Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Platí pro

Objekt Form

Objekt Report

Vrátí nebo nastaví typ Boolean (Logický typ), který bude označovat, jestli se Okno Formulář nebo Okno Sestava otevře automaticky v takové velikosti, aby se zobrazily kompletní záznamy. Čtení/zápis

výraz.AutoResize (Automaticky změnit velikost)

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Nastavení

Vlastnost AutoResize (Automaticky změnit velikost) používá následující nastavení.

Nastavení

Visual Basic

Popis

Ano

True

(Výchozí) Okno Formulář nebo okno Sestava se automaticky otevře ve velikosti, ve které se zobrazí celý záznam.

Ne

False

Okno Formulář nebo okno Sestava má po otevření naposledy uloženou velikost. Pokud chcete uložit velikost okna, otevřete formulář, nastavte velikost okna, uložte formulář kliknutím na Uložit v nabídce Soubor a zavřete daný formulář nebo sestavu. Až příště tento formulář nebo sestavu otevřete, zobrazí se v okně o nastavené velikosti.


Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí seznamu vlastností formuláře, pomocí makra nebo pomocí kódu jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Poznámky

Okno Formulář změní velikost jen v případě, že ho otevřete v zobrazení Formulářové zobrazení. Pokud nejdřív otevřete formulář v zobrazení Návrhové zobrazení nebo Zobrazení Datový list a pak přepnete do formulářového zobrazení, velikost okna Formulář se nezmění.

Pokud v návrhovém zobrazení provedete změny ve formuláři, který má vlastnost AutoResize (Automaticky změnit velikost) nastavenou na hodnotu Ne a vlastnost AutoCenter (Automaticky zarovnat na střed) nastavenou na hodnotu Ano, před uložením formuláře přepněte do formulářového zobrazení. Pokud to neuděláte, až příště otevřete formulář, Microsoft Office Access 2007 ho připne k pravému dolnímu rohu.

Když je vlastnost AutoCenter (Automaticky zarovnat na střed) nastavená na hodnotu Ne, okno formuláře se otevře tak, že jeho horní levý roh bude na stejném místě, jako byl naposledy před zavřením formuláře.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×