Uložení vlastního grafu jako šablony

Pokud chcete vytvořit další graf stejný jako ten, který jste právě vytvořili, můžete tento graf uložit jako šablonu, která slouží jako základ pro další podobné grafy.

Poznámka: Snímky obrazovek v tomto tématu byly převzaty v Excelu, ale postupy v tomto tématu se týkají taky Outlooku, PowerPointu nebo Wordu.

 • Kterou verzi Office používáte?
 • Novější verze
 • 2010/2007

Pokud chcete znovu použít graf, který jste si přizpůsobili, můžete ho uložit jako šablonu grafu (*.crtx).

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na graf a vyberte Uložit jako šablonu.

  Příkaz Uložit jako šablonu v místní nabídce
 2. Do pole Název souboru zadejte příslušný název šablony grafu.

  Save Chart Template dialog box
 3. Klikněte na Uložit.

  Šablona grafu se automaticky zobrazí ve složce Šablony pro grafy. Složka šablony najdete na kartě všechny grafy v dialogovém okně Vložit graf nebo změnit typ grafu , kde můžete použít šablonu grafu, třeba jiný typ grafu.

  The Templates folder on the All Charts tab in the Insert Chart dialog box

Poznámka: Šablona grafu obsahuje formátování a barvy použité při uložení grafu jako šablony. Pokud použijete šablonu grafu k vytvoření grafu v jiném sešitu, použije nový graf barvy šablony – nikoli barvy dokumentu aktuálně použitého u sešitu. Chcete-li místo barev šablony grafu použít barvy motivu dokumentu, klikněte pravým tlačítkem myši na Oblast grafu a v místní nabídce klikněte na příkaz obnovit podle stylu .

Pokud chcete vytvořit další graf stejný jako ten, který jste právě vytvořili, můžete tento graf uložit jako šablonu, která slouží jako základ pro další podobné grafy.

 1. Klikněte na graf, který chcete uložit jako šablonu.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ na možnost Uložit jako šablonu.

  Obrázek pásu karet Excelu

 3. Do pole Název souboru napište název šablony.

 4. Klikněte na Uložit.

  Šablona grafu se automaticky zobrazí ve složce Šablony pro grafy. Složka šablony najdete na kartě všechny grafy v dialogovém okně Vložit graf nebo změnit typ grafu , kde můžete použít šablonu grafu, třeba jiný typ grafu.

Poznámka: Šablona grafu obsahuje formátování a barvy použité při uložení grafu jako šablony. Pokud použijete šablonu grafu k vytvoření grafu v jiném sešitu, použije nový graf barvy šablony – nikoli barvy dokumentu aktuálně použitého u sešitu. Chcete-li místo barev šablony grafu použít barvy motivu dokumentu, klikněte pravým tlačítkem myši na Oblast grafu a v místní nabídce klikněte na příkaz obnovit podle stylu .

 • Kterou verzi Office používáte?
 • Novější verze
 • Office 2011

Pokud chcete znovu použít graf, který jste si přizpůsobili, můžete ho uložit jako šablonu grafu (*.crtx).

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na graf a vyberte Uložit jako šablonu.

 2. V dialogovém okně Uložit šablonu grafu zadejte do pole Uložit jako příslušný název šablony.

 3. Klikněte na Uložit.

Použití vlastní šablony grafu u nového nebo existujícího grafu

 • Pokud chcete vlastní šablonu použít u nového grafu, vyberte oblast v tabulce a pak klikněte na nabídku vložit> >>vlastní šablony.

 • Pokud chcete vlastní šablonu použít u existujícího grafu, klikněte na graf a potom v pásu karet klikněte na kartu Návrh grafu > klikněte na změnit typ grafu > klikněte na šablonya pak vyberte vlastní šablona.

Poznámka: Část obsahu v tomto tématu nemusí být v některých jazycích k dispozici.

Pokud chcete opětovně použít graf, který jste právě vytvořili, můžete ho uložit jako šablonu v Excelu, kterou pak použijete u nového nebo stávajícího grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu. Šablona grafu, kterou vytvoříte, je ve skutečnosti vaším vlastním typem grafu, který můžete použít stejným způsobem jako jakýkoli jiný typ grafu.

Poznámka: Pokud chcete uložit šablonu grafu, musíte mít nainstalovaný Excel. Kopii Excelu můžete objednat na webu společnosti Microsoft.

Udělejte jakoukoliv z těchto věcí:

Vytvoření šablony grafu v Excelu

 1. Uspořádejte v listu data, která chcete zobrazit v grafu.

 2. Vyberte řádky a sloupce, které chcete v grafu zobrazit.

 3. Na kartě Charts (Grafy) v části Insert Chart (Vložit graf) klikněte na typ grafu a potom klikněte na graf, který chcete přidat.

