Správa záznamů ve Správci záznamů Lyncu

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Pomocí komunikačního softwaru Správce záznamů Microsoft Lyncu 2010 můžete spravovat nahrané konverzace a schůzky Microsoft Lyncu Online. Informace o tom, jak pomocí Správce záznamů Lyncu nahrávat schůzky a poslouchat nahrané záznamy, najdete v tématu Záznam a přehrávání schůzek v Lyncu Online.

Co chcete udělat?

Prozkoumání Správce záznamů

Prozkoumání karty Záznamy aplikace Lync

Prozkoumání karty Záznamy ve formátu Windows Media (WMV)

Přehrání záznamu ve Správci záznamů aplikace Lync

Procházení složky se záznamy

Publikování záznamu, aby ho bylo možné sdílet s ostatními

Přejmenování záznamu

Odstranění záznamu

Prozkoumání Správce záznamů

Všechny vaše uložené záznamy se zobrazí ve Správci záznamů. Ze Správce záznamů můžete přehrávat záznamy, přejmenovávat záznamy nebo vytvořit video ve formátu, ve kterém ho jde sdílet s ostatními. Tyto akce můžete provádět na kartě Záznamy aplikace Lync a na kartě Záznamy ve formátu Windows Media (WMV) ve Správci záznamů.

Správce záznamů spustíte kliknutím na tlačítko Start a na položky Všechny programy, Microsoft Lync a Správce záznamů Microsoft Lyncu.

Prozkoumání karty Záznamy aplikace Lync

Kliknutím na kartu Záznamy aplikace Lync zobrazíte záznamy Lyncu Online uložené v počítači. Na kartě Záznamy aplikace Lync můžete přehrávat, přejmenovávat, odstraňovat nebo procházet záznamy Lyncu. Záznamy nebo jejich části taky můžete ukládat ve formátu Windows Media a publikovat je pro ostatní.

Při přehrávání záznamu ze Správce záznamů je záznam otevřený a přehraný v Přehrávači záznamů Microsoft Lyncu 2010. Přehrávač záznamů Lyncu 2010 nabízí prezentujícímu, který záznam vytvořil, bohaté možnosti prohlížení. Podle potřeby můžete přehrát libovolnou část záznamu Lyncu – zvukovou složku, vizuální složku, konverzace vedené pomocí rychlých zpráv, sdílení aplikací, prezentaci Microsoft PowerPointu, tabuli a hlasování tak, jak proběhly během schůzky nebo konverzace v Lyncu. Kterékoli z těchto funkcí taky můžete skrýt, abyste se mohli zaměřit na jiné části záznamu Lyncu. Díky indexování si taky můžete poslechnout konkrétního mluvčího nebo zobrazit konkrétní obsah a taky můžete získat přístup k seznamu účastníků a stáhnout přílohy.

Prozkoumání karty Záznamy ve formátu Windows Media (WMV)

Kliknutím na kartu Záznamy ve formátu Windows Media (WMV) zobrazíte záznamy Lyncu, které jste se rozhodli uložit ve formátu videa. Na kartě Záznamy ve formátu Windows Media (WMV) můžete přehrát, odstranit nebo vyhledat video v počítači nebo v jiném umístění v síti. Soubor videa ve formátu Windows Media můžete jednoduše sdílet s ostatními.

Verzi záznamu ve formátu videa Windows Media můžete vytvořit jedním ze dvou způsobů: video může být vytvořené automaticky při ukončení relace Lyncu a uložení záznamu (výběrem možnosti Vytvořit také verzi, kterou lze publikovat pro ostatní) nebo ho můžete vytvořit později ručně na kartě Záznamy aplikace Lync.

Začátek stránky

Přehrání záznamu ve Správci záznamů aplikace Lync

 1. Klikněte na kartu Záznamy aplikace Lync nebo na kartu Záznamy ve formátu Windows Media (WMV).

 2. Klikněte na záznam a potom klikněte na možnost Přehrát.

Začátek stránky

Procházení složky se záznamy

Když nahráváte relaci Lyncu, jsou záznamy Lyncu ve výchozím nastavení ukládány do počítače v umístění C:\Users\uživatelské_jméno\Lync Recordings. Toto výchozí umístění můžete v Lyncu (v možnostech Ukládání souborů) změnit.

