SOUČIN.SKALÁRNÍ (funkce)

Funkce SOUČIN.SKALÁCH vrátí součet součinů odpovídajících oblastí nebo matic. Výchozí operace je násobení, ale je možné i sčítání, odčítání a dělení.

V tomto příkladu použijeme k vrácení celkových prodejů dané položky a velikosti funkce SOUČIN.SKAL PRODUKT:

Example of using the SUMPRODUCT function to return total sales when provided with product name, size and individual sales values for each.

Funkce SOUČIN.SKALÁCH odpovídá všem instancím funkce Položka Y/Velikost M a sečte je, takže v tomto příkladu 21 plus 41 se rovná 62.

Syntaxe

Použití výchozí operace (násobení):

=SOUČIN.SKAL SKAL SKALRÁL(matice1;[matice2];[matice3];...)

Syntaxe funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

matice1:   

Povinný

Jedná se o první argument ve formě matice, jejíž jednotlivé položky chcete násobit a poté sečíst.

[matice2]; [matice3],...    

Nepovinný

Jedná se o 2. až 255. argument ve formě matice, jejíž jednotlivé položky chcete násobit a poté sečíst.

Provádění dalších aritmetických operací

Použijte souČIN.SKAL SKALISTÝ obvyklým způsobem, ale nahraďte středníky oddělující maticové argumenty aritmetickými operátory, které chcete použít (*, /, +, -). Po provedení všech operací se výsledky sečtou jako obvykle.

Poznámka: Pokud používáte aritmetické operátory, zvažte uzavření maticových argumentů do závorek a použití závorek k seskupení argumentů matice ke kontrole pořadí aritmetických operací.

Poznámky

  • Argumenty matice musí mít stejnou dimenzi. Pokud nemají, vrátí funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ chybovou hodnotu #HODNOTA!. Například vzorec =SOUČIN.SKAL ABY Vracel chybu, protože oblasti nemají stejnou velikost.

  • Položky nečíselné matice považujete za položky, které nejsou číselného typu, jako by to byly nuly.

  • Nejlepších výsledků se při použití funkce SOUČIN.SKALÁCH nesmí používat s odkazy na celé sloupce. Vezměte v úvahu vzorec =SOUČIN.SKALÁCH(A:A;B:B), v tomto případě funkce vynásobí 1 048 576 buněk ve sloupci A a až 1 048 576 buněk ve sloupci B. 

Příklad 1

Příklad funkce SOUČIN.SKAL PRODUKT použitá k vrácení součtu prodaných položek, pokud jsou k dispozici jednotkové náklady a množství.

Pokud chcete vytvořit vzorec pomocí našeho ukázkového seznamu výše, zadejte =SOUČIN.SKALÁRNÍ(C2:C5;D2:D5) a stiskněte Enter. Každá buňka ve sloupci C se vynásobí odpovídající buňkou ve stejném řádku ve sloupci D a výsledky se sečtou. Celková částka pro nákup je 78,97 Kč.

Pokud chcete napsat delší vzorec, který vám poskytne stejný výsledek, zadejte =C2*D2+C3*D3+C4*D4+C5*D5 a stiskněte Enter. Po stisknutí klávesy Enter bude výsledek stejný: 78,97 Kč. Buňka C2 se vynásobí buňkou D2 a její výsledek se přičte k výsledku buňky C3, násobek buňky D3 a tak dál.

Příklad 2

V následujícím příkladu se funkce SOUČIN.SKALRACÍ používá k vrácení celkových čistých prodejů podle prodejců, kde máme celkový prodej i výdaje podle agentů. V tomto případě používáme excelovou tabulku, která místo standardních excelových rozsahů používá strukturované odkazy. Tady uvidíte, že rozsahy prodejů, výdajů a agentů jsou odkazované podle názvu.

Example of the SUMPRODUCT function to return total sales by sales rep when provided with sales and expenses for each.

Vzorec je: =SOUČIN.SKALÁRNÍ((Tabulka1[Prodej])+(Tabulka1[Výdaje]))*(Tabulka1[Agent]=B8)) a vrátí součet všech prodejů a výdajů pro agenta uvedeného v buňce B8.

Příklad 3

V tomto příkladu chceme vrátit součet určité položky prodané v dané oblasti. V tomto případě se kolik třešní prodá oblast Východ?

Zkouška použití funkce SOUČIN.SKALAR pro vrácení součtu položek podle oblasti V tomto případě je počet prodaných třešní v oblasti Východ.

Tady je vzorec: =SOUČIN.SKALÁRNÍ((B2:B9=B12)*(C2:C9=C12)*D2:D9). Nejdřív vynásobí počet výskytů východu počtem odpovídajících výskytů třešní. Nakonec sečte hodnoty odpovídajících řádků ve sloupci Prodej. Pokud se chcete podívat, jak to Excel počítá, vyberte buňku se vzorcem, přejděte na Vzorce a >vyhodnocení vzorce > vyhodnocení.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Viz také

Provádění podmíněných výpočtů s oblastmi buněk

Sum based on multiple criteria with SUMIFS

Určení počtu podle více kritérií pomocí funkce COUNTIFS

Průměr založený na několika kritériích pomocí rozhraní AVERAGEIFS

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×