Správa informací sdílených prostřednictvím osobního webu a profilu

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V tomto článku jsou popsány způsoby, jakými sdílíte informace prostřednictvím osobního webu a profilu a jsou zde uvedeny některé kroky, které vám pomohou spravovat množství informací, jež budete sdílet.

Poznámka: Pokud tyto informace neodpovídají tomu, co vidíte, můžete pomocí Office 365 po upgradu služeb. Zkuste zobrazení a nastavení profilu vyhledejte požadované informace, které se vás týkají.

Co chcete udělat?

Základní informace

Sdílením informací o sobě můžete dosáhnout lepšího vztahu s ostatními uživateli a snáze si vybudovat profesní síť. Je však důležité vědět, jaké typy informací sdílíte a do jaké míry. Vhodnější může být například sdílení osobních údajů (například čísla mobilního telefonu) pouze se členy pracovní skupiny nebo s nadřízeným než se všemi zaměstnanci organizace.

Dále byste měli zjistit, zda jsou ve vaší organizaci uplatňovány zásady týkající se sdílení informací. Například by mohly platit zásady určující typy informací, které mají, případně nemají být ukládány v online režimu, nebo zásady vyžadující pro některé typy obsahu proces schválení.

V následujícím seznamu jsou uvedeny některé hlavní způsoby sdílení informací prostřednictvím osobního webu:

 • Obsah na osobním webu včetně dokumentů, seznamů a blogů

 • Značky a poznámky použité u stránek a dokumentů

 • Vámi schválená navrhovaná klíčová slova a kolegové, které lze použít k rychlé aktualizaci osobního webu, aby bylo možné komunikovat s jinými uživateli

 • Osobní údaje v profilu, například kontaktní informace, zájmy, zodpovědnosti, kolegové a členství v seznamech e-mailů, a všechny aktualizace provedené v podrobnostech profilu

Nezapomeňte, že organizace může váš osobní web upravovat. Může například určovat, které typy informací můžete přidávat či upravovat. Organizace může také na váš osobní web přidávat informace z jiných zdrojů dat, například z databáze zaměstnanců.

Začátek stránky

Sdílení obsahu na osobním webu a správa přístupu k tomuto obsahu

Na každém osobním webu jsou již k dispozici tři možnosti pro sdílení dokumentů:

 • Sdílené dokumenty: V této knihovně lze ukládat dokumenty, které chcete sdílet s více uživateli. V závislosti na nastavení vašeho osobního webu můžete upravovat oprávnění k této knihovně i ke konkrétním složkám a položkám.

 • Soukromé dokumenty: Tuto knihovnu použijte pro dokumenty, které nechcete sdílet s ostatními uživateli. Ukládání dokumentů do této knihovny může být užitečné například v případě, že k dokumentu, který nechcete sdílet se svými kolegy, potřebujete často získat přístup z různých počítačů.

V závislosti na nastavení vašeho osobního webu můžete s cílem sdílení svých nápadů přidávat také další obsah, například další knihovny, seznamy nebo web s blogem.

Oprávnění pro tyto položky lze spravovat podobně jako oprávnění pro obsah na jiných webech. Oprávnění lze upravovat na úrovni webu i pro seznamy, knihovny, složky, konkrétní dokumenty a položky seznamu.

Na kartě Obsah vašeho profilu mohou uživatelé (za předpokladu, že mají k zobrazení daného obsahu oprávnění) prohlížet také veřejné dokumenty, které jste vytvořili na jiných webech služby SharePoint, jejichž jste členem.

V organizaci mohou být uplatňovány další zásady týkající se typů dokumentů, které lze na osobní web ukládat.

Začátek stránky

Vysvětlení, jak uživatelé přidávají kolegy a sledují aktivity

Máte možnost sledovat aktivity kolegů, a dozvědět se tak, že označili zajímavý článek, vystavili v něčí poznámkové oblasti poznámku nebo se změnila jejich pracovní funkce. Jejich aktivity se ve vašem informačním kanálu zobrazí v obráceném chronologickém pořadí. Naopak lidé ve vaší organizaci vás mohou přidat jako kolegu a sledovat vaše aktivity ve svém informačním kanálu.

Uživatelé si vás mohou přidat jako kolegu a sledovat vaše aktivity bez ohledu na to, zda si je jako kolegy přidáte i vy, a naopak. Pokud se zajímáte o aktivity určité osoby, bude vhodné přidat si ji jako kolegu, abyste také vy mohli sledovat její aktivity. Některé aktivity, například použití klíčového slova, které někdo jiný uvedl jako zájem, se může zobrazit v informačním kanálu libovolného uživatele s oprávněním k zobrazení vašeho osobního webu.

