Celý sešit, včetně karet pro procházení listů, nebo jen jeho část, třeba oblast buněk nebo graf, můžete uložit jako statickou webovou stránku, aby si uživatelé mohli prohlédnout data Microsoft Office Excelu na webu. Pokud máte v excelové tabulce údaje třeba o prodeji, můžete je uložit společně s grafem, aby bylo možné je porovnat a uživatelé si je mohli zobrazit i bez otevírání Office Excelu.

Co chcete udělat?

Další informace o ukládání excelových dat na statickou webovou stránku

Když excelová data uložíte na statickou webovou stránku, je důležité, abyste rozuměli funkci Automatické opakované publikování. Dále je potřeba vědět, kde se nacházejí podpůrné soubory, jak se definují hypertextové odkazy a jaký je rozdíl mezi opětovným otevřením uložené webové stránky a opětovným otevřením původního sešitu.

Použití funkce Automatické opakované publikování

Pokaždé, když sešit uložíte, můžete ho automaticky znovu publikovat na web, když v dialogovém okně Publikovat jako webovou stránku zaškrtnete políčko Znovu automaticky publikovat při každém uložení tohoto sešitu. (Na kartě Soubor(tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka v aplikaci Excel 2007) klikněte na Uložit jako, vyberte formát webové stránky (.htm, .html, .mht, .mhtml) a potom klikněte na Publikovat.)

V některých případech údaje v sešitu nebudete chtít automaticky znovu publikovat, třeba když:

 • Jste zadali důvěrné nebo citlivé informace, které nechcete mít uložené na veřejném místě.

 • Jste dočasně odpojeni od sítě nebo umístění webového serveru.

 • Ukládáte sešit vytvořený jiným uživatelem, kterého nepovažujete za důvěryhodný zdroj. (Sešit může obsahovat makra, která shromažďují informace ze síťového umístění. Používají k tomu vaše přihlašovací údaje a pak tyto informace ukládají na veřejně přístupné místo.)

Pokud je to potřeba, můžete funkci Automatické opakované publikování zakázat dočasně (tzn. pro aktuální otevřenou a zavřenou relaci) nebo trvale (při každém otevření, uložení a zavření).

Podpora webových souborů a hypertextových odkazů

Webové stránky často obsahují obrázky a jiné podpůrné soubory, ale také hypertextové odkazy na jiné webové stránky. Při odebrání podpůrných souborů nebo stránek nemusí webová stránka, která na ně odkazuje, správně fungovat.

Podpůrné soubory

Když excelový sešit nebo list uložíte jako webovou stránku (.htm, .html), vytvoří Excel podpůrnou složku pojmenovanou „názevsouboru_soubory“, do které uloží všechny podpůrné soubory, jako jsou odrážky, textury pozadí a grafiku. Pokud se soubor jmenuje třeba Strana1.htm, vytvoří Excel podsložku s názvem „Strana1_soubory“. Excel také pojmenuje podpůrné soubory, například image001.jpg nebo image002.gif.

Pokud webovou stránku přesunete nebo zkopírujete na jiné místo, musíte také přesunout podpůrnou složku, aby byly zachovány všechny odkazy na webovou stránku. Když webovou stránku znovu uložíte na jiné místo, Excel za vás automaticky zkopíruje i podpůrnou složku.

Představte si, že máte tuto webovou stránku: http://example.microsoft.com/Strana1.htm. Stránka obsahuje odrážky, které jsou uložené v podpůrné složce: http://example.microsoft.com/Strana1_soubory. Relativní cesty k souborům s odrážkami jsou /Strana1_soubory/image001.gif a /Strana1_soubory/image002.gif. Pokud soubor Strana1.htm přesunete na nové místo, třeba na web http://example.microsoft.com/, musíte na tento web přesunout i složku s podpůrnými soubory (Strana1_soubory).

Relativní a absolutní hypertextové odkazy

Když vytváříte webové stránky, Excel automaticky spravuje související soubory a hypertextové odkazy, aby se při umístění stránek na koncový Webový server zobrazovaly obrázky a fungovaly odkazy.

Pokud všechny soubory, jako jsou odrážky, navigační tlačítka, textury pozadí, grafiky a webové stránky, na které jste vytvořili hypertextové odkazy, umístíte nebo uložíte na stejný webový server, uchovává Excel tyto odkazy jako relativní.

Hypertextové odkazy na webové stránky na jiných serverech, třeba na seznam oblíbených míst na webu, se uchovávají jako absolutní odkazy, tzn. pevně umístěné soubory.

Když webové stránky uložíte na jiné místo, zůstanou odkazy, které nelze převést na relativní odkazy, jako absolutní odkazy.

