Sdílení souborů a složek na OneDrivu

Microsoft OneDrive můžete používat k zálohování do cloudu a sdílení souborů, fotek nebo celých složek s ostatními.

Vaše cloudové úložiště na OneDrivu je soukromé, dokud se ho nerozhodnete sdílet s ostatními. Můžete taky zjistit, s kým se soubor na OneDrivu sdílí, případně můžete sdílení kdykoli zastavit.

Poznámka: Možnosti, které vidíte, se můžou ve službách OneDrive a OneDrive pro práci nebo školumírně lišit, zvlášť pokud má vaše organizace omezená určitá nastavení.

Jak chcete sdílet?

Tuto možnost zvolte, když chcete sdílet položky s řadou lidí, které třeba ani osobně neznáte. Odkaz můžete vystavit třeba na Facebook, Twitter nebo LinkedIn, případně ho můžete sdílet v e-mailu nebo v rychlé zprávě. Každý, kdo odkaz dostane, může položku zobrazit, případně i upravit (záleží na nastaveném oprávnění). Uživatelé s odkazem nemůžou nahrát nové položky. Uvědomte si, že odkaz můžete také přeposílat a přihlášení není potřeba.

 1. Přejděte na web OneDrivu a přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft nebo svého pracovního nebo školního účtu.

  Poznámka: Pro uživatele aplikace OneDrive pro práci nebo školu, kteří nepoužívají Microsoft 365, je určen článek Sdílení dokumentů nebo složek na SharePoint Serveru.

 2. Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete sdílet, pomocí kolečka v horním rohu položky. Můžete taky vybrat více položek, které se budou sdílet najednou (sdílení více položek najednou není dostupné pro účty OneDrive pro práci nebo školu).

 3. V horní části stránky vyberte Sdílet.

  Snímek obrazovky s výběrem souboru a kliknutím na příkaz Sdílet

 4. Pokud chcete upravit možnosti odkazu, klikněte na Kdokoliv s odkazem má oprávnění k úpravám.

 5. Na odkazu nastavte požadované možnosti a až budete hotovi, vyberte Použít.

  • Povolit úpravy – když sdílíte položky pomocí tohoto typu odkazu, lidé můžou soubory upravovat nebo přidávat soubory ve sdílené složce, pokud jsou přihlášení pomocí účtu Microsoft. Příjemci můžou odkaz přeposlat, změnit seznam lidí, kteří soubory nebo složky sdílejí, a změnit oprávnění pro příjemce. Pokud sdílíte složku, uživatelé s oprávněními k úpravám můžou ve složce cokoli zkopírovat, přesunout, upravit, přejmenovat, sdílet nebo odstranit.

   Zrušení zaškrtnutí tohoto políčka znamená, že si ostatní můžou zobrazit, zkopírovat nebo stáhnout položky bez přihlášení. Kromě toho můžou odkaz přeposlat dalším lidem. Nemůžou ale dělat změny verze na vašem účtu OneDrive.

  • Nastavit datum konce platnosti – odkaz bude fungovat až do data, které nastavíte. Odkaz bude po tomto datu neplatný a budete muset vytvořit nový odkaz pro uživatele, kteří potřebují mít přístup k souboru nebo složce.

  • Nastavit heslo – když uživatel klikne na odkaz, zobrazí se mu před umožněním přístupu k souboru výzva k zadání hesla. Toto heslo budete muset poskytnout každému uživateli zvlášť.

  Možnosti nastavení odkazů pro sdílení souborů na OneDrivu

  Další možnosti služby OneDrive pro práci nebo školu

  Uživatelé služby OneDrive pro práci nebo školu mají také možnost omezit úroveň přístupu (kdokoliv s odkazem, jenom lidé z vaší organizace, jenom lidé s existujícím přístupem k souboru nebo jenom vámi zadaní jednotlivci). I když se rozhodnete zakázat úpravy, můžete také zvolit možnost, aby si čtenáři nemohli soubor stáhnout.

  • Všichni uživatelé – umožní přístup každému, kdo tento odkaz dostane, bez ohledu na to, jestli ho získal přímo od vás nebo mu ho přeposlal někdo jiný. Můžou to být i lidé mimo vaši organizaci.

  • Lidé v organizaci <Vaše organizace> – umožní přístup k souboru komukoli z vaší organizace, kdo tento odkaz dostane, bez ohledu na to, jestli ho získali přímo od vás nebo jim ho přeposlal někdo jiný.

