Vlastnost AllowBypassKey

Pomocí vlastnosti AllowBypassKey můžete nastavit, jestli má být povoleno obcházení vlastností spouštění a makra AutoExec stisknutím klávesy SHIFT. Například nastavením vlastnosti AllowBypassKey na hodnotu False můžete uživatelům zabránit, aby obcházeli vlastnosti spouštění a makro AutoExec.

Nastavení

Vlastnost AllowBypassKey používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

True

Povolí uživatelům obcházet vlastnosti spouštění a makro AutoExec pomocí klávesy SHIFT.

False

Zakáže uživatelům obcházet vlastnosti spouštění a makro AutoExec pomocí klávesy SHIFT.


Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí makra nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Pokud chcete pomocí makra nebo kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications) nastavit vlastnost AllowBypassKey, musíte tuto vlastnost vytvořit následujícími způsoby:

  • V databázi Microsoft Accessu (.mdb nebo .accdb) můžete tuto vlastnost přidat pomocí metody CreateProperty a potom ji připojíte ke kolekci Properties objektu Database.

  • V projektu Microsoft Accessu (.adp) můžete tuto vlastnost přidat do kolekce AccessObjectProperties objektu CurrentProject pomocí metody Add.

Poznámky

Když budete chtít ladit aplikaci, zajistěte, aby byla vlastnost AllowBypassKey nastavená na True.

Nastavení vlastnosti AllowBypassKey se projeví až při dalším otevření databáze aplikace.

Příklad

Následující příklad ukazuje proceduru s názvem SetBypassProperty. Ta předává název vlastnosti, která se má nastavit, její datový typ a požadované nastavení další proceduře. Víceúčelová procedura (funkce) ChangeProperty se pokusí nastavit vlastnost AllowBypassKey, a pokud tuto vlastnost nenajde, vytvoří ji pomocí metody CreateProperty a připojí ji ke kolekci Properties. Je to nutné, protože vlastnost AllowBypassKey se v kolekci Properties neobjeví, dokud ji tam nepřidáte.

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×