  Karta Grafy, skupina Vložit graf

  Pokud chcete graf upravit, přejděte na kartu Charts (Grafy), Chart Layout (Rozložení grafu) a Format (Formát).

 4. V nabídce Chart (Graf) klikněte na Save as Template (Uložit jako šablonu) a pak do pole Save as (Uložit jako) zadejte název.

  Ve výchozím nastavení je šablona grafu uložená v/Users/ uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Templates, aby byl vlastní typ grafu dostupný v části šablony na kartě grafy . Pokud používáte Mac OS X 7 (Lion), složka Library je ve výchozím nastavení skrytá. Abyste si ji zobrazili, klikněte ve Finderu na nabídku Jít a pak podržte klávesu OPTION.

 5. Klikněte na Uložit.

Použití šablony grafu u nového grafu

Jakmile vytvoříte šablonu grafu, můžete svůj vlastní typ grafu použít u nového grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu.

 1. Na kartě Charts (Grafy) klikněte v části Insert Chart (Vložit graf) na Other (Jiný) a pak v části Templates (Šablony) klikněte na šablonu grafu, kterou jste vytvořili.

  Karta Grafy, skupina Vložit graf

  V seznamu nevidím svou šablonu grafu

  Ve výchozím nastavení se Šablona grafu automaticky uloží do/Users/ username/Library/Application Support/Microsoft/Office/Templates tak, aby byl vlastní typ grafu dostupný v části šablony na kartě grafy . Pokud se vám Šablona grafu uvedená v části šablonynezobrazuje, vyhledejte soubor. crtx a přesuňte ho na/Users/ username/Library/Application Support/Microsoft/Office/Templates. Pokud používáte Mac OS X 7 (Lion), je složka Library standardně skrytá. Abyste si ji zobrazili, klikněte ve Finderu na nabídku Jít a pak podržte klávesu OPTION.

  Když vkládáte graf do Wordu nebo PowerPointu, otevře se Excelový list, který obsahuje tabulku se vzorovými daty.

 2. V Excelu nahraďte vzorová data údaji, které chcete použít v grafu. Pokud už data máte v jiné tabulce, můžete je z této tabulky zkopírovat a přepsat jimi vzorová data.

 3. Pokud se chcete podívat, jak se změny projevily, přepněte zpět do Wordu.

  Když zavřete Wordový dokument, který obsahuje graf, zavře se automaticky i Excelová tabulka s daty grafu.

Použití šablony grafu u existujícího grafu

Jakmile vytvoříte šablonu grafu, můžete svůj vlastní typ grafu použít u existujícího grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu.

 1. Klikněte na graf.

 2. Na kartě Charts (Grafy) klikněte v části Change Chart Type (Změnit typ grafu) na Other (Jiný) a pak v části Templates (Šablony) klikněte na šablonu grafu, kterou jste vytvořili.

  Karta Grafy, skupina Změnit typ grafu

Pokud chcete opětovně použít graf, který jste právě vytvořili, můžete ho uložit jako šablonu v Excelu, kterou pak použijete u nového nebo stávajícího grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu. Šablona grafu, kterou vytvoříte, je ve skutečnosti vaším vlastním typem grafu, který můžete použít stejným způsobem jako jakýkoli jiný typ grafu.

Poznámka: Pokud chcete uložit šablonu grafu, musíte mít nainstalovaný Excel. Kopii Excelu můžete objednat na webu společnosti Microsoft.

Udělejte jakoukoliv z těchto věcí:

Vytvoření šablony grafu v Excelu

 1. Uspořádejte v listu data, která chcete zobrazit v grafu.

 2. Vyberte řádky a sloupce, které chcete v grafu zobrazit.

 3. Na kartě Charts (Grafy) v části Insert Chart (Vložit graf) klikněte na typ grafu a potom klikněte na graf, který chcete přidat.

  Karta Grafy, skupina Vložit graf

  Poznámka: Pokud chcete graf upravit, přejděte na kartu Charts (Grafy), Chart Layout (Rozložení grafu) a Format (Formát).

 4. V nabídce Chart (Graf) klikněte na Save as Template (Uložit jako šablonu) a pak do pole Save as (Uložit jako) zadejte název.

  Ve výchozím nastavení je šablona grafu uložená v/Users/ uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Templates, aby byl vlastní typ grafu dostupný v části šablony na kartě grafy . Pokud používáte Mac OS X 7 (Lion), složka Library je ve výchozím nastavení skrytá. Abyste si ji zobrazili, klikněte ve Finderu na nabídku Jít a pak podržte klávesu OPTION.

 5. Klikněte na Uložit.

Použití šablony grafu u nového grafu

Jakmile vytvoříte šablonu grafu, můžete svůj vlastní typ grafu použít u nového grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu.

