Upgrade datových modelů PowerPivotu na verzi pro Excel 2013 nebo Excel 2016

Upgrade datových modelů PowerPivotu na verzi pro Excel 2013 nebo Excel 2016

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tenhle sešit obsahuje datový model Power Pivot, který byl vytvořený pomocí předchozí verze doplňku Power Pivot. Tento datový model je potřeba upgradovat pomocí doplňku Power Pivot v Microsoft Excelu 2013.

Najděte známé? To znamená, že jste otevřeli nahoru sešitu aplikace Excel 2010 v aplikaci Excel 2013 nebo novější a daný sešit obsahuje datový model vložený Power Pivot vytvořené pomocí předchozí verze doplňku Power Pivot. Při pokusu o Vložení listu Power View v sešitu aplikace Excel 2010, může se zobrazit tato zpráva.

Do datového modelu v Excelu 2013 nebo Excel 2016, je nedílnou součástí sešitu. Toto oprávnění umožňuje zprávy víte, že datový model vložený Power Pivot vyžaduje upgradu před můžete rozdělit, procházet a filtrování dat v Excelu 2013 nebo Excelu 2016.

 1. Před upgradem se podívejte na známé potíže, které způsobují problémy během upgradu.

 2. Uložte kopii souboru v případě, že budete potřebovat v předchozí verzi později. Po upgradu, bude sešit fungovat jenom v Excelu 2013 nebo novější. Další informace: Co je v upgradovaném modelu jiné.

 3. Spusťte Power Pivot in Microsoft Excel doplňku.

 4. Kliknutím na Power Pivot > Spravovat začněte upgrade.

  Tlačítko Spravovat na pásu karet PowerPivot

 5. Potvrďte oznámení o upgradu.

  Jde o zprávu s informacemi, že tento sešit obsahuje datový model Power Pivot, který byl vytvořený pomocí předchozí verze doplňku Power Pivot. Tento datový model je potřeba upgradovat pomocí doplňku Power Pivot v Microsoft Excelu 2013.

  Kliknutím na OK zprávu zavřete.

 6. Upgradujte datový model. Po upgradu už nebudete moct se sešitem pracovat v předchozí verzi Power Pivot.

  Zpráva začíná informacemi, že sešit obsahuje datový model, který byl vytvořený pomocí předchozí verze doplňku Power Pivot, a končí dotazem, jestli chcete sešit upgradovat.

  Upgradujte sešit kliknutím na OK.

 7. Uložte sešit a znovu ho načtěte. Tento krok uzamkne změny provedené během upgradu. Po uložení sešitu už nejde vzít upgrade zpět. Opětovné načtení by podle velikosti a umístění sešitu mělo trvat jenom pár sekund.

  Příslušná zpráva začíná informací, že upgrade sešitu je úspěšně dokončený, ale že Excel je pořád v režimu kompatibility.

  Načtěte sešit znovu kliknutím na Ano.

Dokončení se teď upgrade. Máte další zprávy během upgradu upgrade může se nepodařilo, zda došlo ke splnění s částečného úspěchu. V některých případech bude nutné provádět změny sešitu nebo datového modelu můžete plně upgradovat na aplikaci Excel 2013 a Excelu 2016. Přečtěte si v následujících částech v tomto článku se dozvíte víc.

V tomto článku

Známé problémy

Odebrání nebo opětovné sestavení odkazovaných tabulek, které už nejsou přidružené ke zdrojové tabulce v Excelu

Odebrání tabulek dotazů podrobné analýzy

Odebrání ochrany heslem

Odebrání omezeného přístupu

Ve zprávách o upgradu se zmiňují konkrétní sloupce v modelu

V upgradovaném sešitu se nedá aktualizovat připojení zdroje dat

Problém

Řešení

Dokončení částečného upgradu

Chybí obrázky klíčového ukazatele výkonu (KPI)

Upgrade chybu výpočtu DAX: jsme nelze správně upgrade sešitu...

Funkce kontingenční tabulky, které odkazují na data doplňku Power Pivot, už nejsou platné.

Odstranění dat: když upgrade odstraní data ve vašem modelu

Upgrade se povede, ale odkazovaná tabulka zmizí

Co je v upgradovaném modelu jiné

Průřezy a popisy sloupců se už nezobrazují v seznamu polí

Upgradované sešity už nefungují v předchozích verzích Excelu a doplňku Power Pivot.

