Vypočte rozptyl celého základního souboru (ignoruje přitom logické hodnoty a text).

Syntaxe

VAR.P(číslo1,[číslo2],...)

Syntaxe funkce VAR.P obsahuje následující argumenty:

 • Číslo1:     Povinný argument. Jedná se o první číselný argument odpovídající základnímu souboru.

 • Číslo2, ...     Nepovinný argument. Počet argumentů 2 až 254 odpovídajících základnímu souboru

Poznámky

 • Předpokládá se, že argumenty představují celý základní soubor. Pokud data představují výběr ze základního souboru, vypočtěte rozptyl pomocí funkce VAR.S.

 • Jednotlivými argumenty mohou být čísla nebo názvy, matice nebo odkazy, které obsahují čísla.

 • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

 • Pokud je argumentem matice nebo odkaz, jsou pro výpočet uvažována pouze čísla. Prázdné buňky, logické hodnoty, text nebo chybové hodnoty jsou ignorovány.

 • Použijete-li jako argumenty chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, bude výsledkem chyba.

 • Chcete-li jako součást výpočtu do odkazu zahrnout logické hodnoty a čísla formátovaná jako text, použijte funkci VARPA.

 • Funkce VAR.P je definována vztahem:

  Rovnice

  kde x je střední hodnota výběru PRŮMĚR(číslo1,číslo2,…) a n je velikost hodnoty.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Pevnost

1 345

1,301

1,368

1,322

1,310

1,370

1,318

1,350

1,303

1,299

Vzorec

Popis

Výsledek

=VAR.P(A2:A11)

Rozptyl meze pevnosti všech nástrojů za předpokladu, že je vyrobeno pouze 10 nástrojů (je použit celý základní soubor).

678,84

=VAR.S(A2:A11)

Rozptyl vypočítaný pomocí funkce VAR.S, která předpokládá, že je testován jenom vzorek základního souboru. Výsledek se liší od funkce VAR.P.

754,27

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×