Spolupráce na tabuli

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Tabule je prázdná stránku pro poznámky, výkresy nebo importované obrázky, na kterých mohou účastníci schůzky společně pracovat. Po ukončení schůzky můžete výsledek spolupráce uložit.

Co chcete udělat?

Otevření nové tabule

Otevřít tabuli mohou jen předvádějící schůzky. Pokud jím dosud nejste, může vás jako předvádějícího nastavit organizátor schůzky nebo kterýkoli jiný předvádějící. Pracovat na tabuli mohou všichni účastníci schůzky – předvádějící i běžní účastníci.

 • V okně schůzky klikněte v nabídce Sdílet na příkaz Nová tabule.
  Na obrazovkách všech účastníků se v oblasti schůzky (pravé podokno okna schůzky) otevře prázdná tabule.

Pokud předvádějící otevře jinou tabuli nebo zahájí jinou činnost sdílení, pak se tato tabule automaticky zavře, ale bude k dispozici v seznamu obsahu pro pozdější použití během schůzky.

Začátek stránky

Přidání obsahu

K přidávání obsahu slouží nástroje podél dolního okraje tabule.

Poznámka:  Na tabuli může současně pracovat několik účastníků schůzky, avšak každý nástroj může vždy používat jen jeden uživatel.

Text

Zápis

 • Na nové tabuli můžete jednoduše kamkoli kliknout a začít psát. Nejedná-li se o novou tabuli, klikněte nejprve na tlačítko Vybrat a zadat  Nástroj Vybrat a zadat .

 • Než začnete psát, vyberte písmo a velikost, a to kliknutím na šipku dolů vedle tlačítka Vybrat a zadat.

 • Než začnete psát, vyberte pomocí tlačítka Barva  Nástroj Barva barvu textu.

Vložení

 • Text, který chcete použít, zkopírujte do schránky.

 • Klikněte na tabuli na místo, kam chcete text vložit, a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

Před vložením textu můžete pomocí tlačítka Barva  Nástroj Barva vybrat jeho barvu.

Čáry, šipky a obrazce

 • Klikněte na tlačítko Čára  Nástroj Čára a nakreslete čáry nebo klikněte na šipku dolů vedle tlačítka a vyberte jiný obrazec.

 • Než začnete kreslit, vyberte pomocí tlačítka Barva  Nástroj Barva barvu.

Kreslení rukou a zvýrazňování

 • Klikněte na tlačítko Pero  Nástroj Pero a začněte psát či kreslit černě nebo klikněte na šipku dolů vedle tlačítka a vyberte ke kreslení pero jiné barvy nebo průhledný „zvýrazňovač“.

Značka Šipka, Zaškrtnutí nebo X

 • Klikněte na tlačítko Značka Šipka  Nástroj Značka Šipka a poté kliknutím na tabuli přidejte šipku nebo klikněte na šipku dolů vedle tlačítka a vyberte značku Zaškrtnutí nebo X.

Vložení obrázku

 1. Klikněte na tlačítko Vložit obrázek  Nástroj Vložit obrázek , přejděte k požadovanému obrázku a dvakrát na něj klikněte.

 2. Upravte velikost importovaného obrázku přetažením trojúhelníku v pravém dolním rohu.

Začátek stránky

Přesunutí obsahu

Cokoli na tabuli můžete vybrat a následně přesunout.

Přesunutí jednoho objektu

 1. Klikněte na tlačítko Vybrat a zadat  Nástroj Vybrat a zadat .

 2. Klikněte na objekt, který chcete přesunout.
  Kolem vybraného objektu se zobrazí obdélník výběru.

 3. Přetáhněte jej do nové pozice.

  Poznámka:  Pokud jde o napsaný text, nastavte ukazatel myši na pruh v horní části textového pole a přetáhněte jej.

Současné přesunutí několika objektů

 1. Klikněte na tlačítko Vybrat a zadat  Nástroj Vybrat a zadat .

 2. Pomocí ukazatele myši nakreslete rámeček kolem všeho, co chcete přesunout.
  Kolem vybraných objektů se objeví obdélníky výběru.

 3. Umístěte ukazatel myši na kterýkoli z vybraných objektů a přetáhněte skupinu do nové pozice.

Začátek stránky

Změna barvy obsahu

U většiny objektů lze po jejich přidání na tabuli změnit barvu.

