Sdílení a spoluvytváření

Sledování změn

Sledování změn ve Wordu

Pomocí funkce Sledování změn můžete spolu se svými kolegy provádět v dokumentech změny, které půjdou snadno rozpoznat. Změny můžete brát jako návrhy, které můžete zkontrolovat a potom je odebrat nebo je přijmout jako trvalé.

Dosáhněte ještě dál s Oznámeními

Tip: Není video ve vašem jazyce? Zkuste vybrat Skryté titulky Tlačítko skrytých titulků .

Zapnutí a vypnutí funkce sledování změn

 • Na kartě Revize přejděte na sledování a vyberte sledovat změny.

  Sledování změn na panelu sledování

  • Když je sledování změn zapnuté, odstraněné položky jsou označené přeškrtnutím a doplňky jsou označené podtržením. Změny různých autorů jsou označené různými barvami.

  • Pokud je sledování změn vypnuté, aplikace Word přestane označovat změny, ale barevné podtržení a přeškrtnutí ze změn v dokumentu zůstává až do přijetí nebo odmítnutí.

Poznámka: Pokud funkce sledování změn není dostupná, možná budete muset vypnout ochranu dokumentu. Přejděte na stránku revize > omezit úpravya pak vyberte ukončit ochranu. (Možná budete muset zadat heslo k dokumentu.)

Zobrazení či skrytí komentářů nebo sledovaných změn

Zobrazení všech změn v textu

Ve výchozím nastavení Word je zobrazení odstraněných a komentářů v bublinách na okrajích dokumentu. Můžete ale zobrazení změnit tak, aby se místo v bublinách komentáře zobrazovaly v textu a veškerý odstraněný text jako přeškrtnutý.

 1. Na kartě Revize přejděte na sledování.

 2. Vyberte Zobrazit revize.

  Zobrazení značek na panelu sledování

 3. Přejděte na bubliny a vyberte Zobrazit všechny revize v textu.

Zobrazení vložených komentářů jako komentářů

 • Umístěte ukazatel na komentář v dokumentu. Komentář se zobrazí v popisu.

  Vložený komentář s komentářem

Zobrazení změn podle typu úpravy nebo podle revidujícího

 1. Na kartě Revize přejděte na sledování a vyberte Zobrazit revize.

  Zobrazení značek na panelu sledování

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Vyberte typ změn, který chcete zobrazit.

   Vyberte například Komentáře, vložení a odstraněnínebo formátování. Značka zaškrtnutí vedle položky označuje, že položka je vybraná.

   Zobrazení možností seznamu revizí

   Důležité informace: I když skryjete nějaký typ značek zrušením jeho zaškrtnutí v nabídce Zobrazit značky, zobrazí se tyto značky automaticky pokaždé, když vy nebo revidující daný dokument otevřete.

  • Přejděte na určité lidia zrušte zaškrtnutí všech políček kromě jmen revidujících, jejichž změny a komentáře chcete zobrazit.

   Poznámka: Pokud chcete zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí všech políček u všech revidujících v seznamu, vyberte všechny revidující.

Zobrazení změn a komentářů pro konkrétní revidující

Editor nebo revidující chce obvykle vidět dokument tak, jak bude vypadat po zahrnutí jeho změn. Tento postup umožní editorovi nebo revidujícímu vidět dokument tak, jak bude vypadat se změnami.

 1. Přejděte na recenze> sledování> Zobrazit pro revize.

    Sledování změn pro všechny revize

 2. Vyberte požadovanou možnost:

  • Pokud chcete zkontrolovat změny označené červenou čárou na okraji, zvolte Jednoduchá revize.

  • Pokud chcete změny zobrazit podrobně, zvolte Všechny revize.

  • Pokud chcete zobrazit náhled toho, jak bude dokument vypadat, když přijmete všechny navrhované změny jako trvalé, zvolte Žádné revize.

  • Pokud chcete zobrazit původní dokument – jako by všechny navrhované změny byly odebrané – zvolte Původní.

Skrytí sledovaných změn a komentářů při tisku

Skrytím změn se změny z dokumentu neodeberou. Pokud chcete z dokumentu odebrat revize, použijte příkazy přijmout a odmítnout ve skupině změny .

 1. > nastavení tisku >> vytisknout všechny stránky.

