Vlastnost AllowEdits (Povolit úpravy)

Platí pro

Objekt Form

Pomocí vlastnosti AllowEdits (Povolit úpravy) můžete specifikovat, jestli uživatel, který právě používá Formulář, může upravit uložené záznamy. Typ Boolean pro čtení/zápis.

výraz.AllowEdits

Výraz je povinný. Musí to být výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost AllowEdits (Povolit úpravy) používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Ano

True

(Výchozí) Uživatel může upravit uložené záznamy.

Ne

False

Uživatel nemůže upravit uložené záznamy.


Pokud chcete nastavit vlastnost AllowEdits (Povolit úpravy), použijte Seznam vlastností, Makro nebo kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Poznámky

Pomocí vlastnosti AllowEdits (Povolit úpravy) můžete zabránit tomu, aby formulář zobrazil změny ve stávajících datech. Pokud chcete zabránit změnám dat v konkrétním ovládacím prvku, použijte vlastnost Enabled (Zpřístupnit) nebo Locked (Uzamknout).

Pokud chcete zabránit změnám stávajících záznamů (nastavit formulář jen pro čtení), nastavte vlastnosti AllowAdditions (Povolit přidávání), AllowDeletions (Povolit odstranění) a AllowEdits (Povolit úpravy) na hodnotu Ne. Záznamy můžete také nastavit jen pro čtení tak, že vlastnost RecordsetType (Typ sady záznamů) nastavíte na hodnotu Snapshot (Snímek).

Pokud programátorsky změníte hodnotu pole, aktuální záznam bude možné upravit bez ohledu na nastavení vlastnosti AllowEdits (Povolit úpravy). Pokud chcete bránit uživatelům v provádění změn v záznamu (vlastnost AllowEdits (Povolit úpravy) je nastavená na hodnotu Ne), který potřebujete upravit programátorsky, po provedení programátorských změn tento záznam uložte. Po uložení všech zatím neuložených změn v aktuálním záznamu bude nastavení vlastnosti AllowEdits (Povolit úpravy) znovu respektováno.

Poznámka: Pokud je nastavený argument Režim dat v akci OpenForm (Otevřít formulář), Microsoft Office Access 2007 přepíše několik nastavení vlastností formuláře. Pokud je argument Režim dat v akci OpenForm (Otevřít formulář) nastavený na Edit (Úpravy), Access otevře formulář s tímto nastavením vlastností:

  • AllowEdits (Povolit úpravy) – ano

  • AllowDeletions – Ano

  • AllowAdditions – Ano

  • DataEntry – Ne

Pokud chcete zabránit tomu, aby akce OpenForm (Otevřít formulář) přepisovala tato stávající nastavení vlastností, vynechejte nastavení argumentu Režim dat, aby Access používal nastavení vlastností definovaná formulářem.

Příklad

V následujícím příkladu se zkontroluje vlastnost ControlType (Typ ovládacího prvku) u všech ovládacích prvků ve formuláři. U všech ovládacích prvků popisku a textového pole tato procedura přepne vlastnost SpecialEffect (Zvláštní efekty). Pokud je u ovládacích prvků popisku vlastnost SpecialEffect (Zvláštní efekty) nastavená na hodnotu Stínovaný a u ovládacích prvků textového pole je vlastnost SpecialEffect nastavená na hodnotu Normální a vlastnosti AllowAdditions (Povolit přidávání), AllowDeletions (Povolit odstranění) a AllowEdits (Povolit úpravy) jsou všechny nastavené na hodnotu Ano, přepne se proměnná intCanEdit tak, aby se povolily úpravy podkladových dat.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub
Předplatné, které vám umožní maximálně využít váš čas

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×