Správa oblastí externích dat a jejich vlastností

Vlastnosti oblasti externích dat můžete změnit tak, aby se data naimportovala do listu prostřednictvím připojení k externímu zdroji dat, jako je databáze, webový dotaz nebo textový soubor.

Oblast externích dat (označovaná taky jako tabulka dotazu) je definovaný název nebo název tabulky, který definuje umístění dat umístěných do listu. Při připojení k externím datům Excel automaticky vytvoří oblast externích dat. Jedinou výjimkou je sestava kontingenční tabulky, která je propojená se zdrojem dat – sestava kontingenční tabulky nepoužívá oblast externích dat. V Excelu můžete formátovat a rozvrhnout oblast externích dat nebo ji používat ve výpočtech stejně jako u všech ostatních dat.

Vlastnosti oblasti externích dat

Oblast externích dat má další vlastnosti (nelze je zaměňovat pomocí vlastností připojení), které můžete použít k řízení dat, například zachování formátování buněk a šířky sloupců. Vlastnosti oblasti externích dat můžete změnit kliknutím na vlastnosti ve skupině připojení na kartě data . Proveďte změny takto:

 • U externích datových oblastí vytvořených v aplikaci Microsoft Query a v Průvodci datovým připojením použijte dialogové okno Vlastnosti externích dat .

 • U externích datových oblastí vytvořených z importovaného textového souboru nebo webového dotazu, který načítá data HTML, použijte dialogové okno Vlastnosti oblasti externích dat .

 • U externích datových oblastí vytvořených z webového dotazu, který načítá data XML, použijte dialogové okno Vlastnosti mapování XML .

Použití šablon s oblastmi externích dat

Pokud chcete sdílet souhrn nebo sestavu založenou na externích datech, můžete ostatním uživatelům udělit sešit, který obsahuje oblast externích dat, nebo můžete vytvořit šablonu sestavy. Šablona sestavy umožňuje uložit souhrn nebo sestavu bez uložení externích dat, aby byl soubor menší. Externí data se načítají, když uživatel otevře šablonu sestavy.

 1. Vyberte list, ve kterém chcete vyhledat Oblast externích dat.

 2. Na Řádek vzorců klikněte na šipku vedle pole názeva potom klikněte na název požadované oblasti externích dat.

 1. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na tlačítko Správce názvů.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V dialogovém okně Správce názvů klikněte na název oblasti externích dat a potom klikněte na Upravit. Můžete také poklikat na název.

 3. V dialogovém okně Upravit název zadejte do pole název nový název odkazu.

Poznámka: Tlačítko Zavřít zavře jenom dialogové okno Správce názvů . Změny, které jste už udělali, nemusíte kliknout na Zavřít .

Můžete změnit podkladový dotaz pro oblast externích dat vytvořenou z aplikace Microsoft Query, importovaného textového souboru, webového dotazu nebo Průvodce datovým připojením.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat, pro kterou chcete změnit podkladový dotaz.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině připojení na vlastnosti.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Vlastnosti externích dat klikněte na Vlastnosti připojení Obrázek tlačítka .

 4. V dialogovém okně Vlastnosti připojení klikněte na kartu definice a potom na Upravit dotaz.

Další informace o vytváření a úpravách dotazů v Microsoft Query najdete v tématu Nápověda k Microsoft Query.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat, pro kterou chcete změnit podkladový dotaz.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Připojení na Připojení.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Připojení sešitu klikněte na vlastnosti.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti připojení klikněte na kartu definice a potom na Upravit dotaz.

 5. V dialogovém okně importovat textový soubor klikněte na importovat.

 6. V Průvodci importem textu proveďte změny v importovaném textovém souboru a potom klikněte na Dokončit.

  Další informace o importu textových souborů najdete v tématu Import a export textových souborů.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat, pro kterou chcete změnit podkladový dotaz.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině připojení na vlastnosti.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Připojení sešitu klikněte na vlastnosti.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti připojení klikněte na kartu definice a potom na Upravit dotaz.

 5. Proveďte změny v dialogovém okně Upravit webový dotaz a klikněte na tlačítko Dokončit.

Další informace o vytváření a úpravách webových dotazů najdete v článku připojení k webové stránce.

 1. Klikněte na buňku v oblasti externích dat, pro kterou chcete změnit podkladový dotaz.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině připojení na vlastnosti.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Vlastnosti externích dat klikněte na Vlastnosti připojení Obrázek tlačítka .

 4. V dialogovém okně Vlastnosti připojení klikněte na kartu definice .

 5. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • V poli typ příkazu klikněte na tabulka a potom v textovém poli příkaz změňte hodnotu na název příslušné tabulky, zobrazení nebo dotazu.

  • V poli typ příkazu klikněte na SQL nebo výchozí a potom v textovém poli příkaz upravte příkaz SQL.

   Poznámka: V závislosti na tom, jak bylo připojení definované, může být pole typ příkazu nedostupné (zobrazuje se šedě).