V závislosti na tom, jak správce nastavil váš osobní web, můžete změnit nastavení určující, jaké aktivity uvidíte ve svém informačním kanálu, a to úpravou oddílu Předvolby v profilu. Například můžete určit, zda chcete či nechcete v informačním kanálu přijímat upozornění, když kolega změní tým nebo napíše poznámku na stránku profilu některého uživatele. Toto nastavení však neurčuje, jaké vaše aktivity mohou uživatelé vidět ve svých informačních kanálech.

V závislosti na nastavení vašeho osobního webu vám může být v případě, že si vás někdo přidá jako kolegu, odesláno e-mailové oznámení. Tato zpráva vás informuje, že si vás někdo přidal jako kolegu a sleduje vaše aktivity, neposkytuje vám však možnost tuto akci odmítnout.

Nechcete-li být upozorňováni, když si vás někdo přidá jako kolegu, použijte následující postup:

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste už zobrazili profilu někoho jiného nebo na stránku na osobním webu, klikněte na Můj profil. Můj profil

  • Pokud si prohlížíte jiný typ stránky na webu služby SharePoint, klikněte na své jméno v pravém horním rohu Název profilu a potom klikněte na Můj profil.

 2. Klikněte na možnost Upravit můj profil.

 3. V oddílu Předvolby zrušte vedle položky E-mailová oznámení zaškrtnutí políčka Upozorňovat, když mě někdo přidá jako kolegu.

Začátek stránky

Práce se značkami, hodnoceními, poznámkami a zprávami o stavu

Značky, poznámky a zprávy o stavu představují způsoby, jak objevovat informace a komunikovat s jinými uživateli ve vaší organizaci.

Značky

Pokud správce povolil přiřazování sociálních značek, můžete označovat obsah, abyste si usnadnili jeho zapamatování, mohli jej lépe klasifikovat nebo sdílet s jinými uživateli. Lze označovat stránky a dokumenty na webu služby SharePoint i na jiných intranetových a internetových stránkách. Při přidávání značky můžete určit, zda bude veřejná, nebo soukromá.

Existují různé způsoby, jak mohou uživatelé zjistit, že někdo použil u obsahu veřejnou značku (za předpokladu, že mají k zobrazení tohoto obsahu oprávnění). Jejich cílem je usnadnit objevování zajímavého obsahu:

 • Ve svém informačním kanálu můžete přijímat aktualizace, pokud některý z vašich kolegů použije značku u obsahu, k jehož zobrazení máte oprávnění. Také vaši kolegové uvidí, že jste přiřadili značku k obsahu, k jehož zobrazení mají oprávnění.

 • Jestliže do oddílu Zájmy ve svém profilu přidáte klíčová slova, uvidíte, že některý uživatel použil toto klíčové slovo jako značku, ovšem za předpokladu, že máte oprávnění k zobrazení takto označeného obsahu. Pokud například jako svůj zájem uvádíte „fotografii“ a někdo použije tento výraz ve veřejné značce, obdržíte aktualizaci ve svém informačním kanálu.

 • Naopak jiní uživatelé uvidí, že jste použili klíčové slovo, které jako zájem přidali oni. Pokud uživatelé sledují nějaké klíčové slovo jako zájem, nemusejí být kolegy, aby obdrželi aktualizaci, pokud někdo označí obsah tímto klíčovým slovem nebo sdílí společný zájem.

 • Oddíl Poslední aktivity ve vašem profilu uvádí, kdy jste v nedávné době označili obsah, ovšem za předpokladu, že prohlížející osoba má oprávnění daný obsah zobrazit. Pokud uživatelé mají oprávnění zobrazit váš profil, mohou nahlédnout do vašeho oddílu Poslední aktivity, ať již vás sledují jako kolegu či nikoli.

Vaše značky se rovněž objevují v kolekci značek, někdy označované jako shluk značek, kterou uživatelé mohou vidět ve vašem profilu. Uživatelé se také mohou podívat na další informace o značce a rovněž na poslední s ní související aktivity, například kdy značku někdo použil. Vámi přiřazované značky mohou být rovněž v interakci s podnikovými klíčovými slovy, které vaše organizace spravuje centrálně. Další informace vám poskytne osoba, která spravuje sady termínů a podniková klíčová slova pro danou organizaci.

Značku můžete specifikovat jako veřejnou nebo soukromou. Pokud vytvoříte veřejnou značku, ale později ji označíte jako soukromou nebo ji odstraníte, nebude to mít dopad na aktualizaci, kterou uživatelé obdrželi ve svém informačním kanálu při jejím původním vytvoření. Počáteční aktualizace týkající se značky zůstane v informačním kanálu uživatelů. Pokud značku označíte jako soukromou, nebude pro uživatele nadále přístupná adresa URL nebo dokument, na které značka odkazuje. Uživatelé však přesto uvidí text značky, kterou označíte jako soukromou.