Pokud taky vytvoříte verzi záznamu ve formátu videa Windows Media, je ve výchozím nastavení uložená v počítači v umístění C:\Users\uživatelské_jméno\Záznamy aplikace Lync. Toto umístění můžete změnit při vytváření záznamu ve formátu Windows Media, a to buď při zastavení relace Lyncu, nebo pomocí Správce záznamů. Podrobné informace najdete v části Publikování záznamu, aby ho bylo možné sdílet s ostatními.

 1. Klikněte na Start, klikněte na položky Všechny programy a Microsoft Lync a potom klikněte na Správce záznamů aplikace Microsoft Lync.

 2. Klikněte na kartu Záznamy aplikace Lync nebo na kartu Záznamy ve formátu Windows Media (WMV).

 3. Klikněte na záznam a potom klikněte na možnost Procházet.

Začátek stránky

Publikování záznamu, aby ho bylo možné sdílet s ostatními

Záznam můžete zpřístupnit ostatním uložením záznamu Lyncu nebo jeho částí jako souboru ve formátu Windows Media a publikováním souboru Windows Media do sdíleného síťového umístění nebo do knihovny materiálů serveru Microsoft SharePoint Server 2010.

 1. Klikněte na Start, klikněte na Všechny programy a Microsoft Lync a potom klikněte na položku Správce záznamů aplikace Microsoft Lync.

 2. Klikněte na kartu Záznamy aplikace Lync.

 3. Klikněte na záznam a potom klikněte na Publikovat.

 4. Pokud chcete změnit název záznamu, zadejte v části Název souboru záznamu nový název.

 5. Pokud chcete změnit umístění záznamu, proveďte v části Uložit do jednu z následujících akcí:

  • Do textového pole vložte webovou adresu, třeba adresu URL knihovny materiálů na serveru SharePoint Server 2010.

  • Klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do složky, do které chcete video uložit.

Poznámka:  Pokud využíváte SharePoint Server 2010 a máte odpovídající práva, můžete záznam uložit do knihovny materiálů Microsoft SharePointu. Pokud byste měli s odesláním souboru na SharePoint Server 2010 problémy, požádejte správce SharePointu o zvýšení nastaveného limitu maximální velikosti odesílaných souborů (ve výchozím nastavení 50 MB) a časového limitu pro odesílání souborů.

 1. Pokud chcete vybrat typ obsahu, který má být zahrnutý do publikovaného videa, nebo zadat počáteční a koncový čas, klikněte na Možnosti.

 2. Ve skupinovém rámečku Obsah ve videu zaškrtněte políčka u typu obsahu, který chcete zahrnout. Pokud daný typ obsahu není k dispozici, nebyl zahrnutý ani do původní relace Lyncu.

Poznámka:  Pokud byl určitý obsah v původní relaci Lyncu příliš velký (třeba v případě velké tabule, dlouhé relace zasílání rychlých zpráv nebo sdílení na dvou monitorech), může být obsah ve výsledném videu méně čitelný. Ve výsledném videu jsou navíc z důvodu omezené šířky oříznuty případné zprávy psané rukou obsažené v části záznamu s rychlými zprávami.

 1. V části Čas pomocí možností Počáteční čas a Koncový čas vyberte, na kterém místě původního záznamu má začínat a končit publikovaná verze.

Začátek stránky

Přejmenování záznamu

Pokud chcete záznam přejmenovat, postupujte takto:

 1. Klikněte na Start, klikněte na Všechny programy a Microsoft Lync a potom klikněte na Správce záznamů aplikace Microsoft Lync.

 2. Klikněte na kartu Záznamy aplikace Lync.

 3. Klikněte na záznam a potom klikněte na Přejmenovat. Název záznamu bude zvýrazněn.

 4. Zadejte nový název a potom stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Odstranění záznamu

Pokud chcete záznam odstranit, postupujte takto:

 1. Klikněte na Start, klikněte na Všechny programy a Microsoft Lync a potom klikněte na Správce záznamů aplikace Microsoft Lync.

 2. Klikněte na kartu Záznamy aplikace Lync nebo na kartu Záznamy ve formátu Windows Media (WMV).

 3. Klikněte na záznam a potom klikněte na Odstranit.

Poznámka:  Pokud je záznam ve formátu Windows Media uložen na jiném počítači, dojde odstraněním záznamu jenom k odebrání odkazu na záznam ze Správce záznamů. Pokud chcete odstranit přímo daný záznam, je potřeba ho odstranit z umístění, ve kterém je uložený.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×