  • Osoby se stávajícím přístupem – můžou použít osoby, které k dokumentu nebo složce už mají přístup. To nezmění oprávnění položky. Pokud chcete jen poslat odkaz někomu, kdo už přístup má, použijte tuto možnost. 

  • Určité osoby – umožní přístup jenom lidem, které zadáte, i když přístup už můžou mít i další lidé. Pokud někdo pozvání ke sdílení přepošle, budou moct odkaz použít jenom lidé, kteří už přístup k položce mají. Mějte na paměti, že pokud chcete sledovat přístup a zajistit zabezpečení, můžete sdílet jenom s někým, kdo je ve vaší organizaci nebo má účet Microsoft.

  • Povolit úpravy – když sdílíte položky pomocí tohoto typu odkazu, lidé můžou soubory upravovat a můžou přidávat nebo odstraňovat soubory ve sdílené složce, pokud jsou přihlášeni. Příjemci můžou odkaz přeposlat, změnit seznam lidí, kteří soubory nebo složky sdílejí, a změnit oprávnění pro příjemce. Pokud sdílíte složku, uživatelé s oprávněními k úpravám můžou ve složce cokoli zkopírovat, přesunout, upravit, přejmenovat, sdílet nebo odstranit.

   Možnost Povolit úpravy je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud chcete, aby lidé mohli soubory jenom prohlížet, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Používání OneDrive na pracovních nebo školních účtech umožňuje rychlý výběr povolení úprav bez nutnosti otevírat nastavení odkazů ke sdílení. Prostě vyberte ikonu tužky vedle políčka názvu, skupiny nebo e-mailu. Pak příjemcům přiřaďte povolení jen pro čtení nebo pro úpravy. Pokud chcete vybrat nebo upravit další možnosti, vyberte Nastavení odkazů a získáte přístup k dalším možnostem.

   V dolní části okna Odeslat odkaz se v seznamu Sdílené s zobrazí všichni uživatelé, kteří mají k souboru přístup. Každá zaoblená položka má buď fotku jednotlivce, nebo iniciály skupiny, se kterou se soubor sdílí. Pokud chcete upravit úroveň přístupu pro jednotlivce nebo skupinu, vyberte fotku nebo iniciály skupiny a otevřete tak stránku Spravovat přístup.

   Pokud vybraný soubor nebo složku momentálně s někým nesdílíte, nezobrazí se v tomto okně seznam Sdílené s.

   Možnosti povolení sdílení OneDrive: Možnost zobrazení a možnost úprav.

  Poznámka: Pokud se možnost sdílení zobrazuje šedě, je možné, že ji správci pro vaši organizaci omezili. Mohou se například rozhodnout, že zakáží možnost Kdokoli, aby se ostatním nedaly přeposílat použitelné odkazy.

  Povolení se dají dále omezit tak, že vyberete možnost Blokovat stahování, což znamená, že si uživatelé nebudou moct uložit místní kopii. U souborů Wordu můžete taky vybrat Otevřít v režimu revize. Ostatní tak budou moct do souboru zapisovat jen komentáře a vytvářet návrhy. Pokud už ale někdo oprávnění pro úpravy položky má, výběrem možnosti Otevřít v režimu revize mu nezabráníte provádět změny. Pro tyto uživatele se dokument otevře v režimu úprav.

  Poznámka: Když pro sdílený dokument povolíte Otevřít v režimu revize a příjemci ho otevřou v desktopové aplikaci Word, přesměrují se do Wordu na webu, kde můžou dělat sledované změny nebo přidávat komentáře.

 6. Až budete zpět v poli Sdílet, klikněte na Kopírovat odkaz a zkopírujte odkaz do schránky.

  Potvrzení kopírování odkazu při sdílení souborů přes odkaz na OneDrivu

  Poznámka: „https://1drv.ms“ je zkrácená adresa URL pro OneDrive. Zkrácené adresy URL se hodí ke sdílení na Twitteru.

 7. Vložte odkaz do e-mailové zprávy nebo kamkoli jinam, kde ho chcete sdílet.

Tip: Můžete také vytvořit odkazy pro sdílení pomocí desktopové aplikace OneDrive pro Windows 7, Windows 10 a Mac. Stačí jen kliknout pravým tlačítkem myši na soubor nebo složku v složce aplikace OneDrive na vašem počítači a vybrat možnost Sdílet odkaz na OneDrive. Tím se do schránky zkopíruje odkaz, který můžete vložit do e-mailu, na web, do blogového příspěvku a tak dále.

Tyto odkazy však mají ve výchozím nastavení oprávnění k úpravám. Pokud chcete, aby měl někdo jen oprávnění Zobrazit, musíte použít stránky aplikace OneDrive, kde příslušný odkaz vytvoříte (nebo změníte ten, který jste právě vytvořili).

