Výběr textu

Ve Wordu můžete vybrat veškerý text v dokumentu (CTRL + A) nebo vybrat konkrétní text nebo položky v tabulce pomocí myši nebo klávesnice. Můžete taky vybrat text nebo položky, které jsou na různých místech. Můžete například vybrat odstavec na jedné stránce a větu na jiné stránce.

Výběr veškerého textu

 1. Klikněte kamkoli do dokumentu.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL + A vyberte veškerý text v dokumentu.

Výběr určitého textu

Můžete také vybrat určité slovo, řádek textu nebo jeden nebo více odstavců.

 1. Umístěte kurzor před první písmeno slova, věty nebo odstavců, které chcete vybrat.

 2. Kliknutím a podržením a přetažením kurzoru vyberte požadovaný text.

Další způsoby, jak vybrat text

 • Pokud chcete vybrat jedno slovo, rychle na něj poklikejte.

 • Pokud chcete vybrat řádek textu, umístěte kurzor na začátek řádku a stiskněte Shift + šipka dolů.

 • Pokud chcete vybrat odstavec, umístěte kurzor na začátek odstavce a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka dolů.

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Výběr textu pomocí myši

Výběr textu v těle dokumentu

Poznámky: Pokud chcete vybrat celý dokument, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Vybrat a potom na položku Vybrat vše.

 • Přesuňte ukazatel nalevo od libovolného textu, dokud se nezmění na šipku ukazující vpravo, a potom klikněte třikrát.

Výběr

Akce

Libovolné množství textu

Klikněte na místo, kde chcete začít výběr, podržte levé tlačítko myši a přetáhněte ukazatel na text, který chcete vybrat.

Slovo

Poklikejte ve slově.

Řádek textu

Přesuňte ukazatel nalevo od řádku, až se změní na šipku ukazující vpravo, a pak klikněte na.

Větu

Podržte klávesu CTRL a klikněte kdekoliv ve větě.

Odstavec

Třikrát klikněte na libovolné místo v odstavci.

Více odstavců

Přesuňte ukazatel nalevo od prvního odstavce, až se změní na šipku směřující doprava, stiskněte a podržte levé tlačítko myši a přetáhněte ukazatel nahoru nebo dolů.

Velký blok textu

Klikněte na začátek výběru, posuňte se na konec výběru, podržte klávesu SHIFT a klikněte na místo, kde má výběr končit.

Celý dokument

Přesuňte ukazatel nalevo od libovolného textu, dokud se nezmění na šipku ukazující vpravo, a potom klikněte třikrát.

Záhlaví a zápatí

V Zobrazení rozložení při tisku poklikejte na šedě zobrazený text záhlaví nebo zápatí. Přesuňte ukazatel nalevo od záhlaví nebo zápatí, až se změní na šipku ukazující vpravo, a pak klikněte na.

Poznámky pod čarou a vysvětlivky

Klikněte na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, přesuňte ukazatel nalevo od textu, až se změní na šipku ukazující vpravo, a pak klikněte na.

Svislý blok textu

Podržte klávesu ALT a přetáhněte ukazatel myši na text.

Textové pole nebo rámeček

Přesuňte ukazatel myši na ohraničení rámečku nebo textového pole tak, aby se ukazatel změnil na čtyřstrannou šipku, a potom klikněte na.

Výběr položek v tabulce

Výběr

Akce

Obsah buňky

Klikněte do buňky. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině tabulka klikněte na tlačítko Vybrata potom na položku Vybrat buňku.

Obsah řádku

Klikněte na řádek. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině tabulka klikněte na tlačítko Vybrata potom na příkaz Vybrat řádek.

Obsah sloupce

Klikněte do sloupce. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině tabulka klikněte na tlačítko Vybrata potom na položku Vybrat sloupec.

Obsah více buněk, řádků nebo sloupců

Klikněte na buňku, řádek nebo sloupec a podržte levé tlačítko myši a přetáhněte ukazatel myši přes všechny buňky, řádky nebo sloupce, které chcete vybrat. Pokud chcete vybrat obsah buněk, řádků nebo sloupců, které nejsou vedle sebe, klikněte do první buňky, řádku nebo sloupce, stiskněte CTRL a potom klikněte na další buňky, řádky nebo sloupce, které chcete vybrat.