 2. V části informace o dokumentuvyberte Tisknout revize a zrušte tak zaškrtnutí.

  Možnost Tisk revizí

Revize, přijetí, odmítnutí a skrytí sledovaných změn

Kontrola souhrnu sledovaných změn

Pomocí podokna revizí můžete rychle zajistit, aby byly všechny sledované změny z dokumentu odebrané. V horní části podokna revizí se zobrazují souhrnné informace o přesném počtu sledovaných změn a komentářů, které zůstaly v dokumentu.

V podokně revizí také můžete číst dlouhé komentáře, které se nevejdou do bubliny komentáře.

Poznámka: Podokno revizí není na rozdíl od dokumentu nebo bublin komentářů nejvhodnějším nástrojem k provádění změn v dokumentu. Namísto odstraňování textu nebo komentářů nebo provádění jiných změn v podokně revizí byste měli všechny změny provádět v dokumentu. Tyto změny se potom zobrazí v podokně revizí.

 1. Na kartě Revize přejděte na sledování a vyberte Podokno revizí.

  Podokno revizí na panelu sledování

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zobrazit souhrn na boční straně obrazovky, vyberte Podokno revizí svisle.

  • Pokud chcete zobrazit souhrn v dolní části obrazovky, vyberte Podokno revizí – vodorovně.

Ve výchozím nastavení se v podokně revizí zobrazuje, kolik celkových revizí v dokumentu je. Pokud chcete zjistit počet a typ změn, vyberte Carat vedle počtu revizí.

Podokno revizí s podrobnými revizemi

Kontrola každé sledované změny v pořadí

 1. Klikněte nebo klepněte na začátek dokumentu.

 2. Na kartě Revize přejděte na změny.

 3. Vyberte přijmout nebo odmítnout. Při přijetí nebo odmítnutí změn se Word přesune na další změnu.

  Panel změny

 4. Tento postup opakujte, dokud nebude v dokumentu žádné další sledované změny nebo komentáře.

Tip: Pokud chcete zkontrolovat změny v dokumentu, aniž byste je přijali nebo odmítli, vyberte další nebo předchozí.

Přijetí nebo odmítnutí jedné změny

Místo přesunutí změn v posloupnosti můžete jednu změnu přijmout nebo odmítnout. Při přijetí nebo odmítnutí změny se Word nepřesune na další změnu v dokumentu.

 • Klikněte na změnu pravým tlačítkem a vyberte možnost přijmout nebo odmítnout.

  Klikněte pravým tlačítkem na změnit.

Kontrola změn podle typu úpravy nebo podle revidujícího

 1. Klikněte nebo klepněte na začátek dokumentu.

 2. Na kartě Revize přejděte na sledování.

  Zobrazení značek na panelu sledování

 3. V seznamu Zobrazit revize proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zrušte zaškrtnutí všech políček kromě těch, které chcete zkontrolovat.

  • Přejděte na položku určité osobya zrušte zaškrtnutí všech políček kromě jmen revidujících, jejichž změny chcete zobrazit, nebo výběr všech revidujících pro výběr nebo zrušení zaškrtnutí políček u všech revidujících v seznamu.

 4. Na kartě Revize přejděte na změny.

 5. Vyberte přijmout nebo odmítnout. Při přijetí nebo odmítnutí změn se Word přesune na další změnu.

  Panel změny

 6. Tento postup opakujte, dokud neprojdete všechny změny v dokumentu.

Přijetí všech změn najednou

 1. Přejděte na stránku kontrola > změn.

 2. V seznamu přijmout vyberte přijmout všechny změny nebo přijmout všechny změny a zastavit sledování.

  Přijmout všechny změny

Odmítnutí všech změn najednou

 1. Na kartě Revize přejděte na změny.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • V rozevíracím seznamu přijmout vyberte přijmout všechny změny.

  • V rozevíracím seznamu odmítnout vyberte odmítnout všechny změny.

   Odmítnout všechny změny

Odstranění komentářů

 1. Vyberte komentář.

 2. Na kartě Revize přejděte na Komentářea vyberte Odstranit.

  Tlačítko Odstranit komentář

 3. Kliknutím na Další nebo předchozí se přesunete na další komentář.

Odstranění všech komentářů

 1. Vyberte komentář.

 2. Na kartě Revize přejděte na Komentáře.

 3. V rozevíracím seznamu Odstranit vyberte Odstranit všechny komentáře v dokumentu.

  Odstranění všech komentářů
   

Praxi se sledováním změn a dalšími funkcemi pro spolupráci ve Wordu: Stáhněte si tuto spolupráci ve Wordu Learning Guide.

