Toto zařízení nesplňuje požadavky na zabezpečení, které nastavil správce e-mailu.

Microsoft 365 vám umožní pracovat odkudkoli a z libovolného zařízení

Upgradujte na Microsoft 365, ať můžete kdekoli používat nejnovější funkce a vylepšení.

Upgradovat hned

Pokud se vám tato zpráva zobrazí, podívejte se dál na možné příčiny. Potom problém podle pokynů vyřešte a zkuste synchronizaci spustit znovu.

Použití aplikací Pošta nebo Kalendář v počítači

Počítač musí odpovídat požadavkům na zabezpečení, které nastavil váš správce e-mailu

Požádejte správce o vysvětlení zásad, které se týkají vaší poštovní schránky. Aplikace Pošta a Kalendář použijí většinu zásad automaticky, ale v určitých případech je potřeba, abyste nejdřív provedli nějakou akci. Platí to třeba v těchto situacích:

 • Zkontrolujte, že má váš uživatelský účet na počítači práva správce.

 • Nastavení silných hesel u všech účtů správce v počítači

 • Ověření, že si všichni uživatelé na počítači můžou změnit heslo

 • Vypnutí účtů hosta

 • Zašifrování všech oddílů počítače šifrovacím softwarem

Po provedení těchto změn restartujte počítač a zkuste spustit synchronizaci.

Délka a složitost hesla podporovaná u různých typů účtů

Hodnoty zásad pro heslo k vaší poštovní schránce vám sdělí správce e-mailu. Různé typy účtu mají různé úrovně podpory zásad pro délku a složitost hesla.

 • Zásady MinDevicePasswordLength určují minimální délka hesla.

 • Zásady MinDevicePasswordComplexCharacters určují minimální počet typů znaků, které by měly tvořit heslo k účtu odpovídající požadavkům na zabezpečení. Typy znaků se definují takhle:

  • Malá písmena abecedy

  • Velká písmena abecedy

  • Číslice

  • Nealfanumerické znaky

Pokud mají zásady MinDevicePasswordComplexCharacters například hodnotu 2, bude postačovat heslo obsahující velká a malá písmena abecedy nebo heslo kombinující malá písmena a číslice.

Různé typy účtu mají různé úrovně podpory zásad pro délku a složitost hesla, jak je vysvětleno dále.

Místní účty

Místní účty můžou podporovat zásady pro plnou délku hesel, podporují ale jenom tři typy znaků, ne všechny čtyři, které může určit protokol EAS (Exchange Active Sync). Pokud je v zásadách EAS nastavené požadování čtyř typů znaků, nebude jim vyhovovat žádný místní účet. Je to tak proto, že operační systém Windows explicitně nepodporuje výběr počtu složitých znaků v hesle. Místo toho vyžaduje, aby heslo mělo určitou úroveň složitosti. Tato úroveň složitosti počítá se třemi typy znaků. Účty Windows proto nemůžou podporovat zásady EAS vyžadující u parametru MinDevicePasswordComplexCharacters větší hodnotu než 3.

Účty Microsoft

Účet Microsoft (dřív se mu říkalo Windows Live ID) je účet, který používáte pro zařízení a služby Microsoft. U účtů Microsoft se u hesla vynucuje minimální délka 8 znaků a musí v něm být obsažené dva typy znaků. To znamená, že účty Microsoft můžou zásadám vyhovovat, pokud je u zásady MinDevicePasswordLength nastavená hodnota menší nebo rovná 8 znakům a u zásady MinDevicePasswordComplexCharacters hodnota menší nebo rovná dvěma.

Jestliže jsou zásady EAS přísnější než ty, které se dají vynutit u účtů Microsoft, dochází k porušení zásad. Pokud chcete v takové situaci synchronizovat e-maily, přejděte do nastavení účtů a odpojte všechny účty Microsoft.

Účty domény a účty adresářové služby Azure Active Directory

U účtů domény a účtů služby Active Directory Azure se zásady hesel nastavené protokolem EAS nevyhodnocují místně, protože se předpokládá, že zásady EAS a zásady účtů domény podléhají stejné autoritě účtu. Tyto zásady určují požadavky na složitost, délku, vypršení platnosti a nastavení historie.

Aplikace Outlook Pošta nebo Outlook Kalendář v mobilním zařízení

Zařízení musí odpovídat požadavkům na zabezpečení, které nastavil váš správce e-mailu

Požádejte správce o přehled zásad, které se týkají vaší poštovní schránky. Aplikace Pošta a Kalendář použijí většinu zásad automaticky, ale v určitých případech je potřeba, abyste nejdřív provedli nějakou akci. Například může být potřeba, abyste zajistili toto:

 • Zašifrování všech oddílů mobilního zařízení šifrovacím softwarem

 • Po provedení této změny zařízení restartujte a zkuste spustit synchronizaci.

Poslední aktualizace 19. 11. 2015

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×