Tuto možnost použijte, pokud chcete odeslat e-mailovou pozvánku osobám nebo skupinám a mít přehled o tom, koho jste pozvali. Pokud bude potřeba, můžete také určitým jednotlivcům nebo skupinám oprávnění později odebrat.

 1. V poli Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu začněte psát e-mailové adresy nebo jména kontaktů, se kterými chcete vybrané položky sdílet. Když začnete do tohoto pole zadávat informace, objeví se seznam, ve kterém můžete kontakt vybrat.

  Dialogové okno sdílení souborů ve OneDrivu s přidanými e-mailovými adresami

 2. Jestli chcete, přidejte poznámku pro příjemce.

 3. Pokud chcete změnit úroveň oprávnění, vyberte Kdokoliv s odkazem má oprávnění k úpravám.

 4. Na odkazu nastavte požadované možnosti a až budete hotovi, vyberte Použít.

  • Povolit úpravy – když sdílíte položky pomocí tohoto typu odkazu, lidé můžou soubory upravovat nebo přidávat soubory ve sdílené složce, pokud jsou přihlášení pomocí účtu Microsoft. Příjemci můžou odkaz přeposlat, změnit seznam lidí, kteří soubory nebo složky sdílejí, a změnit oprávnění pro příjemce. Pokud sdílíte složku, uživatelé s oprávněními k úpravám můžou ve složce cokoli zkopírovat, přesunout, upravit, přejmenovat, sdílet nebo odstranit.

   Zrušení zaškrtnutí tohoto políčka znamená, že si ostatní můžou zobrazit, zkopírovat nebo stáhnout položky bez přihlášení. Kromě toho můžou odkaz přeposlat dalším lidem. Nemůžou ale dělat změny verze na vašem účtu OneDrive.

  • Nastavit datum konce platnosti – odkaz bude fungovat až do data, které nastavíte. Odkaz bude po tomto datu neplatný a budete muset vytvořit nový odkaz pro uživatele, kteří potřebují mít přístup k souboru nebo složce.

  • Nastavit heslo – když uživatel klikne na odkaz, zobrazí se mu před umožněním přístupu k souboru výzva k zadání hesla. Toto heslo budete muset poskytnout každému uživateli zvlášť.

  Možnosti nastavení odkazů pro sdílení souborů na OneDrivu

  Další možnosti služby OneDrive pro práci nebo školu

  Uživatelé služby OneDrive pro práci nebo školu mají také možnost omezit úroveň přístupu (kdokoliv s odkazem, jenom lidé z vaší organizace, jenom lidé s existujícím přístupem k souboru nebo jenom vámi zadaní jednotlivci). I když se rozhodnete zakázat úpravy, můžete také zvolit možnost, aby si čtenáři nemohli soubor stáhnout.

  • Všichni uživatelé – umožní přístup každému, kdo tento odkaz dostane, bez ohledu na to, jestli ho získal přímo od vás nebo mu ho přeposlal někdo jiný. Můžou to být i lidé mimo vaši organizaci.

  • Lidé v organizaci <Vaše organizace> – umožní přístup k souboru komukoli z vaší organizace, kdo tento odkaz dostane, bez ohledu na to, jestli ho získali přímo od vás nebo jim ho přeposlal někdo jiný.

  • Osoby se stávajícím přístupem – můžou použít osoby, které k dokumentu nebo složce už mají přístup. To nezmění oprávnění položky. Pokud chcete jen poslat odkaz někomu, kdo už přístup má, použijte tuto možnost. 

  • Určité osoby – umožní přístup jenom lidem, které zadáte, i když přístup už můžou mít i další lidé. Pokud někdo pozvání ke sdílení přepošle, budou moct odkaz použít jenom lidé, kteří už přístup k položce mají. Mějte na paměti, že pokud chcete sledovat přístup a zajistit zabezpečení, můžete sdílet jenom s někým, kdo je ve vaší organizaci nebo má účet Microsoft.

  • Povolit úpravy – když sdílíte položky pomocí tohoto typu odkazu, lidé můžou soubory upravovat a můžou přidávat nebo odstraňovat soubory ve sdílené složce, pokud jsou přihlášeni. Příjemci můžou odkaz přeposlat, změnit seznam lidí, kteří soubory nebo složky sdílejí, a změnit oprávnění pro příjemce. Pokud sdílíte složku, uživatelé s oprávněními k úpravám můžou ve složce cokoli zkopírovat, přesunout, upravit, přejmenovat, sdílet nebo odstranit.

