Určení počtu výskytů hodnoty

Určení počtu výskytů hodnoty

Předpokládejme, že chcete zjistit, kolikrát se určitý text nebo číselná hodnota vyskytuje v oblasti buněk. Třeba:

 • Pokud oblast, například A2:D20, obsahuje číselné hodnoty 5, 6, 7 a 6, pak se číslo 6 vyskytuje dvakrát.

 • Pokud sloupec obsahuje "Buchanan", "Dodsworth", "Dodsworth" a "Dodsworth", dojde k "Dodsworth" třikrát.

Existuje několik způsobů, jak určit počet výskytů hodnoty.

Funkce COUNTIF slouží k určení počtu výskytů konkrétní hodnoty v oblasti buněk.

COUNTIF – příklady funkce

Další informace najdete v tématu Funkce COUNTIF.

Funkce COUNTIFS se podobá funkci COUNTIF, až na jeden zásadní rozdíl: funkce COUNTIFS umožňuje použít kritéria u buněk ve více oblastech a spočítá, kolikrát jsou splněná všechna kritéria. S funkcí COUNTIFS se dá použít až 127 dvojic oblast/kritérium.

Syntaxe funkce COUNTIFS:

COUNTIFS(oblast_kritérií1, kritérium1, [oblast_kritérií2, kritérium2],…)

Podívejte se na následující příklad:

COUNTIFS – příklad funkce

Další informace o určení počtu výskytů splnění více kritérií ve více oblastech pomocí této funkce najdete v tématu Funkce COUNTIFS.

Řekněme, že musíte určit, kolik prodejců prodalo určitou položku v určité oblasti, nebo chcete vědět, kolik prodejů za určitou hodnotu provedl konkrétní prodejce. Funkce KDYŽ a POČET můžete používat společně. To znamená, že nejprve pomocí funkce KDYŽ otestujte podmínku, a pokud je výsledek funkce KDYŽ pravda, použijete funkci POČET k počítání buněk.

Poznámky: 

 • Vzorce v tomto příkladu je třeba zadat jako maticové vzorce.

  • Pokud máte aktuální verzi Microsoftu 365, můžete snadno vložit vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potom stisknutím klávesy Enter vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec.

  • Pokud jste tento sešit otevřeli v Excelu pro Windows nebo Excelu 2016 pro Mac a novějších verzích a chcete změnit vzorec nebo vytvořit podobný vzorec, stiskněte klávesu F2a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter, aby vzorec vrátil výsledky, které očekáváte. Ve starších verzích Excelu pro Mac použijte klávesovou zkratku PŘÍKAZ +Shift+Enter.

 • Aby tyto vzorce v příkladu fungovaly, musí být druhým argumentem funkce KDYŽ číslo.

Příklady vnořených funkcí POČET a KDYŽ

Další informace o těchto funkcích najdete v tématech věnovaných funkci POČET a funkci KDYŽ.

V následujících příkladech jsou společně použité funkce KDYŽ a SUMA. Funkce KDYŽ nejdřív otestuje hodnoty v některých buňkách, a pokud se vrátí výsledek Pravda, funkce SUMA u těchto hodnot, které úspěšně prošly testem, spočítá součet.

Poznámky: Vzorce v tomto příkladu se musí zadat jako maticové vzorce.

 • Pokud máte aktuální verzi Microsoftu 365, můžete snadno vložit vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potom stisknutím klávesy Enter vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec.

 • Pokud jste tento sešit otevřeli v Excelu pro Windows nebo Excelu 2016 pro Mac a novějších verzích a chcete změnit vzorec nebo vytvořit podobný vzorec, stiskněte klávesu F2a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter, aby vzorec vrátil výsledky, které očekáváte. Ve starších verzích Excelu pro Mac použijte klávesovou zkratku PŘÍKAZ +Shift+Enter.

