Operátor je znaménko nebo symbol určující typ výpočtu, který se má ve výrazu provést. Existují matematické, porovnávací, logické a odkazační operátory. Access podporuje řadu operátorů, včetně aritmetických operátorů, jako jsou třeba +, -, multiply (*) a divide (/), a také relační operátory pro porovnání hodnot, textové operátory pro řetězení textu a logické operátory pro určování hodnot True (Pravda) nebo False (Nepravda). Tento článek obsahuje podrobnosti o používání těchto operátorů.

Poznámka: Od Accessu 2010 obsahuje Tvůrce výrazů technologii IntelliSense, takže vidíte, jaké argumenty výraz vyžaduje.

V tomto článku

Aritmetické operátory

Aritmetické operátory slouží k výpočtu hodnoty ze dvou nebo víc čísel nebo ke změně znaménka čísla z kladného na záporné a naopak.

Operátor

Účel

Příklad

+

Sečte dvě čísla.

[Mezisoučet] + [DPH]

-

Vypočítá rozdíl mezi dvěma čísly nebo označí zápornou hodnotu čísla.

[Cena]-[Sleva]

*

Vynásobí dvě čísla.

[Množství]*[Cena]

/

Vydělí první číslo druhým číslem.

[Celkem]/[PočetPoložek]

\

Zaokrouhlí obě čísla na celé číslo, potom vydělí první číslo druhým číslem a výsledek zobrazí jako celé číslo.

[Přihlášeno]\[Pokoje]

Mod

Vydělí první číslo druhým číslem a potom vrátí jenom zbytek.

[Přihlášeno] Mod [Pokoje]

^

Vypočítá číslo umocněné na zadanou mocninu.

Číslo ^ Mocnina

Začátek stránky

Relační operátory

Relační operátory slouží k porovnání hodnot a vrácení výsledku, který má hodnotu True, False nebo Null.

Operátor

Účel

Příklad

<

Vrátí hodnotu True, pokud je první hodnota menší než druhá hodnota.

Hodnota1 < Hodnota2

<=

Vrátí hodnotu True, pokud je první hodnota menší nebo rovná druhé hodnotě.

Hodnota1 <= Hodnota2

>

Vrátí hodnotu True, pokud je první hodnota větší než druhá hodnota.

Hodnota1 > Hodnota2

>=

Vrátí hodnotu True, pokud je první hodnota větší nebo rovná druhé hodnotě.

Hodnota1 >= Hodnota2

=

Vrátí hodnotu True, pokud je první hodnota rovná druhé hodnotě.

Hodnota1 = Hodnota2

<>

Vrátí hodnotu True, pokud se první hodnota nerovná druhé hodnotě.

Hodnota1 <> Hodnota2

Poznámka: Ve všech případech, pokud je první nebo druhá hodnota Null, bude mít hodnotu Null i výsledek. Protože hodnota Null představuje neznámou hodnotu, nebude známý ani žádný výsledek porovnání s hodnotou Null.

Začátek stránky

Logické operátory

Logické operátory slouží ke kombinování dvou logických hodnot a vrácení hodnoty True, False nebo Null. Logické operátory se označují taky jako Booleovské.

Operátor

Účel

Příklad

And

Vrátí hodnotu True, pokud má Výraz1 i Výraz2 hodnotu True.

Výraz1 And Výraz2

Or

Vrátí hodnotu True, pokud má Výraz1 nebo Výraz2 hodnotu True.

Výraz1 Or Výraz2

Eqv

Vrátí hodnotu True, pokud má Výraz1 i Výraz2 hodnotu True nebo pokud mají oba výrazy hodnotu False.

Výraz1 Eqv Výraz2

Not

Vrátí hodnotu True, pokud Výraz nemá hodnotu True.

Not Výraz

Xor

Vrátí hodnotu True, pokud má hodnotu True Výraz1 nebo Výraz2, ale ne oba výrazy.

Výraz1 Xor Výraz2

Začátek stránky

Operátory zřetězení

Operátory zřetězení slouží ke sloučení dvou textových hodnot do jedné.

Operátor

Účel

Příklad

&

Sloučí dva řetězce do jednoho.

Řetězec1 & Řetězec2

+

Sloučí dva řetězce do jednoho a předá hodnoty Null (pokud je jedna hodnota Null, vyhodnotí se jako hodnota Null celý řetězec).

Řetězec1 + Řetězec2

Začátek stránky

Speciální operátory

Použití speciálních operátorů k vrácení hodnoty True nebo False je popsané v následující tabulce.

Operátor

Účel

Příklad

Is Null or Is Not Null

Určuje, jestli je hodnota Null nebo Not Null.

Pole1 Is Not Null

Like "vzorek"

Porovná řetězcové hodnoty pomocí zástupných znaků ? a *.

Pole1 Like "info*"

Between hodn1 And hodn2

Určí, jestli se číselná hodnota nebo datum nachází v daném rozsahu.

Pole1 Between 1 And 10
- NEBO -
Pole1 Between #07-01-07# And #12-31-07#

In(hodnota1, hodnota2,...)

Určí, jestli se hodnota nachází v sadě hodnot.

Pole1 In ("červená","zelená","modrá")
- NEBO -
Pole1 In (1,5,7,9)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×