Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce TTEST v Microsoft Excelu.

Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem. Funkce TTEST se používá k testování rozdílnosti nebo shodnosti středních hodnot dvou výběrů nebo jednoho výběru testovaného dvakrát.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o nové funkci naleznete v článku Funkce T.TEST.

Syntaxe

TTEST(matice1,matice2,chvosty,typ)

Syntaxe funkce TTEST má následující argumenty:

  • Matice1:     Povinný argument. Jedná se o první množinu dat.

  • Matice2:     Povinný argument. Jedná se o druhou množinu dat.

  • Chvosty:     Povinný argument. Určuje počet chvostů rozdělení. Pokud argument chvosty = 1, použije funkce TTEST jeden chvost rozdělení. Pokud argument chvosty = 2, použije funkce TTEST dva chvosty rozdělení.

  • Typ:     Povinný argument. Jedná se o typ t-testu, který má být proveden.

Hodnota argumentu test

Provedený test

1

Párovaný

2

Dvojvýběrový s rovností rozptylů

3

Dvojvýběrový s nerovností rozptylů

Poznámky

  • Pokud argumenty matice1 a matice2 obsahují odlišný počet datových bodů a typ = 1 (párovaný), vrátí funkce TTEST chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

  • Argumenty chvosty a typ jsou zkráceny na celá čísla.

  • Pokud není typ nebo chvosty číselného typu, vrátí funkce TTEST #VALUE! chybová hodnota.

  • Pokud je hodnota chvostů jiná než 1 nebo 2, vrátí funkce TTEST hodnotu #NUM!. chybová hodnota.

  • Funkce TTEST používá data v polích matice1 a matice2 k výpočtu ne záporné t-statistiky. Pokud tails=1, vrátí funkce TTEST pravděpodobnost vyšší hodnoty t-statistiky za předpokladu, že argumenty matice1 a matice2 jsou vzorky ze základního souboru se stejnou střední hodnotou. Hodnota vrácená pomocí funkce TTEST, pokud je argument tails=2 dvojitý, vrácený při argumentu tails=1 a odpovídá pravděpodobnosti vyšší absolutní hodnoty t-statistiky za předpokladu "stejných prostředků základního souboru".

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data 1

Data 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=TTEST(A2:A10;B2:B10;2;1)

Pravděpodobnost odpovídající Studentovu párovanému t-testu s oboustranným rozdělením. Použije hodnoty v buňkách A2:A10 a B2:B10.

0,19602

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×