Když jsou sledované změny zapnuté, Word označí všechny změny, které udělali všichni autoři dokumentu. To je užitečné, když spolupracujete s jinými autory, protože vidíte, které autoré konkrétní změny udělali.

Zapnutí sledování změn

 • Na kartě Revize zapněte sledování změn.

  Turn on Track Changes is highlighted

Word zobrazí změny v dokumentu zobrazením čáry na okraji. Když přepnete do zobrazení Všechny revize, uvidíte změny v textu a v bublinách.

Zvýraznění revize na okraji

Kdykoli někdo přidá komentář, zobrazí se v bublině.

Zvýraznění komentáře na okraji

Zobrazení změn v textu

Pokud chcete zobrazit změny vložené místo v bublinách, postupujte takto:

 1. Na kartě Revize vyberte Možnosti značek .

 2. Přejděte na bubliny a vyberte Zobrazit všechny revize v textu.

  Zvýrazněná možnost Zobrazovat všechny revize v textu

Zamknutí sledování změn v zapnutém stavu

Pokud chcete ostatním zabránit, aby se sledování změn vypnuli, zamkněte sledování změn pomocí hesla.

Důležité informace: Toto heslo si zapamatujte, abyste sledování změn mohli vypnout, až budete připravení k přijetí nebo odmítnutí změn.

Zamknutí sledování změn pomocí hesla

 1. V nabídce nástroje vyberte Zamknout dokument.

 2. V části Zámekvyberte Zamknout dokument proa pak vyberte sledované změny .

  Oddíl Ochrana je zvýrazněný

 3. Do pole heslo zadejte heslo a vyberte OK.

 4. Zadejte heslo znovu a vyberte OK.

Když jsou sledované změny uzamčené, nejde sledování změn vypnout a změny nemůžete přijmout nebo odmítnout.

Odemknutí sledování změn

 1. V nabídce nástroje vyberte Zamknout dokument.

 2. V části Zámekzrušte zaškrtnutí políčka chránit dokument.

 3. Zadejte heslo a vyberte OK.

Sledování změn bude pořád zapnuté, ale budete moct přijmout a odmítnout změny.

Vypnutí sledování změn

 • Na kartě Revize vypněte Sledovat změny.

Word přestane označovat nové změny, ale všechny změny, které už jsou sledované, budou pořád v dokumentu. Další informace najdete v článku odebrání sledovaných změn a komentářů.

Zapnutí nebo vypnutí sledovaných změn

Když jsou sledované změny zapnuté, Word označí všechny změny, které udělali všichni autoři dokumentu. To je užitečné, když spolupracujete s jinými autory, protože vidíte, které autoré konkrétní změny udělali.

 1. Otevřete dokument, který chcete upravit.

 2. Na kartě Revize vyberte v části sledovánímožnost sledovat změny a zapněte sledování změn.

  Karta Revize, skupina Sledování

  Tipy: 

  • Změny každého revidujícího uživatele se zobrazují jinou barvou. Pokud máte víc než osm revidujících, Word znovu použije barvy.

  • Pokud chcete přiřadit konkrétní barvu ke sledovaným změnám, klikněte v nabídce Word na Předvolbya potom v části výstup a sdílenívyberte sledování změn Tlačítko předvoleb sledování změn ve Wordu . V polích Barva vyberte požadovanou barvu.

  • V bublinách s revizemi pro každou změnu se zobrazí také jméno revidujícího uživatele, datum a čas provedení změny a druh provedené změny (třeba Odstraněno). Pokud bubliny s revizemi nezobrazujete, zobrazí se informace, když na změnu najedete myší.

  • Možnosti Zvýraznit změny v nabídce Nástroje > Sledování změn (Zvýraznit změny na obrazovce, Zvýraznit změny v tištěném dokumentu) a možnosti v místní nabídce karty Revize (Konečný s revizemi, Konečný, Původní s revizemi, Původní) nejsou uložená nastavení. Pokud nechcete, aby se sledované změny zobrazily při novém otevření dokumentu, musíte změny přijmout nebo zamítnout. Pokud chcete záznam revizí, před přijetím nebo odmítnutím změn uložte kopii dokumentu.