 1. Na řádku vzorců klikněte na šipku vedle pole názeva vyberte název oblasti externích dat, kterou chcete zkopírovat.

  V případě excelové tabulky vyberte název oblasti a stisknutím CTRL + A vyberte záhlaví tabulky.

  Pokud chcete zahrnout popisky sloupců nebo vzorce, které nejsou součástí oblasti externích dat, vyberte buňky obsahující popisky sloupců nebo vzorce, které chcete zkopírovat. Klikněte na šipku vedle pole název na řádku vzorců a potom klikněte na název oblasti externích dat, kterou chcete zkopírovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Přepněte do sešitu, do kterého chcete vložit oblast externích dat.

 4. Klikněte na levou horní buňku Oblast pro vložení.

  Chcete-li zajistit, aby Externí data nenahradila existující data, ujistěte se, že list neobsahuje žádná data pod buňkou, na kterou jste na něj připsáni, nebo vpravo od ní.

 5. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit.

Poznámka: Pokud zkopírujete jenom část oblasti externích dat, nebude zkopírována podkladová Dotaz a zkopírovaná data nebudou aktualizována.

Při aktualizaci dat můžete určit, jak se má zpracovat menší nebo větší datová sada, která se vrátí do Excelu.

 1. Na kartě data klikněte ve skupině připojení na vlastnosti.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V dialogovém okně Vlastnosti oblasti externích dat klikněte v části Pokud se po aktualizaci změní počet řádků v oblasti dat:

  • Vložení buněk pro nová data, odstranění nepoužitých buněk

   Poznámky: 

   • Při přidání jednoho nebo více řádků do zdroje dat se buňky přímo v oblasti externích dat přesunou dolů, ale buňky napravo od oblasti externích dat se nepřesunou.

   • Když ve zdroji dat odstraníte jeden nebo více řádků, buňky přímo pod oblastí externích dat se přesunou nahoru, ale buňky napravo od oblasti externích dat se nepřesunou.

  • Vložení celých řádků pro nová data, vymazání nepoužitých buněk

   Poznámky: 

   • Když se do zdroje dat přidá jeden nebo více řádků, přesunou se buňky přímo pod a vpravo od oblasti externích dat.

   • Když ve zdroji dat odstraníte jeden nebo více řádků, buňky přímo pod a vpravo od oblasti externích dat se nepřesunou.

  • Přepsání existujících buněk novými daty, vymazání nepoužitých buněk

   Poznámky: 

   • Při přidání jednoho nebo více řádků do zdroje dat jsou buňky přímo v oblasti externích dat přepsány, ale buňky napravo od oblasti externích dat se nepřesunou.

   • Když ve zdroji dat odstraníte jeden nebo více řádků, buňky přímo pod a vpravo od oblasti externích dat se nepřesunou.

 1. Na kartě data klikněte ve skupině připojení na vlastnosti.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V části formátování dat a rozloženíproveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete zahrnout názvy polí jako první, zaškrtněte políčko zahrnout názvy polí .

   Poznámka: Toto zaškrtávací políčko je dostupné jenom pro oblast externích dat, která je převedená z aplikace Microsoft Office 2003, nebo do oblasti externích dat vytvořené programově.

  • Pokud chcete přidat sloupec čísel řádků, zaškrtněte políčko Zahrnout čísla řádků .

   Poznámka: Toto zaškrtávací políčko není k dispozici u importovaného textového souboru, souboru XML nebo webového dotazu.

  • Pokud chcete zachovat formátování buněk, které používáte, zaškrtněte políčko Zachovat formátování buněk .

   Poznámka: U webového dotazu se tato možnost automaticky vymaže, když v dialogovém okně Možnosti vyberete úplné formátování HTML . Otevřete dialogové okno Možnosti v dialogovém okně Upravit dotaz .

  • Pokud chcete zachovat nastavené šířky sloupců, zaškrtněte políčko Upravit šířku sloupců .

  • Chcete-li zachovat řazení, filtrování a rozložení sloupců, zaškrtněte políčko zachovat řazení sloupců, filtrování a rozložení .

   Poznámka: Toto zaškrtávací políčko není k dispozici pro webový dotaz.

  • Pokud chcete zachovat filtrování sloupců, které používáte, zaškrtněte políčko zachovat filtr sloupců .

   Poznámka: Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze u webového dotazu založeného na datech XML.

Poznámka: Následující postup platí jenom pro oblast externích dat, která je převedená z aplikace Microsoft Office 2003, nebo do oblasti externích dat vytvořené programově. Všechny oblasti externích dat vytvořené pomocí uživatelského rozhraní se vytvářejí jako tabulky aplikace Excel. Tyto tabulky se automaticky rozbalí při přidání nových řádků a vyplní počítané sloupce.

