Spuštění makra

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Existuje několik způsobů spuštění makra v Microsoft Excelu. Makro je akce nebo sada akcí používaných k automatizaci úloh. Makra se zaznamenávají v programovacím jazyce Visual Basic for Applications. Makro můžete spustit vždy kliknutím na příkaz makra na kartě vývojář na pásu karet. V závislosti na tom, jak je makro přiřazeno ke spuštění, můžete ho taky spustit stisknutím kombinace kláves Klávesová zkratka, když kliknete na tlačítko na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo ve vlastní skupině na pásu karet nebo kliknete na objekt, obrázek nebo ovládací prvek. Kromě toho můžete automaticky spustit makro, kdykoli otevřete sešit.

Před spuštěním maker

Než začnete pracovat na makrech, měli byste povolit kartu vývojář .

 • Pro Windowspřejděte na Možnosti _GT_ souboru > přizpůsobit pás karet.

 • Pro Macpřejděte na panel nástrojů _AMP_ na pásu karetv Excelu > Preferences... > pás karet.

 • Potom v části přizpůsobit pás karet zaškrtněte v části hlavní kartypolíčko vývojář a klikněte na OK.

 1. Otevřete sešit obsahující makro.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Makra.

 3. V poli název makra klikněte na makro, které chcete spustit, a stiskněte tlačítko Spustit .

 4. Máte taky další možnosti:

  • Možnosti – přidání klávesové zkratky nebo popisu makra

  • Krok : otevře se Editor jazyka Visual Basic a přejde na první řádek makra. Stisknutím klávesy F8 můžete kód makra krokovat po jednotlivých řádcích.

  • Úpravy : otevře se Editor jazyka Visual Basic a umožní upravit kód makra podle potřeby. Po provedení změn můžete stisknutím klávesy F5 makro spustit z editoru.

K makru můžete přidat kombinaci klávesových zkratek, když ji nahrajete, a můžete ji taky přidat do existujícího makra:

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Makra.

 2. V poli název makra klikněte na makro, které chcete přiřadit klávesové zkratce.

 3. Klikněte na Možnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti makra.

 4. Do pole Klávesová zkratka zadejte malá nebo velká písmena, která chcete použít s klávesovou zkratkou.

  Poznámky: 

  • V systému Windowsse klávesová zkratka pro malá písmena CTRL + Letter. U velkých písmen je to CTRL + SHIFT + letter.

  • V případě Macje klávesová zkratka Option + Command + Letter, ale bude fungovat i CTRL + Letter . U velkých písmen je to CTRL + SHIFT + letter.

  • Buďte opatrní při přiřazování klávesových zkratek, protože v sešitu obsahujícím toto makro přepíší jakákoli ekvivalentní výchozí klávesová zkratka v Excelu. Pokud například přiřadíte makro CTRL + z, ztratíte možnost vrácení akce zpět. Z tohoto důvodu je obvykle vhodné použít kombinaci kláves CTRL + SHIFT + Velká písmena, třeba CTRL + SHIFT + Z, která v Excelu nemá ekvivalentní zástupce.

  Seznam klávesových zkratek s klávesou Ctrl , které jsou už v Excelu přiřazené, najdete v článku klávesové zkratky a funkční klávesy Excelu.

 5. Do pole Popis napište krátký popis makra.

 6. Klikněte na OK a uložte tak změny a pak kliknutím na Zrušit zavřete dialogové okno Makro.

Pokud chcete makro spustit kliknutím na tlačítko na panelu nástrojů Rychlý přístup, musíte ho napřed na tento panel nástrojů přidat. Postup najdete v tématu Přiřazení makra tlačítku.

Můžete vytvořit vlastní skupinu, která se zobrazí na kartě na pásu karet, a pak přiřadit makro tlačítku v dané skupině. Můžete například přidat vlastní skupinu nazvanou moje makra na kartu Vývojář a pak do nové skupiny přidat makro (zobrazené jako tlačítko). Postup najdete v tématu Přiřazení makra tlačítku.

Spuštění makra kliknutím na oblast grafického objektu

Na obrázku, na který mohou uživatelé kliknout a spustit makro, můžete vytvořit aktivní oblast.

 1. Vložte do listu grafický objekt, například obrázek nebo nakreslete obrazec. Běžným scénářem je nakreslit Zaoblený obdélníkový obrazec a naformátovat ho tak, aby vypadal jako tlačítko.

  Informace o vložení grafického objektu najdete v tématu Přidání, změna nebo odstranění obrazců.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na oblast, kterou jste vytvořili, a potom klikněte na přiřadit makro.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přiřadit existující makro k grafickému objektu, poklikejte na ně nebo zadejte jeho název do pole název makra .

  • Pokud chcete nahrát nové makro, které chcete přiřadit k vybranému grafickému objektu, klikněte na nahrát, zadejte název makra do dialogového okna záznam makra a pak kliknutím na OK začněte nahrávat makro. Po dokončení záznamu makra klikněte na tlačítko Zastavit záznam Obrázek tlačítka na kartě vývojář ve skupině kód .

   Tip:  Můžete taky kliknout na Zastavit záznam Obrázek tlačítka na levé straně stavového řádku.

  • Pokud chcete upravit existující makro, klikněte na jeho název v poli název makra a potom klikněte na Upravit.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Na kartě vývojář klikněte na Visual Basic a spusťte tak Visual Basic Editor (VBE). Vyhledejte v Průzkumníku projektu modul obsahující makro, které chcete spustit, a otevřete ho. Všechna makra v tomto modulu budou uvedena v podokně vpravo. Vyberte makro, které chcete spustit, a to tak, že umístíte kurzor kamkoliv do makra, stiskněte klávesu F5nebo v nabídce přejděte na Spustit > Spustit makro.

Vytvořte Workbook_Open událost.

V následujícím příkladu je událost Open použita ke spuštění makra při otevření sešitu.

 1. Otevřete sešit, do kterého chcete přidat makro, nebo vytvořte nový sešit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Visual Basic.

 3. V okně Prohlížeč projektu klikněte pravým tlačítkem na objekt ThisWorkbook a potom klikněte na Zobrazit kód.

  Tip: Pokud není zobrazené okno Průzkumník projektů, klikněte v nabídce zobrazení na Project Explorer (Průzkumník projektu).

 4. V seznamu objektů nad oknem kód vyberte sešit.

  Tím se automaticky vytvoří prázdná procedura pro událost Open , třeba takto:

  Private sub Workbook_Open ()

  End Sub

 5. Přidejte do procedury následující řádky kódu:

  Private sub Workbook_Open ()

  ("List1"). Range ("a1"). Hodnota = datum
  konec

 6. Přejděte do Excelu a uložte tento sešit jako sešit Excelu s podporou maker (.xlsm).

 7. Zavřete a znovu otevřete sešit. Když znovu otevřete sešit, Excel spustí Workbook_Open , který zobrazuje dnešní datum v okně zprávy.

 8. Klikněte na tlačítko OK v okně se zprávou.

  Poznámka: Buňka a1 v buňce List1 obsahuje také datum v důsledku provádění Workbook_Open postupu.

Potřebujete další pomoc?

Můžete se vždy obrátit na odborníka ve službě Excel tech, získat podporu ve komunitě Answersnebo navrhnout novou funkci nebo vylepšení uživatelského hlasu v Excelu .

Začátek stránky

Viz taky

Automatické spuštění makra při otevření sešitu

Automatizace úkolů pomocí záznamu makra

Záznam makra pro otevření určitých sešitů při spuštění Excelu

Vytvoření a uložení všech maker v jednom sešitu

Uložení makra

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×