Obsah celé tabulky

Klikněte do tabulky. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině tabulka klikněte na Vybrata potom na Vybrat tabulku.

Výběr textu na různých místech

Můžete vybrat text nebo položky v tabulce, která není vedle sebe. Můžete například vybrat odstavec na jedné stránce a větu na jiné stránce.

 1. Vyberte text nebo položku v tabulce.

 2. Podržte klávesu CTRL a vyberte libovolný další text nebo položku v tabulce, kterou chcete použít.

Výběr textu v zobrazení osnovy

Pokud chcete dokument zobrazit v zobrazení osnovy, klikněte na kartu zobrazení a potom ve skupině zobrazení dokumentu klikněte na Osnova .

Výběr

Přesunutí ukazatele na

Nadpis

Nalevo od nadpisu, až se změní na šipku ukazující doprava, klikněte na.

Nadpis, podnadpis a základní text

Vlevo od nadpisu, dokud se nezmění na šipku ukazující vpravo, a pak poklikejte.

Odstavec základního textu

Nalevo od odstavce, až se změní na šipku ukazující vpravo, a pak klikněte na.

Více nadpisů nebo odstavců základního textu

Vlevo od textu, dokud se nezmění na šipku ukazující vpravo, a přetáhněte ho nahoru nebo dolů.

Poznámky: 

 • V zobrazení osnovy jedním kliknutím vlevo od odstavce vyberete celý odstavec, a ne jeden řádek.

 • Pokud vyberete nadpis, který obsahuje sbalený podřízený text, vybere se taky sbalený text (i když se nezobrazuje). Všechny změny nadpisu, například přesunutí, kopírování nebo odstranění, ovlivní také sbalený text.

Výběr textu pomocí klávesnice

Výběr textu v těle dokumentu

Poznámka: Pokud chcete vybrat celý dokument, stiskněte CTRL + A.

Výběr

Akce

O jeden znak vpravo

Stiskněte klávesy SHIFT + šipka vpravo.

O jeden znak vlevo

Stiskněte klávesy SHIFT + šipka vlevo.

Slovo od začátku do konce

Umístěte kurzor na začátek slova a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka vpravo.

Slovo od jeho konce až po začátek

Přesuňte ukazatel na konec slova a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka vlevo.

Čára od začátku do konce

Stiskněte klávesu HOME a stiskněte kombinaci kláves SHIFT + END.

Čára od jejího konce po začátek

Stiskněte klávesu END a stiskněte klávesy SHIFT + HOME.

O jeden řádek dolů

Stiskněte klávesu END a stiskněte klávesy SHIFT + šipka dolů.

O jeden řádek nahoru

Stiskněte klávesu HOME a stiskněte klávesy SHIFT + šipka nahoru.

Odstavec od začátku do konce

Přesuňte ukazatel na začátek odstavce a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka dolů.

Odstavec od konce odstavce po začátek

Přesuňte ukazatel na konec odstavce a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka nahoru.

Dokument od konce k začátku

Přesuňte ukazatel na konec dokumentu a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + HOME.

Dokument od začátku ke konci

Přesuňte ukazatel na začátek dokumentu a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + END.

Od začátku okna po jeho ukončení

Přesuňte ukazatel na začátek okna a stiskněte kombinaci kláves ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Celý dokument

Stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

Svislý blok textu

Stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + F8 a pak použijte klávesy se šipkami. Stisknutím klávesy ESC vypněte režim výběru.

Nejbližší znak

Stisknutím klávesy F8 zapněte režim výběru a pak stiskněte šipku vlevo nebo šipku vpravo. Stisknutím klávesy ESC vypněte režim výběru.

Slovo, věta, odstavec nebo dokument

Stiskněte klávesu F8, pokud chcete zapnout režim výběru, a pak stisknutím klávesy F8 vyberte slovo, a to tak, že dvakrát vyberete odstavec, třikrát vyberete nebo čtyřikrát vyberete dokument. Stisknutím klávesy ESC vypněte režim výběru.

Výběr položek v tabulce

Výběr

Akce

Obsah buňky vpravo

Stiskněte klávesu TAB.

Obsah buňky nalevo

Stiskněte klávesy SHIFT + TAB.

Obsah sousedících buněk

Podržte klávesu SHIFT a opakovaně tiskněte příslušnou klávesu se šipkami, dokud nevyberete obsah všech požadovaných buněk.