Příklad 1

Příklad 1: funkce SUMA a KDYŽ vnořená ve vzorci

Uvedená funkce říká, že když oblast C2:C7 obsahuje hodnoty Novák a Veselý, měla by funkce SUMA zobrazit součet záznamů, v nichž je podmínka splněná. V zadané oblasti vzorec vyhledá tři záznamy pro hodnotu Novák a jeden záznam pro hodnotu Veselý a zobrazí 4.

Příklad 2

Příklad 2: funkce SUMA a KDYŽ vnořená ve vzorci

Uvedená funkce říká, že když oblast D2:D7 obsahuje hodnoty menší než 9 000 Kč nebo větší než 19 000 Kč, měla by funkce SUMA zobrazit součet všech příslušných záznamů, v nichž je podmínka splněná. Vzorec vyhledá dva záznamy D3 a D5 s hodnotami menšími než 9 000 Kč a potom záznamy D4 a D6 s hodnotami většími než 19 000 Kč a zobrazí 4.

Příklad 3

Příklad 3: funkce SUMA a KDYŽ vnořená ve vzorci

Výše uvedená funkce říká, že pokud má D2:D7 faktury pro Buchanana za méně než 9 000 Kč, měla by funkce SUMA zobrazit součet záznamů, u kterých je podmínka splněna. Vzorec zjistí, že podmínku splňuje buňka C6, a zobrazí 1.

Pomocí kontingenční tabulky můžete zobrazit součty a spočítat výskyty jedinečných hodnot. Kontingenční tabulka představuje interaktivní způsob rychlého shrnutí velkých objemů dat. Pomocí kontingenční tabulky můžete rozbalovat a sbalovat úrovně dat, abyste se mohli zaměřit na výsledky a přejít k podrobnostem souhrnných dat, která vás zajímají. Kromě toho můžete přesunovat řádky do sloupců a sloupce do řádků, abyste zjistili, kolikrát se určitá hodnota vyskytuje v kontingenční tabulce. Podívejme se na vzorový scénář tabulky Prodej, ve které můžete spočítat, kolik hodnot pro prodej existuje pro Golf a Tenis v konkrétních čtvrtletích.

 1. Do excelové tabulky zadejte následující data.

  Ukázková data pro kontingenční tabulku
 2. Vyberte A2:C8.

 3. Klikněte na Vložení > Kontingenční tabulka.

 4. V dialogovém okně Vytvořit kontingenční tabulku klikněte na Vybrat tabulku či oblast, potom na Nový list a nakonec klikněte na OK.

  Na novém listu se vytvoří prázdná kontingenční tabulka.

 5. V podokně polí kontingenční tabulky proveďte toto:

  1. Přetáhněte Sport do oblasti Řádky.

  2. Přetáhněte Čtvrtletí do oblasti Sloupce.

  3. Přetáhněte Prodeje do oblasti Hodnoty.

  4. Zopakujte krok C.

   Název pole se zobrazí jako SoučetProdeje2 jak v kontingenční tabulce, tak i v oblasti Hodnoty.

   V tuto chvíli vypadá podokno polí kontingenční tabulky takto:

   Pole kontingenční tabulky
  5. V oblasti Hodnoty klikněte na rozevírací seznam vedle položky SoučetProdeje2 a vyberte Nastavení polí hodnot.

  6. V dialogu Nastavení polí hodnot udělejte toto:

   1. V oddílu Kritéria pro shrnutí hodnot pole vyberte Počet.

   2. V poli Vlastní název změňte název na Počet.

    Dialogové okno Nastavení polí hodnot
   3. Klikněte na tlačítko OK.

  V kontingenční tabulce se spolu s údaji o prodeji zobrazí také počet záznamů pro Golf a Tenis ve 3. a 4. čtvrtletí.

  PivotTable

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Viz také

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Nalezení a oprava chyb ve vzorcích

Klávesové zkratky a funkční klávesy Excelu

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×