Zobrazení sledovaných změn nebo komentářů podle typu nebo revidujícího

V dokumentu můžete zobrazit nebo skrýt komentáře, formátování, vložení a odstranění nebo zobrazit jenom komentáře vybraných revidujících.

 • Na kartě Revize přejděte na sledování

 • V rozevíracím seznamu Zobrazit revize vyberte požadovanou možnost.

  Karta Revize, skupina Sledování

  Tip: Pokud chcete zobrazit stínované pozadí oblasti, kde se sledované změny nebo komentáře na pravém okraji zobrazují, v místní nabídce Zobrazit revize vyberte Zvýraznění oblasti revizí. Stínovaná oblast se taky v dokumentu vytiskne, aby se usnadnilo rozlišení textu dokumentu od sledovaných změn nebo komentářů.

Vypnutí sledovaných změn v bublinách

Ve výchozím nastavení se v bublinách zobrazených na okrajích dokumentu zobrazují vložení, odstranění, komentáře, jméno recenzenta a časové razítko. Můžete změnit nastavení, aby se sledované změny zobrazovaly v těle dokumentu.

 1. Přejděte na zkontrolovat > sledovánív místní nabídce Zobrazit revize vyberte Předvolby.

  Karta Revize, skupina Sledování

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

Akce

Akce

Zobrazení sledovaných změn v těle dokumentu místo v bublinách

Zrušte zaškrtnutí políčka K zobrazení změn používat bubliny.

Skrytí jména revidujícího a časového a datového razítka v bublinách

Zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout autora, časové razítko a tlačítka akcí.

Poznámka: Když jsou bubliny vypnuté, text komentářů se zobrazí v závorkách, zvýrazněný pomocí barvy a označený iniciálami revidujícího. Komentáře se zobrazí v malých automaticky otevíraných oknech, když na text komentáře umístíte ukazatel, pokud ale dokument nemáte v zobrazení rozložení při publikování.

Změna formátování sledovaných změn

Můžete přizpůsobit, jak se revize ve Wordu zobrazují a fungují.

 1. Na kartě Revize přejděte na sledování.

 2. V rozevíracím seznamu Zobrazit revize vyberte Předvolby.

  Karta Revize, skupina Sledování

 3. Vyberte požadované možnosti. Následující tabulka uvádí některé často používané možnosti formátování.

Akce

Akce

Změna barvy a dalšího formátování, které Word používá k označení změn

V části Revize vyberte požadované možnosti formátování v místních nabídkách.

Označení odstranění bez zobrazení odstraněného textu

V části Revizev místní nabídce odstranění vyberte # nebo ^.

Odstraněný text se nahradí znakem # nebo ^.

Změna vzhledu změněných řádků

V části Revize v místních nabídkách Změněné řádky a Barvy vyberte požadované možnosti.

Sledování přesunutého textu

V částipřesunout vyberte sledovat přesunutépoložky a potom v místní nabídce přesunuté z, přesunut doa barvy vyberte požadované možnosti.

Změna barvy, kterou Word používá k označení změn provedených v buňkách tabulek

V části Zvýrazňování buněk tabulky v místních nabídkách Vložené buňky, Odstraněné buňky, Sloučené buňky a Rozdělené buňky vyberte požadované možnosti.

Zkontrolování sledovaných změn a komentářů

Každou sledovanou změnu můžete jednu po druhé zkontrolovat a přijmout nebo odmítnout, přijmout nebo odmítnout všechny změny najednou, odstranit všechny komentáře najednou nebo zkontrolovat položky, které vytvořil konkrétní revidující uživatel.

 1. Pokud se revizní značky v dokumentu nezobrazují, přejděte v nabídce nástroje na sledování změn, vyberte Zvýraznit změnya pak zaškrtněte políčko Zvýraznit změny na obrazovce .

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

Akce

Akce na kartě Revize

Následující akce

Kontrola další změny

V části změnyvyberte Další .

Vyberte přijmout nebo odmítnout.

Kontrola předchozí změny

V části změnyvyberte předchozí .

Vyberte přijmout nebo odmítnout.

Přijetí všech změn najednou

V části změnyvyberte šipku vedle tlačítka přijmout .

Vyberte přijmout všechny změny v dokumentu.

Odmítnutí všech změn najednou

V části změnyvyberte šipku vedle tlačítka odmítnout .

Vyberte odmítnout všechny změny v dokumentu.