Obsah sloupce

Klikněte na horní nebo spodní buňku ve sloupci. Podržte klávesu SHIFT a stiskněte opakovaně klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud nevyberete obsah sloupce.

Obsah celé tabulky

Klikněte do tabulky a stiskněte klávesy ALT + 5 na numerické klávesnici (s vypnutým číslem.).

Ukončit výběr celého slova

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti.

 2. Klikněte na možnost Upřesnit.

 3. V části Možnosti úpravzrušte zaškrtnutí políčka při výběru automaticky vybrat celé slovo.

Výběr textu pomocí myši

Výběr textu v těle dokumentu

Poznámka: Pokud chcete vybrat celý dokument, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Vybrat a potom na položku Vybrat vše.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 • Přesuňte ukazatel nalevo od libovolného textu, dokud se nezmění na šipku ukazující vpravo, a potom klikněte třikrát.

Výběr

Akce

Libovolné množství textu

Klikněte na místo, kde chcete začít výběr, podržte levé tlačítko myši a přetáhněte ukazatel na text, který chcete vybrat.

Slovo

Poklikejte ve slově.

Řádek textu

Přesuňte ukazatel nalevo od řádku, až se změní na šipku ukazující vpravo, a pak klikněte na.

Větu

Podržte klávesu CTRL a klikněte kdekoliv ve větě.

Odstavec

Třikrát klikněte na libovolné místo v odstavci.

Více odstavců

Přesuňte ukazatel nalevo od prvního odstavce, až se změní na šipku směřující doprava, stiskněte a podržte levé tlačítko myši a přetáhněte ukazatel nahoru nebo dolů.

Velký blok textu

Klikněte na začátek výběru, posuňte se na konec výběru, podržte klávesu SHIFT a klikněte na místo, kde má výběr končit.

Celý dokument

Přesuňte ukazatel nalevo od libovolného textu, dokud se nezmění na šipku ukazující vpravo, a potom klikněte třikrát.

Záhlaví a zápatí

V Zobrazení rozložení při tisku poklikejte na šedě zobrazený text záhlaví nebo zápatí. Přesuňte ukazatel nalevo od záhlaví nebo zápatí, až se změní na šipku ukazující vpravo, a pak klikněte na.

Poznámky pod čarou a vysvětlivky

Klikněte na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, přesuňte ukazatel nalevo od textu, až se změní na šipku ukazující vpravo, a pak klikněte na.

Svislý blok textu

Podržte klávesu ALT a přetáhněte ukazatel myši na text.

Textové pole nebo rámeček

Přesuňte ukazatel myši na ohraničení rámečku nebo textového pole tak, aby se ukazatel změnil na čtyřstrannou šipku, a potom klikněte na.

Výběr položek v tabulce

Výběr

Akce

Obsah buňky

Klikněte do buňky. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině tabulka klikněte na tlačítko Vybrata potom na položku Vybrat buňku.

Obsah řádku

Klikněte na řádek. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině tabulka klikněte na tlačítko Vybrata potom na příkaz Vybrat řádek.

Obsah sloupce

Klikněte do sloupce. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině tabulka klikněte na tlačítko Vybrata potom na položku Vybrat sloupec.

Obsah více buněk, řádků nebo sloupců

Klikněte na buňku, řádek nebo sloupec a podržte levé tlačítko myši a přetáhněte kurzor přes všechny buňky, řádky nebo sloupce, které chcete vybrat. Pokud chcete vybrat obsah buněk, řádků nebo sloupců, které nejsou vedle sebe, klikněte do první buňky, řádku nebo sloupce, stiskněte CTRL a potom klikněte na další buňky, řádky nebo sloupce, které chcete vybrat.

Obsah celé tabulky

Klikněte do tabulky. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině tabulka klikněte na Vybrata potom na Vybrat tabulku.

Výběr textu na různých místech

Můžete vybrat text nebo položky v tabulce, která není vedle sebe. Můžete například vybrat odstavec na jedné stránce a větu na jiné stránce.

 1. Vyberte text nebo položku v tabulce.

 2. Podržte klávesu CTRL a vyberte libovolný další text nebo položku v tabulce, kterou chcete použít.

Výběr textu v zobrazení osnovy

Pokud chcete dokument zobrazit v zobrazení osnovy, klikněte na kartu zobrazení a potom ve skupině zobrazení dokumentu klikněte na Osnova .