Známé problémy

Odebrání nebo opětovné sestavení odkazovaných tabulek, které už nejsou přidružené ke zdrojové tabulce v Excelu

Zastaralé nebo osamocené tabulky se neupgradují se zbytkem modelu. To může mít za následek odstranění dat nebo nepoužitelnost dat. Pokud tomuto problému chcete předejít, zajistěte, aby existující odkazované tabulky byly přidružené k existující zdrojové tabulce v Excelu.

 1. V doplňku Power Pivot pro Excel 2010 klikněte na okno Power Pivot.

  Ikona odkazované tabulky

 2. Na pásu karet klikněte na Odkazovaná tabulka.

  Karta Odkazovaná tabulka s označením excelové tabulky

 3. Ověřte, jestli označení Tabulka aplikace Excel odkazuje na existující tabulku. Pokud je tabulka v Excelu přejmenovaná, klikněte na šipku dolů u označení Tabulka aplikace Excel a vyberte přejmenovanou tabulku.

 4. Klikněte na Přejít na tabulku aplikace Excel a ověřte, jestli odkazovaná tabulka opravdu vede ke zdrojové tabulce dat v Excelu.

 5. Pokud je označení Tabulka aplikace Excel prázdné, udělejte jednu z těchto věcí:

Pokud se vás netýká taky následující problém, měli byste být připravení na upgrade sešitu.

Odebrání tabulek dotazů podrobné analýzy

Další problém s upgradem se týká jenom datových modelů doplňku Power Pivot založených na datových krychlích služby Analysis Services, které podporují akce podrobné analýzy. Pokud sešit obsahuje tabulky dotazů podrobné analýzy, bude upgrade napřed vypadat úspěšně, ale pak se při každém kliknutí na pole v kontingenční tabulce vrátí chyba upgradu.

 1. V doplňku Power Pivot pro Excel 2010 vyhledejte v sešitu všechny tabulky dotazů podrobné analýzy.

  Tabulka dotazu podrobné analýzy se v sešitu vytvoří, pokud kliknete pravým tlačítkem myši na míru a vyberete Zobrazit podrobnosti. Výsledná tabulka se v sešitu objeví jako samostatný list. Na prvním řádku bude začínat slovy Byla vrácena data pro.

  Tabulka dotazu podrobné analýzy

 2. Odstraňte všechny listy obsahující tabulky dotazů podrobné analýzy. Po upgradu je budete moct znovu vytvořit.

 3. Uložte sešit.

 4. Upgradujte sešit.

 5. V případě potřeby tabulky dotazů podrobné analýzy znovu vytvořte. Klikněte pravým tlačítkem myši na počítané pole v kontingenční tabulce a vyberte Zobrazit podrobnosti. Tabulka dotazu podrobné analýzy se vytvoří na samostatném listu.

Odebrání ochrany heslem

Sešity chráněné heslem, které obsahují datový model, se nepovede upgradovat a zobrazí se tato chyba:

Datový model v tomto sešitu nejde upgradovat.

Tomuto problému se můžete vyhnout tak, že před upgradem odeberete heslo.

 1. Otevřete sešit v Excelu 2013 nebo Excel 2016.

 2. Klikněte na Soubor > Informace > Zamknout sešit > Zašifrovat pomocí hesla.

 3. Vymažte hvězdičky a klikněte na OK.

 4. Uložte sešit.

 5. Restartujte upgrade kliknutím na Power Pivot > Spravovat.

 6. Nastavte zpět ochranu sešitu pomocí hesla.

Odebrání omezeného přístupu

Datové modely v sešitech s omezeními tisku, úprav nebo kopírování se nepovede upgradovat a zobrazí se tato chyba.

Datový model v tomto sešitu nejde upgradovat.

Tomuto problému se můžete vyhnout tak, že před upgradem odeberete omezení.

 1. Otevřete sešit v Excelu 2013 nebo Excel 2016.

 2. Klikněte na Soubor > Informace > Zamknout sešit > Omezit přístup.

 3. Odeberte omezení zaškrtnutím možnosti Neomezený přístup.

 4. Uložte sešit v Excelu.

 5. Restartujte upgrade kliknutím na Power Pivot > Spravovat.

 6. Nastavte u sešitu znovu omezení přístupu.

Ve zprávách o upgradu se zmiňují konkrétní sloupce v modelu

Pokud se během upgradu vyskytnou chyby a chybové zprávy označují, která pole způsobují problém, postupujte takto:

 1. V aplikaci Excel 2013 nebo Excelu 2016, přejděte na kontingenční tabulku nebo sestavu obsahující pole, která upgrade jsou potíže.