Odstranění všech komentářů najednou

V části Komentářevyberte šipku vedle tlačítka Odstranit .

Vyberte Odstranit všechny komentáře v dokumentu.

Kontrola položek vytvořených konkrétním revidujícím uživatelem

V části sledovánívyberte Zobrazit revize .

Přejděte na Revidující a pak zrušte všechna zaškrtnutí s výjimkou toho vedle jména uživatele, jehož změny chcete zkontrolovat.

Pokud chcete zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políček u všech revidujících v seznamu, vyberte Všichni revidující.

Poznámka: Když umístíte ukazatel myši na sledovanou změnu, zobrazí se popis se jménem autora, datem a časem změny a druhem provedené změny.

Vytištění sledovaných změn

Někdy se může hodit sledované změny zahrnout v tištěné verzi dokumentu.

 1. Otevřete dokument obsahující sledované změny, které chcete vytisknout.

 2. V nabídce soubor vyberte Tisk.

 3. V místní nabídce kopírovat & stránky vyberte Microsoft Word.

  Tip: Pokud nevidíte místní nabídku kopírovat & stránky , vyberte modrou šipku dolů vpravo od místní nabídky tiskárny .

 4. V místní nabídce vytisknout co vyberte dokument se značkami.

Zapnutí funkce sledování změn

Ve Wordu pro web můžete nastavit sledování změn pro všechny uživatele, kteří pracují na dokumentu, nebo abyste mohli sledovat jenom změny. 

 1. Na kartě Revize přejděte na sledování.

 2. V rozevíracím seznamu sledování změn proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete sledovat jenom změny, které v dokumentu uděláte, vyberte jenom moje.

     Zapněte si změny sledování jenom pro minu.

  • Pokud chcete sledovat změny dokumentu provedeného všemi uživateli, vyberte možnost všem.

   Zapnutí sledování změn pro všechny uživatele

Vypnutí sledování změn

 1. Na kartě Revize přejděte na sledování.

 2. V rozevíracím seznamu sledování změn vyberte vypnout.


  Vypněte sledování změn.

Revize, přijetí nebo odmítnutí změn

Každou sledovanou změnu můžete zkontrolovat a rozhodnout, jestli chcete změnu přijmout nebo odmítnout.

 1. Klikněte nebo klepněte na začátek dokumentu.

 2. Na kartě Revize přejděte na sledování.

 3. Vyberte přijmout nebo odmítnout. Při přijetí nebo odmítnutí změn se Word přesune na další změnu.

  Podokno sledování s příkazy přijmout, odmítnout, předchozí a další

  Tip: Pokud chcete zkontrolovat změny v dokumentu, aniž byste je přijali nebo odmítli, vyberte Další nebo předchozí.

 4. Tento postup opakujte, dokud neprojdete všechny změny v dokumentu.

Přijetí nebo odmítnutí jedné změny

Místo přesunutí změn v posloupnosti můžete jednu změnu přijmout nebo odmítnout. Při přijetí nebo odmítnutí změny se Word nepřesune na další změnu v dokumentu.

 • Klikněte na změnu pravým tlačítkem a vyberte možnost přijmout nebo odmítnout.

  Kliknutím pravým tlačítkem přijmete nebo odmítnete změnu.

Sledování změn ve Wordu pro iPad

Zapnutí nebo vypnutí sledování změn

 1. Klepněte na kartu Revize .

 2. Klepnutím na ovládací prvek vedle sledování změn můžete zapnout nebo vypnout sledování změn.

  Zapnutí nebo vypnutí sledování změn

Zobrazení či skrytí komentářů nebo sledovaných změn

Zobrazení nebo skrytí značek
 1. Na kartě Revize klepněte na ikonu Zobrazit pro revize .

  Zobrazení pro revize

 2. V seznamu Zobrazit pro revize klepněte na požadovanou možnost:

  • Všechny revize (vložené) zobrazí konečný dokument se sledovanými změnami zobrazenými v textu

  • Žádný kód nezobrazuje konečný dokument bez sledovaných změn

  • Původní dokument v původním dokumentu bez sledovaných změn

Zobrazení sledovaných změn podle typu
 1. Na kartě Revize klepněte na ikonu Zobrazit pro revize .