Výběr

Přesunutí ukazatele na

Nadpis

Nalevo od nadpisu, až se změní na šipku ukazující doprava, klikněte na.

Nadpis, podnadpis a základní text

Vlevo od nadpisu, dokud se nezmění na šipku ukazující vpravo, a pak poklikejte.

Odstavec základního textu

Nalevo od odstavce, až se změní na šipku ukazující vpravo, a pak klikněte na.

Více nadpisů nebo odstavců základního textu

Vlevo od textu, dokud se nezmění na šipku ukazující vpravo, a přetáhněte ho nahoru nebo dolů.

Poznámky: 

 • V zobrazení osnovy jedním kliknutím vlevo od odstavce vyberete celý odstavec, a ne jeden řádek.

 • Pokud vyberete nadpis, který obsahuje sbalený text podřízené úrovně, bude vybraný také sbalený text (i když není viditelný). Všechny změny nadpisu, například přesunutí, kopírování nebo odstranění, ovlivní také sbalený text.

Výběr textu pomocí klávesnice

Výběr textu v těle dokumentu

Poznámka: Pokud chcete vybrat celý dokument, stiskněte CTRL + A.

Výběr

Akce

O jeden znak vpravo

Stiskněte klávesy SHIFT + šipka vpravo.

O jeden znak vlevo

Stiskněte klávesy SHIFT + šipka vlevo.

Slovo od začátku do konce

Umístěte kurzor na začátek slova a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka vpravo.

Slovo od jeho konce až po začátek

Přesuňte ukazatel na konec slova a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka vlevo.

Čára od začátku do konce

Stiskněte klávesu HOME a stiskněte kombinaci kláves SHIFT + END.

Čára od jejího konce po začátek

Stiskněte klávesu END a stiskněte klávesy SHIFT + HOME.

O jeden řádek dolů

Stiskněte klávesu END a stiskněte klávesy SHIFT + šipka dolů.

O jeden řádek nahoru

Stiskněte klávesu HOME a stiskněte klávesy SHIFT + šipka nahoru.

Odstavec od začátku do konce

Přesuňte ukazatel na začátek odstavce a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka dolů.

Odstavec od konce odstavce po začátek

Přesuňte ukazatel na konec odstavce a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka nahoru.

Dokument od konce k začátku

Přesuňte ukazatel na konec dokumentu a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + HOME.

Dokument od začátku ke konci

Přesuňte ukazatel na začátek dokumentu a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + END.

Od začátku okna po jeho ukončení

Přesuňte ukazatel na začátek okna a stiskněte kombinaci kláves ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Celý dokument

Stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

Svislý blok textu

Stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + F8 a pak použijte klávesy se šipkami. Stisknutím klávesy ESC vypněte režim výběru.

Nejbližší znak

Stisknutím klávesy F8 zapněte režim výběru a pak stiskněte šipku vlevo nebo šipku vpravo. Stisknutím klávesy ESC vypněte režim výběru.

Slovo, věta, odstavec nebo dokument

Stiskněte klávesu F8, pokud chcete zapnout režim výběru, a pak stisknutím klávesy F8 vyberte slovo, a to tak, že dvakrát vyberete odstavec, třikrát vyberete nebo čtyřikrát vyberete dokument. Stisknutím klávesy ESC vypněte režim výběru.

Výběr položek v tabulce

Výběr

Akce

Obsah buňky vpravo

Stiskněte klávesu TAB.

Obsah buňky nalevo

Stiskněte klávesy SHIFT + TAB.

Obsah sousedících buněk

Podržte klávesu SHIFT a opakovaným stisknutím příslušné klávesy se šipkou vyberte obsah všech požadovaných buněk.

Obsah sloupce

Klikněte na horní nebo spodní buňku ve sloupci. Podržte klávesu SHIFT a stiskněte opakovaně klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud nevyberete obsah sloupce.

Obsah celé tabulky

Klikněte do tabulky a stiskněte klávesy ALT + 5 na numerické klávesnici (s vypnutým číslem.).

Ukončit výběr celého slova

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na Upřesnit.

 3. V části Možnosti úpravzrušte zaškrtnutí políčka při výběru automaticky vybrat celé slovo.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×