Určení počtu jedinečných hodnot mezi duplicitními položkami

Řekněme, že chcete zjistit, kolik jedinečných hodnot existuje v oblasti obsahující duplicitní hodnoty. Pokud například sloupec obsahuje:

 • Hodnoty 5, 6, 7 a 6, výsledkem jsou tři jedinečné hodnoty – 5 , 6 a 7.

 • Hodnoty "Bradley", "Doyle", "Doyle", "Doyle", výsledek jsou dvě jedinečné hodnoty – "Bradley" a "Doyle".

Existuje několik způsobů, jak spočítat jedinečné hodnoty mezi duplicitními hodnotami.

Pomocí dialogového okna Rozšířený filtr můžete extrahovat jedinečné hodnoty ze sloupce dat a vložit je do nového umístění. Pomocí funkce ŘÁDKY pak můžete spočítat položky v nové oblasti.

 1. Vyberte oblast buněk nebo zkontrolujte, jestli je aktivní buňka v tabulce.

  Ujistěte se, že oblast buněk obsahuje záhlaví sloupce.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na tlačítko Upřesnit.

  Zobrazí se dialogové okno Rozšířený filtr.

 3. Klikněte na Kopírovat do jiného umístění.

 4. Do pole Kopírovat do zadejte odkaz na buňku.

  Můžete také kliknout na Sbalit dialog Obrázek tlačítka dočasně skrýt dialogové okno, vybrat buňku na listu a pak stisknout Rozbalit dialogové okno Obrázek tlačítka.

 5. Zaškrtněte políčko Pouze jedinečné záznamy a klikněte na OK.

  Jedinečné hodnoty z vybrané oblasti se zkopírují do nového umístění počínaje buňkou, kterou jste zadali v poli Kopírovat do.

 6. Do prázdné buňky pod poslední buňkou v oblasti zadejte funkci ŘÁDKY. Použijte oblast jedinečných hodnot, kterou jste právě zkopírovali jako argument, s výjimkou záhlaví sloupce. Pokud je například oblast jedinečných hodnot B2:B45, zadáte =ŘÁDKY(B2:B45).

K tomuto úkolu použijte kombinaci funkcí KDYŽ, SUMA, ČETNOST,SHODAa DÉLKA:

 • Pomocí funkce KDYŽ přiřaďte každé pravdivé podmínce hodnotu 1.

 • Přidejte součet pomocí funkce SUMA.

 • Počet jedinečných hodnot můžete spočítat pomocí funkce ČETNOSTI. Funkce FREQUENCY ignoruje text a nulové hodnoty. Při prvním výskytu určité hodnoty vrátí tato funkce číslo rovnající se počtu výskytů této hodnoty. Pro každý výskyt stejné hodnoty za první vrátí tato funkce nulu.

 • Vrátí pozici textové hodnoty v oblasti pomocí funkce MATCH. Vrácená hodnota se pak použije jako argument funkce ČETNOSTI, aby bylo možné vyhodnotit odpovídající textové hodnoty.

 • Najděte prázdné buňky pomocí funkce DÉLKA. Prázdné buňky mají délku 0.

Příklady vnořených funkcí pro spočítání počtu jedinečných hodnot mezi duplicity

Poznámky: 

 • Vzorce v tomto příkladu se musí zadat jako maticové vzorce. Pokud máte aktuální verzi Microsoftu 365, můžete snadno vložit vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potom stisknutím klávesy Enter vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak musíte vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejprve vyberete výstupní oblast, potom vložíte vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potvrdíte ho stisknutím kláves Ctrl+Shift+Enter. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

 • Pokud chcete zobrazit funkci vyhodnocenou krok za krokem, vyberte buňku obsahující vzorec a potom na kartě Vzorce ve skupině Auditování vzorců klikněte na Vyhodnotit vzorec.

 • Funkce FREQUENCY vypočítá, jak často se hodnoty vyskytují v oblasti hodnot, a vrátí svislou matici čísel. Pomocí funkce ČETNOSTI můžete například spočítat počet výsledků testů, které spadají do rozsahů výsledků. Protože tato funkce vrátí matici, musí být zadána jako maticový vzorec.

 • Funkce MATCH vyhledá zadanou položku v oblasti buněk a vrátí relativní pozici této položky v oblasti. Pokud například oblast A1:A3 obsahuje hodnoty 5, 25 a 38, vrátí vzorec =MATCH(25;A1:A3;0) číslo 2, protože 25 je druhá položka v oblasti.

 • Funkce DÉLKA vrátí počet znaků v textovém řetězci.

 • Funkce SUMA sečte všechna čísla, která zadáte jako argumenty. Každý argument může být oblast, odkaz na buňku, matici, konstantu, vzorec nebo výsledek jiné funkce. Například funkce SUMA(A1:A5) sečte všechna čísla obsažená v buňkách A1 až A5.

 • Funkce KDYŽ vrátí jednu hodnotu, pokud zadaná podmínka bude vyhodnocena jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud se tato podmínka vyhodnotí jako NEPRAVDA.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Viz také

Filtrování jedinečných hodnot nebo odebrání duplicitních hodnot

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×