 1. Zadejte vzorec do buňky sousedící s prvním řádkem dat v oblasti externích dat.

  Poznámka: První řádek dat nebo druhý řádek v oblasti externích dat je možná v závislosti na tom, jestli první řádek obsahuje záhlaví.

 2. Vyberte buňku a Poklikáním na Úchyt zkopírujte vzorec do všech řádků v oblasti externích dat.

 3. Klikněte na buňku v oblasti externích dat.

 4. Na kartě data klikněte ve skupině připojení na vlastnosti.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 5. V dialogovém okně Vlastnosti oblasti externích dat zaškrtněte políčko Vyplnit vzorce do sloupců sousedících s daty .

  Poznámka: Pokud se oblast externích dat při Aktualizovat rozšíří, Excel zkopíruje jenom ty vzorce, které bezprostředně sousedí nebo v rámci oblasti externích dat.

Zmrazení: oblast externích dat zachová data, ale ne její podkladový dotaz, takže se zamrazená oblast externích dat nedá aktualizovat.

 1. Klikněte na list obsahující excelovou tabulku, ze které chcete odebrat datové připojení.

 2. Na řádku vzorců klikněte na šipku vedle pole názeva potom klikněte na název oblasti externích dat, ze které chcete datové připojení odebrat. Oblast dat je pak vybraná.

 3. Na kartě nástroje klikněte ve skupině data externí tabulky na Zrušit propojení. Oblast dat zůstane stejná jako název, ale připojení se odstraní.

Poznámka: Následující postup platí jenom pro oblast externích dat, která je převedená z aplikace Microsoft Office 2003, nebo do oblasti externích dat vytvořené programově. Všechny oblasti externích dat vytvořené pomocí uživatelského rozhraní se vytvářejí jako tabulky aplikace Excel. Tyto tabulky se automaticky rozbalí při přidání nových řádků a vyplní počítané sloupce.

 1. Na kartě data klikněte ve skupině připojení na vlastnosti.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V části definice dotazuzrušte zaškrtnutí políčka Uložit definici dotazu .

Poznámka:  Po uložení sešitu bude zadaný dotaz odstraněn ze sešitu. Soubory uloženého databázového dotazu (soubory. DQY nebo. odc) se ale neodstraní. Pokud jste dotaz uložili při vytváření v Průvodci dotazem nebo v aplikaci Microsoft Query, uloží se do počítače soubor dotazu a můžete ho znovu použít k načtení externích dat. Další informace najdete v nápovědě k Microsoft Query.

Poznámka: Následující postup platí jenom pro oblast externích dat vytvořenou pomocí Průvodce datovým připojením nebo Microsoft Query (a ne do importovaného textového souboru nebo webového dotazu), což je oblast externích dat převedená z aplikace Microsoft Office 2003 nebo z externího oblast dat vytvořená programově Všechny oblasti externích dat vytvořené pomocí uživatelského rozhraní se vytvářejí jako tabulky aplikace Excel.

 1. Jedním z následujících způsobů vložte prázdný řádek nad oblast externích dat:

  • Vyberte buňku, nad kterou chcete vložit nový řádek. Potom klikněte na kartě Domů ve skupině buňky na šipku vedle tlačítka Vložita potom klikněte na Vložit řádky listu. Vzhledem k tomu, že jste vybrali jednu buňku, vloží se nad aktuální řádek jeden nový řádek.

  • Klikněte na volič řádku, nad který chcete vložit nový řádek. Potom na kartě Domů klikněte ve skupině buňky na tlačítko Vložit. Protože jste vybrali celý řádek, vloží se nad vybraný řádek jeden nový řádek.

 2. Do buněk na prázdném řádku zadejte požadované popisky.

 3. Klikněte na buňku v oblasti externích dat.

 4. Na kartě data klikněte ve skupině připojení na vlastnosti.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 5. V dialogovém okně Vlastnosti oblasti externích dat zrušte v části formátování dat a rozloženízaškrtnutí políčka zahrnout názvy polí a potom klikněte na tlačítko OK.

 6. Pokud chcete odebrat existující názvy polí a aktualizovat oblast externích dat, klikněte na buňku v oblasti externích dat a pak klikněte na aktualizovat data Obrázek tlačítka .

Poznámka: Při načítání dat z databáze jsou všechny změny názvů sloupců v Microsoft Query zachovány v oblasti externích dat. Informace o změnách názvů sloupců v dotazu najdete v článku Nápověda k Microsoft Query.

 1. Klikněte na list obsahující oblast externích dat, kterou chcete odstranit.

 2. Na řádku vzorců klikněte na šipku vedle pole názeva potom klikněte na název oblasti externích dat, kterou chcete odstranit.

  Pokud je oblast externích dat tabulka aplikace Excel, vyberte celou tabulku stisknutím kombinace kláves CTRL + A.

 3. Oblast externích dat odstraníte stisknutím klávesy DELETE.

 4. Pokud chcete podkladový dotaz odstranit, klikněte na tlačítko Ano .

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×