Tvorba a vlastní nastavení šablon stránek

Šablona je předem navržené rozložení, jehož aplikováním na novou stránku zajistíte určitou úroveň jednotnosti a ušetříte si čas. OneNote se dodává s několika předdefinnými šablonami včetně ozdobných pozadí stránek a seznamů úkolů. Můžete si vytvořit vlastní šablonu nebo přizpůsobit existující.

Šablony OneNotu můžete používat tak, jak jsou, měnit je, jak chcete, nebo si vytvořit vlastní.

Vytvoření nové šablony stránky

 1. V seznamu stránek na pravé straně obrazovky zvolte Přidat stránku.

  Přidejte do poznámkového bloku další stránky.

 2. Zvolte Zobrazení > Velikost stránky.

  Snímek obrazovky s tlačítkem PaperSize ve OneNotu 2016

 3. V podokně úloh Velikost stránky nastavte velikost papíru a tiskové okraje.

 4. Přidejte jakýkoli obsah, který chcete v šabloně mít.

  Tento obsah bude na každé nové stránce, kterou pomocí této šablony vytvoříte.

 5. Až skončíte, v dolní části podokna úloh Velikost stránky zvolte Uložit aktuální stránku jako šablonu.

  Uložení stránky jako šablony

 6. V dialogu Uložit jako šablonu dejte šabloně nějaký název a klikněte na Uložit.

Poznámka:  Když budete chtít použít šablonu na nějakou stránku, můžete svou šablonu vybrat v seznamu Šablony v podokně úloh Šablony.

Začátek stránky

Přizpůsobení šablony stránky

 1. Zvolte Vložení > Šablony stránek > Šablony stránek.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Šablony stránky ve OneNotu 2016

 2. V podokně úloh Šablony můžete kliknutím na malé šipky u názvů kategorií tyto kategorie rozbalit.

 3. Klikněte na název šablony, kterou chcete přizpůsobit.

  Šablona se použije na novou prázdnou stránku.

 4. Na pásu karet zvolte Zobrazení > Velikost stránky.

 5. V podokně úloh Velikost stránky nastavte velikost papíru a tiskové okraje.

 6. Upravte nebo odstraňte existující obsah stránky a pak v dolní části podokna úloh Velikost stránky zvolte Uložit aktuální stránku jako šablonu.

  Uložení stránky jako šablony

 7. V dialogu Uložit jako šablonu dejte šabloně nějaký název a klikněte na Uložit.

Poznámka:  Když budete chtít šablonu aplikovat na nějakou stránku, můžete přizpůsobenou šablonu vybrat v seznamu Šablony v podokně úloh Šablony.

Začátek stránky

Osvědčené postupy pro vytváření šablon stránek

 • Zapněte linkování (Zobrazení > Linkování stránky), abyste si usnadnili zarovnávání textových polí, obrázků a dalšího obsahu v šabloně. Před uložením šablony zase linkování vypněte – pokud nechcete, aby se stalo součástí šablony.

 • Aby byly vaše styly konzistentní, používejte k formátování textu a nadpisů styly odstavců (Domů > Styly).

 • Pokud to není pro návrh šablony nutné, nepoužívejte jako pozadí šablony obrázky. Obrázek pozadí má vliv na velikost souboru a může způsobit to, že když nad obrázek umístíte nějaký text a odešlete stránku e-mailem, převede se tento text na obrázek. Obrázky umísťujte raději nahoru, dolů nebo na stranu – ne za text.

 • Zástupné texty by měly být jasné a snadno rozpoznatelné, aby každý, kdo šablonu použije, snadno poznal, jaké informace mají jednotlivé zástupné objekty obsahovat. Pokud má třeba textové pole obsahovat název společnosti, můžete ho nazvat [Název společnosti].

 • Tabulky a obrázky by měly být přehledně umístěné a nadpisy by měly být oddělené od textu, který se bude zadávat později. Textová pole se při naplnění obsahem zvětší a stránka se může rychle stát nepřehlednou.

 • Zvolte takovou barvu písma, která bude v případě vytištění šablony viditelná bez barvy pozadí.

 • Texty a objekty umístěte tak, aby nepřesahovaly tiskové okraje stránky.

Začátek stránky

Vytvoření nové šablony stránky

 1. Kliknutím na Přidat stránku vytvořte novou prázdnou stránku.

  Přidejte do poznámkového bloku další stránky.

