Funkce MMULT vrátí maticový součásek dvou matic. Výsledkem je matice se stejným počtem řádků jako v matici1 a s počtem sloupců jako v matici2.

Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Microsoftu 365, můžete snadno vložit vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potom stisknutím klávesy Enter vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak musíte vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejprve vyberete výstupní oblast, potom vložíte vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potvrdíte ho stisknutím kláves Ctrl+Shift+Enter. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Syntaxe

SOUČIN.MATIC(pole1, pole2)

Syntaxe funkce SOUČIN.MATIC má následující argumenty:

 • matice1, matice2    Povinný argument. Jedná se o matice, které chcete vynásobit.

Poznámky

 • Počet sloupců v matici1 musí být stejný jako počet řádků v matici2 a obě matice musí obsahovat jenom čísla.

 • Pole1 a matice2 mohou být uvedeny jako oblasti buněk, maticové konstanty nebo odkazy.

 • Funkce SOUČIN.MATIC vrátí chybu #HODNOTA! v těchto případech:

  • Některé z buněk jsou prázdné nebo obsahují text.

  • Počet sloupců v matici1 se liší od počtu řádků v matici2.

 • Maticový součin a matic b a c je počítán podle vzorce:

  Rovnice

  kde i je číslo řádku a j je číslo sloupce.

Příklady

Příklad 1

Funkce MMULT – příklad 1

Příklad 2

Funkce MMULT – příklad 2

Výše uvedené vzorce je nutné zadat jako maticové vzorce, aby fungovaly správně. Po zadání vzorce stiskněte Enter, pokud máte aktuální předplatné Microsoft 365 předplatného. v opačném případě stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter. Pokud není vzorec zadaný jako maticový vzorec, je jediným výsledkem vrácená hodnota.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×