 1. Klikněte na tlačítko Vybrat a zadat  Nástroj Vybrat a zadat .

 2. Klikněte na objekt, který chcete změnit. Chcete-li změnit několik objektů na stejnou barvu, nakreslete kolem nich rámeček pomocí ukazatele myši.
  Kolem vybraného objektu či objektů se objeví obdélník výběru.

 3. Klikněte na tlačítko Barva  Nástroj Barva a poté klikněte na požadovanou barvu.

Začátek stránky

Vrácení a opakované provedení úkonů

Chcete-li vrátit nebo znovu provést vámi provedené úkony, postupujte podle následujících pokynů:

 • Klikněte na šipku Další nástroje a poté na položku Zpět nebo Znovu.
  Šipka Další nástroje
  Pomocí tohoto nástroje můžete opakovaně procházet vámi provedené změny na tabuli směrem nazpět a dopředu.

  Poznámka:  Tento proces nemůžete využít u práce jiných uživatelů.

Začátek stránky

Zjištění, kdo přidal nebo změnil obsah

Chcete-li zjistit, kdo přidal nebo změnil obsah na tabuli, postupujte podle následujících pokynů:

 • U netextových položek na tabuli podržte ukazatel myši nad obsahem, čímž zobrazíte údaje Autor a Autor posledních změn.

 • U napsaného textu přejděte na text a poté podržte ukazatel myši nad plným obdélníkem, který se nad textem zobrazí, pokud na text nastavíte ukazatel myši.

Začátek stránky

Ukázání na obsah, o kterém hovoříte

Objekt, o kterém hovoříte, můžete ostatním účastníkům schůzky ukázat pomocí nástroje Laserové ukazovátko.

 1. Klikněte na tlačítko Laserové ukazovátko  Laserové ukazovátko .

 2. Klikněte na objekt, na který chcete ukázat, a podržte tlačítko myši.
  Všichni uvidí indikátor v podobě modrého kroužku a vaše jméno.

Začátek stránky

Odstranění obsahu

Chcete-li odstranit obsah, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Vybrat a zadat  Nástroj Vybrat a zadat .

 2. Vyberte objekt nebo objekty, které chcete odstranit.

 3. Stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Přejmenování tabule

Tabule používané během schůzky je obzvláště užitečné pojmenovat tehdy, pokud budou členové skupiny opakovaně přepínat mezi několika tabulemi.

 • Klikněte na šipku dolů v horní části oblasti, na šipku vedle tabule, kterou chcete přejmenovat, a na položku Přejmenovat.

Začátek stránky

Uložení tabule

Tabuli můžete uložit do počítače, abyste i po skončení schůzky měli přístup ke společně vytvořené práci.

 • Klikněte na tlačítko Uložit  Uložit s poznámkami , zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Dočasné zavření tabule

Chcete-li zavřít tabuli, kterou budete chtít později znovu použít, postupujte takto:

 • V pravém horním rohu oblasti klikněte na tlačítko Ukončit sdílení.
  Tabule se zavře, ale zůstane dostupná pro použití později během schůzky.

Tabuli můžete později znovu otevřít jedním z následujících způsobů:

 • Je-li oblast otevřena, klikněte na položku Seznam obsahu a na tabuli, kterou chcete sdílet.

 • Je-li oblast skryta, klikněte v nabídce Sdílet na příkaz Naposledy používaný obsah a poté na požadovanou tabuli.

Začátek stránky

Soukromé zobrazení zavřené tabule

Na zavřenou tabuli se můžete podívat, aniž byste ji sdíleli s ostatními účastníky.

 1. Je-li oblast skryta, klikněte na nabídku Sdílet a na položku Zobrazit oblast.

 2. V horní části oblasti klikněte na položku Seznam obsahu, na šipku vedle tabule, kterou chcete zobrazit, a na možnost Zobrazit soukromě.

Začátek stránky

Trvalé odstranění tabule

Chcete-li tabuli odstranit, postupujte takto:

 • Klikněte na možnost Seznam obsahu, na šipku vedle tabule, kterou chcete odstranit, a na příkaz Odebrat.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×