Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pokud chcete změnit nastavení, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilový obrázek v horní části Teams a pak zvolte Nastavení.

Hovory můžete nastavit na několika různých místech: Obecné, Zařízenía Hovory

Poznámka: Pokud se na levé straně aplikace Teams nezobrazuje část Hovory Tlačítko Hovory, obraťte se na správce IT.

Přidávání a odebírání delegátů

Pokud chcete spravovat, kdo může volat a přijímat hovory vaším jménem, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilu v horní části Teams a pak zvolte Nastavení> Obecné

Najděte oddíl Delegování a vyberte Správa delegátů. Tady vidíte, pro koho jste delegátem, a tady můžete přidávat nebo odebírat vlastní delegáty. 

Když přidáte někoho jako delegáta, uvidíte některá nastavení oprávnění. Pokud chcete, můžete svým delegátům povolit uskutečňovat a přijímat hovory vašim jménem a změnit vaše nastavení volání a delegování. 

Další informace o delegátech si můžete přečíst tady

Změna výchozího mikrofonu, reproduktoru nebo kamery

Pokud chcete vybrat mikrofon, reproduktor a kameru, které má Teams používat pro hovory a schůzky, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilového obrázku v horní části Teams a pak zvolte Nastavení> Zařízení

V části Zvuková zařízení vyberte reproduktor a mikrofon, který má Teams použít, jako výchozí. 

V části Kamera vyberte kameru, kterou má Teams používat a podívejte se na náhled videa této kamery. 

Pokud máte k počítači připojeno více certifikovaných zařízení, můžete jedno z nich nastavit na sekundární vyzvánění, což znamená, že bude při přicházejícím hovoru zvonit. Přijmout příchozí hovory můžete na jakémkoliv zařízení – ne jenom na zařízeních, které zvoní.

Provedení zkušebního hovoru

Pokud chcete provést zkušební hovor, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilového obrázku v horní části Teams a pak zvolte Nastavení> Zařízení

V části Zvuková zařízení vyberte Zkušební hovor

Během zkušebního hovoru uvidíte, jak fungují mikrofon, reproduktor a kamera. Postupujte podle pokynů robota zkušebního hovoru a nahrajte krátkou zprávu. Zpráva se vám poté přehraje. Následně dostanete shrnutí zkušebního hovoru a pokud chcete udělat změny, můžete přejít do nastavení zařízení. 

Poznámky: 

  • Funkce zkušebního hovoru je nyní dostupná pouze v angličtině. Další jazyky budou brzy k dispozici.

  • Zkušební nahrávka se odstraní ihned po hovoru. Společnost Microsoft ji neuchovává ani nepoužívá.

  • Funkce testovacího hovoru je momentálně dostupná jenom v Teams desktopové aplikaci pro Windows a Mac.

  • Tato funkce není dostupná pro tenanty Government High Cloud a Department of Defense Teams desktopové aplikaci pro Windows a Mac.

Nastavení pravidel pro přijímaní hovorů

Pokud chcete nastavit pravidla pro odpovědi na hovor, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilu v horní části Teams a pak zvolte Nastavení> Hovory

V části Pravidla pro přijímaní hovorů vyberte, co má Teams s příchozími hovory udělat. 

Pokud chcete přesměrovávat své hovory, klikněte na Přesměrovávat mé hovory. Pokud chcete mít simultánní vyzvánění, klikněte na Hovory zvoní u mě a vyberte jiné v části Taky vyzvánět

V části Není-li hovor přijat vyberte, co chcete udělat s nepřijatými hovory. 

Úprava nastavení hlasové pošty

Pokud chcete změnit nastavení hlasové pošty, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilu v horní části Teams a pak zvolte Nastavení> Hovory

V části Hlasová pošta klikněte na Konfigurovat hlasovou poštu. To je místo, kde najdete všechna nastavení hlasové pošty. 

Pozdrav hlasové pošty

Pokud chcete nahrát nový pozdrav hlasové pošty, vyberte Nahrát pozdrav a podle pokynů nahrajte zprávu. 

Pravidla pro přijímání hovorů

Pokud chcete změnit způsob, jakým se hovory zpracovávají po nahrání do hlasové pošty, přejděte na Pravidla pro přijímání hovorů. Dle výchozího nastavení Teams přehraje pozdrav z hlasové pošty a umožní volajícímu nahrát zprávu. Máte k dispozici i další možnosti:

  • nechat volající nahrát zprávu,

  • nechat volající nahrát zprávu nebo je přepojit na někoho jiného,

  • ukončit hovor bez přehrání pozdravu,

  • přehrát pozdrav a ukončit hovor,

  • přepojit hovor na někoho jiného.

Pokud zvolíte možnost, která zahrnuje přenos hovoru, nastavte jméno nebo číslo, kam mají vaše hovory chodit v části Kam se mají přenést?

Výchozí jazyk pro pozdrav

Pokud chcete změnit výchozí jazyk pozdravu, vyberte v části Jazyk pozdravu požadovaný jazyk. 

Pozdrav hlasové pošty pomocí převodu z textu na řeč

Pokud chcete použít pozdrav hlasové pošty pomocí převodu z textu na řeč, zadejte Vlastní pozdrav v části Vlastní pozdrav pomocí převodu z textu na řeč

Poznámka: Pokud jste pozdrav nahráli, možnost převodu textu na řeč se přepíše. 

Pozdrav pro hlasovou poštu s funkcí Mimo kancelář

V části Vlastní pozdrav pomocí převodu z textu na řeč zadejte pozdrav Mimo kancelář do pole Vlastní pozdrav Mimo kancelář a potom v části Pozdrav Mimo kancelář vyberte, kdy se má pozdrav přehrát. 

Volba vyzváněcích tónů

Pokud chcete nastavit preferované vyzváněcí tóny, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilu v horní části Teams a pak zvolte Nastavení> Hovory

V části Vyzváněcí tóny můžete zvolit vyzváněcí tóny pro vaše běžná, přesměrovaná a delegovaná volání zvlášť, abyste je mohli od sebe rozpoznat. 

Zapnutí textového telefonu (TTY)

Vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilu v horní části Teams a pak zvolte Nastavení> Hovory

V části Přístupnost klikněte na Zapnout režim TTY

Správa blokovaných čísel

Pokud chcete zobrazit a spravovat čísla, která jste zablokovali, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilu v horní části Teams a pak zvolte Nastavení> Ochrana osobních údajů

Pokud chcete zobrazit čísla, která jste zablokovali, vyberte Upravit blokované kontakty v části Blokované kontakty a odeberte je ze seznamu. 

Pokud chcete blokovat anonymní hovory, vyberte Blokovat hovory bez ID volajícího

Správa oznámení fronty volání

Pokud jste agentem fronty volání, můžete u každé fronty oznámení vypnout nebo zapnout. 

Přejděte na Nastavení> volánía posuňte se dolů na Fronty volání a zobrazte si seznam front. Kliknutím na přepínač vedle každé fronty můžete oznámení zapnout nebo vypnout. 

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×