 2. Odeberte pole jenom z kontingenční tabulky nebo sestavy. Tato pole budou dál uvedená v seznamu polí, akorát nebudou zobrazená v tabulce nebo sestavě.

 3. Uložte sešit a zavřete jej.

 4. Otevřete sešit znovu.

 5. Restartujte upgrade kliknutím na Power Pivot > Spravovat.

 6. Pokud se teď upgrade podaří, přidejte pole zpět do kontingenční tabulky nebo sestavy.

V upgradovaném sešitu se nedá aktualizovat připojení zdroje dat

Vytvoření sešitu v aplikaci Excel 2010 s připojením k externímu zdroji dat. Otevřete sešit v Excelu 2013 nebo Excel 2016. Při pokusu změnit kontingenční tabulky v sešitu, zobrazí se zpráva, že musíte aktualizovat kontingenční tabulky. Zkusíte ho aktualizovat, ale objevit tato zpráva:

„Nelze získat potřebné informace o této datové krychli. Je možné, že bylo změněno její uspořádání nebo že byla datová krychle změněna na serveru. Obraťte se na správce datové krychle OLAP a v případě potřeby nastavte nový zdroj dat pro připojení k datové krychli.“

Pokud se pokusíte upravit existující připojení, vidíte název datového modelu, ale nemůžete změnit zdroj dat.

Problém

Připojení ke zdroji dat už není platné a musíte ho aktualizovat, ale je nelze aktualizovat v aplikaci Excel 2013 nebo Excel 2016.

Řešení

 1. Otevřete sešit v Excelu 2010 s doplňkem Power Pivot.

 2. Na kartě doplňku Power Pivot > Správa datového modelu otevřete okno Power Pivot.

 3. V okně Power Pivot klikněte na Domů > Připojení > Existující připojení.

 4. Vyberte aktuální připojení k databázi a klikněte na Upravit.

 5. V dialogovém okně Upravit připojení klikněte na Procházet a vyhledejte jinou databázi stejného typu, ale s jiným názvem nebo umístěním.

 6. Uložte sešit a zavřete ho.

 7. Otevřete sešit v Excelu 2013 nebo Excel 2016.

Začátek stránky

Dokončení částečného upgradu

Ve většině případů by měl upgrade sešitu proběhnout hladce, ale někdy jsou k jeho dokončení potřebné další změny. V této části se naučíte, jak reagovat na konkrétní chyby označující částečný nebo nedokončený upgrade. Sešit je upgradovaný, ale chybí v něm některé funkce.

Chybí obrázky klíčového ukazatele výkonu (KPI)

Pokud chybí obrázky klíčového ukazatele výkonu (barevné ikony nebo ikony grafů), odeberte klíčový ukazatel výkonu z oblasti Hodnoty v seznamu polí a pak ho znovu přidejte.

Upgrade chybu výpočtu DAX: jsme nelze správně upgrade sešitu...

Některé Výpočty DAX vyžadují ruční změny před sešit je funkční. Pokud jsou kompatibilní s Excelem 2013 výrazy jazyka DAX nebo dotazy, sešit jen částečně upgradovat. Zobrazí se tato zpráva:

Nemůžeme tento sešit správně upgradovat. Po uložení nemusí některé datové funkce Excelu správně fungovat. Více informací najdete na stránce http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259419.

Objevila se tahle chyba: Na vnitřní podpůrné struktury pro sloupec <tabulka>[<název_sloupce>] se nelze dotazovat, protože závisejí na sloupci, relaci nebo míře, které nejsou předmětem zpracování. Obnovte nebo přepočítejte model.

Pokud se zobrazí tato chyba (a může se zobrazit několikrát), nezapomeňte si poznačit uvedené tabulky a sloupce, abyste pak mohli přejít přímo k nim. Budete muset upravit jednotlivé výrazy DAX:

Poznámka: Pokud se zobrazí dotaz, jestli může Power Pivot uložit, zavřít a znovu otevřít sešit, klikněte na Ano.