Pokud prvky uložené jako relativní odkazy odstraníte, Excel automaticky odstraní z podpůrné složky odpovídající podpůrné soubory.

Konkrétní názvy podpůrných souborů webových stránek v cizích jazycích

Přípona se zobrazí v jazyce, který odpovídá verzi systému Microsoft Office, použité k uložení souboru jako webové stránky. Předpokládejme, že k uložení souboru pojmenovaného Strana1 jako webové stránky použijete holandskou jazykovou verzi systému Microsoft Office. Výchozí název podpůrné složky bude Strana1_bestanden. Následující seznam obsahuje seznam všech jazyků spolu s výchozími názvy složek.

Jazyky a výchozí názvy složek

Jazyk

Výchozí název podpůrné složky

Arabština

.files

Baskičtina

_fitxategiak

Brazilská portugalština

_arquivos

Bulharština

.files

Katalánština

_fitxers

Čínština (zjednodušená)

.files

Čínština (tradiční)

.files

Chorvatština

_datoteke

Čeština

_soubory

Dánština

-filer

Holandština

_bestanden

Angličtina

_files

Estonština

_failid

Finština

_tiedostot

Francouzština

_fichiers

Němčina

-Dateien

Řečtina

.files

Hebrejština

.files

Hindština

.files

Maďarština

_elemei

Italština

-file

Japonština

.files

Korejština

.files

Lotyština

_fails

Litevština

_bylos

Norština

-filer

Polština

_pliki

Portugalština

_ficheiros

Rumunština

.files

Ruština

.files

Srbština (cyrilice)

.files

Srbština (latinka)

_fajlovi

Slovenština

.files

Slovinština

_datoteke

Španělština

_archivos

Švédština

-filer

Thajština

.files

Turečtina

_dosyalar

Ukrajinština

.files

Vietnamština

.files

Poznámka: Pokud k uložení webové stránky použijete krátký název souboru (maximálně osm znaků plus tříznaková přípona souboru), protože jste v dialogovém okně Webové možnosti zrušili zaškrtnutí políčka Používat dlouhé názvy souborů, kdykoli to je možné, bude název podpůrné webové složky odpovídat názvu webové stránky bez slova „soubory“.

Opětovné otevření uložené webové stránky v Excelu

Když excelový sešit uložíte jako webovou stránku, můžete výsledný soubor webové stránky otevřít v Excelu, provést změny a soubor uložit. V souboru se ale zachová méně excelových funkcí, které možná nepůjdou změnit jako v původním souboru. Když třeba uložíte jako webovou stránku graf, stane se z něj samostatný obrázek, který na stránce nepůjde změnit. Pokud ale uložíte celý sešit, ve kterém je graf, uloží se místo obrázku skutečný graf, který můžete při opětovném otevření souboru měnit.

Kvůli optimálním výsledkům Microsoft doporučuje používat původní sešit (*.xlsx) jako hlavní kopii, kterou otevíráte, měníte a ukládáte ji jako sešit a kterou pak uložíte jako webovou stránku.

Začátek stránky

Uložení excelových dat na statickou webovou stránku

 1. Na kartě Soubor(Microsoft Office tlačítko Obrázek tlačítka Excel 2007) klikněte na Uložit jako.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 2. V seznamu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete webovou stránku uložit a vytvořit podpůrné soubory a složky, vyberte Webová stránka (*.htm; *.html).

  • Pokud chcete webovou stránku uložit do jediného souboru i s vloženými podpůrnými soubory, vyberte Webová stránka tvořená jedním souborem (*.mht; *.mhl).

 3. Pokud jste vybrali položku, kterou chcete uložit, stačí jenom kliknout na Uložit. V ostatních případech pokračujte následujícími kroky.

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete uložit celý sešit, včetně karet pro přechod na každý list sešitu, klikněte na Celý sešit.

  • Pokud chcete uložit aktuální výběr na listu, klikněte na Výběr: List.

 5. Klikněte na Publikovat.

  Zobrazí se dialogové okno Publikovat jako webovou stránku.

 6. V části Publikovaná položka vyberte v poli Zvolte položku některou z následujících možností:

Položka

Akce

Celý sešit    

Vyberte Celý sešit. Uloží se celý sešit, včetně karet, které může uživatel použít k přechodu na každý list.

Celý list    

Vyberte Položky na Název listu, a pak vyberte Úplný obsah z Název listu.

Položky    

Vyberte Položky v položceNázev listu a potom vyberte položku, kterou chcete uložit, například Kontingenční tabulka nebo graf. Položky nezahrnují oblasti buněk.