 2. V seznamu Zobrazit pro revize klepněte na Zobrazit revize.

  Show Markup menu

 3. V seznamu Zobrazit revize klepněte na požadovanou možnost:

  • Rukopis : zobrazí nebo skryje značky provedené digitálním rukopisem v dokumentu.

  • Vložení & odstranění zobrazí nebo skryje vložený nebo odstraněný text.

  • Formátování : zobrazí nebo skryje změny formátování.

  • Zobrazit revize v bublinách : zobrazuje změny v bublinách na pravém okraji.

  • Zobrazit jenom formátování v bublinách : zobrazí jenom změny formátování v bublinách a zachová ostatní změny jako vložené.

Zobrazení sledovaných změn podle revidujícího

Pokud pro dokument existuje více revidujících, Word ve výchozím nastavení zobrazí všechny změny. Můžete ale zvolit možnost zobrazit jenom změny provedené určitými prohlížeči.

 1. Na kartě Revize klepněte na ikonu Zobrazit pro revize .

 2. V seznamu Zobrazit pro revize klepněte na Zobrazit revize.

 3. V seznamu Zobrazit revize klepněte na revidující.

 4. V seznamu další autoři klepněte na jména revidujících, jejichž změny chcete zobrazit, nebo klepněte na všechny revidující.

Revize, přijetí nebo odmítnutí změn a komentářů

Přijetí změn
 1. Klepněte dvakrát na změnu v dokumentu a vyberte ho.

 2. Na kartě Revize klepněte na ikonu přijmout .

  Nabídka přijmout změny

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přijmout změnu a přejít na další změnu v dokumentu, klepněte na přijmout & přesunout na další .

  • Klepnutím na Přijmout odstranění, přijmout vloženínebo přijmout změnu přijměte vybranou změnu, která je označená kontextově, a nepřesune se na další změnu v dokumentu.

  • Klepnutím na přijmout vše potvrďte všechny změny, které jsou viditelné, ale ne skryté změny. Pokud například prohlížíte jenom změny provedené určitým revidujícím, klepnutím na přijmout všechny zobrazené budou přijaty jenom změny provedené tímto revidujícím.

  • Kliknutím na přijmout vše potvrďte všechny změny v dokumentu.

  • Pokud chcete přijmout všechny změny v dokumentu a vypnout sledování změn, klepněte na přijmout vše & zastavit sledování .

 4. Pokud chcete přejít na jinou změnu bez přijetí nebo odmítnutí, klepněte na ikonu předchozí nebo Další .

Odmítnout změny
 1. Klepněte dvakrát na změnu v dokumentu a vyberte ho.

 2. Na kartě Revize klepněte na ikonu odmítnout .

  Nabídka odmítnout změny

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Klepněte na odmítnout & přesunout na další , pokud chcete odmítnout změnu a přejít na další změnu v dokumentu.

  • Klepnutím na odmítnout odstranění, odmítnout vloženínebo odmítnout změnu zamítnete vybranou změnu, která je označená kontextem, a nepřejdete na další změnu v dokumentu.

  • Pokud chcete odmítnout všechny viditelné změny, ale ne skryté změny, klepněte na odmítnout všechny zobrazené . Pokud například prohlížíte jenom změny provedené určitým revidujícím, kliknutím na Odmítnout vše se odmítne jenom změny provedené tímto revidujícím.

  • Klepnutím na Odmítnout vše zamítnete všechny změny v dokumentu.

  • Klepnutím na odmítnout všechny změny v dokumentu & zastavíte a vypnete sledování změn.

 4. Pokud chcete přejít na jinou změnu bez přijetí nebo odmítnutí, klepněte na ikonu předchozí nebo Další .

Odstranění komentářů
 1. Klepněte dvakrát na komentář v dokumentu a vyberte ho.

 2. Klepněte na kartu Revize .

  Nabídka komentářů na kartě Revize

 3. Klepnutím na ikonu Odstranit odstraňte komentář nebo stiskněte a podržte ikonu Odstranit , dokud se nezobrazí seznam Odstranit , a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepnutím na Odstranit odstraníte jenom vybraný komentář.

  • Klepnutím na Odstranit vše odstraníte všechny komentáře v dokumentu.