 2. Klikněte na Zobrazit > formát papíru.

  Můžete změnit velikost papíru, aby odpovídala vytvářené šabloně.

 3. V podokně úloh Velikost stránky nastavte velikost papíru a tiskové okraje.

 4. Přidejte jakýkoli obsah, který chcete v šabloně mít.

  Tento obsah bude na každé nové stránce, kterou pomocí této šablony vytvoříte.

 5. Až to budete mít, klikněte na Uložit aktuální stránku jako šablonu v dolní části stránky Podokno úloh.

  Uložení stránky jako šablony

 6. V dialogu Uložit jako šablonu dejte šabloně nějaký název a klikněte na Uložit.
   

Poznámka:  Když budete chtít použít šablonu na nějakou stránku, můžete svou šablonu vybrat v seznamu Šablony v podokně úloh Šablony.

Začátek stránky

Přizpůsobení šablony stránky

 1. V šablonách > vložení >stránky.

  Zobrazení dostupných šablon v OneNotu

 2. V podokně úloh Šablony můžete kliknutím na malé šipky u názvů kategorií tyto kategorie rozbalit.

 3. Klikněte na název šablony, kterou chcete přizpůsobit.

  Šablona se použije na novou prázdnou stránku.

 4. Na pásu karet klikněte na Zobrazit > Formát papíru.

 5. V podokně úloh Velikost stránky nastavte velikost papíru a tiskové okraje.

 6. Upravte nebo odstraňte existující obsah stránky a potom klikněte na Uložit aktuální stránku jako šablonu v dolní části stránky podokno úloh.

  Uložení stránky jako šablony

 7. V dialogu Uložit jako šablonu dejte šabloně nějaký název a klikněte na Uložit.

Poznámka:  Když budete chtít šablonu aplikovat na nějakou stránku, můžete přizpůsobenou šablonu vybrat v seznamu Šablony v podokně úloh Šablony.
 

Začátek stránky

Osvědčené postupy pro vytváření šablon stránek

 • Zapněte linkování (Zobrazení > Linkování stránky), abyste si usnadnili zarovnávání textových polí, obrázků a dalšího obsahu v šabloně. Před uložením šablony zase linkování vypněte – pokud nechcete, aby se stalo součástí šablony.

 • Aby byly vaše styly konzistentní, používejte k formátování textu a nadpisů styly odstavců (Domů > Styly).

 • Pokud to není pro návrh šablony nutné, nepoužívejte jako pozadí šablony obrázky. Obrázek pozadí má vliv na velikost souboru a může způsobit to, že když nad obrázek umístíte nějaký text a odešlete stránku e-mailem, převede se tento text na obrázek. Obrázky umísťujte raději nahoru, dolů nebo na stranu – ne za text.

 • Zástupné texty by měly být jasné a snadno rozpoznatelné, aby každý, kdo šablonu použije, snadno poznal, jaké informace mají jednotlivé zástupné objekty obsahovat. Pokud má třeba textové pole obsahovat název společnosti, můžete ho nazvat [Název společnosti].

 • Tabulky a obrázky by měly být přehledně umístěné a nadpisy by měly být oddělené od textu, který se bude zadávat později. Textová pole se při naplnění obsahem zvětší a stránka se může rychle stát nepřehlednou.

 • Zvolte takovou barvu písma, která bude v případě vytištění šablony viditelná bez barvy pozadí.

 • Texty a objekty umístěte tak, aby nepřesahovaly tiskové okraje stránky.

Začátek stránky

V tomto článku

Vytvoření šablony ze stránky Aplikace OneNote 2010

 1. Vytvořte nebo otevřete stránku, kterou chcete použít jako šablonu stránky.

 2. V pravém podokně klikněte na šipku dolů vedle položky Nová stránkaa potom klikněte na Šablony stránek.

 3. V dolní části podokna Šablony klikněte na Uložit aktuální stránku jako šablonu.

 4. Zadejte název šablony stránky a klikněte na Uložit.

Pokaždé, když budete chtít do aktuálního oddílu OneNotu přidat novou stránku založenou na vaší uložené šabloně stránky, klikněte v pravém podokně na šipku vedle možnosti Nová stránka a pak klikněte na Šablony stránek. Klikněte na Moješablony a potom klikněte na název uložené šablony.