 1. Na kartě Charts (Grafy) klikněte v části Insert Chart (Vložit graf) na Other (Jiný) a pak v části Templates (Šablony) klikněte na šablonu grafu, kterou jste vytvořili.

  Karta Grafy, skupina Vložit graf

  Při vložení grafu do Wordu nebo PowerPointu se otevře list v Excelu, který obsahuje tabulku s ukázkovými daty.

 2. V Excelu nahraďte vzorová data údaji, které chcete použít v grafu. Pokud už data máte v jiné tabulce, můžete je z této tabulky zkopírovat a přepsat jimi vzorová data.

 3. Pokud se chcete podívat, jak se změny projevily, přepněte zpět do PowerPointu.

  Když zavřete PowerPointovou prezentaci, která obsahuje graf, zavře se automaticky i Excelová tabulka s daty grafu.

Použití šablony grafu u existujícího grafu

Jakmile vytvoříte šablonu grafu, můžete svůj vlastní typ grafu použít u existujícího grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu.

 1. Klikněte na graf.

 2. Na kartě Charts (Grafy) klikněte v části Change Chart Type (Změnit typ grafu) na Other (Jiný) a pak v části Templates (Šablony) klikněte na šablonu grafu, kterou jste vytvořili.

  Karta Grafy, skupina Změnit typ grafu

Pokud chcete opětovně použít graf, který jste právě vytvořili, můžete ho uložit jako šablonu v Excelu, kterou pak použijete u nového nebo stávajícího grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu. Šablona grafu, kterou vytvoříte, je ve skutečnosti vaším vlastním typem grafu, který můžete použít stejným způsobem jako jakýkoli jiný typ grafu.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytvoření šablony grafu v Excelu

 1. Uspořádejte v listu data, která chcete zobrazit v grafu.

 2. Vyberte řádky a sloupce, které chcete v grafu zobrazit.

 3. Na kartě Charts (Grafy) v části Insert Chart (Vložit graf) klikněte na typ grafu a potom klikněte na graf, který chcete přidat.

  Karta Grafy, skupina Vložit graf

  Pokud chcete graf upravit, přejděte na kartu Charts (Grafy), Chart Layout (Rozložení grafu) a Format (Formát).

 4. V nabídce Chart (Graf) klikněte na Save as Template (Uložit jako šablonu) a pak do pole Save as (Uložit jako) zadejte název.

  Ve výchozím nastavení je šablona grafu uložená v/Users/ uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Templates, aby byl vlastní typ grafu dostupný v části šablony na kartě grafy . Pokud používáte Mac OS X 7 (Lion), složka Library je ve výchozím nastavení skrytá. Abyste si ji zobrazili, klikněte ve Finderu na nabídku Jít a pak podržte klávesu OPTION.

 5. Klikněte na Uložit.

Použití šablony grafu u nového grafu

Jakmile vytvoříte šablonu grafu, můžete svůj vlastní typ grafu použít u nového grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu.

 1. Uspořádejte v listu data, která chcete zobrazit v grafu.

 2. Vyberte řádky a sloupce, které chcete v grafu zobrazit.

 3. Na kartě Charts (Grafy) klikněte v části Insert Chart (Vložit graf) na Other (Jiný) a pak v části Templates (Šablony) klikněte na šablonu grafu, kterou jste vytvořili.

  Karta Grafy, skupina Vložit graf

 4. Uspořádejte v listu data, která chcete zobrazit v grafu.

Použití šablony grafu u existujícího grafu

Jakmile vytvoříte šablonu grafu, můžete svůj vlastní typ grafu použít u existujícího grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu.

 1. Klikněte na graf.

 2. Na kartě Charts (Grafy) klikněte v části Change Chart Type (Změnit typ grafu) na Other (Jiný) a pak v části Templates (Šablony) klikněte na šablonu grafu, kterou jste vytvořili.

  Karta Grafy, skupina Změnit typ grafu

V seznamu nevidím svou šablonu grafu

Ve výchozím nastavení se Šablona grafu automaticky uloží do/Users/ username/Library/Application Support/Microsoft/Office/Templates tak, aby byl vlastní typ grafu dostupný v části šablony na kartě grafy . Pokud se vám Šablona grafu uvedená v části šablonynezobrazuje, vyhledejte soubor. crtx a přesuňte ho na/Users/ username/Library/Application Support/Microsoft/Office/Templates. Pokud používáte Mac OS X 7 (Lion), je složka Library standardně skrytá. Abyste si ji zobrazili, klikněte ve Finderu na nabídku Jít a pak podržte klávesu OPTION.

Viz taky

Vytvoření grafu od začátku do konce

Změna barvy nebo stylu grafu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×