Uspořádání poznámek

Podobně jako papírové poznámkové bloky nebo pořadače umožňuje OneNote uspořádat informace do poznámkových bloků, které obsahují oddíly a stránky. Stránky, oddíly a další poznámkové bloky můžete přidávat, kamkoliv a kdykoliv je potřebujete. Můžete je také snadno přejmenovat, přesunout nebo odstranit.

Podívejte se na video, ve kterém si Doug nastavuje OneNote, nebo postupujte podle kroků níže.

Typický poznámkový blok OneNotu obsahuje jeden nebo více oddílů. V rámci jednotlivých oddílů jsou stránky a podstránky, na kterých si pořizujete poznámky. OneNote se neomezuje na žádný konkrétní styl uspořádání. Poznámky si můžete uspořádat podle svých představ, a pokud si to rozmyslíte, můžete jejich uspořádání snadno změnit.

V tomto článku

Práce se stránkami a podstránkami

Práce s oddíly

Další zdroje

Práce se stránkami a podstránkami

Ve OneNotu můžete pořizovat poznámky kdekoliv na stránce. Jednotlivé stránky jsou identifikované označenými kartami stránek podél okna stránky, abyste mohli snadno přecházet na požadované stránky. Pomocí karet stránek můžete také snadno přidat nové stránky kdekoliv v poznámkovém bloku.

Přidáním podstránek můžete vytvořit skupiny souvisejících stránek. Každá skupina bude mít jednu hlavní stránku a libovolný počet podstránek. Skupinu můžete vybrat jako jednu jednotku a snadno provádět různé úkoly se všemi stránkami, které v ní jsou (třeba je zkopírovat, přesunout nebo poslat v e-mailu). S uspořádáním informací vám pomůžou názvy podstránek.

Udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete vytvořit novou stránku, klikněte na tlačítko Přidat stránku nad kartami stránek.
  (Pokud používáte OneNote 2010, klikněte na tlačítko Nová stránka.)

 • Pokud chcete vytvořit novou podstránku, nastavte ukazatel myši na kartu stránky, klikněte a přetáhněte kartu stránky doprava, aby se odsadil její název.

 • Název můžete napsat přímo do oblasti názvu (nadpisu) v horní části každé stránky. Názvy jednotlivých stránek se zobrazují také na jejich kartách. Když oblast nadpisu necháte prázdnou, stane se názvem stránky automaticky první řádek poznámek.

  Pokud chcete stránku přejmenovat, klikněte na její kartu a zadejte jiný název do oblasti nadpisu.

Pokud chcete odstranit stránku nebo podstránku, klikněte pravým tlačítkem myši na její kartu a zvolte Odstranit.

 1. Pod nadpisem stránky klikněte na datum a potom klikněte na ikonu kalendáře, která se zobrazí.

 2. V kalendáři klikněte na datum, které chcete na stránce zobrazit. Pokud chcete zvolit aktuální datum, klikněte na Dnes.

  Poznámka: Nově vybrané datum trvale nahradí staré datum stránky. Při hledání poznámek se použije nové datum stránky.

 • Pokud chcete vybrat stránku, klikněte na její kartu, abyste na stránku přešli, a pak na kartu stránky klikněte ještě jednou – a tím ji vyberete.

 • Pokud chcete vybrat skupinu stránek, vyberte hlavní stránku ve skupině a potom poklikejte na její kartu.

 • Pokud chcete vybrat několik stránek, které nejsou součástí skupiny, stiskněte a podržte klávesu CTRL nebo SHIFT a klikněte na karty stránek, které chcete vybrat.

 1. Klikněte na kartu stránky, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na nové místo. Vodorovný pruh označuje, kam se stránka umístí.

  • Pokud chcete vybrat více stránek nebo podstránek, stiskněte a podržte klávesu CTRL nebo SHIFT a klikněte na karty stránek, které chcete přesunout.

  • Pokud chcete přesunout hlavní stránku s jejími podstránkami, vyberte hlavní stránku i podstránky a potom je přesuňte najednou.

 2. Přetahujte kartu stránky nahoru nebo dolů, dokud nebude vodorovný pruh na požadovaném místě, a pak uvolněte tlačítko myši.

 1. Klikněte na kartu stránky, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na kartu oddílu, do kterého ji chcete přesunout.

  Tip: Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na kartu stránky nebo podstránky, kterou chcete přesunout, a přejít na příkaz Přesunout nebo zkopírovat v místní nabídce.

  • Pokud chcete vybrat více stránek nebo podstránek, stiskněte a podržte klávesu CTRL nebo SHIFT a klikněte na karty stránek, které chcete přesunout.

  • Pokud chcete přesunout hlavní stránku s jejími podstránkami, vyberte hlavní stránku i podstránky a potom je přesuňte najednou.

 2. V dialogovém okně Přesunout nebo kopírovat stránky klikněte na oddíl, do kterého chcete stránku nebo podstránku přesunout, a pak klikněte na Přesunout.

Na libovolnou stránku v poznámkovém bloku můžete přidat hypertextový odkaz z vybraného textu, který umožní přejít na jinou stránku v poznámkovém bloku. To je užitečné, když chcete vytvořit křížové odkazy mezi poznámkami nebo obsah s názvy stránek na první stránce jednotlivých oddílů v poznámkovém bloku.