Rozsahy buněk    

Vyberte Oblast buněk a pokud pole výběru neobsahuje požadovanou oblast, klikněte na list (dialogové okno se sbalí do pole pro výběr), vyberte oblast buněk v sešitu Excel a potom klikněte na Rozbalit dialogové okno Obrázek tlačítka.

Grafy    

Vyberte Položky na Název listu a pak vyberte Graf x.

Filtrované rozsahy    

Vyberte Položky na Název listu a pak vyberte položku Automatický filtr, kterou chcete uložit.

Oblasti externích dat    

Vyberte Položky na Název listu a pak vyberte položku Dotaz, kterou chcete uložit.

Opětovné publikování    

Pokud chcete dříve publikovaný list nebo položku znovu publikovat, vyberte Dříve publikované položky a pak vyberte list nebo položku, které chcete znovu publikovat. Pokud chcete zabránit opětovnému publikování položky, vyberte položku a klikněte na Odebrat. Pokud chcete v publikování pokračovat, klikněte na jinou položku v seznamu.

 1. Pokud chcete přidat nadpis, který bude v záhlaví prohlížeče uprostřed nad výběrem, klikněte pod Publikovat jako na Změnit. Zadejte požadovaný název a klikněte na OK.

 2. Vedle pole Název souboru klikněte na Procházet, vyhledejte jednotku, složku, Webová složka, Webový server, web HTTP nebo umístění, kam chcete webovou stránku uložit, FTP potom klikněte na OK.

  Můžete také vybrat stávající webovou stránku, ke které chcete webovou stránku připojit nebo kterou chcete nahradit, ale musíte mít oprávnění k její změně a přístup k souboru.

  Tip: Když poprvé vytváříte webovou stránku, doporučujeme ji uložit na místní pevný disk, abyste mohli provádět potřebné změny nebo opravy, a teprve potom webovou stránku publikovat do veřejného nebo sdíleného umístění.

 3. Pokud chcete uloženou webovou stránku zobrazit v prohlížeči, zaškrtněte políčko Otevřít publikovanou webovou stránku v prohlížeči.

  Poznámka: Pokud chcete zobrazit náhled neuložené stránky, použijte příkaz Náhled webové stránky, který můžete přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

 4. Pokud očekáváte, že budete sešit za chvíli měnit a chcete položky po každém uložení sešitu automaticky znovu publikovat, zaškrtněte políčko Znovu automaticky publikovat při každém uložení tohoto sešitu.

 5. Pokud chcete změnit další související možnosti, proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit možnosti webové stránky, klikněte na šipku vedle tlačítka Nástroje a pak klikněte na Webové možnosti. Další informace najdete v článku Možnosti webové stránky.

  • Pokud chcete změnit možnosti komprese obrázku, klikněte na šipku vedle tlačítka Nástroje a pak klikněte na Komprimovat obrázky. Další informace najdete v článku Zmenšení velikosti souboru obrázku.

 6. Klikněte na Publikovat.

 7. Pokud data ukládáte do stávající webové stránky, zobrazí se zpráva. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete kopírováním nahradit stávající stránku, klikněte na Nahradit soubor.

  • Pokud chcete data připojit na konec webové stránky, klikněte na Přidat do souboru.

Začátek stránky

Povolení nebo zakázání automatického opakovaného publikování

Pokud jste funkci Automatické opakované publikování zapnuli, zobrazí se po každém uložení sešitu zpráva. Automatické opakované publikování můžete dočasně nebo trvale znepřístupnit nebo ho můžete zachovat. Můžete také ovládat způsob zobrazení zprávy.

Poznámka: Když se při uložení sešitu zobrazí možnost Publikování na stránku, můžete zjistit, že je sešit nastavený na automatické opakované publikování: název Stavový řádek souboru v sešitu.

Dočasné znepřístupnění automatického opakovaného publikování

Po zobrazení zprávy proveďte následující kroky:

 1. Vyberte možnost Zakázat funkci Automatické opakované publikování v tomto sešitu po dobu jeho otevření.

 2. Klikněte na OK.

  Funkce Automatické opakované publikování nebude pro aktuální relaci sešitu (nebo dokud sešit nezavřete) k dispozici. Při příštím otevření sešitu bude funkce Automatické opakované publikování znovu zapnuta.

Trvalé vypnutí automatického opakovaného publikování

 1. Otevřete sešit, který má nastavené automatické opakované publikování.

 2. Na kartě Soubor(tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka v aplikaci Excel 2007) klikněte na Uložit jako, vyberte formát webové stránky (.htm, .html, .mht, .mhtml) a potom klikněte na Publikovat.