 1. V okně Power Pivot otevřete tabulku zmíněnou ve zprávě.

 2. Klikněte na sloupec s ikonou chyby a hodnotami #CHYBA. Na řádku vzorců by se měl objevit výraz DAX.

 3. Hledejte následující známé potíže s kompatibilitou výrazů DAX:

  Nuly vyjádřené jako dvoje uvozovky bez mezer ("") nejsou povolené. Zadejte místo uvozovek číslo 0.

  Funkce LOOKUPVALUE, CONTAINS nebo SWITCH se pokusily o porovnání nekompatibilních typů hodnot. Zadejte typ jako argument nebo zajistěte, aby obě hodnoty byly čísla, řetězce nebo logické hodnoty. Pokud potřebujete převést některou z hodnot, můžete použít funkci VALUE nebo FORMAT.

Při snaze o opravy výrazů DAX se můžou v Excelu objevovat další chyby. Pokud nějaký vzorec nemůžete upravit, přepněte zpátky do Excelu a zkontrolujte, jestli nějaké další akci brání nějaká chyba. Kliknutím na OK můžete chybu zavřít, vrátit se do doplňku Power Pivot a pokračovat v práci.

Jakmile opravíte všechny výpočty DAX a přestanou se objevovat chyby, můžete sešit považovat za plně upgradovaný.

Funkce kontingenční tabulky, které odkazují na data doplňku Power Pivot, už nejsou platné.

Funkce datových krychlí Excelu, které určují připojení k modelu Power Pivot z předchozí verze, je potřeba ručně aktualizovat na nový název modelu ThisWorkbookDataModel.

Předchozí verze

Excel 2013

=CUBEVALUE("Data Power Pivot";[Míry].[ProdejCelkem])

=CUBEVALUE("ThisWorkbookDataModel";[Míry].[ProdejCelkem])

 1. Klikněte v Excelu na každém sešitu na Vzorce > Zobrazit vzorce, aby se zobrazily použité výpočty.

 2. U funkcí datových krychlí Excelu, které určují připojení, hledejte připojení "Data Power Pivot".

 3. Nahraďte připojení "Data Power Pivot" připojením "ThisWorkbookDataModel".

 4. Uložte sešit.

Začátek stránky

Odstranění dat: když upgrade odstraní data ve vašem modelu

Při upgradu se nepodařilo upgradovat následující odkazované tabulky: <název_tabulky>. Tyto tabulky byly odebrány z modelu.

Ve speciálních případech se během upgradu z modelu odstraní data. K odstranění dat dochází, když máte v modelu osamocenou odkazovanou tabulku, u které nejde určit přidruženou tabulku ve stejném sešitu, protože zdrojovou tabulku někdo odstranil nebo přejmenoval.

Upgrade se povede, ale odkazovaná tabulka zmizí

Odkazovaná tabulka je tabulka, kterou vytvoříte v sešitu a pak přidáte do datového modelu, abyste pro ni mohli nastavit relace s dalšími tabulkami a přidat výpočty DAX. Odkazovaná tabulka se při upgradu odstraní, pokud v sešitu už neexistuje zdrojová tabulka.

Dochází k tomu takto: Vytvořili jste nebo jste naimportovali tabulku v Excelu, přidali ji jako odkazovanou tabulku do doplňku Power Pivot, kde se stala součástí datového modelu. Potom jste odstranili původní tabulku, na které byla odkazovaná tabulka založená. Odkazovaná tabulka v modelu zůstává, i když původní tabulka už v Excelu není.

Když se později pokusíte upgradovat sešit na verzi pro Excel 2013, dojde k následující chybě.

Při upgradu se nepodařilo upgradovat následující odkazované tabulky: <název_tabulky>. Tyto tabulky byly odebrány z modelu.

Pokud je to možné, zrušte upgrade, abyste mohli upravit model. V případě, že chcete na tabulku odkazovat později, vytvořte zálohu.

 1. Kliknutím na OK zavřete zprávu, že se při upgradu nepodařilo upgradovat odkazované tabulky.

 2. Pokud se zobrazí dotaz, jestli chcete sešit uložit, zavřít a znovu otevřít, klikněte na Ne.

 3. Zavřete soubor v Excelu 2013 bez uložení.

 4. Otevřete sešit v Excelu 2010 a opravte problémy s odkazovanými tabulkami:

  1. Není už odkazovaná tabulka potřebná? Odstraňte ji z modelu nebo restartujte upgrade v Excelu 2013 a povolte, aby tabulku odebral proces upgradu.

