SOUČHODNOTA (funkce)

Vrátí současnou hodnotu investice. Současná hodnota je celková hodnota, kterou má nyní série budoucích plateb. Jestliže si například vypůjčíte peníze, představuje vypůjčená částka současnou hodnotou investice pro půjčujícího.

Syntaxe

SOUČHODNOTA(sazba;pper;splátka;bud_hod;typ)

Sazba     je úroková sazba vztažená k úročené periodě. Když například získáte půjčku na automobil s 10procentní roční úrokovou sazbou a měsíčními splátkami, bude měsíční úroková sazba 10%/12, neboli 0,83%. Měli byste zadat 10%/12, nebo 0,83%, neboli 0,0083 do vzorce jako úrokovou sazbu.

Pper     je celkový počet úročených období anuity. Když dostanete například čtyřletou půjčku na automobil s měsíčními splátkami, má půjčka 4*12 (neboli 48) období. Do vzorce zadejte 48 pro pper.

Splátka     je splátka v každém období. v průběhu úročených období ji nelze měnit. Typicky splátka zahrnuje jistinu a úroky, ale nezahrnuje žádné další poplatky a daně. Měsíční splátka na 10 000 Kč, u čtyřleté půjčky na automobil s 12% úrokovou sazbou, je 263,33 Kč. Zadejte do vzorce číslo -263,33 na místo splátky. Pokud je tento argument vynechán, je nutné zadat argument bud_hod.

Bud_hod     je budoucí hodnota, které chcete dosáhnout poté, co byla splacena poslední splátka. Jestliže bud_hod není uvedena, je jí přiřazena hodnota 0 (budoucí hodnota půjčky je rovna 0). Když chcete například uložit částku 50 000 Kč na placení nějakého speciálního projektu v průběhu 18 let, potom 50 000 Kč je budoucí hodnota. Potom je třeba utvořit odhad úrokové míry a na jeho základě určit výši měsíčních splátek. Pokud je tento argument vynechán, je nutné zadat argument splátka.

Typ     je číslo 0 či 1 a určuje, kdy jsou platby splatné.

Hodnota argumentu typ

Splatnost plateb

0 nebo neuveden

Na konci období

2,5

Na začátku období

Poznámky

 • Je nutné, aby jednotky sazby a hodnoty pper odpovídaly. Jsou-li platby prováděny měsíčně pro čtyřletou půjčku a při roční úrokové sazbě 12 procent, zadejte sazbu jako hodnotu 12%/12 a argument pper jako 4*12. Jestliže platby pro stejnou půjčku provádíte ročně, zadejte jako sazbu hodnotu 12% a jako argument pper hodnotu 4.

 • Anuit se týkají následující funkce: BUDHODNOTA, PLATBA.ÚROK, PLATBA, PLATBA.ZÁKLAD, SOUČHODNOTA a ÚROKOVÁ.MÍRA. Anuita je série konstantních hotovostních plateb v průběhu souvislého období. Anuitou může být například půjčka na automobil nebo hypotéka. Další informace získáte v nápovědě k jednotlivým funkcím, které s anuitou souvisí.

 • Ve všech funkcích souvisejících s anuitou je hotovost, kterou vydáváte (například vklad na spoření), vyjádřena záporným číslem. Hotovost, kterou přijímáte (například dividendový šek), představuje kladné číslo. Například vklad 1 000 Kč do banky by byl vyjádřen z hlediska vkladatele argumentem -1000 a z hlediska banky argumentem 1000.

 • Každý finanční argument je řešen v závislosti na ostatních argumentech. Jestliže sazba není rovna hodnotě 0, potom:

  Rovnice

  Jestliže sazba = 0, potom:

  (splátka * pper) + souč_hod + bud_hod = 0

Příklad

V následujícím příkladu:

 • Splátka představuje platbu za pojištění na konci každého měsíce.

 • Sazba je úroková sazba, kterou se zaplacená částka zhodnocuje.

 • Pper je počet roků, ve kterých jsou platby prováděny.

Jestliže hodnotu úrokové sazby vydělíte hodnotou 12, získáte měsíční úrokovou sazbu. Vynásobíte-li počet let, během kterých provádíte platby, hodnotou 12, získáte počet plateb.

Splátka

Sazba

Pper

Vzorec

Popis (výsledek)

5000

8%

20

=SOUČHODNOTA([sazba]/12;12*[pper];[splátka];;0)

Současná hodnota anuity se zadanými argumenty (-59 777,15)

Výsledek je záporný, protože částka, kterou byste měli zaplatit, představuje výdajový peněžní tok. Pokud má být za anuitu zaplaceno 60 000 Kč, zjistíte, že by se nejednalo o dobrou investici, protože současná hodnota anuity (59 777,15 Kč) je menší.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×