Začátek stránky

Vytvoření šablony z oddílu aplikace OneNote 2010

 1. Vytvořte nebo otevřete oddíl, který chcete použít jako šablonu.

 2. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Uložit jako.

 3. V části Uložit aktuálníklikněte na Oddíl.

 4. V části Vybrat formátklikněte na Oddíl aplikace OneNote 2010 (*.one).

 5. Klikněte na Uložit jako.

 6. Vyberte název a umístění pro uložení šablony oddílu a potom klikněte na Uložit.

Pokaždé, když budete chtít do jednoho ze svých poznámkových bloků přidat nový oddíl založený na uložené šabloně oddílu, vyhledejte šablonu v počítači a poklikejte na ji, aby se otevřelo ve OneNotu. Pokud chcete do poznámkového bloku přidat nový oddíl založený na šabloně oddílu, klikněte a přetáhněte kartu názvu oddílu z levého horního rohu obrazovky na jeden z poznámkových bloků na levé straně obrazovky.

Poznámka:  Pokud chcete, můžete oddíl do poznámkového bloku přidat také tak, že umístíte kopii souboru šablony oddílu do složky na počítači, kde je poznámkový blok uložený. Ve výchozím nastavení se poznámkové bloky OneNotu ukládají do složky C:\Users\<uživatelské jméno>\OneNote Notebooks\<název>.

Začátek stránky

Vytvoření šablony z poznámkového bloku OneNotu 2010

 1. Vytvořte nebo otevřete poznámkový blok, který chcete použít jako šablonu.

 2. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Uložit jako.

 3. V části Uložit aktuálníklikněte na Poznámkový blok.

 4. V části Vybrat formátklikněte na Balíček aplikace OneNote (*.onepkg).

 5. Klikněte na Uložit jako.

 6. Vyberte název a umístění pro uložení šablony oddílu a potom klikněte na Uložit.

Pokaždé, když budete chtít vytvořit úplně nový poznámkový blok založený na vaší uložené šabloně poznámkového bloku, najděte šablonu na svém počítači a poklikejte na ji, aby se otevřelo ve OneNotu. Zadejte název nového poznámkového bloku a vyberte umístění, které chcete uložit (poznámkové bloky OneNotu se ve výchozím nastavení ukládají ve složce C:\Users\<uživatelské jméno>\Onenotové poznámkové bloky\<název poznámkového bloku>) <klikněte na Vytvořit.

Začátek stránky

Doporučené postupy při vytváření šablon aplikace OneNote 2010

Při vytváření šablon OneNotu 2010 doporučujeme pamatovat si následující rady a tipy. Šablony se obvykle znovu a znovu používají, a proto je dobré zajistit, aby byly navržené co nejefektivněji a maximalizovaly vaši pohodlí.

 • Abyste je snadno rozlišili, vyberte pro každý oddíl jasné a odlišné barvy.

 • Pokud je vaše šablona určená pro tisk, mějte na paměti, že barvy stránky (jako linkování) se zobrazují jenom v případě, že je šablona zobrazená na počítači a ne při tisku šablony. Při tisku šablony nezapomeňte vybrat barvu písma, která bude při tisku šablony viditelná bez barvy pozadí.

 • Pokud je vaše šablona určená pro tisk, ujistěte se, že okraje stránky jsou minimálně 0,4", a že veškerý text a objekty jsou umístěny uvnitř okrajů.

 • Mějte na paměti, že použití obrázku jako obrázku na pozadí ovlivní velikost souboru a může způsobit převod textu umístěného nad obrázek na obrázek, když stránku odešlete e-mailem. Pro obrázky a umístění obrázků v horní, dolní nebo boční části stránky místo za textem doporučujeme používat soubory JPEG, pokud to není pro váš návrh nutné.

 • Pokud chcete zarovnat textová pole, obrázky a další obsah, který vkládáte na stránky, použijte linkování (stisknutím CTRL+SHIFT+R zobrazte linkování).

 • Když do šablon vložíte zástupný text, ujistěte se, že je jasný a snadno identifikovatný, aby každý, kdo šablonu použije (včetně vás, pokud se k ní po delší době vrátíte), mohl zjistit, jaké informace by měl každý zástupný symbol obsahovat. Pokud například vložíte textové pole, které má obsahovat název společnosti, vyplňte textové pole textem "[název společnosti]".

