Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Někdy potřebujete buňky prohodit (přehodit řádky a sloupce). Můžete to udělat zkopírováním, vložením a použitím možnosti Transponovat. Tak se ale vytvoří kopie dat. Pokud to tak nechcete, můžete místo toho zadat vzorec s funkcí TRANSPOZICE. Například vzorec =TRANSPOZICE(A1:B4) v následujícím obrázku vezme buňky A1 až B4 a uspořádá je vodorovně.

Původní buňky nahoře, buňky s funkcí TRANSPOZICE níže

Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Microsoftu 365, můžete vzorec zadat do levé horní buňky výstupní oblasti a stisknutím klávesy ENTER vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak musíte vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejprve vyberete výstupní oblast, potom zadáte vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potvrdíte ho stisknutím Ctrl+Shift+Enter. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Krok 1: Vyberte prázdné buňky

Nejdřív vyberte oblast prázdných buněk. Musíte vybrat stejný počet buněk jako v původní oblasti buněk, ale v opačném směru uspořádání. Těchto 8 buněk je například uspořádaných ve svislém směru:

Buňky v oblasti A1:B4

Vyberte proto osm prázdných buněk uspořádaných ve vodorovném směru.

Vybrané buňky A6:D7

Do této oblasti přijdou transponované buňky.

Krok 2: Napište =TRANSPOZICE(

Nechte tyto prázdné buňky vybrané a napište: =TRANSPOZICE(

V Excelu uvidíte přibližně toto:

=TRANSPOZICE(

Všimněte si, že osm prázdných buněk je pořád vybraných, i když jste začali psát vzorec.

Krok 3: Zadejte oblast původních buněk.

Teď zadejte oblast buněk, které chcete transponovat. V tomto příkladu chcete transponovat buňky A1 až B4. Vzorec v tomto příkladu bude proto vypadat takto: =TRANSPOZICE(A1:B4)zatím ale nestiskejte klávesu ENTER! Jenom přestaňte psát a přejděte na další krok.

V Excelu uvidíte přibližně toto:

=TRANSPOZICE(A1:B4)

Krok 4: Nakonec stiskněte CTRL+SHIFT+ENTER

Teď stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER. Proč? Protože funkce TRANSPOZICE se používá jenom v maticových vzorcích a tímto způsobem maticový vzorec dokončíte. Maticový vzorec je (ve stručnosti) vzorec, který je použitý na více než jednu buňku. Vzhledem k tomu, že jste v kroku 1 vybrali více než jednu buňku (a to jste udělali, že ano?), bude vzorec použitý na více než jednu buňku. Po stisknutí CTRL+SHIFT+ENTER uvidíte tento výsledek:

Výsledek vzorce v buňkách A1:B4 transponovaných do buněk A6:D7

Tipy

  • Oblast nemusíte zadávat ručně. Když napíšete =TRANSPOZICE(, můžete vybrat oblast pomocí myši. Stačí jenom kliknout a táhnout od začátku oblasti do konce. Potom ale nezapomeňte, že musíte stisknout CTRL+SHIFT+ENTER, ne samotnou klávesu ENTER.

  • Potřebujete, aby se transponovalo i formátování textu a buněk? Zkuste to udělat zkopírováním, vložením a použitím možnosti Transponovat. Pamatujte ale na to, že se tak vytvoří kopie. Při změně původních buněk se proto kopie nebudou aktualizovat.

  • O maticových vzorcích se můžete dozvědět víc. Vytvořte maticový vzorec nebo si tady můžete přečíst podrobné pokyny k použití a příklady.

Technické podrobnosti

Funkce TRANSPOZIT vrací svislou oblast buněk jako vodorovnou oblast (nebo naopak). Funkce TRANSPOZOVAT se musí zadat jako Maticový vzorec v oblasti, která má stejný počet řádků nebo sloupců, v uvedeném pořadí jako zdrojový Oblast obsahuje sloupce a řádky. Pomocí funkce TRANSPOZICE můžete posunout svislou a vodorovnou orientaci matice nebo oblasti na listu.

Syntaxe

TRANSPOZICE(matice)

Syntaxe funkce TRANSPOZICE obsahuje následující argument:

  • Matice:    Povinný argument. Jde o matici (oblast buněk) na listu, kterou chcete transponovat. Transpozice matice probíhá tak, že z prvního řádku matice vznikne první sloupec nové matice, z druhého řádku vznikne druhý sloupec atd. Pokud nevíte, jak zadat maticový vzorec, podívejte se na část Vytvoření maticového vzorce.

Viz také

Transpozice (otočení) dat z řádků do sloupců nebo naopak

Vytvoření maticového vzorce

Otáčení nebo zarovnání dat buňky

Pokyny k používání a příklady maticových vzorců

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×