Hodnocení

Jestliže byla v knihovně povolena funkce hodnocení, mohou uživatelé s oprávněním k přístupu k obsahu provádět hodnocení pomocí hvězdiček. V závislosti na nastavení knihovny, mohou autor a uživatelé s oprávněním k přístupu k obsahu vidět celkový počet hodnocení dokumentu, avšak nikoli podrobnosti o tom, kdo hodnocení zadal (u hodnocení se nezobrazují například uživatelská jména). Microsoft SharePoint Server však uživatelská jména ukládá a lze k nim získat přístup pomocí programů a řešení kompatibilních se službou SharePoint.

Pokud si vás uživatelé přidali jako kolegu, obdrží ve svém informačním kanálu aktualizaci o tom, že jste provedli hodnocení obsahu, ovšem za předpokladu, že mají oprávnění k zobrazení daného obsahu. Uvidí odkaz na obsah, který jste hodnotili, a hodnocení, které jste u něj použili. Aktualizace se objeví také v oddílu Poslední aktivity vašeho profilu a uvidí ji kdokoli, kdo má oprávnění k zobrazení vašeho osobního webu a obsahu, který jste hodnotili.

Poznámky

K dokumentům a stránkám můžete zadávat poznámky, které si mohou uživatelé prohlédnout, když příslušné dokumenty a stránky navštíví. Poznámky můžete rovněž zadávat do profilů jiných uživatelů a svého vlastního profilu.

Uživatelé, kteří vás sledují jako kolegu, obdrží aktualizaci o poznámkách, které jste zadali, ve svém informačním kanálu. Oddíl Poslední aktivity ve vašem profilu zobrazuje poznámky, které jste v poslední době zadali u různých částí obsahu, za předpokladu, že prohlížející osoba má k danému obsahu přístup.

Publikované poznámky budou viditelné pro všechny. Poznámku můžete po vytvoření upravit nebo odstranit, nebude to však mít dopad na aktualizaci, kterou uživatelé při původním zobrazení poznámky obdrželi ve svém informačním kanálu nebo která se objevila v oddílu Poslední aktivity.

Zprávy o stavu

Prostřednictvím krátké zprávy o stavu, která se objeví vedle vašeho jména a fotky, když uživatelé navštíví váš profil, můžete sdílet své myšlenky.

Uživatelé, kteří vás sledují jako kolegu, obdrží ve svém informačním kanálu aktualizaci v případě, že změníte svou zprávu o stavu. Aktualizace zprávy o stavu se rovněž objeví v oddílu Poslední aktivity ve vašem profilu. Zprávu o stavu můžete upravit nebo odstranit, nebude to však mít dopad na původní aktualizaci, kterou uživatelé obdrželi ve svém informačním kanálu nebo která se objevila v oddílu Poslední aktivity.

Začátek stránky

Vysvětlení návrhů kolegů a klíčových slov

V závislosti na způsobu nastavení vašeho osobního webu a na tom, jaké aplikace jsou nainstalovány, můžete obdržet návrhy na kolegy a klíčová slova, abyste se mohli rychle spojit s kolegy a vyhledat informace.

Těchto tipů můžete podle používání programů pro kompatibilní se Sharepointem, například Microsoft Outlook 2010.

Funkce doplněk kolegové serveru SharePoint Server v Outlook 2010, například kontroluje odeslané e-mailové složky můžete vyhledávat konkrétní názvy a klíčových slov a četnost tyto názvy a klíčových slov. Seznam se aktualizuje pravidelně a uloženy na pevný disk počítače.

Seznam možných kolegů uvidíte na stránce Přidat kolegy vašeho profilu, kde můžete kolegy schválit nebo odmítnout.

Při úpravě svého profilu uvidíte seznam navrhovaných klíčových slov, která můžete schválit nebo odmítnout. Schválená klíčová slova jsou přidána do oddílů Zeptejte se mě na nebo Zájmy ve vašem profilu.

Určení, zda bude vaše odeslaná pošta analyzována pro účely získání návrhů kolegů a klíčových slov či nikoli

Může vyjádření výslovného nesouhlasu s e-mailu analyzovat pomocí správy nastavení v některé e-mailových programů. Například můžete následující postup v Outlook 2010 vypnout analýza e-mailu. Pokud používáte jiného programu, který lze analyzovat odeslané e-mailu pro návrhy kolegů a klíčových slov, najdete v článku nápovědy v příslušné aplikaci.

