromých položek.

  Seznam Podrobnosti v dialogovém okně Odeslat kalendář e-mailem

  1. Pokud chcete informace zahrnuté ve zprávě omezit na vaši pracovní dobu, zaškrtněte políčko Zobrazit čas pouze během pracovní doby. Jestli chcete pracovní dobu změnit, klikněte na Nastavit pracovní dobu.

  2. Pokud chcete, můžete kliknutím na tlačítko Zobrazit zobrazit upřesňující možnosti.

   • Zahrnout podrobnosti položek označených jako soukromé    Tato možnost vyžaduje, aby v seznamu Podrobnosti byla vybrána možnost Omezené podrobnosti nebo Úplné podrobnosti. Zahrnuta bude existence soukromých položek, ale další informace nebudou sdíleny.

   • Zahrnout přílohy v položkách kalendáře:    Tato možnost vyžaduje, aby v seznamu Podrobnosti byla vybrána možnost Úplné podrobnosti. Zahrnuty budou přílohy položek kalendáře, například tabulky.

   • Rozložení e-mailu:    Můžete zahrnout svůj Denní plán nebo Seznam zvláštních událostí.

  3. Klikněte na OK.

  4. Do pole Komu zadejte jméno osoby, které chcete informace o odběru poslat.

  5. Do textu zprávy zadejte potřebné informace.

  6. Klikněte na Odeslat.

Kalendář se příjemcům zobrazí v textu zprávy. V mnoha kalendářních programech, včetně Outlooku, půjde také otevřít připojený soubor iCalendar (s příponou .ics).

Příklad kalendáře doručeného pomocí funkce Odeslat kalendář e-mailem

Když příjemci přijde v Outlooku zpráva se souborem .ics v příloze, zobrazí se mu výzva k otevření kalendáře. Soubor kalendáře (.ics) se v Outlooku otevře jako nový kalendář. Když je přijatý kalendář otevřený jako kalendář Outlooku, může ho příjemce zobrazit v zobrazení vedle sebe nebo v překryvném zobrazení. Příjemce může také přetahovat položky kalendáře z přijatého kalendáře do jiného kalendáře Outlooku.

Začátek stránky

Publikování kalendáře do služby Office Online

Outlookové kalendáře můžete sdílet tím, že je publikujete do služby Microsoft Office Online. Office Online umožňuje kalendáře zdarma sdílet a mít pod kontrolou, kdo k nim bude mít přístup. Kromě toho platí, že kalendáře můžete ve službě Office Online publikovat nebo zobrazit, i když nepoužíváte účet Exchange. Sdílení informací kalendáře přes Office Online je vynikající věc, pokud používáte e-mailové účty POP3 nebo IMAP, což jsou běžné typy e-mailových účtů u jednotlivců a malých firem.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem v části Kalendář na kalendář, který chcete publikovat.

  Poznámka: Pokud používáte Navigační podokno v minimalizovaném zobrazení, klikněte v navigačním podokně na tlačítko Kalendář Obrázek tlačítka, klikněte na Navigační podokno a potom pravým tlačítkem klikněte na kalendář, který chcete publikovat.

  Tip: Pokud chcete publikovat svůj výchozí kalendář, klikněte v navigačním podokně na Publikovat kalendář a potom pokračujte krokem 3.

 2. V místní nabídce přejděte na Publikovat v Internetu a potom klikněte na Publikovat do služby Office Online.

 3. Pokud je to poprvé, co chcete publikovat kalendář do služby Office Online, musíte se ve službě Office Online zaregistrovat pomocí účtu Windows Live ID. Pokud bezplatný účet Windows Live ID nemáte, můžete si ho vytvořit. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 4. Vedle položky Časové rozmezí vyberte počet dnů, pro které chcete svůj kalendář sdílet.

  Obrázek rozsahu dat

 5. Vedle položky Podrobnosti klikněte na šipku seznamu a zvolte, jaké množství podrobností chcete sdílet. Pokud chcete sdílené podrobnosti omezit na pracovní dobu zadanou v Outlooku, zaškrtněte políčko Zobrazit čas pouze během pracovní doby.

  Podrobnosti kalendáře

 6. Vedle položky Oprávnění zvolte, jestli informace z vašeho kalendáře můžou zobrazit jenom určení lidé, nebo je může vyhledat a zobrazit libovolný uživatel Office Online.

  • Tento kalendář můžou zobrazit jenom pozvaní uživatelé.      Pokud na tuto možnost kliknete, po publikování kalendáře do Office Online se otevře e-mailová zpráva Outlook sdílení. E-mailovou zprávu ke sdílení můžete poslat každému uživateli, kterému chcete udělit přístup k vašemu kalendáři. Zpráva o sdílení automaticky obsahuje odkaz na kalendář a pokud chcete, můžete napsat zprávu.

  • Tento kalendář může na webu služby Office Online zobrazit a vyhledat kdokoli:      Pokud kliknete na tuto možnost, může váš kalendář zobrazit každý, kdo zná na něj odkaz. Lidé nemusí mít účet Windows Live ID, aby se přihlásili ke službě. Kromě toho platí, že uživatelé služby Office Online můžou tento kalendář najít při hledání kalendářů.

 7. Pokud publikujete kalendář, který bude moct vyhledat a zobrazit kdokoli, napište do pole Popis stručný popis kalendáře. Tyto informace pomůžou dalším uživatelům služby Office Online váš kalendář najít.

  Ve výchozím nastavení se bude tento kalendář pravidelně aktualizovat. Změny v kalendáři se publikují do služby Office Online při příštím ručním nebo automatickém odesílání a příjmu. Jednotlivá odeslání a přijetí probíhají pro každou skupinu pro posílání a přijímání ve výchozích 30minutových intervalech. Pokud interval automatického odesílání a přijímání změníte na dobu kratší než 20 minut, budou se aktualizace posílat do služby Office Online s minimálním 20minutovým intervalem.

  Pokud chcete tento kalendář odeslat tak, aby se vůbec neaktualizoval, klikněte na Upřesnit a potom klikněte na Jediné odeslání: Aktualizace nebudou odesílány.

 8. Klikněte na OK.

Po nasdílení kalendáře se ikona kalendáře v navigačním podokně změní, jak ukazuje následující obrázek.

Sdílený kalendář

Související články

Poskytnutí přístupu ke správě pošty a kalendáře jiné osobě

Sdílení složky kontaktů s ostatními

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse

Zeptejte se komunity >

Získat podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×