Spuštění makra aplikace Access pomocí klávesové zkratky

Vytvořením klávesové zkratky Akce nebo sady akcí můžete přiřadit určitou klávesu nebo klávesovou zkratku Skupina maker. Když stisknete klávesu nebo klávesovou zkratku, Provede se tato akce v Microsoft Office Accessu.

Poznámka: Pokud přiřadíte akci klávesové zkratce, která je už přiřazená Accessu, nahradí tato klávesová zkratka přiřazené klávesovou zkratku Accessu. Klávesová zkratka CTRL+C je například klávesová zkratka příkazu Kopírovat. Pokud přiřadíte tuto klávesovou zkratku makru, spustí Access makro místo příkazu Kopírovat.

Vytvoření makra Automatické klávesy

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Makra a kód na tlačítko Makro. Pokud není tento příkaz k dispozici, klikněte na šipku pod tlačítkem Modul nebo pod tlačítkem Modul třídy a potom klikněte na položku Makro.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt kliknutím na Názvy maker zobrazte sloupec Název makra.

 3. Ve sloupci Název makra stiskněte klávesu nebo klávesovou zkratku, ke které chcete přiřadit akci nebo sadu akcí.

 4. Ve sloupci Akce přidejte akci, kterou má klávesa nebo klávesová zkratka provést. Můžete například přidat akci SpustitMak, která spustí makro Vytisknout aktuální záznam po stisknutí kombinace kláves CTRL+P.

  Makro AutoKeys obsahující akci makra TisknoutZáznam

  Pokud chcete klávesové zkratce přiřadit více akcí, přidejte další akce, které chcete použít, pod první akci. Sloupec Název makra ponechejte prázdný pro každou další akci.

 5. Opakujte kroky 3 a 4 pro jakákoli další klíčová přiřazení, která chcete provést.

 6. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office pak klikněte na Uložitnebo stiskněte CTRL+S.

 7. V dialogovém okně Uložit jako zadejte v části Název makraautomatické klávesy.

Nová klíčová přiřazení jsou dostupná hned po uložení skupiny maker a budou se mít vliv pokaždé, když otevřete databázi. Pokud chcete, můžete obejít přiřazení klíčů (a řadu dalších možností spuštění) tak, že při spuštění databáze podržíte klávesu SHIFT.

Odkazy na další informace o vytváření maker najdete v části Viz také.

Důležité informace: Pokud nemá databáze udělený stav důvěryhodnosti, jsou určité akce makra zakázané. Všechny akce makra můžete povolit kliknutím na Možnosti na panelu zpráv a výběrem možnosti Povolit tento obsah. Tím povolíte všechny akce makra, dokud databázi nezadáte. Další informace o trvalém udělení stavu důvěryhodnosti databázi najdete pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Syntaxe klávesových zkratek funkce Automatické klávesy

Následující tabulka uvádí příklady klávesových zkratek, které můžete zadat do sloupce Název makra, abyste mohli přiřazení kláves v tabulce AutoKeys Skupina maker. Tyto klávesové zkratky jsou podmnožinou syntaxe používané v příkazu SendKeys v Microsoft Visual Basic.

Název makra

Klávesová zkratka

^A nebo ^4

CTRL+A nebo CTRL+4

{F1}

F1

^{F1}

CTRL+F1

+{F1}

SHIFT+F1

{INSERT}

INSERT

^{INSERT}

CTRL+INSERT

+{INSERT}

SHIFT+INSERT

{DELETE} nebo {DEL}

DELETE

^{DELETE} nebo ^{DEL}

CTRL+DELETE

+{DELETE} nebo +{DEL}

SHIFT+DELETE

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×