 3. V seznamu Zvolit klikněte na Dříve publikované položky.

 4. Vyberte položku, u které chcete zastavit automatické opakované publikování, a klikněte na Odebrat. Postup opakujte pro každou položku, kterou nechcete automaticky znovu publikovat.

 5. Klikněte na tlačítko Zavřít.

 6. Pokud chcete změnu uložit do sešitu, klikněte na kartě Soubor(Microsoft Office tlačítko Obrázek tlačítka v Excel 2007) na Uložit.

Pokračování automatického opakovaného publikování

Po zobrazení zprávy proveďte následující kroky:

 • Ve zprávě, která se zobrazí po každém uložení sešitu, klikněte na Povolit funkci Automatické opakované publikování.

Ovládání zobrazení zprávy o automatickém opakovaném publikování

Pokud nechcete, aby se zpráva po každém uložení sešitu zobrazovala, zaškrtněte políčko Tento dialog již příště nezobrazovat. Nezapomeňte, že nastavení se použije pro všechny excelové sešity nastavené na automatické opakované publikování.

Začátek stránky

Chyby a upozornění automatického opakovaného publikování

Při používání funkce Automatické opakované publikování se mohou zobrazit následující chybové zprávy nebo upozornění:

UPOZORNĚNÍ: Externí odkazy byly převedeny na hodnoty v <file name/path>

Sešit, který znovu publikujete, obsahuje odkazy na jiné sešity, stránky nebo dokumenty, například odkaz z Book1.xls, který získá hodnotu v buňce A1 Book2.xls. Vzhledem k tomu, že výsledné publikované webové stránky nepodporují externí odkazy, převede se odkaz na poslední načtenou hodnotu na webové stránce. Odkaz v sešitu ale zůstane nedotčený.

UPOZORNĚNÍ: Skryté vzorce již nejsou uzamčeny v <file name/path>

Skryté vzorce budou na publikovaných webových stránkách viditelné. Pokud nechcete skryté vzorce na webových stránkách zobrazovat, před uložením a opětovným publikováním je odeberte.

UPOZORNĚNÍ: Možnost Přesnost podle zobrazení není podporována v <file name/path>

Tento sešit používá možnost Přesnost jako zobrazená, která je dostupná v části Možnosti výpočtu v kategorii Vzorce v dialogovém okně Možnosti Excel (na kartě Soubor (tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka v aplikaci Excel 2007) klikněte na Excel Možnosti). To znamená, že uložené hodnoty v buňkách už nejsou přesné na 15 číslic, ale jsou přesné se zobrazenou hodnotou v buňce. Vzhledem k tomu, že na webových stránkách není podporovaná funkce Přesnost, nebudou u výsledků vzorců nebo hodnot, které zadáte nebo změníte na webové stránce publikované z tohoto sešitu, použita možnost Přesnost podle zobrazení.

UPOZORNĚNÍ: Kalendářní systém 1904 byl převeden na kalendářní systém 1900 v <file name/path>

Tento sešit používá systém dat 1904, možnost dostupnou v části Při výpočtu tohoto sešitu v kategorii Upřesnit v dialogovém okně Možnosti Excel (Na kartě Soubor (tlačítko Microsoft Office tlačítko Obrázek tlačítka v aplikaci Excel 2007) klikněte na Excel Možnosti). Tato možnost se obvykle používá pro kompatibilitu systému Macintosh a mění počáteční datum, od kterého se všechna kalendářní data počítají v Microsoft Excel od 1. ledna 1900 do 2. ledna 1904. Vzhledem k tomu, že webové stránky nepodporují kalendářní systém 1904, převedou se data na kalendářní systém 1900 na webové stránce a přibližně čtyři roky se mohou projevit rozdílem.

CHYBA: Nelze získat přístup k <file name/path>

Opakovaně publikované položky nelze uložit na místo jejich předchozího publikování.

 • Zkontrolujte, jestli web nebo server, na který publikujete, funguje správně.

 • Zkontrolujte, jestli se místo předchozího publikování nezměnilo nebo nepřesunulo.

 • Ověřte, že máte potřebné oprávnění pro umístění, do kterého byly položky publikovány dříve.

CHYBA: Uzamčená data v <file name/path>

Uzamčená data se nedají na webovou stránku uložit. Pokud chcete sešit znovu publikovat, musíte napřed data odemknout a odebrat všechna hesla. V případě potřeby můžete důvěrné nebo citlivé informace přesunout do sešitu, který nebudete publikovat.

CHYBA: Soubor není ve správném formátu <file name/path>

Automatické opakované publikování nemůžete použít k publikování dat Microsoft Excelu do souboru, který nemá formát webové stránky (.htm, .html, .mht, mhtml). Zkontrolujte, že publikujete na stránku ve formátu HTML.