   Možnost Povolit úpravy je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud chcete, aby lidé mohli soubory jenom prohlížet, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Používání OneDrive na pracovních nebo školních účtech umožňuje rychlý výběr povolení úprav bez nutnosti otevírat nastavení odkazů ke sdílení. Prostě vyberte ikonu tužky vedle políčka názvu, skupiny nebo e-mailu. Pak příjemcům přiřaďte povolení jen pro čtení nebo pro úpravy.

   V dolní části okna Odeslat odkaz se v seznamu Sdílené s zobrazí všichni uživatelé, kteří mají k souboru přístup. Každá zaoblená položka má buď fotku jednotlivce, nebo iniciály skupiny, se kterou se soubor sdílí. Pokud chcete upravit úroveň přístupu pro jednotlivce nebo skupinu, vyberte fotku nebo iniciály skupiny a otevřete tak stránku Spravovat přístup.

   Pokud vybraný soubor nebo složku momentálně s někým nesdílíte, nezobrazí se v tomto okně seznam Sdílené s.

   Možnosti povolení sdílení OneDrive: Možnost zobrazení a možnost úprav.

  Poznámka: Pokud se možnost sdílení zobrazuje šedě, je možné, že ji správci pro vaši organizaci omezili. Mohou se například rozhodnout, že zakáží možnost Kdokoli, aby se ostatním nedaly přeposílat použitelné odkazy.

  Povolení se dají dále omezit tak, že vyberete možnost Blokovat stahování, což znamená, že si uživatelé nebudou moct uložit místní kopii. U souborů Wordu můžete taky vybrat Otevřít v režimu revize. Ostatní tak budou moct do souboru zapisovat jen komentáře a vytvářet návrhy. Pokud už ale někdo oprávnění pro úpravy položky má, výběrem možnosti Otevřít v režimu revize mu nezabráníte provádět změny. Pro tyto uživatele se dokument otevře v režimu úprav.

  Abyste odeslali vaši pozvánku ke sdílení přímo z Outlooku, vyberte ikonu Outlook a tím automaticky otevřete nový e-mail. Pak zadejte příjemce a text zprávy, a vyberte Poslat.

 5. Kliknutím na tlačítko Použít uložte nastavení oprávnění a pak vyberte Odeslat.

Poznámky: 

Sdílení složek

Když sdílíte složky s oprávněními k úpravám, lidé, se kterými je sdílíte, si můžou přidat sdílené složky na svůj OneDrive. Můžou tak mít složku společně se svými složkami a položkami, snadno přesouvat položky mezi složkami a jednodušeji pracovat s položkami offline. Všechny aktualizace, které udělají, se synchronizují se sdílenou složkou, takže každý, kdo má ke složce přístup, má vždy aktuální verzi.

Tip: Příjemce si na svůj OneDrive může přidat sdílené složky, ne jednotlivé soubory. Pokud chcete, aby si příjemci přidali soubory na svůj OneDrive, nejdřív soubory umístěte do složky a potom složku nasdílejte.

Sdílení v mobilních aplikacích OneDrive

Další informace a nápovědu najdete v těchto článcích:

Zjistěte více

Potřebujete další pomoc?

Online

Získání online nápovědy
Podívejte se na další stránky podpory pro OneDrive a používání OneDrivu v práci nebo ve škole.
K mobilní aplikaci OneDrive najdete další informace v tématu Poradce při potížích s mobilní aplikací OneDrive.

OneDrive Správci se můžou taky podívat do technické komunity OneDrivu nebo do nápovědy ke OneDrivu pro správce.

Ikona e-mailové podpory

E-mailová podpora
Pokud potřebujete další pomoc, zatřeste mobilním zařízením, když jste v aplikaci OneDrive, nebo pošlete e-mail týmu podpory OneDrivu. Pokud chcete kontaktovat podporu pro OneDrive z počítače PC nebo Macu, vyberte v oznamovací oblasti nebo řádku nabídek ikonu OneDrive a pak vyberte Více > Poslat názor > Něco se mi nelíbí.

OneDrive Správci můžou kontaktovat podporu Microsoftu 365 pro firmy.

Komunitní fóra Office 365

Chcete nám sdělit svůj názor?
OneDrive UserVoice je místo, kde můžete navrhovat funkce, které bychom podle vás měli na OneDrive přidat. Nemůžeme sice zaručit žádné konkrétní funkce ani časové plány, ale odpovíme na každý návrh, který získá aspoň 500 hlasů.

Přejděte na UserVoice pro OneDrive.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×