  2. Je tabulka v Excelu přejmenovaná, ale odkazovaná tabulka není? Aktualizujte informace o připojení v doplňku Power Pivot podle pokynů v kroku 1 dříve v tomto článku.

  3. Potřebujete odkazovanou tabulku zachovat, protože se používá ve výpočtech nebo v kontingenční tabulce, ale původní tabulka v Excelu už není dostupná? Vytvořte zdrojovou tabulku v Excelu znovu a aktualizujte odkaz:

   • Zkopírujte řádky z odkazované tabulky v okně Power Pivot.

   • Vložte řádky na list v Excelu.

   • Naformátujte tyto řádky jako tabulku.

   • Pojmenujte tabulku.

   • Vraťte se k oknu Power Pivot.

   • Klikněte na Propojená tabulka > Tabulka aplikace Excel a vyberte tabulku, kterou jste právě vytvořili.

   • Uložte soubor.

 5. Po dokončení oprav otevřete soubor v Excelu 2013.

 6. Spusťte upgrade znovu kliknutím na Power Pivot > Spravovat.

Pokud už uložený sešit nelze vrátit jeho předchozí verze. Je třeba obnovil na propojenou tabulku od začátku. Další informace: Přidání dat listu k datovému modelu pomocí odkazované tabulky.

Začátek stránky

Co je v upgradovaném modelu jiné

Ve většině případů je upgradovaný sešit stejný jako jeho předchůdce. V nové verzi je ale několik změn, které stojí za zmínku.

Průřezy a popisy sloupců se už nezobrazují v seznamu polí

V předchozích verzích zobrazí seznam polí kontingenční tabulky jako popisky sloupec nebo pole popisy. V Excelu 2013 nebo vyšší nepodporuje v seznamu polí popisky. Popisy sloupců, které jsou v modelu, budou ignorovat v vizualizace dat v Excelu.

Průřezy jsou podporované, ale teď vytvoříte jiným způsobem. V seznamu polí neposkytuje možnosti pro vytváření průřezu.

Upgradované sešity už nefungují v předchozích verzích Excelu a doplňku Power Pivot.

Před Excelem 2013 byly dvě předchozí verze doplňku Power Pivot. Obě tyto verze fungují jenom s Excelem 2010. Jde o tyto verze:

 • SQL Server 2008 R2 Power Pivot pro Excel

 • SQL Server 2012 Power Pivot pro Excel 2010

Po upgradu datového modelu Excelu 2013 a Excelu 2016 je otevřete sešit, ale ne komunikovat s nebo upravovat, v sestavách kontingenční tabulky založené na modelu v aplikaci Excel 2010. Při otevření Excelu 2013 nebo Excel 2016 sešitu datového modelu v aplikaci Excel 2010, se zobrazí následující chyba, pokud klikněte na průřez, změna filtru nebo nového pole přetáhnout do kontingenční tabulky:

Inicializace zdroje dat se nezdařila.

K této chybě dochází, protože při interakci s daty (třeba při kliknutí na průřez) se generuje dotaz a odesílá se do datového modelu (model je zdrojem dat kontingenční tabulky). Vzhledem k tomu, že datový model už v Excelu 2010 není platný, nebude interakce s daty možná a dojde k chybě při inicializaci zdroje dat.

Předpokládejme, že teď zkusíte otevřít datový model v okně Power Pivot. Model se neotevře a zobrazí se tato chyba:

Tento sešit obsahuje datový model aplikace Excel vytvořený v novější verzi aplikace Excel. Sešit můžete otevřít ve starší verzi aplikace Excel, ale v případě koexistence s datovým modelem aplikace Excel nebude možné načíst doplněk Power Pivot ani s ním pracovat.

Existují žádné řešení; upgrade je jen předat dál. Před upgradem, obraťte se na spolupracovníky zajistit, aby všechny upgradujete na Excel 2013 ve stejnou dobu. Kromě toho můžete taky chtít dočasně zachovat samostatné verze sešitu, pokud vaše organizace plánuje použití Excelu 2010 a Excelu 2013 nebo 2016 Excel vedle sebe.

Další informace o: Kompatibilita verzí doplňku Power Pivot

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×