CHYBA: Dříve publikovaná data byla odstraněna z <file name/path>

V sešitu, který je nastavený na automatické opakované publikování, položky neexistují.

CHYBA: Nedostatek paměti pro publikování <file name/path>

 • Zavřete nepotřebné programy nebo okna na počítači, aby systém mohl znovu využívat dostupnou paměť.

 • Zkontrolujte volné místo na disku v místě, do kterého se pokoušíte publikovat, a ověřte, jestli stačí pro webovou stránku.

 • Zkontrolujte, jestli jste v místě publikování nepřekročili limit přiřazeného prostoru.

 • Zkuste zmenšit velikost souboru, ve kterém je sešit, odebráním listů, objektů nebo jiných nepotřebných položek.

 • Zkontrolujte místo na disku v počítači. Odstraňte nepotřebné soubory z pevného disku.

 • Zkontrolujte paměť RAM (Random Access Memory) systému a ověřte, jestli funguje správně a odpovídá doporučené velikosti pro vaši verzi Microsoft Office nebo Office Excelu.

Začátek stránky

Změna názvu webové stránky při uložení

Název webové stránky se zobrazí na panelu nástrojů prohlížeče, poskytuje název stránky při přidání do oblíbených položek a zobrazí název stránky ve výsledcích vyhledávacího webu. Pro SEO je důležité použít název, který přesně odpovídá tomu, co stránka obsahuje, a není příliš krátká nebo příliš dlouhá.

 1. Klikněte na > Uložit jako > Procházet.

 2. V dialogovém okně Uložit jako vyberte Webová stránka s jedním souborem.

 3. Klikněte na Změnitnázev a potom v dialogovém okně Zadat text zadejte název, který chcete, a potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Problémy při ukládání na webovou stránku

Při ukládání sešitu na webovou stránku se můžete setkat s následujícími problémy:

Problém: Nevidím podmíněné formáty.

Podmíněné formátování není u stránek webové stránky s jedním souborem (.mht, .mhtml) podporované. Místo toho použijte formát souboru webové stránky (.htm, .html). Datové pruhy, barevné škály a sady ikon nejsou v obou formátech podporované.

Problém: Při uložení dat jako webové stránky je text v buňce oříznutý.

Pokud si všimnete, že text v buňce je zkrácený nebo se nezobrazuje celý, vyzkoušejte následující postup:

Upravte buňky, které obsahují automaticky zalomený text.     Možná jste před uložením dat jako webové stránky měli buňky naformátované tak, aby se v nich zalamoval text. Pokud chcete zabránit oříznutí textu při uložení, můžete ho zkrátit, použít pro text několik buněk nebo sloupec v listu rozšířit a pak data uložit.

Rozšiřte sloupec, ve kterém je text.     Pokud text v buňce překrývá jinou buňku, nemusí se překrývající část uložit. Rozšiřte sloupec, ve kterém je text tak, aby nepřekrýval jiné buňky.

Opětovné zarovnání textu     Pokud je text v buňce oříznutý, byl při ukládání delší než délka buňky a byl zarovnaný doprava nebo na střed. Upravte původní sešit a znovu zarovnejte text doleva (odsazený zleva).

Problém: Po uložení dat jako webové stránky se otočený text nezobrazuje správně.

Při ukládání excelových dat jako webové stránky nemůžete použít otočený nebo svislý text. Otočený nebo svislý text se převede na vodorovný.

Problém: Položky uložené na stávající webovou stránku se pokaždé zobrazí na jejím konci.

Když ukládáte excelová data na stávající webovou stránku, Excel vždy připojí data na konec stránky.

Pokud chcete excelová data přesunout na webové stránce jinam, otevřete stránku v návrhářském programu, třeba v Microsoft Office SharePoint Designeru, a změňte uspořádání položek.

Problém: Po přesunutí stránky na jiné místo některé odkazy nefungují.

Při uložení webové stránky Excel uloží automaticky všechny podpůrné soubory, jako jsou odrážky, texty pozadí a grafiku, do podpůrné podsložky. Pokud webovou stránku přesunete nebo zkopírujete na jiné místo, musíte také přesunout podpůrnou složku, aby se zachovaly všechny odkazy na podpůrné soubory.

Problém: Na webové stránce se zobrazuje červené X.

Červené X znamená chybějící grafiku. Pokud webovou stránku přesunete nebo zkopírujete jinam, ale nepřesunete podpůrné soubory, můžou se odkazy na grafiku, jako jsou fotky, odrážky a textury pozadí, poškodit.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×