 1. V Outlook 2010 klikněte na nabídku soubor a potom klikněte na Možnosti.

 2. Klikněte na položku Upřesnit a přejděte k části Jiné.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolí analýzu odeslaných e-mailů k identifikaci osob, kterým běžně zasíláte e-maily, a témat, o kterých běžně diskutujete, a odešle tyto informace na výchozí server SharePoint Server.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Určení, zda má SharePoint Server odesílat návrhy kolegů a klíčových slov e-mailem či nikoli

V závislosti na nastavení vašeho osobního webu můžete návrhy na kolegy a klíčová slova k přidání dostávat e-mailem. S přijímáním těchto e-mailů můžete vyjádřit svůj výslovný nesouhlas, a to provedením následujícího postupu na serveru SharePoint Server.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste už zobrazili profilu někoho jiného nebo na stránku na osobním webu, klikněte na Můj profil. Můj profil

  • Pokud si prohlížíte jiný typ stránky na webu služby SharePoint, klikněte na své jméno v pravém horním rohu Název profilu a potom klikněte na Můj profil.

 2. Klikněte na možnost Upravit můj profil.

 3. Vyhledejte oddíl Předvolby a zrušte zaškrtnutí políčka Odeslat návrhy na nové kolegy a klíčová slova vedle položky E-mailová oznámení.

Začátek stránky

Správa přístupu k některým údajům ve vašem profilu

V závislosti na nastavení vašeho profilu můžete pomocí kategorií pro ochranu osobních údajů nastavit, aby některé podrobnosti uvedené ve vašem profilu, vaše členství na webech a v distribučních seznamech a vaše seznamy kolegů mohly zobrazit pouze určité osoby. Můžete například chtít, aby každý, kdo může zobrazit váš profil, viděl všechny weby, jejichž jste členem.

Poznámka: Možnost použití kategorií pro ochranu osobních údajů u podrobností ve vašem profilu, seznamů členství a seznamů kolegů může přizpůsobit nebo omezit správce.

Podrobnosti ve vašem profilu mohou zahrnovat některé informace přidané správcem, avšak je možné, že budete moci upravit nastavení určující, kdo uvidí některé z vašich osobních podrobností, například vaše osobní telefonní číslo.

Stránka Členství ve vašem profilu obsahuje seznam webů a distribučních seznamů, do kterých náležíte. V závislosti na nastavení vašeho osobního webu můžete ke každému členství přiřadit kategorii pro ochranu osobních údajů.

Mezi vaše kolegy obvykle patří členové vašeho týmu a další osoby, jejichž aktivity chcete sledovat. Kolegy můžete uspořádat do skupin, avšak nastavení určující, kdo uvidí vaše kolegy, lze spravovat pouze použitím následujících kategorií pro ochranu osobních údajů:

 • Všichni

 • Kolegové

 • Můj tým

 • Manažer

 • Pouze já

Použití kategorií pro ochranu osobních údajů u podrobností v profilu, členství a seznamů kolegů

Můžete změnit kategorie pro ochranu osobních údajů u podrobností profilu, členství a seznamů kolegů ve vašem profilu.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste už zobrazili profilu někoho jiného nebo na stránku na osobním webu, klikněte na Můj profil. Můj profil

  • Pokud si prohlížíte jiný typ stránky na webu služby SharePoint, klikněte na své jméno v pravém horním rohu Název profilu a potom klikněte na Můj profil.

 2. Chcete-li upravit některé údaje ve svém profilu, klikněte pod obrázkem na položku Upravit můj profil.

 3. Chcete-li upravit členství, klikněte na položku Členství. Zaškrtněte políčka vedle členství, která chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Upravit členství.

 4. Chcete-li upravit seznam kolegů, klikněte na položku Kolegové, zaškrtněte políčka vedle kolegů, jejichž nastavení chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Upravit kolegy.

 5. Proveďte požadované změny a potom klikněte na tlačítko OK.

Přidání kolegy do týmu

U některých podrobností ve vašem profilu, členství a seznamů kolegů můžete použít nastavení pro ochranu osobních údajů Můj tým, pokud chcete řídit, kdo bude mít přístup k jejich zobrazení. Například můžete určitou položku sdílet jen se svým týmem, nikoli se všemi kolegy nebo s kýmkoli, kdo má přístup k vašemu profilu.

Uživatele můžete do svého týmu přidat za předpokladu, že má oprávnění k zobrazení vašeho osobního webu, ať již jde o někoho přímo ve vašem oddělení nebo o někoho z jiného oddělení, s kým úzce spolupracujete.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste už zobrazili profilu někoho jiného nebo na stránku na osobním webu, klikněte na Můj profil. Můj profil

  • Pokud si prohlížíte jiný typ stránky na webu služby SharePoint, klikněte na své jméno v pravém horním rohu Název profilu a potom klikněte na Můj profil.

 2. Klikněte na položku Kolegové, vyberte kolegu, kterého chcete přidat do svého týmu, a potom klikněte na tlačítko Upravit kolegy. Chcete-li, můžete vybrat více kolegů.

 3. V části Přidat do skupiny klikněte pod položkou Přidat do mého týmu na možnost Ano.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Tip: Při přidávání nových uživatelů jako kolegů je můžete přidat do svého týmu pomocí nastavení Přidat do mého týmu.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×