 • Pokud používáte tabulky, obrázky a podobné informace, zajistěte, aby byly přehledně relativní a aby nadpisy byly přehledně oddělené od textu, který se bude zadává po vyplňování šablony. Pamatujte na to, že objekty, jako jsou textová pole, se možná zvětší, když budou vyplněné skutečným obsahem, ne zástupným obsahem.

Začátek stránky

V tomto článku

Použití šablony stránky

OneNote nabízí několik šablon stránek, které vám pomůžou začít. od ozdobných pozadí až po funkční stránky poznámek, jako jsou plánovači a seznamy úkolů.

Postupujte následovně:

 1. V nabídce Soubor přejděte na Novýa potom klikněte na Stránka ze šablony.

 2. V seznamu podokno úloh v části Přidat stránku klikněte na kategorii v seznamu apotom klikněte na název šablony, kterou chcete použít. OneNote vytvoří novou stránku v aktuálním oddílu na základě vybrané šablony.

Tip: Pokud chcete na novou stránku rychle použít naposledy použité šablony, klikněte v seznamu karet stránek na šipku vedle tlačítka Nová stránka a pak klikněte na název šablony, kterou chcete použít. Pokud chcete vytvořit novou prázdnou stránku, klikněte na Prázdná šablona.

Poznámka: Návrh mnoha šablon zahrnuje obsah stránky, který se zobrazuje na konkrétních místech. Šablony se proto použijí jenom na nové stránky, které ještě neobsahují poznámky. Pokud chcete použít šablonu pro poznámky, které jste si už vytvořili, vytvořte novou stránku z šablony, kterou chcete použít, a pak do ní zkopírujte existující poznámky.

Začátek stránky

Přizpůsobení šablony

Pokud nechcete vytvořit úplně novou šablonu sami, můžete snadno změnit obsah a vzhled existující šablony a pak ji uložit jako vlastní šablonu.

Postupujte následovně:

 1. V nabídce Format (Formát) klikněte na Templates (Šablony).

 2. V seznamu podokno úloh v části Přidat stránku klikněte na kategorii apotom klikněte na název šablony, kterou chcete upravit.

 3. V nabídce Soubor klikněte na Vzhledstránky a potom v dialogovém okně Vzhled podokno úloh změňte požadované možnosti.

 4. Změňte obsah na stránce tak, aby se při vytváření nových stránek na základě změněné šablony objevil tak, jak by měl. Stejně tak odstraňte existující obsah šablony, který nechcete zachovat.

 5. V dolní části okna Vzhled podokno úloh na Uložit aktuální stránku jako šablonu.

 6. V dialogovém okně Uložit jako šablonu zadejte název pole Název šablony.

 7. Pokud chcete tuto šablonu použít pro každou novou stránku, kterou přidáte do aktuálního oddílu v poznámkovém bloku, zaškrtněte políčko Nastavit jako výchozí šablonu pro nové stránky aktuálního oddílu.

 8. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Šablony, které jste si přizpůsobili, se automaticky přidávají do seznamu Moje šablony v seznamu podokno úloh.

Začátek stránky

Vytvoření nové šablony

Kromě šablon, které poskytuje OneNote, můžete stránku v poznámkovém bloku naformátovat tak, jak chcete, a pak ji uložit jako novou šablonu.

 1. V nabídce Soubor přejděte na Novýa potom klikněte na Stránka.

  Poznámka: Novou stránku můžete vytvořit taky tak, že kliknete na Nová stránka nad kartami stránek.

 2. V nabídce Soubor klikněte na Vzhledstránky a potom v dialogovém okně Vzhled podokno úloh nastavte požadované možnosti.

 3. Přidejte na stránku libovolný obsah, který se má zobrazit při vytvoření nových stránek na základě vaší vlastní šablony.

  Pokud například vytváříte šablonu pro poznámky ze schůzky, můžete přidat oddíl a nadpisy programu schůzky pro datum a čas schůzky.

 4. V dolní části okna Vzhled podokno úloh na Uložit aktuální stránku jako šablonu.

 5. V dialogovém okně Uložit jako šablonu zadejte název pole Název šablony.

 6. Pokud chcete tuto šablonu použít pro každou novou stránku, kterou přidáte do aktuálního oddílu v poznámkovém bloku, zaškrtněte políčko Nastavit jako výchozí šablonu pro nové stránky aktuálního oddílu.

 7. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Šablony, které vytvoříte, se automaticky přidávají do seznamu Moje šablony v seznamu podokno úloh.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×