 4. Pokud chcete přejít na jiný komentář, aniž byste ho odstranili, klepněte na ikonu předchozí nebo Další .

Sledování změn ve Wordu pro iPhone

Zapnutí nebo vypnutí sledování změn

 1. Klepnutím na ikonu pera nahoře otevřete pás karet.

 2. Klepněte na kartu Revize .

  Karta Revize

 3. Klepnutím na ovládací prvek vedle sledování změn můžete zapnout nebo vypnout sledování změn.

  Zapnutí nebo vypnutí sledování změn

Zobrazení nebo skrytí značek

 1. Na kartě Revize klepněte na Zobrazit pro revize.

  Zobrazení pro revize

 2. Klepněte na požadovanou možnost:

  • Všechny revize (vložené) zobrazí konečný dokument se sledovanými změnami zobrazenými v textu

  • Žádný kód nezobrazuje konečný dokument bez sledovaných změn

  • Původní dokument v původním dokumentu bez sledovaných změn

Zobrazení sledovaných změn podle typu
 1. Na kartě Revize klepněte na Zobrazit pro revize.

 2. Klepněte na Zobrazit revize.

  Zobrazit revize

 3. V seznamu Zobrazit revize klepněte na požadovanou možnost:

  • Rukopis : zobrazí nebo skryje značky provedené digitálním rukopisem v dokumentu.

  • Vložení & odstranění zobrazí nebo skryje vložený nebo odstraněný text.

  • Formátování : zobrazí nebo skryje změny formátování.

Zobrazení sledovaných změn podle revidujícího

Pokud pro dokument existuje více revidujících, Word ve výchozím nastavení zobrazí všechny změny. Můžete ale zvolit možnost zobrazit jenom změny provedené určitými prohlížeči.

 1. Na kartě Revize klepněte na Zobrazit pro revize.

 2. Klepněte na Zobrazit revize.

 3. Klepněte na revidující.

 4. V seznamu další autoři klepněte na jména revidujících, jejichž změny chcete zobrazit, nebo klepněte na všechny revidující.

Revize, přijetí nebo odmítnutí změn a komentářů

Přijetí změn
 1. Klepněte dvakrát na změnu v dokumentu a vyberte ho.

 2. Na kartě Revize klepněte na přijmout.

  Přijetí sledovaných změn

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přijmout změnu a přejít na další změnu v dokumentu, klepněte na přijmout & přesunout na další .

  • Klepnutím na Přijmout odstranění, přijmout vloženínebo přijmout změnu přijměte vybranou změnu, která je označená kontextově, a nepřesune se na další změnu v dokumentu.

  • Klepnutím na přijmout vše potvrďte všechny změny, které jsou viditelné, ale ne skryté změny. Pokud například prohlížíte jenom změny provedené určitým revidujícím, klepnutím na přijmout všechny zobrazené budou přijaty jenom změny provedené tímto revidujícím.

  • Kliknutím na přijmout vše potvrďte všechny změny v dokumentu.

  • Pokud chcete přijmout všechny změny v dokumentu a vypnout sledování změn, klepněte na přijmout vše & zastavit sledování .

Odmítnout změny
 1. Klepněte dvakrát na změnu v dokumentu a vyberte ho.

 2. Na kartě Revize klepněte na odmítnout.

  Odmítnout sledované změny

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Klepněte na odmítnout & přesunout na další , pokud chcete odmítnout změnu a přejít na další změnu v dokumentu.

  • Klepnutím na odmítnout odstranění, odmítnout vloženínebo odmítnout změnu zamítnete vybranou změnu, která je označená kontextem, a nepřejdete na další změnu v dokumentu.

  • Pokud chcete odmítnout všechny viditelné změny, ale ne skryté změny, klepněte na odmítnout všechny zobrazené . Pokud například prohlížíte jenom změny provedené určitým revidujícím, kliknutím na Odmítnout vše se odmítne jenom změny provedené tímto revidujícím.

  • Klepnutím na Odmítnout vše zamítnete všechny změny v dokumentu.

  • Pokud chcete odmítnout všechny změny v dokumentu a vypnout sledování změn, klepněte na Odmítnout vše & přestat sledovat.

Odstranění komentářů
 1. Klepněte dvakrát na komentář v dokumentu a vyberte ho.

 2. Na kartě Revize klepněte na Odstranit a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepnutím na Odstranit odstraníte jenom vybraný komentář.

  • Klepnutím na Odstranit vše odstraníte všechny komentáře v dokumentu.

   Odstranění komentářů

 3. Pokud chcete přejít na jiný komentář, aniž byste ho odstranili, klepněte na ikonu předchozí nebo Další .

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×