 1. Na bočním okraji klikněte pravým tlačítkem myši na kartu stránky, na kterou má hypertextový odkaz směřovat.

 2. V místní nabídce klikněte na Kopírovat odkaz na stránku.
  Hypertextový odkaz na vybranou stránku a její název se zkopírují do schránky.

 3. Klikněte na požadované místo na libovolné stránce, kam chcete hypertextový odkaz umístit.

 4. V nabídce Úpravy klikněte na Vložit.
  OneNote vloží hypertextový odkaz, který při kliknutí zobrazí cílovou stránku.

  Tip: Pokud se chcete rychle vrátit na předchozí stránku po kliknutí na hypertextový odkaz, klikněte na tlačítko Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 • Klikněte na horní okraj kontejneru poznámek, který chcete přesunout, a pak kontejner přetáhněte na nové místo na stránce.

  Tipy: 

  • Pokud chcete přesunout odstavec, nastavte ukazatel myši nad úchyt odstavce, a až se ukazatel změní na čtyřsměrnou šipku, přetáhněte odstavec na nové místo na stránce. Pokud odstavec, který přesunujete, obsahuje odsazené odstavce, přesunou se společně s ním. Kdybyste chtěli vybrat jenom horní odstavec, klikněte znovu na jeho úchyt.

  • Kontejnery poznámek můžete sloučit tak, že stisknete klávesu SHIFT a přetáhnete jeden kontejner na druhý.

  • Ve výchozím nastavení se kontejnery poznámek a další položky na stránce při přesouvání přichytávají k neviditelné mřížce. To usnadňuje zarovnání kontejnerů poznámek, obrázků a dalších prvků na stránce. Toto nastavení můžete dočasně potlačit tak, že při přetahování kontejneru poznámek stisknete a podržíte klávesu ALT.

Práce s oddíly

V některých pořadačích jsou poznámky uspořádané do oddílů pomocí oddělovačů, na kterých můžou být označené třeba různé předměty nebo témata. Ve OneNotu karty nad aktuální stránkou představují oddíly (a všechny složky) v poznámkovém bloku, který je aktuálně otevřený.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na některou existující kartu oddílu a v místní nabídce zvolte Nový oddíl.

 2. Zadejte výstižný popis nového oddílu a stiskněte klávesu ENTER.

Jak se vám budou poznámkové bloky zvětšovat, budete možná chtít změnit pořadí karet oddílů.

Pokud chcete rychle přesunout kartu oddílu do nového umístění v aktuálním poznámkovém bloku, postupujte takto:

 • Nad aktuální stránkou klikněte na kartu oddílu a přetáhněte ji doleva nebo doprava. K označení nového umístění se zobrazí malý trojúhelník.

  Tip: Přetahování karet oddílů je nejjednodušší způsob, jak všechny karty oddílů uspořádat v abecedním nebo číselném pořadí nebo libovolným jiným způsobem.

 • V horní části seznamu poznámkových bloků na levé straně poklikejte na šipku rozevíracího seznamu vedle názvu poznámkového bloku. Otevře se podokno zobrazující oddíly ve všech otevřených poznámkových blocích, ve kterém můžete libovolnou kartu oddílu přetáhnout nahoru nebo dolů do nového umístění, a to i do jiného poznámkového bloku. Při přetahování oddílu se zobrazí vodorovná čára označující nové umístění.

Pokud chcete přesunout oddíl z aktuálního poznámkového bloku do složky nebo do jiného poznámkového bloku, postupujte takto:

 1. Nad aktuální stránkou klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, který chcete přesunout, a potom v místní nabídce klikněte na Přesunout nebo zkopírovat.

 2. V dialogovém okně Přesunout nebo zkopírovat oddíl vyberte poznámkový blok nebo umístění, do kterého chcete oddíl přesunout.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, který chcete přejmenovat, a v místní nabídce klikněte na Přejmenovat.

 2. Zadejte nový název oddílu a stiskněte klávesu ENTER.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, který chcete odstranit, a v místní nabídce klikněte na Odstranit.

Na libovolnou stránku v poznámkovém bloku můžete přidat hypertextový odkaz z vybraného textu, který umožní přejít do jiného oddílu v poznámkovém bloku. To je užitečné, když chcete vytvořit křížové odkazy mezi poznámkami nebo obsah s názvy stránek na první stránce jednotlivých oddílů v poznámkovém bloku.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, na kterou má odkaz směrovat.

 2. V místní nabídce klikněte na Kopírovat odkaz na oddíl.
  Hypertextový odkaz na vybraný oddíl a název stránky se zkopírují do schránky.

 3. Klikněte na požadované místo na libovolné stránce, kam chcete hypertextový odkaz umístit.

 4. V nabídce Úpravy klikněte na Vložit.
  OneNote vloží hypertextový odkaz, který při kliknutí zobrazí cílový oddíl.

  Tip: Pokud se chcete rychle vrátit na předchozí stránku po kliknutí na hypertextový odkaz, klikněte na tlačítko Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Další zdroje

Jak jsme zmínili ve videu, je pro OneNote pro Windows k dispozici doplněk, který nabízí další možnosti pro uspořádání poznámek. Nabízí funkce hledání a nahrazování různých položek, řazení stránek, přidání obsahu a další. Stáhnout si ho můžete z webu getonetastic.com.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×