Vlastnost AllowAdditions

Platí pro

Objekt Form

Pomocí vlastnosti AllowAdditions můžete určit, jestli uživatel může při použití formuláře přidat záznam. Typ Boolean pro čtení/zápis.

výraz.AllowAdditions

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost AllowAdditions používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Ano

True

(Výchozí nastavení) Uživatel může přidávat nové záznamy.

Ne

False

Uživatel nemůže přidávat nové záznamy.


Vlastnost AllowAdditions můžete nastavit pomocí seznamu vlastností formuláře, makra nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Poznámky

Nastavením vlastnosti AllowAdditions na hodnotu Ne uživatelům povolíte prohlížet a upravovat stávající záznamy, ale ne přidávat nové záznamy.

Pokud chcete zabránit změnám stávajících záznamů (nastavit formulář jen pro čtení), nastavte vlastnosti AllowAdditions, AllowDeletions a AllowEdits na hodnotu Ne. Nastavit záznamy jen pro čtení můžete také tak, že vlastnost RecordsetType nastavíte na hodnotu Snímek.

Pokud chcete formulář otevírat jenom pro zadávání dat, nastavte vlastnost DataEntry daného formuláře na hodnotu Ano.

Pokud je vlastnost AllowAdditions nastavená na hodnotu Ne, není příkaz Nový záznam v části Záznamy na kartě Data dostupný.

Poznámka: Pokud se používá argument Režim dat v akci OtevřítFormulář, Microsoft Office Access 2007 přepíše několik nastavení vlastností formuláře. Pokud je argument Režim dat v akci OpenForm (Otevřít formulář) nastavený na Edit (Úpravy), Access otevře formulář s tímto nastavením vlastností:

  • AllowEdits – Ano

  • AllowDeletions – Ano

  • AllowAdditions – Ano

  • DataEntry – Ne

Pokud chcete zabránit tomu, aby akce OpenForm (Otevřít formulář) přepisovala tato stávající nastavení vlastností, vynechejte nastavení argumentu Režim dat, aby Access používal nastavení vlastností definovaná formulářem.

Příklad

V následujícím příkladu se zkontroluje vlastnost ControlType u všech ovládacích prvků ve formuláři. U všech ovládacích prvků popisek a textové pole tato procedura přepne vlastnost SpecialEffect. Pokud je u ovládacích prvků popisek vlastnost SpecialEffect nastavená na hodnotu Stínovaný a u ovládacích prvků textové pole je vlastnost SpecialEffect nastavená na hodnotu Normální a vlastnosti AllowAdditions, AllowDeletions a AllowEdits jsou všechny nastavené na hodnotu True, přepne se proměnná intCanEdit tak, aby se povolily úpravy podkladových dat.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×