Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vypočte rozptyl celého základního souboru (ignoruje přitom logické hodnoty a text).

Syntaxe

VAR.P(číslo1,[číslo2],...)

Syntaxe funkce VAR.P obsahuje následující argumenty:

 • Číslo1:     Povinný argument. Jedná se o první číselný argument odpovídající základnímu souboru.

 • Číslo2, ...     Nepovinný argument. Počet argumentů 2 až 254 odpovídajících základnímu souboru

Poznámky

 • Předpokládá se, že argumenty představují celý základní soubor. Pokud data představují výběr ze základního souboru, vypočtěte rozptyl pomocí funkce VAR.S.

 • Jednotlivými argumenty mohou být čísla nebo názvy, matice nebo odkazy, které obsahují čísla.

 • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

 • Pokud je argumentem matice nebo odkaz, jsou pro výpočet uvažována pouze čísla. Prázdné buňky, logické hodnoty, text nebo chybové hodnoty jsou ignorovány.

 • Použijete-li jako argumenty chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, bude výsledkem chyba.

 • Chcete-li jako součást výpočtu do odkazu zahrnout logické hodnoty a čísla formátovaná jako text, použijte funkci VARPA.

 • Funkce VAR.P je definována vztahem:

  Rovnice

  kde x je střední hodnota výběru PRŮMĚR(číslo1,číslo2,…) a n je velikost hodnoty.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Pevnost

1 345

1,301

1,368

1,322

1,310

1,370

1,318

1,350

1,303

1,299

Vzorec

Popis

Výsledek

=VAR.P(A2:A11)

Rozptyl meze pevnosti všech nástrojů za předpokladu, že je vyrobeno pouze 10 nástrojů (je použit celý základní soubor).

678,84

=VAR.S(A2:A11)

Rozptyl vypočítaný pomocí funkce VAR.S, která předpokládá, že je testován jenom vzorek základního souboru. Výsledek se liší od funkce VAR.P.

754,27

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×