Uskutečnění telefonního hovoru

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Pokud chcete prostřednictvím komunikačního softwaru Microsoft Lync 2010 uskutečňovat a přijímat telefonní hovory, budete potřebovat reproduktory a mikrofon, náhlavní soupravu nebo zvukové zařízení USB. Pomocí seznamu Kontakty můžete zavolat interním spolupracovníkům nebo federovaným kontaktům (externí partneři, jejichž společnost je federovaná neboli propojená s vaší) nebo můžete zadáním čísla do vyhledávacího pole volat mimo společnost. Další informace o vyhledávání kontaktů najdete v tématu Použití hledání v Lyncu 2010.

Pro dálkové hovory byste měli využívat standard E.164, což je kód země, jako třeba 1 pro USA, následovaný kódem oblasti a číslem účastníka.

Lync 2010 rozpozná zvuková zařízení automaticky, ale pomocímožnostíZvukové zařízení můžete zvolit alternativní zařízení, upravit úrovně hlasitosti nebo zkontrolovat, jestli všechno správně funguje. Další informace získáte v tématu Nastavení zvukových zařízení.

Co chcete udělat?

Uskutečnění hlasového volání jedním kliknutím

Volání dalšího čísla kontaktu

Volání více uživatelům

Zadání nového čísla

Použití číselníku

Volání přímo do hlasové pošty kontaktu

Přidání zvuku ke konverzaci pomocí rychlých zpráv

Ukončení hovoru

Uskutečnění hovoru jako delegát

Kontrola kvalitu hovoru

Uskutečnění hlasového volání jedním kliknutím

Každá osoba v seznamu kontaktů má výchozí číslo, na které můžete volat kliknutím na tlačítko Zavolat napravo od kontaktu. Výchozí číslo je určené jedním ze dvou způsobů:

 • Pokud jste kontaktu volali už někdy v minulosti, výchozím číslem je poslední použité číslo.

 • Pokud jste kontaktu v minulosti nikdy nevolali, je výchozí číslo tohoto kontaktu určené konfigurací telefonního systému v organizaci. Obvykle je výchozím číslem kontaktu číslo do zaměstnání nebo číslo volání Lyncu (hovor prostřednictvím VoIP – Voice over Internet Protocol).

Pokud chcete uskutečnit hlasový hovor jedním kliknutím, najděte kontakt a v seznamu kontaktů nebo ve výsledcích hledání proveďte jednu z následujících operací:

 • Přesuňte ukazatel myši na kontakt a klikněte na tlačítko Zavolat. Pokud chcete před voláním zobrazit číslo, ukažte na tlačítko Zavolat a chvíli počkejte, než se krátce zobrazí jméno a číslo kontaktu.

 • Přesuňte ukazatel myši na kontakt a po zobrazení karty kontaktu klikněte na tlačítko Zavolat.

Video ukázku uskutečnění hovoru najdete v části Video: Uskutečnění hovoru.

Začátek stránky

Volání dalšího čísla kontaktu

Uživatelé Lyncu můžou publikovat volitelná telefonní čísla a udělením oprávnění vztahu ochrany osobních údajů Pracovní skupina nebo Přátelé a rodinamůžou jiným uživatelům umožnit prohlížení těchto čísel.

 1. V seznamu Kontakty nebo ve výsledcích hledání ukažte na kontakt a klikněte na nabídku Zavolat.

 2. Klikněte na požadované číslo nebo klikněte na možnost Nové číslo a zadejte nové číslo.

Začátek stránky

Volání více uživatelům

Lync umožňuje současné volání víc lidem výběrem těchto lidí ze skupiny.

 1. V seznamu Kontakty nebo výsledcích hledání najděte skupinu obsahující lidi, kterým chcete volat. V případě potřeby skupinu rozbalte.

 2. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na každou osobu, kterou chcete kontaktovat.

 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na některý z vybraných kontaktů a klikněte na příkaz Zavolat.

Poznámka:  Pokud budete chtít zavolat všem ve skupině, vyhledejte příslušnou skupinu v seznamu Kontakty nebo ve výsledcích hledání a klikněte na tlačítko Zavolat.

Začátek stránky

Zadání nového čísla

Číslo, na které chcete volat, můžete zadat do pole hledání.

 1. Do pole hledání zadejte nebo vložte telefonní číslo, na které chcete volat. Můžete zadávat písmena nebo čísla.

 2. Ve výsledcích hledání poklikejte na číslo nebo na něj přesuňte ukazatel myši a klikněte na tlačítko Zavolat napravo.

Začátek stránky

Použití číselníku

Pokud chcete volat někomu, kdo není ve vašem seznamu kontaktů, můžete dané telefonní číslo vytočit pomocí číselníku.

 1. V hlavním okně Lyncu klikněte na ikonu Telefon.

 2. Na číselníku zadejte čísla, která chcete volat, a klikněte na Zavolat.

  Poznámka: Při používání systémů hlasové pošty, konferenčních hovorů a v různých jiných situacích můžete být požádáni o zadání PIN kódu nebo o provedení výběru zadáním čísla. Čísla můžete zadat buďto pomocí číselníku v zobrazení Telefon nebo kliknutím na tlačítko číselníku v okně konverzace. Pokud je Lync nastavený k využívání vašeho stolního telefonu, můžete použít taky jeho číselník.

Začátek stránky

Volání přímo do hlasové pošty kontaktu

Můžete se připojit přímo do hlasové pošty kontaktu, aniž by hovor nejdřív vyzváněl na zařízení dané osoby. Vy i volaný kontakt musíte mít nainstalovaný Lync.

 • V seznamu kontaktů nebo ve výsledcích hledání ukažte na kontakt, klikněte na nabídku Zavolat a potom klikněte na Hlasová pošta.

Začátek stránky

Přidání zvuku ke konverzaci pomocí rychlých zpráv

Během konverzace pomocí rychlých zpráv můžete volat kontakty provedením jedné z následujících akcí v okně konverzace:

 • Pokud chcete zavolat kontaktu, se kterým právě konverzujete, klikněte na tlačítkoZavolat. Tím zavoláte výchozí číslo kontaktu.

 • Pokud chcete zavolat někomu, kdo není v konverzaci, nebo pokud chcete osobě v konverzaci volat na jiné číslo, klikněte na nabídku Zavolat a potom udělejte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na číslo, na které chcete volat.

  • Klikněte na Nové číslo a zadejte jiné číslo, na které chcete volat.

Okno konverzace zůstane otevřené a přidá se zvuk. Zobrazí se ovládací prvky hovoru, třeba položky Hlasitost a Ztlumit.

Začátek stránky

Ukončení hovoru

Po dokončení hovoru je potřeba se správně odpojit.

 • Klikněte na tlačítko Ukončit volání.

  Poznámka:  Pokud jste přidali zvuk ke konverzaci pomocí rychlých zpráv a ukončíte telefonní hovor tímto způsobem, okno konverzace se nezavře. Pokud chcete současně ukončit telefonní hovor i konverzaci pomocí rychlých zpráv, klikněte na tlačítko Zavřít v okně konverzace.

Začátek stránky

Uskutečnění hovoru jako delegát

Pokud jste něčí delegát, jako třeba vašeho nadřízeného, můžete uskutečňovat a přijímat hovory jeho jménem.

 1. V seznamu kontaktů nebo ve výsledcích hledání ukažte na kontakt, kterému chcete volat, a klikněte na nabídku Zavolat. (Tuto akci můžete taky provést na kartě kontaktu.)

 2. V rozevíracím seznamu v horní části zobrazené nabídky klikněte na osobu, jejímž jménem voláte.

 3. Klikněte na číslo, na které chcete volat, nebo klikněte na Nové číslo a zadejte nové číslo.

V Microsoft Outlooku 2010 se rozevírací seznam delegáta na kartách kontaktů nezobrazuje. Lync vytvoří v seznamu kontaktů skupinu s názvem Uživatelé, pro které spravuji volání obsahující seznam kontaktů, jejichž jste delegátem.

Začátek stránky

Kontrola kvalitu hovoru

Kvalitu hovoru zvukových zařízení můžete zkontrolovat pouhými dvěma kliknutími:

 1. V levém dolním rohu hlavního okna Lyncu klikněte na nabídku zvukových zařízení Vybrat zvukové zařízení .

 2. Klikněte na Zkontrolovat kvalitu hovoru.

V telefonu podle hlasových pokynů nahrajte svou zkušební zprávu, která se vám potom přehraje. Pokud chcete provést nějaké úpravy, zkontrolujte a upravte svoje nastavení v možnostech Zvukové zařízení a udělejte test znovu.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×